Access Statistics for Oleg Krasnopjorov

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Factors of Economic Growth in Latvia 0 3 13 30 0 5 47 86
Latvijas ekonomikas izaugsmi noteicošie faktori 0 2 10 13 0 9 34 40
Latvijas valdības izdevumu efektivitātes novērtējums 1 3 5 5 1 3 11 13
Measuring the sources of economic growth in the EU with parametric and non-parametric methods 0 2 6 25 0 5 12 16
Privātā un sabiedriskā kapitāla nozīme Latvijas ekonomikas izaugsmē 1 1 2 3 1 1 2 3
Оценка производственной функции в условиях неопределённости динамики физического капитала 0 0 0 1 0 2 4 6
Почему бедные страны развиваются быстрее: оценка процесса бета-конвергенции в Европейском Союзе 0 2 5 6 0 5 27 30
Total Working Papers 2 13 41 83 2 30 137 194


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Is Public Capital More Productive than Private Capital: Evidence from Latvia 1995-2009 0 3 5 27 0 3 14 70
Total Journal Articles 0 3 5 27 0 3 14 70


Statistics updated 2014-09-03