Access Statistics for Oleg Krasnopjorov

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Factors of Economic Growth in Latvia 3 3 16 30 5 8 61 86
Latvijas ekonomikas izaugsmi noteicošie faktori 2 3 13 13 6 11 37 37
Latvijas valdības izdevumu efektivitātes novērtējums 2 2 4 4 2 3 12 12
Measuring the sources of economic growth in the EU with parametric and non-parametric methods 1 1 10 24 3 3 14 14
Privātā un sabiedriskā kapitāla nozīme Latvijas ekonomikas izaugsmē 0 0 2 2 0 0 2 2
Оценка производственной функции в условиях неопределённости динамики физического капитала 0 0 1 1 2 2 6 6
Почему бедные страны развиваются быстрее: оценка процесса бета-конвергенции в Европейском Союзе 1 2 4 5 3 10 27 28
Total Working Papers 9 11 50 79 21 37 159 185


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Is Public Capital More Productive than Private Capital: Evidence from Latvia 1995-2009 1 1 3 25 1 6 14 68
Total Journal Articles 1 1 3 25 1 6 14 68


Statistics updated 2014-07-03