Access Statistics for Daniela Antonescu

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
CUNOAŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA REGIONALĂ 0 0 1 3 0 0 2 6
DEZVOLTAREA ECONOMICĂ REGIONALĂ A ROMÂNIEI ÎN PERIOADA DE TRANZIȚIE 1 1 11 11 2 5 17 17
Dezvoltarea durabila a agro-turismului in Uniunea European si in Romania 0 0 1 11 1 2 11 21
Dezvoltarea economica endogena la nivel regional. Cazul Romaniei 2 5 14 18 4 10 37 43
Dezvoltarea regională şi planificarea teritorială în contextul noii politici de coeziune (2014-2020) 1 2 4 10 3 6 18 41
EFICIENŢA ECONOMICĂ A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE DIN UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI ROMÂNIA 0 1 9 9 2 3 10 10
Empirical analysis of foreign direct investments at NUTS 2 region, in European Union and Romania 0 0 7 18 1 4 18 41
Endogenous regional growth and foreign trade, in Romania 0 3 14 47 0 4 27 85
Evaluation of public interventions at regional level; the new evidence for actual programming period 0 0 0 13 0 0 3 17
Export specialisation and regional growth, in Romania 0 1 10 32 0 3 19 54
IDENTIFICAREA DISPARITATILOR SI CONVERGENTEI ECONOMICE REGIONALE ÎN UNIUNEA EUROPEANA SI ÎN ROMÂNIA 1 2 4 85 4 7 18 195
Identifying regional disparities in Romania: a convergence process perspective in relation to European Union's territorial structures 0 1 3 28 2 3 9 35
Implementarea Programului Operaţional Regional în condiţiile actuale de instabilitate economică 0 0 0 0 0 2 8 11
Liveable city from an economic perspective 18 19 19 19 11 12 12 12
NOILE PERSPECTIVE TEORETICE ALE DEZVOLTARII ECONOMICE LA NIVEL REGIONAL 0 0 1 57 2 4 17 222
Nouvelles perspectives theoriques du developpement economique au niveau regional 0 0 1 1 0 3 4 4
Overview and perspectives of protected natural areas in Romania 1 3 6 21 2 11 22 37
Politica de dezvoltare regionala a Romaniei in contextul integrarii în structurile Uniunii Europene 0 3 15 30 0 6 29 69
Politica de dezvoltare regionala a României în etapa postaderare 1 1 4 92 5 10 30 195
Quantitative and qualitative aspects regarding housing in the European Union and Romania 0 4 16 27 9 27 73 85
Quantitative and qualitative aspects regarding housing in the European Union and Romania 0 0 1 12 3 6 14 25
Regional convergence – theoretical approaches 1 2 9 68 2 4 13 24
Regional development policy in context of Europe 2020 Strategy 1 2 5 33 3 7 20 51
Specializarea regională în România –analize comparative în Top-10 0 0 1 3 0 0 4 11
Tendinte si provocari in implementarea Programului Operational Regional 2007-2013 0 0 0 9 0 2 7 34
Territorial Pact in context of Europe 2020 0 0 0 18 1 1 5 56
The Regional Development Policy of Romania in the Post-Accession Period 2 3 3 29 3 7 7 54
The Regional Development Policy of Romania in the Post-Accession Period 2 5 16 89 3 8 28 102
The mountain regions in context of 2020 Strategy 0 0 0 19 1 5 13 65
The regional dimension of the SME Sector in Romania 0 0 1 10 1 1 8 32
Theoretical and Practical Approaches of Innovation at Regional Level 0 0 3 43 0 3 18 41
Theoretical approaches of endogenous regional development 0 2 8 30 0 7 27 68
Theoretical approaches of regional development 0 2 10 49 0 3 12 45
Theoretical approaches of regional development 1 2 5 11 6 13 20 42
Theoretical approaches of regional development 0 0 2 6 0 2 9 23
Trends and challenges in the absorption of EU Funds through the Regional Operational programm 2007-2013 0 0 0 6 1 2 5 18
VALOAREA ECONOMICĂ A ARIILOR PROTEJATE 0 1 7 7 4 8 12 12
Total Working Papers 32 65 211 974 76 201 606 1,903


