Access Statistics for Senay Acikgoz

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Fertility, Employment and Capital Accumulation: A Case Study For Turkey 0 0 3 14 1 2 16 57
Harrod-Notr Teknolojik Gelisme Varsayimi Altinda Turkiye’de Buyumenin Kaynaklari 0 0 3 11 0 6 16 46
Openness and financial development: time series evidence for Turkey 0 3 10 36 1 6 20 98
Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Finansal Durumu Üzerinde Sağlıkta Dönüşüm Programının Etkileri 3 10 51 89 7 29 206 358
Sources of growth revisited: The importance of the nature of technological progress 0 0 2 34 0 1 9 129
Turkiye’de Cari Islemler Aciginin Surdurulebilirligi 0 2 3 13 2 6 12 65
Turkiye’de Ilk Halka Arz Getirilerinin Degiskenligi 0 1 1 1 0 2 3 3
Türkiye’de Vergi Gelirleri, Vergi Yapısı Ve İktisadi Büyüme İlişkisi: 1968-2006 1 14 69 175 5 45 274 616
What drives emerging economy firm acquisitions in tax havens? 0 0 3 6 2 3 13 32
Total Journal Articles 4 30 145 379 18 100 569 1,404


Statistics updated 2017-08-03