Access Statistics for Seyfettin Artan

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Enflasyon ve Ekonomik Büyüme Ýliþkisi: Türkiye Örneði 19 40 47 428 87 223 294 1,956
Reflections of the New Economy on the monetary policy and central banking 0 0 0 68 2 3 9 200
The reflections of new economy on monetary policy and central banking 0 1 2 118 1 5 17 331
Türkiye’de Enflasyon, Enflasyon Belirsizliði ve Büyüme - Inflation, Inflation Uncertainty and Growth in Turkey 0 1 1 78 1 3 7 291
Total Working Papers 19 42 50 692 91 234 327 2,778


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Devaluation and trade balance in Latin American countries 0 0 1 7 0 2 12 70
Dogrudan Yabanci Sermaye Yatirimlarinin Kurumsal Belirleyicileri: OECD Ulkeleri Ornegi 1 4 8 8 3 7 18 18
Finansal kalkınmanın büyümeye etkileri: Literatür ve uygulama 0 0 0 0 3 10 30 493
Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyon Ve Büyüme: Yatay-Kesit Ve Panel Veri Analizi 0 0 0 0 29 85 243 2,539
Total Journal Articles 1 4 9 15 35 104 303 3,120


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Reflections of the New Economy on the Monetary Policy and Central Banking 0 2 3 41 2 20 89 391
Total Chapters 0 2 3 41 2 20 89 391


Statistics updated 2017-01-03