Access Statistics for Seyfettin Artan

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Enflasyon ve Ekonomik Büyüme Ýliþkisi: Türkiye Örneði 0 0 46 432 0 1 267 1,980
Reflections of the New Economy on the monetary policy and central banking 0 0 0 68 0 0 4 199
The reflections of new economy on monetary policy and central banking 0 1 2 119 1 4 17 340
Türkiye’de Enflasyon, Enflasyon Belirsizliði ve Büyüme - Inflation, Inflation Uncertainty and Growth in Turkey 0 0 1 78 0 0 4 291
Total Working Papers 0 1 49 697 1 5 292 2,810


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Devaluation and trade balance in Latin American countries 0 2 6 13 3 6 15 81
Dogrudan Yabanci Sermaye Yatirimlarinin Kurumsal Belirleyicileri: OECD Ulkeleri Ornegi 0 0 7 10 1 3 19 26
Finansal kalkınmanın büyümeye etkileri: Literatür ve uygulama 0 0 0 0 3 16 51 531
Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyon Ve Büyüme: Yatay-Kesit Ve Panel Veri Analizi 0 0 0 0 7 36 201 2,638
Kurumsal Yapı ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği 0 0 0 0 0 1 1 1
Total Journal Articles 0 2 13 23 14 62 287 3,277


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Reflections of the New Economy on the Monetary Policy and Central Banking 1 1 6 45 10 16 96 455
Total Chapters 1 1 6 45 10 16 96 455


Statistics updated 2017-08-03