Access Statistics for Erkan Aktaş

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
1980 Sonrasi ekonomik krizlerin Turkie tarim sektoru uzerindeki etkileri 0 0 1 16 0 3 10 116
Akdeniz Bölgesi ve Başlıca Tüketim Merkezlerinde Yaş Meyve ve Sebze Perakende Fiyatları Arasındaki İlişkiler: Pazar Entegrasyonunun Testi 0 0 0 34 1 1 5 635
Bağcılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri 0 1 8 102 0 2 36 642
Biga’da Bilisim Teknolojileri Kullanımının Öğrencilerin Basarı ve Harcama Düzeylerine Olası Etkileri 0 0 0 6 1 2 9 97
Bilişim Teknolojileri Kullanımının Öğrencilerin Öğrenimleri Üzerine Etkileri ve Bilişim Harcama Esnekliği: ÇOMÜ Biga İİBF Örneği 0 0 0 3 1 1 4 87
Destekleme ve Teknoloji Politikalarının Çukurova Bölgesinde Mısır Tarımı Üzerine Etkisi 0 0 1 23 1 1 7 287
Dünya Transgenik Üretimindeki Gelişmeler ve Çukurova Bölgesi Mısır Tarımında Olası Bt Tohum Kullanımının Ekonomik Etkileri 0 0 0 8 0 0 0 161
Konsantre Meyve Suyu Talebinin “Tobit” Modeli Ile Analizi 0 0 1 53 2 3 8 342
Küreselleşme, Yoksulluk ve Genetiği Değiştirilmiş Tarım Ürünleri 0 1 3 55 0 1 11 409
Tarım Politikasındaki Değişiklikler ve Bağcılık: Çanakkale ili Örneği 0 0 1 9 0 1 9 139
The Impact of Oil Prices in Turkey on Macroeconomics 0 6 13 128 1 14 29 299
TÜRKİYE’DE UN SANAYİ SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ 0 0 2 108 1 1 8 584
Türkiye’de Hemşehri Dernekleri ve Kırsal Dönüşüm 0 0 1 35 3 5 22 290
Türkiye’de Tarım Sektöründe Kullanılan Mazota Yönelik Vergi ve Destekler 0 2 4 31 1 5 17 189
Zeytin Üretimindeki Gelişmeler ve Çanakkale 0 0 0 3 1 2 3 48
Çukurova Bölgesi’nde Pamuk Arz Duyarlılığının Tahmini Üzerine Bir Çalışma 0 0 0 15 0 0 1 113
Ýmalat Sanayinde Yapýsal Deðiþim ve Üretkenlik: Türkiye, Akdeniz Bölgesi ve Mersin Ýli Karþýlaþtýrmasý 0 0 0 3 1 1 5 20
Total Working Papers 0 10 35 632 14 43 184 4,458


Statistics updated 2017-08-03