Access Statistics for Erkan Aktaş

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
1980 Sonrasi ekonomik krizlerin Turkie tarim sektoru uzerindeki etkileri 0 0 0 15 0 0 10 112
Akdeniz Bölgesi ve Başlıca Tüketim Merkezlerinde Yaş Meyve ve Sebze Perakende Fiyatları Arasındaki İlişkiler: Pazar Entegrasyonunun Testi 0 0 0 34 0 0 8 633
Bağcılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri 0 2 9 101 1 6 52 640
Biga’da Bilisim Teknolojileri Kullanımının Öğrencilerin Basarı ve Harcama Düzeylerine Olası Etkileri 0 0 0 6 0 2 9 95
Bilişim Teknolojileri Kullanımının Öğrencilerin Öğrenimleri Üzerine Etkileri ve Bilişim Harcama Esnekliği: ÇOMÜ Biga İİBF Örneği 0 0 0 3 0 0 4 86
Destekleme ve Teknoloji Politikalarının Çukurova Bölgesinde Mısır Tarımı Üzerine Etkisi 1 1 1 23 1 1 11 286
Dünya Transgenik Üretimindeki Gelişmeler ve Çukurova Bölgesi Mısır Tarımında Olası Bt Tohum Kullanımının Ekonomik Etkileri 0 0 1 8 0 0 2 161
Konsantre Meyve Suyu Talebinin “Tobit” Modeli Ile Analizi 1 1 3 53 1 1 12 338
Küreselleşme, Yoksulluk ve Genetiği Değiştirilmiş Tarım Ürünleri 0 1 2 54 1 2 11 407
Tarım Politikasındaki Değişiklikler ve Bağcılık: Çanakkale ili Örneği 0 1 1 9 1 2 9 138
The Impact of Oil Prices in Turkey on Macroeconomics 1 3 8 120 2 7 22 282
TÜRKİYE’DE UN SANAYİ SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ 0 0 2 108 0 0 9 581
Türkiye’de Hemşehri Dernekleri ve Kırsal Dönüşüm 0 0 1 34 1 1 22 284
Türkiye’de Tarım Sektöründe Kullanılan Mazota Yönelik Vergi ve Destekler 0 1 2 29 0 3 12 183
Zeytin Üretimindeki Gelişmeler ve Çanakkale 0 0 0 3 0 0 2 46
Çukurova Bölgesi’nde Pamuk Arz Duyarlılığının Tahmini Üzerine Bir Çalışma 0 0 0 15 0 0 1 113
Ýmalat Sanayinde Yapýsal Deðiþim ve Üretkenlik: Türkiye, Akdeniz Bölgesi ve Mersin Ýli Karþýlaþtýrmasý 0 0 0 3 0 1 6 19
Total Working Papers 3 10 30 618 8 26 202 4,404


Statistics updated 2017-04-03