Access Statistics for Cem Kadilar

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A new Bayes estimate of the change point in the hazard function 0 0 0 25 1 2 3 97
Döviz kurundaki değişkenliğin Türkiye’nin ithalatına uzun dönemli etkisi 0 0 0 0 1 2 12 109
Ekonomik Büyümede Para Ve Fiziki Sermaye: Mckinnon Tamamlayıcılık Hipotezinin Türkiye İçin Testi 0 0 0 0 2 7 15 203
Forecasting The Exchange Rate Series With Ann: The Case Of Turkey 0 0 2 93 0 1 15 263
On improvement in estimating population mean in stratified random sampling 0 0 0 34 1 4 6 133
Ratio estimator for the population mean using ranked set sampling 0 1 1 38 3 5 9 172
Total Journal Articles 0 1 3 190 8 21 60 977


Statistics updated 2016-06-03