Access Statistics for Oleg Krasnopjorov

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Factors of Economic Growth in Latvia 0 1 9 40 1 2 21 111
Latvijas ekonomikas izaugsmi noteicošie faktori 0 0 8 21 1 3 44 86
Latvijas valdības izdevumu efektivitātes novērtējums 0 0 7 12 0 3 16 30
Measuring the sources of economic growth in the EU with parametric and non-parametric methods 2 3 9 34 5 6 20 38
Natural and Cyclical Unemployment in Latvia: New Insights from the Beveridge Curve Model 1 19 19 19 4 7 7 7
Privātā un sabiedriskā kapitāla nozīme Latvijas ekonomikas izaugsmē 0 0 0 3 1 1 6 9
Оценка производственной функции в условиях неопределённости динамики физического капитала 0 0 1 2 0 0 7 14
Почему бедные страны развиваются быстрее: оценка процесса бета-конвергенции в Европейском Союзе 0 1 3 9 1 4 31 61
Total Working Papers 3 24 56 140 13 26 152 356


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Is Public Capital More Productive than Private Capital: Evidence from Latvia 1995-2009 0 0 1 28 0 1 2 72
Total Journal Articles 0 0 1 28 0 1 2 72


Statistics updated 2015-10-02