Access Statistics for Erkan Aktaş

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
1980 Sonrasi ekonomik krizlerin Turkie tarim sektoru uzerindeki etkileri 0 0 1 16 0 0 7 116
Akdeniz Bölgesi ve Başlıca Tüketim Merkezlerinde Yaş Meyve ve Sebze Perakende Fiyatları Arasındaki İlişkiler: Pazar Entegrasyonunun Testi 0 0 0 34 0 1 2 635
Bağcılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri 0 0 6 102 0 0 26 642
Biga’da Bilisim Teknolojileri Kullanımının Öğrencilerin Basarı ve Harcama Düzeylerine Olası Etkileri 0 0 0 6 0 2 9 98
Bilişim Teknolojileri Kullanımının Öğrencilerin Öğrenimleri Üzerine Etkileri ve Bilişim Harcama Esnekliği: ÇOMÜ Biga İİBF Örneği 0 0 0 3 0 1 4 87
Destekleme ve Teknoloji Politikalarının Çukurova Bölgesinde Mısır Tarımı Üzerine Etkisi 0 0 1 23 0 1 5 287
Dünya Transgenik Üretimindeki Gelişmeler ve Çukurova Bölgesi Mısır Tarımında Olası Bt Tohum Kullanımının Ekonomik Etkileri 0 1 1 9 0 2 2 163
Konsantre Meyve Suyu Talebinin “Tobit” Modeli Ile Analizi 0 0 1 53 0 2 7 342
Küreselleşme, Yoksulluk ve Genetiği Değiştirilmiş Tarım Ürünleri 0 0 3 55 1 1 12 410
Tarım Politikasındaki Değişiklikler ve Bağcılık: Çanakkale ili Örneği 0 0 1 9 0 0 9 139
The Impact of Oil Prices in Turkey on Macroeconomics 0 0 12 128 0 2 27 300
TÜRKİYE’DE UN SANAYİ SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ 0 0 1 108 0 1 4 584
Türkiye’de Hemşehri Dernekleri ve Kırsal Dönüşüm 0 0 1 35 1 4 21 291
Türkiye’de Tarım Sektöründe Kullanılan Mazota Yönelik Vergi ve Destekler 1 1 5 32 1 2 16 190
Zeytin Üretimindeki Gelişmeler ve Çanakkale 0 0 0 3 0 1 3 48
Çukurova Bölgesi’nde Pamuk Arz Duyarlılığının Tahmini Üzerine Bir Çalışma 0 0 0 15 0 0 1 113
Ýmalat Sanayinde Yapýsal Deðiþim ve Üretkenlik: Türkiye, Akdeniz Bölgesi ve Mersin Ýli Karþýlaþtýrmasý 0 0 0 3 0 1 3 20
Total Working Papers 1 2 33 634 3 21 158 4,465


Statistics updated 2017-10-05