Access Statistics for Selçuk Alp

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Sosyal Devlet Bağlamında Yıllık Ücretli İzin Uygulamaları ve Etkileri 1 2 10 118 1 5 23 444
Tanzimat’tan Günümüze Eğitim Alanında Yaşanan Gelişmeler ve 2000’li Yıllarda Eğitim ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Markov Zincirleri Yöntemi ile Analizi 0 0 2 171 2 3 13 537
Total Working Papers 1 2 12 289 3 8 36 981


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Job Choice with Multi-Criteria Decision Making Approach in a Fuzzy Environment 0 2 9 13 0 3 16 26
Total Journal Articles 0 2 9 13 0 3 16 26


Statistics updated 2017-03-07