Access Statistics for Daniela Antonescu

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
CUNOAŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA REGIONALĂ 0 0 1 3 1 1 2 7
DEZVOLTAREA ECONOMICĂ REGIONALĂ A ROMÂNIEI ÎN PERIOADA DE TRANZIȚIE 0 0 11 11 2 3 20 20
Dezvoltarea durabila a agro-turismului in Uniunea European si in Romania 0 0 0 11 1 2 10 23
Dezvoltarea economica endogena la nivel regional. Cazul Romaniei 1 1 11 21 5 8 41 63
Dezvoltarea regională şi planificarea teritorială în contextul noii politici de coeziune (2014-2020) 0 0 3 10 2 4 18 47
EFICIENŢA ECONOMICĂ A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE DIN UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI ROMÂNIA 0 0 10 10 1 1 13 13
Empirical analysis of foreign direct investments at NUTS 2 region, in European Union and Romania 1 1 7 19 3 3 17 44
Endogenous regional growth and foreign trade, in Romania 0 0 6 47 4 4 20 90
Evaluation of public interventions at regional level; the new evidence for actual programming period 0 0 1 14 1 1 4 19
Export specialisation and regional growth, in Romania 0 1 8 33 2 3 16 57
IDENTIFICAREA DISPARITATILOR SI CONVERGENTEI ECONOMICE REGIONALE ÎN UNIUNEA EUROPEANA SI ÎN ROMÂNIA 0 0 3 85 2 4 19 202
Identifying regional disparities in Romania: a convergence process perspective in relation to European Union's territorial structures 1 1 3 29 3 3 9 38
Implementarea Programului Operaţional Regional în condiţiile actuale de instabilitate economică 0 0 1 1 2 3 11 17
Liveable city from an economic perspective 1 4 27 27 5 9 31 31
NOILE PERSPECTIVE TEORETICE ALE DEZVOLTARII ECONOMICE LA NIVEL REGIONAL 0 0 1 57 4 7 16 229
Nouvelles perspectives theoriques du developpement economique au niveau regional 0 1 3 3 2 3 10 10
Overview and perspectives of protected natural areas in Romania 0 0 3 21 4 6 24 44
Politica de dezvoltare regionala a Romaniei in contextul integrarii în structurile Uniunii Europene 0 0 10 30 2 6 30 79
Politica de dezvoltare regionala a României în etapa postaderare 0 0 4 93 3 4 27 201
Quantitative and qualitative aspects regarding housing in the European Union and Romania 0 0 1 12 1 1 10 26
Quantitative and qualitative aspects regarding housing in the European Union and Romania 0 2 16 29 3 17 84 108
Regional convergence – theoretical approaches 0 1 11 71 1 2 14 28
Regional development policy in context of Europe 2020 Strategy 0 0 4 33 2 2 18 53
Specializarea regională în România –analize comparative în Top-10 0 0 1 3 1 1 5 13
Tendinte si provocari in implementarea Programului Operational Regional 2007-2013 0 0 0 9 2 3 9 38
Territorial Pact in context of Europe 2020 0 0 0 18 1 1 6 57
The Regional Development Policy of Romania in the Post-Accession Period 0 1 4 30 4 7 14 61
The Regional Development Policy of Romania in the Post-Accession Period 1 1 13 90 6 9 28 111
The mountain regions in context of 2020 Strategy 0 0 0 19 3 6 18 72
The regional dimension of the SME Sector in Romania 0 0 1 10 1 1 6 33
Theoretical and Practical Approaches of Innovation at Regional Level 0 1 3 44 2 5 18 46
Theoretical approaches of endogenous regional development 0 0 7 31 2 4 26 76
Theoretical approaches of regional development 0 0 8 50 2 3 12 49
Theoretical approaches of regional development 0 0 2 6 2 2 9 26
Theoretical approaches of regional development 0 0 5 11 3 3 19 45
Trends and challenges in the absorption of EU Funds through the Regional Operational programm 2007-2013 0 0 0 6 2 2 5 20
VALOAREA ECONOMICĂ A ARIILOR PROTEJATE 0 0 8 8 2 4 18 18
Total Working Papers 5 15 197 1,005 89 148 657 2,114


