Access Statistics for Senay Acikgoz

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Fertility, Employment and Capital Accumulation: A Case Study For Turkey 0 2 3 14 1 5 17 56
Harrod-Notr Teknolojik Gelisme Varsayimi Altinda Turkiye’de Buyumenin Kaynaklari 0 0 3 11 2 5 15 42
Openness and financial development: time series evidence for Turkey 1 4 9 34 2 5 21 94
Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Finansal Durumu Üzerinde Sağlıkta Dönüşüm Programının Etkileri 6 12 49 85 16 68 214 345
Sources of growth revisited: The importance of the nature of technological progress 0 0 7 34 1 4 15 129
Turkiye’de Cari Islemler Aciginin Surdurulebilirligi 0 1 1 11 0 1 6 59
Turkiye’de Ilk Halka Arz Getirilerinin Degiskenligi 1 1 1 1 2 3 3 3
Türkiye’de Vergi Gelirleri, Vergi Yapısı Ve İktisadi Büyüme İlişkisi: 1968-2006 8 20 67 169 27 69 278 598
What drives emerging economy firm acquisitions in tax havens? 0 2 3 6 0 4 11 29
Total Journal Articles 16 42 143 365 51 164 580 1,355


Statistics updated 2017-06-02