Access Statistics for Cem Kadilar

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A new Bayes estimate of the change point in the hazard function 0 0 0 25 1 1 2 96
Döviz kurundaki değişkenliğin Türkiye’nin ithalatına uzun dönemli etkisi 0 0 0 0 1 3 11 108
Ekonomik Büyümede Para Ve Fiziki Sermaye: Mckinnon Tamamlayıcılık Hipotezinin Türkiye İçin Testi 0 0 0 0 5 6 16 201
Forecasting The Exchange Rate Series With Ann: The Case Of Turkey 0 1 2 93 1 5 15 263
On improvement in estimating population mean in stratified random sampling 0 0 0 34 3 4 5 132
Ratio estimator for the population mean using ranked set sampling 0 1 1 38 1 3 6 169
Total Journal Articles 0 2 3 190 12 22 55 969


Statistics updated 2016-05-03