Access Statistics for Seyfettin Artan

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Enflasyon ve Ekonomik Büyüme Ýliþkisi: Türkiye Örneði 0 0 51 432 1 3 316 1,980
Reflections of the New Economy on the monetary policy and central banking 0 0 0 68 0 0 4 199
The reflections of new economy on monetary policy and central banking 0 0 1 118 1 4 16 337
Türkiye’de Enflasyon, Enflasyon Belirsizliði ve Büyüme - Inflation, Inflation Uncertainty and Growth in Turkey 0 0 1 78 0 0 6 291
Total Working Papers 0 0 53 696 2 7 342 2,807


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Devaluation and trade balance in Latin American countries 1 2 5 12 2 3 16 77
Dogrudan Yabanci Sermaye Yatirimlarinin Kurumsal Belirleyicileri: OECD Ulkeleri Ornegi 0 2 7 10 1 3 19 24
Finansal kalkınmanın büyümeye etkileri: Literatür ve uygulama 0 0 0 0 4 18 41 519
Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyon Ve Büyüme: Yatay-Kesit Ve Panel Veri Analizi 0 0 0 0 23 66 203 2,625
Total Journal Articles 1 4 12 22 30 90 279 3,245


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Reflections of the New Economy on the Monetary Policy and Central Banking 0 1 5 44 3 24 96 442
Total Chapters 0 1 5 44 3 24 96 442


Statistics updated 2017-06-02