Access Statistics for Seyfettin Artan

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Enflasyon ve Ekonomik Büyüme Ýliþkisi: Türkiye Örneði 0 4 51 432 1 22 315 1,978
Reflections of the New Economy on the monetary policy and central banking 0 0 0 68 0 0 6 199
The reflections of new economy on monetary policy and central banking 0 0 1 118 2 5 15 335
Türkiye’de Enflasyon, Enflasyon Belirsizliði ve Büyüme - Inflation, Inflation Uncertainty and Growth in Turkey 0 0 1 78 0 0 7 291
Total Working Papers 0 4 53 696 3 27 343 2,803


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Devaluation and trade balance in Latin American countries 0 3 3 10 0 4 13 74
Dogrudan Yabanci Sermaye Yatirimlarinin Kurumsal Belirleyicileri: OECD Ulkeleri Ornegi 2 2 8 10 2 5 19 23
Finansal kalkınmanın büyümeye etkileri: Literatür ve uygulama 0 0 0 0 9 17 37 510
Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyon Ve Büyüme: Yatay-Kesit Ve Panel Veri Analizi 0 0 0 0 29 49 226 2,588
Total Journal Articles 2 5 11 20 40 75 295 3,195


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Reflections of the New Economy on the Monetary Policy and Central Banking 1 3 5 44 20 47 104 438
Total Chapters 1 3 5 44 20 47 104 438


Statistics updated 2017-04-03