Access Statistics for Erkan Aktaş

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
1980 Sonrasi ekonomik krizlerin Turkie tarim sektoru uzerindeki etkileri 1 1 1 16 1 1 11 113
Akdeniz Bölgesi ve Başlıca Tüketim Merkezlerinde Yaş Meyve ve Sebze Perakende Fiyatları Arasındaki İlişkiler: Pazar Entegrasyonunun Testi 0 0 0 34 1 1 5 634
Bağcılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri 0 0 8 101 0 1 45 640
Biga’da Bilisim Teknolojileri Kullanımının Öğrencilerin Basarı ve Harcama Düzeylerine Olası Etkileri 0 0 0 6 0 2 7 95
Bilişim Teknolojileri Kullanımının Öğrencilerin Öğrenimleri Üzerine Etkileri ve Bilişim Harcama Esnekliği: ÇOMÜ Biga İİBF Örneği 0 0 0 3 0 0 4 86
Destekleme ve Teknoloji Politikalarının Çukurova Bölgesinde Mısır Tarımı Üzerine Etkisi 0 1 1 23 0 1 9 286
Dünya Transgenik Üretimindeki Gelişmeler ve Çukurova Bölgesi Mısır Tarımında Olası Bt Tohum Kullanımının Ekonomik Etkileri 0 0 1 8 0 0 1 161
Konsantre Meyve Suyu Talebinin “Tobit” Modeli Ile Analizi 0 1 2 53 1 2 11 339
Küreselleşme, Yoksulluk ve Genetiği Değiştirilmiş Tarım Ürünleri 0 0 2 54 1 2 12 408
Tarım Politikasındaki Değişiklikler ve Bağcılık: Çanakkale ili Örneği 0 0 1 9 0 1 9 138
The Impact of Oil Prices in Turkey on Macroeconomics 2 3 8 122 3 5 23 285
TÜRKİYE’DE UN SANAYİ SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ 0 0 2 108 2 2 9 583
Türkiye’de Hemşehri Dernekleri ve Kırsal Dönüşüm 1 1 2 35 1 2 20 285
Türkiye’de Tarım Sektöründe Kullanılan Mazota Yönelik Vergi ve Destekler 0 0 2 29 1 2 13 184
Zeytin Üretimindeki Gelişmeler ve Çanakkale 0 0 0 3 0 0 2 46
Çukurova Bölgesi’nde Pamuk Arz Duyarlılığının Tahmini Üzerine Bir Çalışma 0 0 0 15 0 0 1 113
Ýmalat Sanayinde Yapýsal Deðiþim ve Üretkenlik: Türkiye, Akdeniz Bölgesi ve Mersin Ýli Karþýlaþtýrmasý 0 0 0 3 0 0 6 19
Total Working Papers 4 7 30 622 11 22 188 4,415


Statistics updated 2017-05-02