Access Statistics for Cem Kadilar

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A new Bayes estimate of the change point in the hazard function 0 0 0 25 0 0 4 99
Döviz kurundaki değişkenliğin Türkiye’nin ithalatına uzun dönemli etkisi 0 0 0 0 0 1 7 112
Ekonomik Büyümede Para Ve Fiziki Sermaye: Mckinnon Tamamlayıcılık Hipotezinin Türkiye İçin Testi 0 0 0 0 0 2 14 209
Forecasting The Exchange Rate Series With Ann: The Case Of Turkey 0 1 3 95 1 3 14 272
On improvement in estimating population mean in stratified random sampling 1 1 2 36 2 2 12 140
Ratio estimator for the population mean using ranked set sampling 0 0 1 38 0 0 9 175
Total Journal Articles 1 2 6 194 3 8 60 1,007


Statistics updated 2017-02-02