Access Statistics for Cem Kadilar

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A new Bayes estimate of the change point in the hazard function 0 0 0 25 0 0 0 94
Döviz kurundaki değişkenliğin Türkiye’nin ithalatına uzun dönemli etkisi 0 0 0 0 3 4 5 101
Ekonomik Büyümede Para Ve Fiziki Sermaye: Mckinnon Tamamlayıcılık Hipotezinin Türkiye İçin Testi 0 0 0 0 1 1 15 191
Forecasting The Exchange Rate Series With Ann: The Case Of Turkey 1 1 2 92 3 3 10 254
On improvement in estimating population mean in stratified random sampling 0 0 1 34 0 0 3 127
Ratio estimator for the population mean using ranked set sampling 0 0 0 37 0 0 1 164
Total Journal Articles 1 1 3 188 7 8 34 931


Statistics updated 2015-11-03