Access Statistics for Seyfettin Artan

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Enflasyon ve Ekonomik Büyüme Ýliþkisi: Türkiye Örneði 5 5 6 386 41 50 56 1,713
Reflections of the New Economy on the monetary policy and central banking 0 0 1 68 0 2 9 195
The reflections of new economy on monetary policy and central banking 0 0 2 117 2 3 16 323
Türkiye’de Enflasyon, Enflasyon Belirsizliði ve Büyüme - Inflation, Inflation Uncertainty and Growth in Turkey 0 0 0 77 2 2 3 287
Total Working Papers 5 5 9 648 45 57 84 2,518


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Devaluation and trade balance in Latin American countries 0 0 2 7 4 5 15 66
Dogrudan Yabanci Sermaye Yatirimlarinin Kurumsal Belirleyicileri: OECD Ulkeleri Ornegi 0 0 3 3 1 2 7 7
Finansal kalkınmanın büyümeye etkileri: Literatür ve uygulama 0 0 0 0 0 4 36 480
Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyon Ve Büyüme: Yatay-Kesit Ve Panel Veri Analizi 0 0 0 0 6 39 302 2,437
Total Journal Articles 0 0 5 10 11 50 360 2,990


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Reflections of the New Economy on the Monetary Policy and Central Banking 0 0 4 39 9 20 88 359
Total Chapters 0 0 4 39 9 20 88 359


Statistics updated 2016-08-02