Access Statistics for Senay Acikgoz

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Fertility, Employment and Capital Accumulation: A Case Study For Turkey 0 0 3 14 0 1 13 57
Harrod-Notr Teknolojik Gelisme Varsayimi Altinda Turkiye’de Buyumenin Kaynaklari 1 1 3 12 1 1 15 47
Openness and financial development: time series evidence for Turkey 0 0 10 36 2 4 20 101
Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Finansal Durumu Üzerinde Sağlıkta Dönüşüm Programının Etkileri 1 4 46 90 11 27 211 378
Sources of growth revisited: The importance of the nature of technological progress 0 0 0 34 1 1 7 130
Turkiye’de Cari Islemler Aciginin Surdurulebilirligi 0 0 3 13 1 3 11 66
Turkiye’de Ilk Halka Arz Getirilerinin Degiskenligi 0 0 1 1 2 2 5 5
Türkiye’de Vergi Gelirleri, Vergi Yapısı Ve İktisadi Büyüme İlişkisi: 1968-2006 5 10 75 184 17 30 284 641
What drives emerging economy firm acquisitions in tax havens? 0 0 2 6 1 3 10 33
Total Journal Articles 7 15 143 390 36 72 576 1,458


Statistics updated 2017-10-05