Access Statistics for Seyfettin Artan

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Enflasyon ve Ekonomik Büyüme Ýliþkisi: Türkiye Örneði 0 0 1 381 1 1 9 1,664
Reflections of the New Economy on the monetary policy and central banking 0 0 2 68 2 3 10 195
The reflections of new economy on monetary policy and central banking 0 1 2 117 1 4 14 321
Türkiye’de Enflasyon, Enflasyon Belirsizliði ve Büyüme - Inflation, Inflation Uncertainty and Growth in Turkey 0 0 0 77 0 1 2 285
Total Working Papers 0 1 5 643 4 9 35 2,465


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Devaluation and trade balance in Latin American countries 0 0 2 7 0 0 12 61
Dogrudan Yabanci Sermaye Yatirimlarinin Kurumsal Belirleyicileri: OECD Ulkeleri Ornegi 0 3 3 3 0 3 5 5
Finansal kalkınmanın büyümeye etkileri: Literatür ve uygulama 0 0 0 0 2 10 39 478
Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyon Ve Büyüme: Yatay-Kesit Ve Panel Veri Analizi 0 0 0 0 24 91 307 2,422
Total Journal Articles 0 3 5 10 26 104 363 2,966


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Reflections of the New Economy on the Monetary Policy and Central Banking 0 1 7 39 7 30 83 346
Total Chapters 0 1 7 39 7 30 83 346


Statistics updated 2016-06-03