Access Statistics for Selçuk Alp

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Sosyal Devlet Bağlamında Yıllık Ücretli İzin Uygulamaları ve Etkileri 1 2 10 119 1 2 22 445
Tanzimat’tan Günümüze Eğitim Alanında Yaşanan Gelişmeler ve 2000’li Yıllarda Eğitim ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Markov Zincirleri Yöntemi ile Analizi 0 0 1 171 1 3 13 538
Total Working Papers 1 2 11 290 2 5 35 983


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Job Choice with Multi-Criteria Decision Making Approach in a Fuzzy Environment 0 2 8 13 2 5 16 28
Total Journal Articles 0 2 8 13 2 5 16 28


Statistics updated 2017-04-03