Access Statistics for Seyfettin Artan

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Enflasyon ve Ekonomik Büyüme Ýliþkisi: Türkiye Örneði 4 36 51 432 21 163 314 1,977
Reflections of the New Economy on the monetary policy and central banking 0 0 0 68 0 2 8 200
The reflections of new economy on monetary policy and central banking 0 0 2 118 2 4 17 333
Türkiye’de Enflasyon, Enflasyon Belirsizliði ve Büyüme - Inflation, Inflation Uncertainty and Growth in Turkey 0 1 1 78 0 2 7 291
Total Working Papers 4 37 54 696 23 171 346 2,801


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Devaluation and trade balance in Latin American countries 1 1 1 8 2 2 12 72
Dogrudan Yabanci Sermaye Yatirimlarinin Kurumsal Belirleyicileri: OECD Ulkeleri Ornegi 0 3 8 8 2 7 19 20
Finansal kalkınmanın büyümeye etkileri: Literatür ve uygulama 0 0 0 0 6 13 33 499
Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyon Ve Büyüme: Yatay-Kesit Ve Panel Veri Analizi 0 0 0 0 14 67 231 2,553
Total Journal Articles 1 4 9 16 24 89 295 3,144


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Reflections of the New Economy on the Monetary Policy and Central Banking 1 1 4 42 7 13 86 398
Total Chapters 1 1 4 42 7 13 86 398


Statistics updated 2017-02-02