Access Statistics for Filiz Angay Kutluk

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Amerika’da ‘2011 ve ötesi CPA vizyon projesi’ ve onu destekleyen çabalara ilişkin çalışmaların değerlendirilmesi 0 0 0 0 0 2 10 260
Muhasebe Meslek Uyelerinin Etik Yargi Duzeyleri Uzerine Bir Arastirma 1 2 4 18 1 3 14 140
Total Journal Articles 1 2 4 18 1 5 24 400


Statistics updated 2017-04-03