Access Statistics for Hakan Aygoren

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
International indexing as a means of portfolio diversification 0 0 0 46 0 1 5 201
Perakendeci markaların önlenemez yükselişi ve tekstil sektörü için alternatif çıkış önerileri 0 0 0 0 3 6 24 442
İmbk''de Oynaklık Yapısına İlişkin Bir Araştırma 0 0 0 0 0 2 7 102
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında değişkenlik (oynaklık) davranışı üzerine bir ampirik çalışma 0 0 0 0 1 6 15 156
Total Journal Articles 0 0 0 46 4 15 51 901


Statistics updated 2017-06-02