Access Statistics for Oleg Krasnopjorov

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Factors of Economic Growth in Latvia 0 3 10 34 3 7 27 98
Latvijas ekonomikas izaugsmi noteicošie faktori 1 2 8 16 4 8 31 53
Latvijas valdības izdevumu efektivitātes novērtējums 0 0 4 5 1 1 9 16
Measuring the sources of economic growth in the EU with parametric and non-parametric methods 1 3 6 28 4 7 18 25
Privātā un sabiedriskā kapitāla nozīme Latvijas ekonomikas izaugsmē 0 0 1 3 3 3 4 6
Оценка производственной функции в условиях неопределённости динамики физического капитала 0 0 0 1 2 2 6 9
Почему бедные страны развиваются быстрее: оценка процесса бета-конвергенции в Европейском Союзе 0 0 3 6 1 7 22 38
Total Working Papers 2 8 32 93 18 35 117 245


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Is Public Capital More Productive than Private Capital: Evidence from Latvia 1995-2009 1 1 5 28 1 1 11 71
Total Journal Articles 1 1 5 28 1 1 11 71


Statistics updated 2015-02-02