Access Statistics for Cem Kadilar

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A new Bayes estimate of the change point in the hazard function 0 0 0 25 0 0 3 90
Döviz kurundaki değişkenliğin Türkiye’nin ithalatına uzun dönemli etkisi 0 0 0 0 0 0 5 94
Ekonomik Büyümede Para Ve Fiziki Sermaye: Mckinnon Tamamlayıcılık Hipotezinin Türkiye İçin Testi 0 0 0 0 3 7 27 168
Forecasting The Exchange Rate Series With Ann: The Case Of Turkey 1 2 8 86 2 6 23 228
On improvement in estimating population mean in stratified random sampling 0 0 7 27 0 0 17 108
Ratio estimator for the population mean using ranked set sampling 0 0 2 35 1 1 4 161
Total Journal Articles 1 2 17 173 6 14 79 849


Statistics updated 2014-04-04