Access Statistics for Erkan Aktaş

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
1980 Sonrasi ekonomik krizlerin Turkie tarim sektoru uzerindeki etkileri 0 1 1 16 2 3 12 115
Akdeniz Bölgesi ve Başlıca Tüketim Merkezlerinde Yaş Meyve ve Sebze Perakende Fiyatları Arasındaki İlişkiler: Pazar Entegrasyonunun Testi 0 0 0 34 0 1 4 634
Bağcılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri 1 1 9 102 2 3 45 642
Biga’da Bilisim Teknolojileri Kullanımının Öğrencilerin Basarı ve Harcama Düzeylerine Olası Etkileri 0 0 0 6 1 1 8 96
Bilişim Teknolojileri Kullanımının Öğrencilerin Öğrenimleri Üzerine Etkileri ve Bilişim Harcama Esnekliği: ÇOMÜ Biga İİBF Örneği 0 0 0 3 0 0 4 86
Destekleme ve Teknoloji Politikalarının Çukurova Bölgesinde Mısır Tarımı Üzerine Etkisi 0 1 1 23 0 1 7 286
Dünya Transgenik Üretimindeki Gelişmeler ve Çukurova Bölgesi Mısır Tarımında Olası Bt Tohum Kullanımının Ekonomik Etkileri 0 0 0 8 0 0 0 161
Konsantre Meyve Suyu Talebinin “Tobit” Modeli Ile Analizi 0 1 2 53 0 2 8 339
Küreselleşme, Yoksulluk ve Genetiği Değiştirilmiş Tarım Ürünleri 1 1 3 55 1 3 11 409
Tarım Politikasındaki Değişiklikler ve Bağcılık: Çanakkale ili Örneği 0 0 1 9 1 2 10 139
The Impact of Oil Prices in Turkey on Macroeconomics 4 7 11 126 7 12 25 292
TÜRKİYE’DE UN SANAYİ SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ 0 0 2 108 0 2 7 583
Türkiye’de Hemşehri Dernekleri ve Kırsal Dönüşüm 0 1 1 35 1 3 19 286
Türkiye’de Tarım Sektöründe Kullanılan Mazota Yönelik Vergi ve Destekler 2 2 4 31 4 5 17 188
Zeytin Üretimindeki Gelişmeler ve Çanakkale 0 0 0 3 1 1 3 47
Çukurova Bölgesi’nde Pamuk Arz Duyarlılığının Tahmini Üzerine Bir Çalışma 0 0 0 15 0 0 1 113
Ýmalat Sanayinde Yapýsal Deðiþim ve Üretkenlik: Türkiye, Akdeniz Bölgesi ve Mersin Ýli Karþýlaþtýrmasý 0 0 0 3 0 0 6 19
Total Working Papers 8 15 35 630 20 39 187 4,435


Statistics updated 2017-06-02