Access Statistics for Karsten Albæk

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A test of the ‘lose it or use it’ hypothesis in labour markets around the world 0 0 1 5 0 0 5 12
An Evaluation of Paid Leave: Participation and Labor Market Tightness 0 0 0 0 0 1 5 246
An Evaluation of Paid Leave: Participation and Labor Market Tightness 0 0 1 38 0 2 14 252
Dimensions of the Wage-Unemployment Relationship in the Nordic Countries: Wage Flexibility Without Wage Curves 0 1 1 122 0 4 9 447
Dimensions of the Wage-Unemployment Relationship in the Nordic Countries: Wage Flexibility without Wage Curves 0 0 4 106 0 1 18 590
Dimensions of the Wage-dimensions Relationship in the Nordic Countries: Wage Flexibility without Wage Curves 0 0 1 8 0 1 5 53
Does Peacetime Military Service Affect Crime? 1 2 4 34 5 14 78 284
Domensions of the Wage-Unemployment Relationship in the Nordic Countries: Wage Flexibility without Wage Curves 0 0 0 0 0 0 3 306
Employer Size-Effectsin the Nordic Countries 0 0 0 0 0 0 3 6
Employment protection and the consequences for displaced workers: a comparison of Belgium and Denmark 1 1 4 115 2 3 16 457
Evner, fag, indsats i gymnasiet og beståelse på samfundsvidenskab. April 2006 0 0 0 14 0 2 5 220
Hvem består på politstudiet? 0 1 1 87 0 3 4 359
Om lærepladsspørgsmålet 0 0 1 33 0 0 3 120
On the Incidence of Employment Subsidies to Vocational Training 0 0 1 23 0 0 7 97
Optimal adgangsregulering til de videregående uddannelser og elevers valg af fag i gymnasiet 0 0 1 21 1 1 4 174
Sådan modvirkes gymnasiereformens virkninger på nationens nationalprodukt, økonomiske vækst og åndsliv 0 0 1 15 0 0 2 150
The Rise in Danish Unemployment: Reallocation or Mismatch? 0 0 1 50 0 0 3 278
The Rise in Danish Unemployment: Reallocation or Mismatch? 0 0 0 89 0 0 2 529
Worker Flows and Job Flows in Danish Manufacturing, 1980-91 0 0 0 0 1 2 10 250
Total Working Papers 2 5 22 760 9 34 196 4,830


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A Test of the ?Use it or Lose It? Hypothesis in Labour Markets around the World/Una prueba de la hipótesis "usarlo o perderlo" en los mercados de trabajo del mundo 0 1 2 2 0 1 7 7
Measuring wage effects of plant size 0 0 2 57 0 0 8 177
The Danish Apprenticeship System, 1931–2002: The Role of Subsidies and Institutions 0 0 0 0 0 3 15 160
The Incidence of Employment Subsidies for Vocational Training 0 0 2 7 0 1 11 31
The Rise in Danish Unemployment: Reallocation or Mismatch? 0 0 0 46 1 2 7 251
Worker Flows and Job Flows in Danish Manufacturing, 1980-91 0 0 1 49 0 0 8 195
Total Journal Articles 0 1 7 161 1 7 56 821


Statistics updated 2017-03-07