Access Statistics for Cem Kadilar

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A new Bayes estimate of the change point in the hazard function 0 0 0 25 0 2 6 94
Döviz kurundaki değişkenliğin Türkiye’nin ithalatına uzun dönemli etkisi 0 0 0 0 1 2 3 96
Ekonomik Büyümede Para Ve Fiziki Sermaye: Mckinnon Tamamlayıcılık Hipotezinin Türkiye İçin Testi 0 0 0 0 0 2 25 175
Forecasting The Exchange Rate Series With Ann: The Case Of Turkey 0 2 9 90 4 13 32 244
On improvement in estimating population mean in stratified random sampling 0 1 7 32 0 4 21 123
Ratio estimator for the population mean using ranked set sampling 0 1 1 36 0 1 2 162
Total Journal Articles 0 4 17 183 5 24 89 894


Statistics updated 2014-09-03