Access Statistics for Filiz Angay Kutluk

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Amerika’da ‘2011 ve ötesi CPA vizyon projesi’ ve onu destekleyen çabalara ilişkin çalışmaların değerlendirilmesi 0 0 0 0 0 1 8 263
Muhasebe Meslek Uyelerinin Etik Yargi Duzeyleri Uzerine Bir Arastirma 0 0 3 18 0 1 7 141
Total Journal Articles 0 0 3 18 0 2 15 404


Statistics updated 2017-10-05