Access Statistics for Istvan Abel

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Constraints on Enterprise Liquidity and its Impact on the Monetary Sector in Hungary 0 0 0 0 0 0 3 232
Constraints on Enterprise Liquidity and their Impact on the Monetary Sector in Formerly Centrally Planned Economies 0 0 3 36 0 0 11 248
Crippled Monetary Policy in Transforming Economies: Why Central Bank Does not Restore Control 0 0 0 0 0 0 3 194
Debt Service, Foreign Direct Investment and Transformation to Market: A Simple Model 0 0 0 73 0 0 2 334
Household Portfolios in Hungary, 1970-1990 0 1 1 42 0 1 10 189
Retail Banking in Hungary: A Foreign Affair? 0 1 4 611 0 1 9 2,488
The Economics of Bankruptcy and the Transition to a Market Economy 0 0 2 113 0 0 6 346
The `Big Bang' Versus `Slow but Steady': A Comparison of the Hungarian and the Polish Transformations 0 0 0 115 0 0 2 338
Will Restructuring Hungarian Companies Innovate? An Investigation Based on Joseph Berliners's Soviet Industry 0 0 0 56 1 1 3 432
Total Working Papers 0 2 10 1,046 1 3 49 4,801


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A Goodwin-modell szimmetriái. Gazdasági paradigmák ellentéte és békülése 0 0 1 1 0 0 7 20
A bankpiaci verseny Magyarországon a kilencvenes évek elején 0 0 0 2 0 1 3 24
A bankrendszer átalakulása Magyarországon 1987-1996 között 0 1 3 6 0 5 14 39
A kilencvenes évek krónikása. Berács JózsefChikán Attila (szerk.): Managing Business in Hungary An International Perspective (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999, 506 oldal) 0 0 0 1 0 2 8 15
A monetáris politika globális tendenciái és a stabilitási kockázatok 0 0 0 5 1 2 5 33
A monetáris restrikció hatása strukturális VAR keretben 0 0 0 5 0 1 4 21
Bródy András gazdaságiciklus-elmélete 0 0 0 3 0 1 4 14
Constraints on Enterprise Liquidity and Its Impact on the Monetary Sector in Formerly Centrally Planned Economies&ast 0 0 0 1 0 0 4 14
Credit, imports and inventories in cpes causality test for the hungarian economy 0 0 0 5 0 0 4 75
Csőd a piacgazdasági átmenetben 0 0 0 1 0 0 4 12
Deflation fears in developed economies 0 0 2 2 1 1 8 8
Does levelling lead to shortages? An empirical test 0 0 0 2 0 0 2 23
Earnings-Regulation and Inflation 0 0 0 0 0 0 0 0
Earnings-Regulation and Inflation 0 0 0 0 0 0 0 5
Employment policy for an inventory-holding labor-managed firm 0 0 0 8 0 0 1 70
Finanszírozási szerkezet és tulajdonforma 0 0 0 1 1 1 2 15
Hajlító csapások - Az állami segítség ára az Amerikai Egyesült Államok bankrendszerében 0 0 2 6 0 4 15 35
Inflation targeting in the light of lessons from the financial crisis 0 0 1 4 0 1 5 21
Is Hungary ready for inflation targeting? 0 0 0 130 0 0 3 312
Kamatkülönbözet, spekulációs profit és árfolyam-változékonyság 0 0 0 4 1 2 9 35
Mindentől függetlenül. A monetáris politika hatása a gazdasági ciklusra Magyarországon 0 0 0 4 0 0 8 27
Növekedés, deficit és adósság - fenntartható keretben 0 0 1 1 0 0 4 14
Secrets to the successful Hungarian bank privatization: the benefits of foreign ownership through strategic partnerships 0 1 2 98 0 2 11 284
Stabilization and convertibility in the transition: the legacies of the twin deficits 0 0 1 8 0 0 3 51
The Labor Saving Principle with an Application to the Leontief-Type Economies 0 0 0 9 0 0 2 45
The controversial treatment of money and banks in macroeconomics 0 0 4 4 1 3 20 20
The impact of credit policy on macro inventory behavior in the Hungarian economy 0 0 0 2 0 0 1 53
Variants of Bankruptcy 0 0 0 0 0 0 3 12
Variants of Bankruptcy 0 0 0 0 0 0 0 0
Will Restructuring Hungarian Companies Innovate&quest 0 0 0 1 0 0 4 20
Total Journal Articles 0 2 17 314 5 26 158 1,317


Book File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Money and Finance in the Transition to a Market Economy 0 0 1 3 0 0 9 20
Total Books 0 0 1 3 0 0 9 20


Statistics updated 2017-07-04