Access Statistics for Istvan Abel

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Constraints on Enterprise Liquidity and its Impact on the Monetary Sector in Hungary 0 0 0 0 0 0 5 232
Constraints on Enterprise Liquidity and their Impact on the Monetary Sector in Formerly Centrally Planned Economies 0 0 0 33 1 4 10 244
Crippled Monetary Policy in Transforming Economies: Why Central Bank Does not Restore Control 0 0 0 0 0 1 4 194
Debt Service, Foreign Direct Investment and Transformation to Market: A Simple Model 0 0 0 73 0 0 2 334
Household Portfolios in Hungary, 1970-1990 0 0 0 41 1 4 10 188
Retail Banking in Hungary: A Foreign Affair? 0 0 2 609 0 0 7 2,483
The Economics of Bankruptcy and the Transition to a Market Economy 0 0 2 113 0 1 11 346
The `Big Bang' Versus `Slow but Steady': A Comparison of the Hungarian and the Polish Transformations 0 0 0 115 0 0 4 338
Will Restructuring Hungarian Companies Innovate? An Investigation Based on Joseph Berliners's Soviet Industry 0 0 0 56 0 2 2 431
Total Working Papers 0 0 4 1,040 2 12 55 4,790


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A Goodwin-modell szimmetriái. Gazdasági paradigmák ellentéte és békülése 0 0 1 1 0 1 7 20
A bankpiaci verseny Magyarországon a kilencvenes évek elején 0 0 1 2 2 2 5 23
A bankrendszer átalakulása Magyarországon 1987-1996 között 0 0 2 5 2 3 9 34
A kilencvenes évek krónikása. Berács JózsefChikán Attila (szerk.): Managing Business in Hungary An International Perspective (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999, 506 oldal) 0 0 0 1 1 3 7 13
A monetáris politika globális tendenciái és a stabilitási kockázatok 0 0 1 5 1 2 6 30
A monetáris restrikció hatása strukturális VAR keretben 0 0 0 5 0 0 3 20
Bródy András gazdaságiciklus-elmélete 0 0 0 3 0 1 3 13
Constraints on Enterprise Liquidity and Its Impact on the Monetary Sector in Formerly Centrally Planned Economies&ast 0 0 0 1 0 0 6 14
Credit, imports and inventories in cpes causality test for the hungarian economy 0 0 0 5 0 1 4 75
Csőd a piacgazdasági átmenetben 0 0 1 1 0 1 5 12
Deflation fears in developed economies 1 1 2 2 1 2 4 4
Does levelling lead to shortages? An empirical test 0 0 0 2 0 0 2 23
Earnings-Regulation and Inflation 0 0 0 0 0 0 3 5
Earnings-Regulation and Inflation 0 0 0 0 0 0 0 0
Employment policy for an inventory-holding labor-managed firm 0 0 0 8 0 0 1 70
Finanszírozási szerkezet és tulajdonforma 0 0 0 1 0 0 1 14
Hajlító csapások - Az állami segítség ára az Amerikai Egyesült Államok bankrendszerében 0 0 6 6 0 3 20 30
Inflation targeting in the light of lessons from the financial crisis 0 0 2 3 0 0 9 19
Is Hungary ready for inflation targeting? 0 0 1 130 1 1 8 312
Kamatkülönbözet, spekulációs profit és árfolyam-változékonyság 0 0 0 4 0 3 8 31
Mindentől függetlenül. A monetáris politika hatása a gazdasági ciklusra Magyarországon 0 0 1 4 2 3 13 27
Növekedés, deficit és adósság - fenntartható keretben 0 0 1 1 0 1 5 14
Secrets to the successful Hungarian bank privatization: the benefits of foreign ownership through strategic partnerships 1 1 1 97 2 3 13 281
Stabilization and convertibility in the transition: the legacies of the twin deficits 0 0 0 7 0 0 6 50
The Labor Saving Principle with an Application to the Leontief-Type Economies 0 0 3 9 0 0 6 45
The controversial treatment of money and banks in macroeconomics 0 0 3 3 1 2 15 15
The impact of credit policy on macro inventory behavior in the Hungarian economy 0 0 0 2 0 0 1 53
Variants of Bankruptcy 0 0 0 0 0 0 4 12
Variants of Bankruptcy 0 0 0 0 0 0 0 0
Will Restructuring Hungarian Companies Innovate&quest 0 0 0 1 0 0 5 20
Total Journal Articles 2 2 26 309 13 32 179 1,279


Book File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Money and Finance in the Transition to a Market Economy 1 1 1 3 2 2 12 20
Total Books 1 1 1 3 2 2 12 20


Statistics updated 2017-03-07