Access Statistics for Cem Kadilar

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A new Bayes estimate of the change point in the hazard function 0 0 0 25 0 2 5 99
Döviz kurundaki değişkenliğin Türkiye’nin ithalatına uzun dönemli etkisi 0 0 0 0 0 1 7 112
Ekonomik Büyümede Para Ve Fiziki Sermaye: Mckinnon Tamamlayıcılık Hipotezinin Türkiye İçin Testi 0 0 0 0 1 2 16 209
Forecasting The Exchange Rate Series With Ann: The Case Of Turkey 0 1 3 95 0 5 14 271
On improvement in estimating population mean in stratified random sampling 0 0 1 35 0 1 10 138
Ratio estimator for the population mean using ranked set sampling 0 0 1 38 0 2 9 175
Total Journal Articles 0 1 5 193 1 13 61 1,004


Statistics updated 2017-01-03