Access Statistics for Selçuk Alp

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Sosyal Devlet Bağlamında Yıllık Ücretli İzin Uygulamaları ve Etkileri 0 2 10 119 0 2 20 445
Tanzimat’tan Günümüze Eğitim Alanında Yaşanan Gelişmeler ve 2000’li Yıllarda Eğitim ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Markov Zincirleri Yöntemi ile Analizi 0 0 1 171 1 4 13 539
Total Working Papers 0 2 11 290 1 6 33 984


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Job Choice with Multi-Criteria Decision Making Approach in a Fuzzy Environment 0 0 7 13 1 3 16 29
Total Journal Articles 0 0 7 13 1 3 16 29


Statistics updated 2017-05-02