Access Statistics for Cem Kadilar

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A new Bayes estimate of the change point in the hazard function 0 0 0 25 0 0 4 94
Döviz kurundaki değişkenliğin Türkiye’nin ithalatına uzun dönemli etkisi 0 0 0 0 0 1 3 96
Ekonomik Büyümede Para Ve Fiziki Sermaye: Mckinnon Tamamlayıcılık Hipotezinin Türkiye İçin Testi 0 0 0 0 1 1 22 176
Forecasting The Exchange Rate Series With Ann: The Case Of Turkey 0 0 7 90 0 4 26 244
On improvement in estimating population mean in stratified random sampling 0 1 6 33 0 1 17 124
Ratio estimator for the population mean using ranked set sampling 0 1 2 37 0 1 3 163
Total Journal Articles 0 2 15 185 1 8 75 897


Statistics updated 2014-11-03