Access Statistics for Hakan Aygoren

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
International indexing as a means of portfolio diversification 0 0 0 46 0 0 1 201
Perakendeci markaların önlenemez yükselişi ve tekstil sektörü için alternatif çıkış önerileri 0 0 0 0 1 4 23 448
İmbk''de Oynaklık Yapısına İlişkin Bir Araştırma 0 0 0 0 1 1 4 103
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında değişkenlik (oynaklık) davranışı üzerine bir ampirik çalışma 0 0 0 0 1 5 14 162
Total Journal Articles 0 0 0 46 3 10 42 914


Statistics updated 2017-10-05