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Analiza SWOT a domeniilor si sectoarelor economiei nationale (sinteza) 0 0 0 0 2 2 6 257
Analiza situatiei economice actuale si identificarea factorilor de competitivitate (sinteza) 0 0 0 0 1 3 11 147
Aspecte ale gradului de dezvoltare antreprenorială în Regiunea de Vest 0 1 1 5 1 2 3 51
BOOK REVIEW -Gheorghe Zaman, George Georgescu, Zizi Goschin, Daniela Antonescu, Florina Popa, Regional Endogenous Economic Development. The Romanian Case, Expert Publishing House, 2015 (in Romanian) 0 0 14 15 1 1 28 30
Cities and their place in the European Union Urban Policy 0 0 1 99 2 3 9 316
Criteria of Economic and Social Efficiency of Public Administration in Romania 0 1 9 9 3 4 23 23
DECENTRALISATION AND REGIONAL DISPARITIES IN THE CONTEXT OF THE NEW COHESION POLICY 1 1 2 36 3 4 15 104
Dezvoltarea regionala durabila. Premise si perspective pentru România (sinteza) 0 0 0 0 1 1 4 64
Dezvoltarea regională transfrontalieră – tendinţe post-2006 0 1 1 11 1 3 3 57
Directiile strategice de reindustrializare în principalele sectoare ale economiei si la nivelul regiunilor, în perspectiva aderarii la Uniunea Eropeana (sinteza) 0 0 0 0 1 1 2 84
Estimated Impact of the Regional Operational Programme 2007-2013 in Romania 0 0 1 17 1 1 4 39
Evaluarea impactului primului Program Phare al Uniunii Europene asupra dezvoltarii regionale din România 0 0 0 0 1 1 2 48
Evaluarea impactului proiectelor mari de infrastructură regională eligibile PHARE asupra calităţii mediului înconjurător 0 0 1 14 1 1 3 62
Evaluating Methodology of Community Regional Funds 0 0 0 4 1 1 4 22
Evolutia transporturilor românesti în procesul de preaderare la Uniunea Europeana 0 0 0 0 1 1 5 67
Evolutii ale sectorului de comunicatii la nivelul regiunilor de dezvoltare din România 0 0 0 0 1 1 1 50
GROWTH AND DECLINE OF URBAN AREAS IN ROMANIA 0 0 5 35 2 4 23 183
HOW WILL BE THE FUTURE OF REGIONAL POLICY IN EUROPEAN UNION? 0 0 2 10 1 1 3 21
Identifying Regional Economic Disparities and Convergence in Romania 0 0 0 22 3 4 11 87
MEASURING REGIONAL CONVERGENCE - AN APPLICATION TO THE EUROPEAN UNION AND ROMANIA 0 0 5 33 2 3 14 83
Premisele dezvoltării durabile a regiunilor din România 0 0 7 11 1 1 8 33
Principalele coordonate ale Dezvolarii Regionale Durabile în România 0 0 0 0 1 1 1 48
REGIONAL PLANNING MODELS IN ORDER TO STIMULATE THE RESEARCH-DEVELOPMENT AND INNOVATIVE ACTIVITIES 0 1 2 65 2 3 7 228
REGIONAL SUSTAINABLE PROGRAMME IN ORDER TO ACHIEVE THE EUROPE 2020 GOALS 0 1 3 10 1 2 8 31
THE EUROPEAN UNION’S REGIONAL AND COHESION POLICY IN 2007-2013 0 0 0 1 2 4 10 434
THE MOUNTAIN REGIONS IN CONTEXT OF STRATEGY 2020 1 1 4 6 4 8 25 36
The Analysis of Regional Disparities in Romania with Gini/Struck Coefficients of Concentration 0 0 1 87 2 2 8 238
Transportul rutier urban - Solutii moderne de limitare a efectelor negative asupra mediului si sanatatii. Realizarea unui Studiu de caz pentru Municipiul Bucuresti 0 0 0 0 1 1 1 71
URBAN PLANNING - NEW THEORETICS APPROACHES 0 0 2 31 1 1 6 70
Total Journal Articles 2 7 61 521 45 65 248 2,984


Statistics updated 2017-10-05