Access Statistics for Cem Kadilar

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A new Bayes estimate of the change point in the hazard function 0 0 0 25 2 4 6 94
Döviz kurundaki değişkenliğin Türkiye’nin ithalatına uzun dönemli etkisi 0 0 0 0 1 1 4 95
Ekonomik Büyümede Para Ve Fiziki Sermaye: Mckinnon Tamamlayıcılık Hipotezinin Türkiye İçin Testi 0 0 0 0 0 5 25 173
Forecasting The Exchange Rate Series With Ann: The Case Of Turkey 0 2 7 88 1 4 21 232
On improvement in estimating population mean in stratified random sampling 0 4 9 31 0 11 23 119
Ratio estimator for the population mean using ranked set sampling 0 0 0 35 0 0 1 161
Total Journal Articles 0 6 16 179 4 25 80 874


Statistics updated 2014-07-03