Access Statistics for Karsten Albæk

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A test of the ‘lose it or use it’ hypothesis in labour markets around the world 0 0 1 5 0 0 3 12
An Evaluation of Paid Leave: Participation and Labor Market Tightness 0 0 0 0 0 1 6 247
An Evaluation of Paid Leave: Participation and Labor Market Tightness 0 0 0 38 0 1 13 253
Dimensions of the Wage-Unemployment Relationship in the Nordic Countries: Wage Flexibility Without Wage Curves 3 3 4 125 3 3 11 450
Dimensions of the Wage-Unemployment Relationship in the Nordic Countries: Wage Flexibility without Wage Curves 1 1 4 107 2 3 15 593
Dimensions of the Wage-dimensions Relationship in the Nordic Countries: Wage Flexibility without Wage Curves 0 0 1 8 0 0 5 53
Does Peacetime Military Service Affect Crime? 1 3 6 36 5 20 74 299
Domensions of the Wage-Unemployment Relationship in the Nordic Countries: Wage Flexibility without Wage Curves 0 0 0 0 1 3 4 309
Employer Size-Effectsin the Nordic Countries 0 0 0 0 0 1 3 7
Employment protection and the consequences for displaced workers: a comparison of Belgium and Denmark 0 1 4 115 1 3 15 458
Evner, fag, indsats i gymnasiet og beståelse på samfundsvidenskab. April 2006 0 0 0 14 0 0 4 220
Hvem består på politstudiet? 0 0 1 87 0 0 4 359
Om lærepladsspørgsmålet 0 0 0 33 0 0 2 120
On the Incidence of Employment Subsidies to Vocational Training 0 0 0 23 0 1 7 98
Optimal adgangsregulering til de videregående uddannelser og elevers valg af fag i gymnasiet 0 0 1 21 0 1 4 174
Sådan modvirkes gymnasiereformens virkninger på nationens nationalprodukt, økonomiske vækst og åndsliv 0 0 0 15 0 0 1 150
The Rise in Danish Unemployment: Reallocation or Mismatch? 0 1 1 51 0 1 2 279
The Rise in Danish Unemployment: Reallocation or Mismatch? 1 1 1 90 2 2 4 531
Worker Flows and Job Flows in Danish Manufacturing, 1980-91 0 0 0 0 0 2 10 251
Total Working Papers 6 10 24 768 14 42 187 4,863


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A Test of the ?Use it or Lose It? Hypothesis in Labour Markets around the World/Una prueba de la hipótesis "usarlo o perderlo" en los mercados de trabajo del mundo 0 0 2 2 0 0 7 7
Measuring wage effects of plant size 0 0 1 57 0 0 5 177
The Danish Apprenticeship System, 1931–2002: The Role of Subsidies and Institutions 0 0 0 0 1 1 16 161
The Incidence of Employment Subsidies for Vocational Training 0 0 2 7 0 0 11 31
The Rise in Danish Unemployment: Reallocation or Mismatch? 0 0 0 46 1 2 8 252
Worker Flows and Job Flows in Danish Manufacturing, 1980-91 0 0 0 49 0 1 6 196
Total Journal Articles 0 0 5 161 2 4 53 824


Statistics updated 2017-05-02