Access Statistics for Oleg Krasnopjorov

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Factors of Economic Growth in Latvia 2 5 12 36 2 8 27 100
Latvijas ekonomikas izaugsmi noteicošie faktori 2 4 9 18 6 14 36 59
Latvijas valdības izdevumu efektivitātes novērtējums 0 0 3 5 0 1 8 16
Measuring the sources of economic growth in the EU with parametric and non-parametric methods 1 3 6 29 1 6 16 26
Privātā un sabiedriskā kapitāla nozīme Latvijas ekonomikas izaugsmē 0 0 1 3 0 3 4 6
Оценка производственной функции в условиях неопределённости динамики физического капитала 0 0 0 1 0 2 6 9
Почему бедные страны развиваются быстрее: оценка процесса бета-конвергенции в Европейском Союзе 0 0 3 6 4 9 25 42
Total Working Papers 5 12 34 98 13 43 122 258


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Is Public Capital More Productive than Private Capital: Evidence from Latvia 1995-2009 0 1 4 28 0 1 10 71
Total Journal Articles 0 1 4 28 0 1 10 71


Statistics updated 2015-03-02