Access Statistics for Istvan Abel

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Constraints on Enterprise Liquidity and its Impact on the Monetary Sector in Hungary 0 0 0 0 0 0 1 233
Constraints on Enterprise Liquidity and their Impact on the Monetary Sector in Formerly Centrally Planned Economies 0 0 3 36 0 2 11 250
Crippled Monetary Policy in Transforming Economies: Why Central Bank Does not Restore Control 0 0 0 0 0 0 2 195
Debt Service, Foreign Direct Investment and Transformation to Market: A Simple Model 0 0 0 73 0 0 2 335
Household Portfolios in Hungary, 1970-1990 0 0 1 42 0 1 9 191
Retail Banking in Hungary: A Foreign Affair? 0 0 4 611 1 4 11 2,492
The Economics of Bankruptcy and the Transition to a Market Economy 0 0 1 113 0 0 4 347
The `Big Bang' Versus `Slow but Steady': A Comparison of the Hungarian and the Polish Transformations 0 0 0 115 0 0 1 339
Will Restructuring Hungarian Companies Innovate? An Investigation Based on Joseph Berliners's Soviet Industry 0 0 0 56 0 0 3 432
Total Working Papers 0 0 9 1,046 1 7 44 4,814


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A Goodwin-modell szimmetriái. Gazdasági paradigmák ellentéte és békülése 0 0 0 1 0 0 2 21
A bankpiaci verseny Magyarországon a kilencvenes évek elején 0 0 0 2 0 1 4 25
A bankrendszer átalakulása Magyarországon 1987-1996 között 0 1 2 7 1 3 15 44
A kilencvenes évek krónikása. Berács JózsefChikán Attila (szerk.): Managing Business in Hungary An International Perspective (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999, 506 oldal) 0 0 0 1 1 1 8 17
A monetáris politika globális tendenciái és a stabilitási kockázatok 0 0 0 5 0 0 6 34
A monetáris restrikció hatása strukturális VAR keretben 0 0 0 5 0 0 2 22
Bródy András gazdaságiciklus-elmélete 0 0 0 3 1 1 4 16
Constraints on Enterprise Liquidity and Its Impact on the Monetary Sector in Formerly Centrally Planned Economies&ast 0 0 0 1 0 0 0 14
Credit, imports and inventories in cpes causality test for the hungarian economy 0 0 0 5 0 0 2 76
Csőd a piacgazdasági átmenetben 0 0 0 1 0 1 3 14
Deflation fears in developed economies 0 0 2 2 0 4 12 13
Does levelling lead to shortages? An empirical test 0 0 0 2 0 1 2 25
Earnings-Regulation and Inflation 0 0 0 0 0 0 1 6
Earnings-Regulation and Inflation 0 0 0 0 0 0 1 1
Employment policy for an inventory-holding labor-managed firm 0 0 0 8 1 1 2 72
Finanszírozási szerkezet és tulajdonforma 0 0 0 1 0 1 3 17
Hajlító csapások - Az állami segítség ára az Amerikai Egyesült Államok bankrendszerében 0 0 0 6 0 4 13 39
Inflation targeting in the light of lessons from the financial crisis 0 0 1 4 0 1 4 23
Is Hungary ready for inflation targeting? 0 0 0 130 0 0 2 313
Kamatkülönbözet, spekulációs profit és árfolyam-változékonyság 0 0 0 4 3 4 12 40
Mindentől függetlenül. A monetáris politika hatása a gazdasági ciklusra Magyarországon 0 0 0 4 0 0 4 28
Növekedés, deficit és adósság - fenntartható keretben 0 0 0 1 0 0 2 15
Secrets to the successful Hungarian bank privatization: the benefits of foreign ownership through strategic partnerships 0 0 2 98 1 3 11 289
Stabilization and convertibility in the transition: the legacies of the twin deficits 0 0 1 8 0 0 2 52
The Labor Saving Principle with an Application to the Leontief-Type Economies 0 0 0 9 0 0 1 46
The controversial treatment of money and banks in macroeconomics 0 0 2 5 3 6 16 29
The impact of credit policy on macro inventory behavior in the Hungarian economy 0 0 0 2 0 0 1 54
Variants of Bankruptcy 0 0 0 0 0 1 1 13
Variants of Bankruptcy 0 0 0 0 0 0 0 0
Will Restructuring Hungarian Companies Innovate&quest 0 0 0 1 0 0 2 21
Total Journal Articles 0 1 10 316 11 33 138 1,379


Book File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Money and Finance in the Transition to a Market Economy 0 0 1 3 0 1 6 22
Total Books 0 0 1 3 0 1 6 22


Statistics updated 2017-11-04