Access Statistics for Seyfettin Artan

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Enflasyon ve Ekonomik Büyüme Ýliþkisi: Türkiye Örneði 13 23 29 409 55 149 209 1,869
Reflections of the New Economy on the monetary policy and central banking 0 0 0 68 0 1 9 198
The reflections of new economy on monetary policy and central banking 0 1 3 118 1 6 19 330
Türkiye’de Enflasyon, Enflasyon Belirsizliði ve Büyüme - Inflation, Inflation Uncertainty and Growth in Turkey 1 1 1 78 1 3 6 290
Total Working Papers 14 25 33 673 57 159 243 2,687


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Devaluation and trade balance in Latin American countries 0 0 1 7 0 2 12 70
Dogrudan Yabanci Sermaye Yatirimlarinin Kurumsal Belirleyicileri: OECD Ulkeleri Ornegi 2 4 7 7 2 6 15 15
Finansal kalkınmanın büyümeye etkileri: Literatür ve uygulama 0 0 0 0 4 7 33 490
Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyon Ve Büyüme: Yatay-Kesit Ve Panel Veri Analizi 0 0 0 0 24 67 269 2,510
Total Journal Articles 2 4 8 14 30 82 329 3,085


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Reflections of the New Economy on the Monetary Policy and Central Banking 0 2 4 41 4 23 91 389
Total Chapters 0 2 4 41 4 23 91 389


Statistics updated 2016-12-03