Access Statistics for Daniela Antonescu

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
CUNOAŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA REGIONALĂ 0 0 1 3 0 0 2 6
DEZVOLTAREA ECONOMICĂ REGIONALĂ A ROMÂNIEI ÎN PERIOADA DE TRANZIȚIE 2 5 10 10 2 10 12 12
Dezvoltarea durabila a agro-turismului in Uniunea European si in Romania 0 0 4 11 0 3 14 19
Dezvoltarea economica endogena la nivel regional. Cazul Romaniei 0 1 13 13 3 6 33 33
Dezvoltarea regională şi planificarea teritorială în contextul noii politici de coeziune (2014-2020) 0 0 4 8 0 4 26 35
EFICIENŢA ECONOMICĂ A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE DIN UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI ROMÂNIA 0 6 8 8 0 4 7 7
Empirical analysis of foreign direct investments at NUTS 2 region, in European Union and Romania 1 5 10 18 1 6 20 37
Endogenous regional growth and foreign trade, in Romania 1 2 17 44 2 7 35 81
Evaluation of public interventions at regional level; the new evidence for actual programming period 0 0 0 13 0 0 4 17
Export specialisation and regional growth, in Romania 0 3 9 31 0 5 19 51
IDENTIFICAREA DISPARITATILOR SI CONVERGENTEI ECONOMICE REGIONALE ÎN UNIUNEA EUROPEANA SI ÎN ROMÂNIA 0 0 3 83 2 3 17 188
Identifying regional disparities in Romania: a convergence process perspective in relation to European Union's territorial structures 1 1 3 27 1 2 8 32
Implementarea Programului Operaţional Regional în condiţiile actuale de instabilitate economică 0 0 0 0 0 2 7 9
NOILE PERSPECTIVE TEORETICE ALE DEZVOLTARII ECONOMICE LA NIVEL REGIONAL 0 1 3 57 0 2 21 218
Nouvelles perspectives theoriques du developpement economique au niveau regional 0 1 1 1 0 1 1 1
Overview and perspectives of protected natural areas in Romania 0 0 5 18 1 6 17 26
Politica de dezvoltare regionala a Romaniei in contextul integrarii în structurile Uniunii Europene 2 3 20 27 2 7 40 63
Politica de dezvoltare regionala a României în etapa postaderare 1 2 3 91 3 7 23 185
Quantitative and qualitative aspects regarding housing in the European Union and Romania 0 0 1 12 0 1 11 19
Quantitative and qualitative aspects regarding housing in the European Union and Romania 5 8 13 23 13 27 50 58
Regional convergence – theoretical approaches 0 1 14 66 0 2 13 20
Regional development policy in context of Europe 2020 Strategy 0 1 4 31 1 7 19 44
Specializarea regională în România –analize comparative în Top-10 0 1 2 3 0 1 6 11
Tendinte si provocari in implementarea Programului Operational Regional 2007-2013 0 0 1 9 1 2 8 32
Territorial Pact in context of Europe 2020 0 0 1 18 0 1 6 55
The Regional Development Policy of Romania in the Post-Accession Period 0 0 0 26 0 0 1 47
The Regional Development Policy of Romania in the Post-Accession Period 2 5 12 84 4 8 22 94
The mountain regions in context of 2020 Strategy 0 0 0 19 1 6 10 60
The regional dimension of the SME Sector in Romania 1 1 2 10 1 2 11 31
Theoretical and Practical Approaches of Innovation at Regional Level 0 1 4 43 1 9 20 38
Theoretical approaches of endogenous regional development 1 3 8 28 3 8 27 61
Theoretical approaches of regional development 0 2 11 47 0 2 15 42
Theoretical approaches of regional development 0 0 3 6 0 0 11 21
Theoretical approaches of regional development 1 2 4 9 1 2 12 29
Trends and challenges in the absorption of EU Funds through the Regional Operational programm 2007-2013 0 0 0 6 0 0 5 16
VALOAREA ECONOMICĂ A ARIILOR PROTEJATE 1 5 6 6 0 2 4 4
Total Working Papers 19 60 200 909 43 155 557 1,702


