Access Statistics for Cem Kadilar

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A new Bayes estimate of the change point in the hazard function 0 0 0 25 0 0 3 97
Döviz kurundaki değişkenliğin Türkiye’nin ithalatına uzun dönemli etkisi 0 0 0 0 1 1 13 111
Ekonomik Büyümede Para Ve Fiziki Sermaye: Mckinnon Tamamlayıcılık Hipotezinin Türkiye İçin Testi 0 0 0 0 3 4 17 207
Forecasting The Exchange Rate Series With Ann: The Case Of Turkey 0 0 3 94 1 1 15 266
On improvement in estimating population mean in stratified random sampling 0 1 1 35 1 3 10 137
Ratio estimator for the population mean using ranked set sampling 0 0 1 38 1 1 9 173
Total Journal Articles 0 1 5 192 7 10 67 991


Statistics updated 2016-10-04