Access Statistics for Daniela Antonescu

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
CUNOAŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA REGIONALĂ 0 0 1 3 0 0 2 6
DEZVOLTAREA ECONOMICĂ REGIONALĂ A ROMÂNIEI ÎN PERIOADA DE TRANZIȚIE 0 3 10 10 2 6 14 14
Dezvoltarea durabila a agro-turismului in Uniunea European si in Romania 0 0 2 11 0 2 10 19
Dezvoltarea economica endogena la nivel regional. Cazul Romaniei 1 1 14 14 2 6 35 35
Dezvoltarea regională şi planificarea teritorială în contextul noii politici de coeziune (2014-2020) 0 0 3 8 1 4 22 36
EFICIENŢA ECONOMICĂ A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE DIN UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI ROMÂNIA 0 1 8 8 0 3 7 7
Empirical analysis of foreign direct investments at NUTS 2 region, in European Union and Romania 0 2 8 18 1 3 18 38
Endogenous regional growth and foreign trade, in Romania 2 3 18 46 2 6 34 83
Evaluation of public interventions at regional level; the new evidence for actual programming period 0 0 0 13 0 0 4 17
Export specialisation and regional growth, in Romania 1 3 10 32 2 4 21 53
IDENTIFICAREA DISPARITATILOR SI CONVERGENTEI ECONOMICE REGIONALE ÎN UNIUNEA EUROPEANA SI ÎN ROMÂNIA 1 1 3 84 1 4 16 189
Identifying regional disparities in Romania: a convergence process perspective in relation to European Union's territorial structures 0 1 3 27 0 2 7 32
Implementarea Programului Operaţional Regional în condiţiile actuale de instabilitate economică 0 0 0 0 0 1 7 9
NOILE PERSPECTIVE TEORETICE ALE DEZVOLTARII ECONOMICE LA NIVEL REGIONAL 0 0 3 57 0 0 20 218
Nouvelles perspectives theoriques du developpement economique au niveau regional 0 1 1 1 1 2 2 2
Overview and perspectives of protected natural areas in Romania 2 2 7 20 6 9 21 32
Politica de dezvoltare regionala a Romaniei in contextul integrarii în structurile Uniunii Europene 3 6 22 30 4 9 41 67
Politica de dezvoltare regionala a României în etapa postaderare 0 2 3 91 2 8 24 187
Quantitative and qualitative aspects regarding housing in the European Union and Romania 2 10 15 25 12 36 61 70
Quantitative and qualitative aspects regarding housing in the European Union and Romania 0 0 1 12 3 4 13 22
Regional convergence – theoretical approaches 1 2 13 67 2 3 15 22
Regional development policy in context of Europe 2020 Strategy 0 0 4 31 2 5 19 46
Specializarea regională în România –analize comparative în Top-10 0 1 2 3 0 1 6 11
Tendinte si provocari in implementarea Programului Operational Regional 2007-2013 0 0 1 9 1 3 9 33
Territorial Pact in context of Europe 2020 0 0 1 18 0 0 6 55
The Regional Development Policy of Romania in the Post-Accession Period 0 0 0 26 2 2 3 49
The Regional Development Policy of Romania in the Post-Accession Period 2 6 14 86 3 9 24 97
The mountain regions in context of 2020 Strategy 0 0 0 19 1 3 10 61
The regional dimension of the SME Sector in Romania 0 1 2 10 0 1 10 31
Theoretical and Practical Approaches of Innovation at Regional Level 0 0 4 43 1 3 20 39
Theoretical approaches of endogenous regional development 2 4 10 30 3 8 28 64
Theoretical approaches of regional development 1 3 5 10 6 8 16 35
Theoretical approaches of regional development 0 0 3 6 1 1 11 22
Theoretical approaches of regional development 2 4 13 49 2 4 16 44
Trends and challenges in the absorption of EU Funds through the Regional Operational programm 2007-2013 0 0 0 6 0 0 5 16
VALOAREA ECONOMICĂ A ARIILOR PROTEJATE 1 2 7 7 3 3 7 7
Total Working Papers 21 59 211 930 66 163 584 1,768


