Access Statistics for Seyfettin Artan

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Enflasyon ve Ekonomik Büyüme Ýliþkisi: Türkiye Örneði 0 0 1 381 0 0 10 1,663
Reflections of the New Economy on the monetary policy and central banking 0 0 3 68 0 1 9 193
The reflections of new economy on monetary policy and central banking 0 1 2 117 0 4 13 320
Türkiye’de Enflasyon, Enflasyon Belirsizliði ve Büyüme - Inflation, Inflation Uncertainty and Growth in Turkey 0 0 0 77 1 1 3 285
Total Working Papers 0 1 6 643 1 6 35 2,461


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Devaluation and trade balance in Latin American countries 0 0 4 7 0 1 15 61
Dogrudan Yabanci Sermaye Yatirimlarinin Kurumsal Belirleyicileri: OECD Ulkeleri Ornegi 1 3 3 3 1 4 5 5
Finansal kalkınmanın büyümeye etkileri: Literatür ve uygulama 0 0 0 0 3 10 39 476
Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyon Ve Büyüme: Yatay-Kesit Ve Panel Veri Analizi 0 0 0 0 36 76 335 2,398
Total Journal Articles 1 3 7 10 40 91 394 2,940


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Reflections of the New Economy on the Monetary Policy and Central Banking 0 1 8 39 5 27 79 339
Total Chapters 0 1 8 39 5 27 79 339


Statistics updated 2016-05-03