Access Statistics for Cem Kadilar

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A new Bayes estimate of the change point in the hazard function 0 0 0 25 0 0 0 94
Döviz kurundaki değişkenliğin Türkiye’nin ithalatına uzun dönemli etkisi 0 0 0 0 0 0 1 97
Ekonomik Büyümede Para Ve Fiziki Sermaye: Mckinnon Tamamlayıcılık Hipotezinin Türkiye İçin Testi 0 0 0 0 0 2 15 190
Forecasting The Exchange Rate Series With Ann: The Case Of Turkey 0 0 1 91 0 3 7 251
On improvement in estimating population mean in stratified random sampling 0 0 2 34 0 0 4 127
Ratio estimator for the population mean using ranked set sampling 0 0 1 37 0 1 2 164
Total Journal Articles 0 0 4 187 0 6 29 923


Statistics updated 2015-09-02