Access Statistics for Cem Kadilar

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A new Bayes estimate of the change point in the hazard function 0 0 0 25 0 0 6 94
Döviz kurundaki değişkenliğin Türkiye’nin ithalatına uzun dönemli etkisi 0 0 0 0 0 1 3 96
Ekonomik Büyümede Para Ve Fiziki Sermaye: Mckinnon Tamamlayıcılık Hipotezinin Türkiye İçin Testi 0 0 0 0 0 2 24 175
Forecasting The Exchange Rate Series With Ann: The Case Of Turkey 0 2 9 90 0 12 31 244
On improvement in estimating population mean in stratified random sampling 1 2 6 33 1 5 18 124
Ratio estimator for the population mean using ranked set sampling 1 2 2 37 1 2 3 163
Total Journal Articles 2 6 17 185 2 22 85 896


Statistics updated 2014-10-03