Access Statistics for Daniela Antonescu

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
CUNOAŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA REGIONALĂ 0 0 1 3 0 0 2 6
DEZVOLTAREA ECONOMICĂ REGIONALĂ A ROMÂNIEI ÎN PERIOADA DE TRANZIȚIE 0 1 11 11 1 3 18 18
Dezvoltarea durabila a agro-turismului in Uniunea European si in Romania 0 0 0 11 1 2 10 22
Dezvoltarea economica endogena la nivel regional. Cazul Romaniei 0 4 14 20 1 17 43 56
Dezvoltarea regională şi planificarea teritorială în contextul noii politici de coeziune (2014-2020) 0 1 3 10 1 6 18 44
EFICIENŢA ECONOMICĂ A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE DIN UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI ROMÂNIA 0 1 10 10 0 4 12 12
Empirical analysis of foreign direct investments at NUTS 2 region, in European Union and Romania 0 0 7 18 0 1 17 41
Endogenous regional growth and foreign trade, in Romania 0 0 12 47 0 1 23 86
Evaluation of public interventions at regional level; the new evidence for actual programming period 0 1 1 14 0 1 3 18
Export specialisation and regional growth, in Romania 0 0 7 32 0 0 15 54
IDENTIFICAREA DISPARITATILOR SI CONVERGENTEI ECONOMICE REGIONALE ÎN UNIUNEA EUROPEANA SI ÎN ROMÂNIA 0 1 3 85 2 9 17 200
Identifying regional disparities in Romania: a convergence process perspective in relation to European Union's territorial structures 0 0 2 28 0 2 6 35
Implementarea Programului Operaţional Regional în condiţiile actuale de instabilitate economică 0 1 1 1 1 4 10 15
Liveable city from an economic perspective 1 23 24 24 1 22 23 23
NOILE PERSPECTIVE TEORETICE ALE DEZVOLTARII ECONOMICE LA NIVEL REGIONAL 0 0 1 57 1 3 14 223
Nouvelles perspectives theoriques du developpement economique au niveau regional 1 2 3 3 1 4 8 8
Overview and perspectives of protected natural areas in Romania 0 1 5 21 1 4 21 39
Politica de dezvoltare regionala a Romaniei in contextul integrarii în structurile Uniunii Europene 0 0 11 30 4 8 29 77
Politica de dezvoltare regionala a României în etapa postaderare 0 2 4 93 1 8 29 198
Quantitative and qualitative aspects regarding housing in the European Union and Romania 0 0 1 12 0 3 10 25
Quantitative and qualitative aspects regarding housing in the European Union and Romania 1 1 16 28 9 24 80 100
Regional convergence – theoretical approaches 1 4 11 71 1 5 14 27
Regional development policy in context of Europe 2020 Strategy 0 1 5 33 0 3 17 51
Specializarea regională în România –analize comparative în Top-10 0 0 1 3 0 1 5 12
Tendinte si provocari in implementarea Programului Operational Regional 2007-2013 0 0 0 9 1 2 9 36
Territorial Pact in context of Europe 2020 0 0 0 18 0 1 5 56
The Regional Development Policy of Romania in the Post-Accession Period 0 2 3 29 1 4 8 55
The Regional Development Policy of Romania in the Post-Accession Period 0 2 14 89 1 4 24 103
The mountain regions in context of 2020 Strategy 0 0 0 19 3 5 16 69
The regional dimension of the SME Sector in Romania 0 0 1 10 0 1 8 32
Theoretical and Practical Approaches of Innovation at Regional Level 0 0 3 43 1 1 17 42
Theoretical approaches of endogenous regional development 0 1 8 31 1 5 24 73
Theoretical approaches of regional development 0 0 2 6 0 1 8 24
Theoretical approaches of regional development 0 1 9 50 1 2 11 47
Theoretical approaches of regional development 0 1 5 11 0 6 19 42
Trends and challenges in the absorption of EU Funds through the Regional Operational programm 2007-2013 0 0 0 6 0 1 3 18
VALOAREA ECONOMICĂ A ARIILOR PROTEJATE 0 1 8 8 1 7 15 15
Total Working Papers 4 52 207 994 36 175 611 2,002


