Access Statistics for Cem Kadilar

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A new Bayes estimate of the change point in the hazard function 0 0 0 25 0 0 2 99
Döviz kurundaki değişkenliğin Türkiye’nin ithalatına uzun dönemli etkisi 0 0 0 0 0 0 2 112
Ekonomik Büyümede Para Ve Fiziki Sermaye: Mckinnon Tamamlayıcılık Hipotezinin Türkiye İçin Testi 0 0 0 0 0 1 7 211
Forecasting The Exchange Rate Series With Ann: The Case Of Turkey 0 0 1 95 0 0 11 276
On improvement in estimating population mean in stratified random sampling 0 0 2 37 0 2 8 144
Ratio estimator for the population mean using ranked set sampling 0 0 0 38 0 0 3 175
Total Journal Articles 0 0 3 195 0 3 33 1,017


Statistics updated 2017-08-03