Access Statistics for Cem Kadilar

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A new Bayes estimate of the change point in the hazard function 0 0 0 25 0 0 4 94
Döviz kurundaki değişkenliğin Türkiye’nin ithalatına uzun dönemli etkisi 0 0 0 0 0 0 2 96
Ekonomik Büyümede Para Ve Fiziki Sermaye: Mckinnon Tamamlayıcılık Hipotezinin Türkiye İçin Testi 0 0 0 0 1 7 19 184
Forecasting The Exchange Rate Series With Ann: The Case Of Turkey 0 1 6 91 0 2 20 246
On improvement in estimating population mean in stratified random sampling 0 0 7 34 0 0 19 127
Ratio estimator for the population mean using ranked set sampling 0 0 2 37 0 0 3 163
Total Journal Articles 0 1 15 187 1 9 67 910


Statistics updated 2015-03-02