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Analiza SWOT a domeniilor si sectoarelor economiei nationale (sinteza) 0 0 0 0 0 2 18 253
Analiza situatiei economice actuale si identificarea factorilor de competitivitate (sinteza) 0 0 0 0 2 3 16 141
Aspecte ale gradului de dezvoltare antreprenorială în Regiunea de Vest 0 0 1 4 0 1 5 49
BOOK REVIEW -Gheorghe Zaman, George Georgescu, Zizi Goschin, Daniela Antonescu, Florina Popa, Regional Endogenous Economic Development. The Romanian Case, Expert Publishing House, 2015 (in Romanian) 2 4 13 13 2 4 27 27
Cities and their place in the European Union Urban Policy 1 1 1 99 2 2 7 310
Criteria of Economic and Social Efficiency of Public Administration in Romania 1 5 5 5 3 7 7 7
DECENTRALISATION AND REGIONAL DISPARITIES IN THE CONTEXT OF THE NEW COHESION POLICY 0 0 4 35 1 3 15 97
Dezvoltarea regionala durabila. Premise si perspective pentru România (sinteza) 0 0 0 0 0 0 5 61
Dezvoltarea regională transfrontalieră – tendinţe post-2006 0 0 0 10 0 0 3 54
Directiile strategice de reindustrializare în principalele sectoare ale economiei si la nivelul regiunilor, în perspectiva aderarii la Uniunea Eropeana (sinteza) 0 0 0 0 0 1 10 83
Estimated Impact of the Regional Operational Programme 2007-2013 in Romania 0 0 2 17 0 0 5 36
Evaluarea impactului primului Program Phare al Uniunii Europene asupra dezvoltarii regionale din România 0 0 0 0 0 0 5 46
Evaluarea impactului proiectelor mari de infrastructură regională eligibile PHARE asupra calităţii mediului înconjurător 0 0 1 14 0 0 6 61
Evaluating Methodology of Community Regional Funds 0 0 1 4 0 0 6 20
Evolutia transporturilor românesti în procesul de preaderare la Uniunea Europeana 0 0 0 0 0 1 9 64
Evolutii ale sectorului de comunicatii la nivelul regiunilor de dezvoltare din România 0 0 0 0 0 0 5 49
GROWTH AND DECLINE OF URBAN AREAS IN ROMANIA 0 2 3 33 2 7 24 168
HOW WILL BE THE FUTURE OF REGIONAL POLICY IN EUROPEAN UNION? 0 0 2 10 0 0 4 20
Identifying Regional Economic Disparities and Convergence in Romania 0 0 0 22 2 3 9 82
MEASURING REGIONAL CONVERGENCE - AN APPLICATION TO THE EUROPEAN UNION AND ROMANIA 0 1 8 32 1 3 18 77
Premisele dezvoltării durabile a regiunilor din România 0 2 7 11 0 2 9 32
Principalele coordonate ale Dezvolarii Regionale Durabile în România 0 0 0 0 0 0 4 47
REGIONAL PLANNING MODELS IN ORDER TO STIMULATE THE RESEARCH-DEVELOPMENT AND INNOVATIVE ACTIVITIES 0 0 2 64 0 0 15 223
REGIONAL SUSTAINABLE PROGRAMME IN ORDER TO ACHIEVE THE EUROPE 2020 GOALS 0 1 3 8 0 2 10 26
THE EUROPEAN UNION’S REGIONAL AND COHESION POLICY IN 2007-2013 0 0 0 1 1 2 8 428
THE MOUNTAIN REGIONS IN CONTEXT OF STRATEGY 2020 0 2 3 4 0 4 14 19
The Analysis of Regional Disparities in Romania with Gini/Struck Coefficients of Concentration 0 0 2 87 1 1 13 234
Transportul rutier urban - Solutii moderne de limitare a efectelor negative asupra mediului si sanatatii. Realizarea unui Studiu de caz pentru Municipiul Bucuresti 0 0 0 0 0 0 6 70
URBAN PLANNING - NEW THEORETICS APPROACHES 0 0 2 31 0 0 9 67
Total Journal Articles 4 18 60 504 17 48 292 2,851


Statistics updated 2017-04-03