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Analiza SWOT a domeniilor si sectoarelor economiei nationale (sinteza) 0 0 0 0 0 2 20 253
Analiza situatiei economice actuale si identificarea factorilor de competitivitate (sinteza) 0 0 0 0 1 1 15 139
Aspecte ale gradului de dezvoltare antreprenorială în Regiunea de Vest 0 0 1 4 1 1 5 49
BOOK REVIEW -Gheorghe Zaman, George Georgescu, Zizi Goschin, Daniela Antonescu, Florina Popa, Regional Endogenous Economic Development. The Romanian Case, Expert Publishing House, 2015 (in Romanian) 1 2 11 11 1 2 25 25
Cities and their place in the European Union Urban Policy 0 0 0 98 0 0 6 308
Criteria of Economic and Social Efficiency of Public Administration in Romania 1 4 4 4 1 4 4 4
DECENTRALISATION AND REGIONAL DISPARITIES IN THE CONTEXT OF THE NEW COHESION POLICY 0 0 4 35 2 4 14 96
Dezvoltarea regionala durabila. Premise si perspective pentru România (sinteza) 0 0 0 0 0 0 5 61
Dezvoltarea regională transfrontalieră – tendinţe post-2006 0 0 0 10 0 0 3 54
Directiile strategice de reindustrializare în principalele sectoare ale economiei si la nivelul regiunilor, în perspectiva aderarii la Uniunea Eropeana (sinteza) 0 0 0 0 1 1 12 83
Estimated Impact of the Regional Operational Programme 2007-2013 in Romania 0 0 2 17 0 0 5 36
Evaluarea impactului primului Program Phare al Uniunii Europene asupra dezvoltarii regionale din România 0 0 0 0 0 0 5 46
Evaluarea impactului proiectelor mari de infrastructură regională eligibile PHARE asupra calităţii mediului înconjurător 0 0 1 14 0 0 6 61
Evaluating Methodology of Community Regional Funds 0 0 1 4 0 0 6 20
Evolutia transporturilor românesti în procesul de preaderare la Uniunea Europeana 0 0 0 0 0 1 9 64
Evolutii ale sectorului de comunicatii la nivelul regiunilor de dezvoltare din România 0 0 0 0 0 0 6 49
GROWTH AND DECLINE OF URBAN AREAS IN ROMANIA 2 2 3 33 5 5 25 166
HOW WILL BE THE FUTURE OF REGIONAL POLICY IN EUROPEAN UNION? 0 0 2 10 0 0 4 20
Identifying Regional Economic Disparities and Convergence in Romania 0 0 0 22 1 1 7 80
MEASURING REGIONAL CONVERGENCE - AN APPLICATION TO THE EUROPEAN UNION AND ROMANIA 0 1 8 32 1 4 17 76
Premisele dezvoltării durabile a regiunilor din România 1 3 7 11 1 3 9 32
Principalele coordonate ale Dezvolarii Regionale Durabile în România 0 0 0 0 0 0 4 47
REGIONAL PLANNING MODELS IN ORDER TO STIMULATE THE RESEARCH-DEVELOPMENT AND INNOVATIVE ACTIVITIES 0 0 2 64 0 1 16 223
REGIONAL SUSTAINABLE PROGRAMME IN ORDER TO ACHIEVE THE EUROPE 2020 GOALS 1 1 3 8 2 2 11 26
THE EUROPEAN UNION’S REGIONAL AND COHESION POLICY IN 2007-2013 0 0 0 1 1 1 9 427
THE MOUNTAIN REGIONS IN CONTEXT OF STRATEGY 2020 1 2 4 4 3 5 15 19
The Analysis of Regional Disparities in Romania with Gini/Struck Coefficients of Concentration 0 0 2 87 0 2 12 233
Transportul rutier urban - Solutii moderne de limitare a efectelor negative asupra mediului si sanatatii. Realizarea unui Studiu de caz pentru Municipiul Bucuresti 0 0 0 0 0 0 6 70
URBAN PLANNING - NEW THEORETICS APPROACHES 0 1 2 31 0 2 9 67
Total Journal Articles 7 16 57 500 21 42 290 2,834


Statistics updated 2017-03-07