Access Statistics for Cem Kadilar

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A new Bayes estimate of the change point in the hazard function 0 0 0 25 0 0 4 99
Döviz kurundaki değişkenliğin Türkiye’nin ithalatına uzun dönemli etkisi 0 0 0 0 0 0 5 112
Ekonomik Büyümede Para Ve Fiziki Sermaye: Mckinnon Tamamlayıcılık Hipotezinin Türkiye İçin Testi 0 0 0 0 1 1 14 210
Forecasting The Exchange Rate Series With Ann: The Case Of Turkey 0 0 2 95 1 2 11 273
On improvement in estimating population mean in stratified random sampling 0 2 3 37 0 4 13 142
Ratio estimator for the population mean using ranked set sampling 0 0 0 38 0 0 7 175
Total Journal Articles 0 2 5 195 2 7 54 1,011


Statistics updated 2017-04-03