Access Statistics for Selçuk Alp

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Sosyal Devlet Bağlamında Yıllık Ücretli İzin Uygulamaları ve Etkileri 1 2 9 121 1 3 16 448
Tanzimat’tan Günümüze Eğitim Alanında Yaşanan Gelişmeler ve 2000’li Yıllarda Eğitim ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Markov Zincirleri Yöntemi ile Analizi 0 1 2 172 1 5 17 544
Total Working Papers 1 3 11 293 2 8 33 992


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Job Choice with Multi-Criteria Decision Making Approach in a Fuzzy Environment 0 0 6 13 0 3 16 32
Total Journal Articles 0 0 6 13 0 3 16 32


Statistics updated 2017-08-03