Access Statistics for Cem Kadilar

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A new Bayes estimate of the change point in the hazard function 0 0 0 25 0 0 3 97
Döviz kurundaki değişkenliğin Türkiye’nin ithalatına uzun dönemli etkisi 0 0 0 0 0 1 13 110
Ekonomik Büyümede Para Ve Fiziki Sermaye: Mckinnon Tamamlayıcılık Hipotezinin Türkiye İçin Testi 0 0 0 0 0 1 14 204
Forecasting The Exchange Rate Series With Ann: The Case Of Turkey 0 1 3 94 0 2 14 265
On improvement in estimating population mean in stratified random sampling 0 1 1 35 0 3 9 136
Ratio estimator for the population mean using ranked set sampling 0 0 1 38 0 0 8 172
Total Journal Articles 0 2 5 192 0 7 61 984


Statistics updated 2016-09-03