Access Statistics for Tezcan ABASIZ

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Asimetrik etkiler altında Okun Yasası’nın Eşik Hata Düzeltme Modeli ile sınanması: Türkiye örneği 0 0 0 0 3 19 94 573
Total Journal Articles 0 0 0 0 3 19 94 573


Statistics updated 2017-08-03