Access Statistics for Seyfettin Artan

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Enflasyon ve Ekonomik Büyüme Ýliþkisi: Türkiye Örneði 0 0 1 381 8 9 15 1,672
Reflections of the New Economy on the monetary policy and central banking 0 0 2 68 0 2 10 195
The reflections of new economy on monetary policy and central banking 0 0 2 117 0 1 14 321
Türkiye’de Enflasyon, Enflasyon Belirsizliði ve Büyüme - Inflation, Inflation Uncertainty and Growth in Turkey 0 0 0 77 0 1 1 285
Total Working Papers 0 0 5 643 8 13 40 2,473


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Devaluation and trade balance in Latin American countries 0 0 2 7 1 1 12 62
Dogrudan Yabanci Sermaye Yatirimlarinin Kurumsal Belirleyicileri: OECD Ulkeleri Ornegi 0 1 3 3 1 2 6 6
Finansal kalkınmanın büyümeye etkileri: Literatür ve uygulama 0 0 0 0 2 7 36 480
Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyon Ve Büyüme: Yatay-Kesit Ve Panel Veri Analizi 0 0 0 0 9 69 301 2,431
Total Journal Articles 0 1 5 10 13 79 355 2,979


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Reflections of the New Economy on the Monetary Policy and Central Banking 0 0 7 39 4 16 86 350
Total Chapters 0 0 7 39 4 16 86 350


Statistics updated 2016-07-02