Access Statistics for Cem Kadilar

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A new Bayes estimate of the change point in the hazard function 0 0 0 25 0 0 2 99
Döviz kurundaki değişkenliğin Türkiye’nin ithalatına uzun dönemli etkisi 0 0 0 0 0 1 2 113
Ekonomik Büyümede Para Ve Fiziki Sermaye: Mckinnon Tamamlayıcılık Hipotezinin Türkiye İçin Testi 0 0 0 0 0 0 4 211
Forecasting The Exchange Rate Series With Ann: The Case Of Turkey 0 0 1 95 1 1 11 277
On improvement in estimating population mean in stratified random sampling 0 0 2 37 0 0 7 144
Ratio estimator for the population mean using ranked set sampling 0 0 0 38 0 0 2 175
Total Journal Articles 0 0 3 195 1 2 28 1,019


Statistics updated 2017-10-05