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Analiza SWOT a domeniilor si sectoarelor economiei nationale (sinteza) 0 0 0 0 1 2 15 255
Analiza situatiei economice actuale si identificarea factorilor de competitivitate (sinteza) 0 0 0 0 0 3 13 142
Aspecte ale gradului de dezvoltare antreprenorială în Regiunea de Vest 0 0 0 4 0 0 3 49
BOOK REVIEW -Gheorghe Zaman, George Georgescu, Zizi Goschin, Daniela Antonescu, Florina Popa, Regional Endogenous Economic Development. The Romanian Case, Expert Publishing House, 2015 (in Romanian) 1 3 14 14 1 3 28 28
Cities and their place in the European Union Urban Policy 0 1 1 99 0 3 7 311
Criteria of Economic and Social Efficiency of Public Administration in Romania 2 4 8 8 7 13 17 17
DECENTRALISATION AND REGIONAL DISPARITIES IN THE CONTEXT OF THE NEW COHESION POLICY 0 0 3 35 0 2 13 98
Dezvoltarea regionala durabila. Premise si perspective pentru România (sinteza) 0 0 0 0 0 1 5 62
Dezvoltarea regională transfrontalieră – tendinţe post-2006 0 0 0 10 0 0 1 54
Directiile strategice de reindustrializare în principalele sectoare ale economiei si la nivelul regiunilor, în perspectiva aderarii la Uniunea Eropeana (sinteza) 0 0 0 0 0 0 8 83
Estimated Impact of the Regional Operational Programme 2007-2013 in Romania 0 0 2 17 0 1 4 37
Evaluarea impactului primului Program Phare al Uniunii Europene asupra dezvoltarii regionale din România 0 0 0 0 0 0 4 46
Evaluarea impactului proiectelor mari de infrastructură regională eligibile PHARE asupra calităţii mediului înconjurător 0 0 1 14 0 0 4 61
Evaluating Methodology of Community Regional Funds 0 0 1 4 0 1 5 21
Evolutia transporturilor românesti în procesul de preaderare la Uniunea Europeana 0 0 0 0 1 1 8 65
Evolutii ale sectorului de comunicatii la nivelul regiunilor de dezvoltare din România 0 0 0 0 0 0 3 49
GROWTH AND DECLINE OF URBAN AREAS IN ROMANIA 0 0 3 33 3 10 25 176
HOW WILL BE THE FUTURE OF REGIONAL POLICY IN EUROPEAN UNION? 0 0 2 10 0 0 3 20
Identifying Regional Economic Disparities and Convergence in Romania 0 0 0 22 0 3 9 83
MEASURING REGIONAL CONVERGENCE - AN APPLICATION TO THE EUROPEAN UNION AND ROMANIA 0 0 4 32 0 3 14 79
Premisele dezvoltării durabile a regiunilor din România 0 0 7 11 0 0 8 32
Principalele coordonate ale Dezvolarii Regionale Durabile în România 0 0 0 0 0 0 2 47
REGIONAL PLANNING MODELS IN ORDER TO STIMULATE THE RESEARCH-DEVELOPMENT AND INNOVATIVE ACTIVITIES 0 0 2 64 0 2 14 225
REGIONAL SUSTAINABLE PROGRAMME IN ORDER TO ACHIEVE THE EUROPE 2020 GOALS 1 1 4 9 1 2 10 28
THE EUROPEAN UNION’S REGIONAL AND COHESION POLICY IN 2007-2013 0 0 0 1 1 3 9 430
THE MOUNTAIN REGIONS IN CONTEXT OF STRATEGY 2020 0 0 2 4 3 7 18 26
The Analysis of Regional Disparities in Romania with Gini/Struck Coefficients of Concentration 0 0 2 87 1 2 11 235
Transportul rutier urban - Solutii moderne de limitare a efectelor negative asupra mediului si sanatatii. Realizarea unui Studiu de caz pentru Municipiul Bucuresti 0 0 0 0 0 0 3 70
URBAN PLANNING - NEW THEORETICS APPROACHES 0 0 2 31 2 2 9 69
Total Journal Articles 4 9 58 509 21 64 273 2,898


Statistics updated 2017-06-02