Access Statistics for Cem Kadilar

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A new Bayes estimate of the change point in the hazard function 0 0 0 25 0 2 3 97
Döviz kurundaki değişkenliğin Türkiye’nin ithalatına uzun dönemli etkisi 0 0 0 0 1 3 13 110
Ekonomik Büyümede Para Ve Fiziki Sermaye: Mckinnon Tamamlayıcılık Hipotezinin Türkiye İçin Testi 0 0 0 0 0 7 13 203
Forecasting The Exchange Rate Series With Ann: The Case Of Turkey 1 1 3 94 2 3 15 265
On improvement in estimating population mean in stratified random sampling 0 0 0 34 1 5 7 134
Ratio estimator for the population mean using ranked set sampling 0 0 1 38 0 4 8 172
Total Journal Articles 1 1 4 191 4 24 59 981


Statistics updated 2016-07-02