Access Statistics for Seyfettin Artan

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Enflasyon ve Ekonomik Büyüme Ýliþkisi: Türkiye Örneði 0 0 44 432 0 0 247 1,980
Reflections of the New Economy on the monetary policy and central banking 0 0 0 68 0 1 3 200
The reflections of new economy on monetary policy and central banking 0 0 2 119 1 2 15 341
Türkiye’de Enflasyon, Enflasyon Belirsizliði ve Büyüme - Inflation, Inflation Uncertainty and Growth in Turkey 0 0 1 78 0 0 3 291
Total Working Papers 0 0 47 697 1 3 268 2,812


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Devaluation and trade balance in Latin American countries 1 1 7 14 3 8 18 86
Dogrudan Yabanci Sermaye Yatirimlarinin Kurumsal Belirleyicileri: OECD Ulkeleri Ornegi 0 1 7 11 0 2 16 27
Finansal kalkınmanın büyümeye etkileri: Literatür ve uygulama 0 0 0 0 0 4 49 532
Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyon Ve Büyüme: Yatay-Kesit Ve Panel Veri Analizi 0 0 0 0 9 19 196 2,650
Kurumsal Yapı ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği 0 0 0 0 0 0 1 1
Total Journal Articles 1 2 14 25 12 33 280 3,296


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Reflections of the New Economy on the Monetary Policy and Central Banking 0 1 6 45 5 18 92 463
Total Chapters 0 1 6 45 5 18 92 463


Statistics updated 2017-10-05