Access Statistics for Ahmet Ay

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Türkiye’de içsel ekonomik büyüme ve teknolojik gelişmede dış ticaret ve beşeri sermayenin rolü (1963-2002): Pesaran’ın sınır testi ile bir eş-bütünleşme analizi 0 0 0 0 0 8 34 498
Vergi Yükü Değişmelerinin Kayıt Dışı Ekonomiye Etkisinin Simetrikliği Üzerine Bir İnceleme: Türkiye Örneği (1968-2001) 0 0 0 0 6 16 49 248
Total Journal Articles 0 0 0 0 6 24 83 746


Statistics updated 2017-03-07