Access Statistics for Selçuk Alp

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Sosyal Devlet Bağlamında Yıllık Ücretli İzin Uygulamaları ve Etkileri 0 1 9 121 0 1 16 448
Tanzimat’tan Günümüze Eğitim Alanında Yaşanan Gelişmeler ve 2000’li Yıllarda Eğitim ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Markov Zincirleri Yöntemi ile Analizi 0 0 2 172 0 1 13 544
Total Working Papers 0 1 11 293 0 2 29 992


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Job Choice with Multi-Criteria Decision Making Approach in a Fuzzy Environment 1 1 5 14 1 1 13 33
Total Journal Articles 1 1 5 14 1 1 13 33


Statistics updated 2017-10-05