Access Statistics for Seyfettin Artan

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Enflasyon ve Ekonomik Büyüme Ýliþkisi: Türkiye Örneði 2 7 8 388 13 61 74 1,733
Reflections of the New Economy on the monetary policy and central banking 0 0 0 68 0 2 9 197
The reflections of new economy on monetary policy and central banking 0 0 2 117 2 5 18 326
Türkiye’de Enflasyon, Enflasyon Belirsizliði ve Büyüme - Inflation, Inflation Uncertainty and Growth in Turkey 0 0 0 77 1 3 4 288
Total Working Papers 2 7 10 650 16 71 105 2,544


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Devaluation and trade balance in Latin American countries 0 0 2 7 0 6 12 68
Dogrudan Yabanci Sermaye Yatirimlarinin Kurumsal Belirleyicileri: OECD Ulkeleri Ornegi 1 1 4 4 2 5 11 11
Finansal kalkınmanın büyümeye etkileri: Literatür ve uygulama 0 0 0 0 0 3 34 483
Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyon Ve Büyüme: Yatay-Kesit Ve Panel Veri Analizi 0 0 0 0 11 23 298 2,454
Total Journal Articles 1 1 6 11 13 37 355 3,016


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Reflections of the New Economy on the Monetary Policy and Central Banking 0 0 3 39 5 21 92 371
Total Chapters 0 0 3 39 5 21 92 371


Statistics updated 2016-10-04