Access Statistics for Cem Kadilar

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A new Bayes estimate of the change point in the hazard function 0 0 0 25 0 4 6 94
Döviz kurundaki değişkenliğin Türkiye’nin ithalatına uzun dönemli etkisi 0 0 0 0 0 1 4 95
Ekonomik Büyümede Para Ve Fiziki Sermaye: Mckinnon Tamamlayıcılık Hipotezinin Türkiye İçin Testi 0 0 0 0 2 4 27 175
Forecasting The Exchange Rate Series With Ann: The Case Of Turkey 2 3 9 90 8 11 29 240
On improvement in estimating population mean in stratified random sampling 1 4 8 32 4 10 25 123
Ratio estimator for the population mean using ranked set sampling 1 1 1 36 1 1 2 162
Total Journal Articles 4 8 18 183 15 31 93 889


Statistics updated 2014-08-03