Access Statistics for Seyfettin Artan

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Enflasyon ve Ekonomik Büyüme Ýliþkisi: Türkiye Örneði 0 23 51 432 0 108 314 1,977
Reflections of the New Economy on the monetary policy and central banking 0 0 0 68 0 1 7 199
The reflections of new economy on monetary policy and central banking 0 0 2 118 1 4 16 333
Türkiye’de Enflasyon, Enflasyon Belirsizliði ve Büyüme - Inflation, Inflation Uncertainty and Growth in Turkey 0 0 1 78 0 1 7 291
Total Working Papers 0 23 54 696 1 114 344 2,800


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Devaluation and trade balance in Latin American countries 2 3 3 10 2 4 13 74
Dogrudan Yabanci Sermaye Yatirimlarinin Kurumsal Belirleyicileri: OECD Ulkeleri Ornegi 0 1 8 8 1 6 19 21
Finansal kalkınmanın büyümeye etkileri: Literatür ve uygulama 0 0 0 0 2 11 33 501
Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyon Ve Büyüme: Yatay-Kesit Ve Panel Veri Analizi 0 0 0 0 6 49 228 2,559
Total Journal Articles 2 4 11 18 11 70 293 3,155


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Reflections of the New Economy on the Monetary Policy and Central Banking 1 2 5 43 20 29 102 418
Total Chapters 1 2 5 43 20 29 102 418


Statistics updated 2017-03-07