Access Statistics for Cem Kadilar

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A new Bayes estimate of the change point in the hazard function 0 0 0 25 0 0 2 94
Döviz kurundaki değişkenliğin Türkiye’nin ithalatına uzun dönemli etkisi 0 0 0 0 0 1 3 97
Ekonomik Büyümede Para Ve Fiziki Sermaye: Mckinnon Tamamlayıcılık Hipotezinin Türkiye İçin Testi 0 0 0 0 3 4 15 188
Forecasting The Exchange Rate Series With Ann: The Case Of Turkey 0 0 3 91 0 2 17 248
On improvement in estimating population mean in stratified random sampling 0 0 3 34 0 0 8 127
Ratio estimator for the population mean using ranked set sampling 0 0 2 37 0 0 2 163
Total Journal Articles 0 0 8 187 3 7 47 917


Statistics updated 2015-06-02