Access Statistics for Senay Acikgoz

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Fertility, Employment and Capital Accumulation: A Case Study For Turkey 2 2 3 14 3 5 17 55
Harrod-Notr Teknolojik Gelisme Varsayimi Altinda Turkiye’de Buyumenin Kaynaklari 0 0 3 11 3 4 17 40
Openness and financial development: time series evidence for Turkey 0 5 9 33 0 5 21 92
Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Finansal Durumu Üzerinde Sağlıkta Dönüşüm Programının Etkileri 2 14 51 79 24 75 221 329
Sources of growth revisited: The importance of the nature of technological progress 0 0 7 34 1 4 16 128
Turkiye’de Cari Islemler Aciginin Surdurulebilirligi 0 1 1 11 0 2 7 59
Turkiye’de Ilk Halka Arz Getirilerinin Degiskenligi 0 0 0 0 1 1 1 1
Türkiye’de Vergi Gelirleri, Vergi Yapısı Ve İktisadi Büyüme İlişkisi: 1968-2006 7 18 72 161 16 62 298 571
What drives emerging economy firm acquisitions in tax havens? 1 2 4 6 2 5 13 29
Total Journal Articles 12 42 150 349 50 163 611 1,304


Statistics updated 2017-05-02