Access Statistics for Oleg Krasnopjorov

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Factors of Economic Growth in Latvia 1 1 12 31 4 4 41 90
Latvijas ekonomikas izaugsmi noteicošie faktori 0 0 8 13 2 5 30 42
Latvijas valdības izdevumu efektivitātes novērtējums 0 1 4 5 1 2 10 14
Measuring the sources of economic growth in the EU with parametric and non-parametric methods 0 1 4 25 2 4 13 18
Privātā un sabiedriskā kapitāla nozīme Latvijas ekonomikas izaugsmē 0 1 2 3 0 1 2 3
Оценка производственной функции в условиях неопределённости динамики физического капитала 0 0 0 1 1 1 4 7
Почему бедные страны развиваются быстрее: оценка процесса бета-конвергенции в Европейском Союзе 0 1 4 6 0 2 22 30
Total Working Papers 1 5 34 84 10 19 122 204


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Is Public Capital More Productive than Private Capital: Evidence from Latvia 1995-2009 0 2 5 27 0 2 14 70
Total Journal Articles 0 2 5 27 0 2 14 70


Statistics updated 2014-10-03