Access Statistics for Cem Kadilar

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A new Bayes estimate of the change point in the hazard function 0 0 0 25 0 1 3 97
Döviz kurundaki değişkenliğin Türkiye’nin ithalatına uzun dönemli etkisi 0 0 0 0 0 2 13 110
Ekonomik Büyümede Para Ve Fiziki Sermaye: Mckinnon Tamamlayıcılık Hipotezinin Türkiye İçin Testi 0 0 0 0 1 3 14 204
Forecasting The Exchange Rate Series With Ann: The Case Of Turkey 0 1 3 94 0 2 14 265
On improvement in estimating population mean in stratified random sampling 1 1 1 35 2 4 9 136
Ratio estimator for the population mean using ranked set sampling 0 0 1 38 0 3 8 172
Total Journal Articles 1 2 5 192 3 15 61 984


Statistics updated 2016-08-02