Access Statistics for Seyfettin Artan

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Enflasyon ve Ekonomik Büyüme Ýliþkisi: Türkiye Örneði 0 5 6 386 7 56 61 1,720
Reflections of the New Economy on the monetary policy and central banking 0 0 0 68 2 2 9 197
The reflections of new economy on monetary policy and central banking 0 0 2 117 1 3 16 324
Türkiye’de Enflasyon, Enflasyon Belirsizliði ve Büyüme - Inflation, Inflation Uncertainty and Growth in Turkey 0 0 0 77 0 2 3 287
Total Working Papers 0 5 8 648 10 63 89 2,528


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Devaluation and trade balance in Latin American countries 0 0 2 7 2 7 16 68
Dogrudan Yabanci Sermaye Yatirimlarinin Kurumsal Belirleyicileri: OECD Ulkeleri Ornegi 0 0 3 3 2 4 9 9
Finansal kalkınmanın büyümeye etkileri: Literatür ve uygulama 0 0 0 0 3 5 35 483
Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyon Ve Büyüme: Yatay-Kesit Ve Panel Veri Analizi 0 0 0 0 6 21 301 2,443
Total Journal Articles 0 0 5 10 13 37 361 3,003


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Reflections of the New Economy on the Monetary Policy and Central Banking 0 0 3 39 7 20 92 366
Total Chapters 0 0 3 39 7 20 92 366


Statistics updated 2016-09-03