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Analiza SWOT a domeniilor si sectoarelor economiei nationale (sinteza) 0 0 0 0 0 1 12 255
Analiza situatiei economice actuale si identificarea factorilor de competitivitate (sinteza) 0 0 0 0 0 2 12 144
Aspecte ale gradului de dezvoltare antreprenorială în Regiunea de Vest 0 0 0 4 0 0 3 49
BOOK REVIEW -Gheorghe Zaman, George Georgescu, Zizi Goschin, Daniela Antonescu, Florina Popa, Regional Endogenous Economic Development. The Romanian Case, Expert Publishing House, 2015 (in Romanian) 0 2 15 15 0 2 29 29
Cities and their place in the European Union Urban Policy 0 0 1 99 0 2 7 313
Criteria of Economic and Social Efficiency of Public Administration in Romania 0 2 8 8 0 9 19 19
DECENTRALISATION AND REGIONAL DISPARITIES IN THE CONTEXT OF THE NEW COHESION POLICY 0 0 3 35 1 3 15 101
Dezvoltarea regionala durabila. Premise si perspective pentru România (sinteza) 0 0 0 0 0 1 5 63
Dezvoltarea regională transfrontalieră – tendinţe post-2006 0 0 0 10 0 0 1 54
Directiile strategice de reindustrializare în principalele sectoare ale economiei si la nivelul regiunilor, în perspectiva aderarii la Uniunea Eropeana (sinteza) 0 0 0 0 0 0 4 83
Estimated Impact of the Regional Operational Programme 2007-2013 in Romania 0 0 2 17 0 1 4 38
Evaluarea impactului primului Program Phare al Uniunii Europene asupra dezvoltarii regionale din România 0 0 0 0 0 1 4 47
Evaluarea impactului proiectelor mari de infrastructură regională eligibile PHARE asupra calităţii mediului înconjurător 0 0 1 14 0 0 4 61
Evaluating Methodology of Community Regional Funds 0 0 1 4 0 0 5 21
Evolutia transporturilor românesti în procesul de preaderare la Uniunea Europeana 0 0 0 0 0 2 7 66
Evolutii ale sectorului de comunicatii la nivelul regiunilor de dezvoltare din România 0 0 0 0 0 0 2 49
GROWTH AND DECLINE OF URBAN AREAS IN ROMANIA 0 2 5 35 2 8 26 181
HOW WILL BE THE FUTURE OF REGIONAL POLICY IN EUROPEAN UNION? 0 0 2 10 0 0 3 20
Identifying Regional Economic Disparities and Convergence in Romania 0 0 0 22 1 1 9 84
MEASURING REGIONAL CONVERGENCE - AN APPLICATION TO THE EUROPEAN UNION AND ROMANIA 0 1 5 33 1 2 14 81
Premisele dezvoltării durabile a regiunilor din România 0 0 7 11 0 0 8 32
Principalele coordonate ale Dezvolarii Regionale Durabile în România 0 0 0 0 0 0 2 47
REGIONAL PLANNING MODELS IN ORDER TO STIMULATE THE RESEARCH-DEVELOPMENT AND INNOVATIVE ACTIVITIES 1 1 3 65 1 1 11 226
REGIONAL SUSTAINABLE PROGRAMME IN ORDER TO ACHIEVE THE EUROPE 2020 GOALS 1 2 5 10 1 3 12 30
THE EUROPEAN UNION’S REGIONAL AND COHESION POLICY IN 2007-2013 0 0 0 1 2 3 9 432
THE MOUNTAIN REGIONS IN CONTEXT OF STRATEGY 2020 0 1 3 5 4 9 22 32
The Analysis of Regional Disparities in Romania with Gini/Struck Coefficients of Concentration 0 0 2 87 0 2 12 236
Transportul rutier urban - Solutii moderne de limitare a efectelor negative asupra mediului si sanatatii. Realizarea unui Studiu de caz pentru Municipiul Bucuresti 0 0 0 0 0 0 3 70
URBAN PLANNING - NEW THEORETICS APPROACHES 0 0 2 31 0 2 7 69
Total Journal Articles 2 11 65 516 13 55 271 2,932


Statistics updated 2017-08-03