Access Statistics for Erkan Aktaş

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
1980 Sonrasi ekonomik krizlerin Turkie tarim sektoru uzerindeki etkileri 0 0 0 15 0 2 11 112
Akdeniz Bölgesi ve Başlıca Tüketim Merkezlerinde Yaş Meyve ve Sebze Perakende Fiyatları Arasındaki İlişkiler: Pazar Entegrasyonunun Testi 0 0 0 34 0 0 10 633
Bağcılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri 0 3 10 101 0 13 57 639
Biga’da Bilisim Teknolojileri Kullanımının Öğrencilerin Basarı ve Harcama Düzeylerine Olası Etkileri 0 0 0 6 2 3 10 95
Bilişim Teknolojileri Kullanımının Öğrencilerin Öğrenimleri Üzerine Etkileri ve Bilişim Harcama Esnekliği: ÇOMÜ Biga İİBF Örneği 0 0 0 3 0 1 4 86
Destekleme ve Teknoloji Politikalarının Çukurova Bölgesinde Mısır Tarımı Üzerine Etkisi 0 0 1 22 0 1 12 285
Dünya Transgenik Üretimindeki Gelişmeler ve Çukurova Bölgesi Mısır Tarımında Olası Bt Tohum Kullanımının Ekonomik Etkileri 0 0 1 8 0 0 2 161
Konsantre Meyve Suyu Talebinin “Tobit” Modeli Ile Analizi 0 0 2 52 0 1 14 337
Küreselleşme, Yoksulluk ve Genetiği Değiştirilmiş Tarım Ürünleri 0 2 2 54 0 3 12 406
Tarım Politikasındaki Değişiklikler ve Bağcılık: Çanakkale ili Örneği 0 1 1 9 0 2 8 137
The Impact of Oil Prices in Turkey on Macroeconomics 0 2 8 119 0 6 25 280
TÜRKİYE’DE UN SANAYİ SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ 0 0 3 108 0 0 11 581
Türkiye’de Hemşehri Dernekleri ve Kırsal Dönüşüm 0 0 1 34 0 12 22 283
Türkiye’de Tarım Sektöründe Kullanılan Mazota Yönelik Vergi ve Destekler 0 1 2 29 1 3 12 183
Zeytin Üretimindeki Gelişmeler ve Çanakkale 0 0 0 3 0 0 2 46
Çukurova Bölgesi’nde Pamuk Arz Duyarlılığının Tahmini Üzerine Bir Çalışma 0 0 0 15 0 0 2 113
Ýmalat Sanayinde Yapýsal Deðiþim ve Üretkenlik: Türkiye, Akdeniz Bölgesi ve Mersin Ýli Karþýlaþtýrmasý 0 0 0 3 0 2 7 19
Total Working Papers 0 9 31 615 3 49 221 4,396


Statistics updated 2017-03-07