Access Statistics for Oleg Krasnopjorov

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Factors of Economic Growth in Latvia 0 3 10 37 1 6 23 104
Latvijas ekonomikas izaugsmi noteicošie faktori 1 4 9 20 7 19 44 72
Latvijas valdības izdevumu efektivitātes novērtējums 1 2 5 7 1 4 11 20
Measuring the sources of economic growth in the EU with parametric and non-parametric methods 0 1 6 29 0 1 15 26
Privātā un sabiedriskā kapitāla nozīme Latvijas ekonomikas izaugsmē 0 0 1 3 1 1 5 7
Оценка производственной функции в условиях неопределённости динамики физического капитала 0 0 0 1 2 2 7 11
Почему бедные страны развиваются быстрее: оценка процесса бета-конвергенции в Европейском Союзе 0 1 3 7 5 11 28 49
Total Working Papers 2 11 34 104 17 44 133 289


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Is Public Capital More Productive than Private Capital: Evidence from Latvia 1995-2009 0 0 4 28 0 0 4 71
Total Journal Articles 0 0 4 28 0 0 4 71


Statistics updated 2015-05-02