Access Statistics for Oleg Krasnopjorov

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Factors of Economic Growth in Latvia 0 2 10 40 0 5 24 110
Latvijas ekonomikas izaugsmi noteicošie faktori 0 0 8 21 1 4 45 85
Latvijas valdības izdevumu efektivitātes novērtējums 0 3 7 12 1 6 17 30
Measuring the sources of economic growth in the EU with parametric and non-parametric methods 0 3 7 32 0 5 17 33
Natural and Cyclical Unemployment in Latvia: New Insights from the Beveridge Curve Model 17 18 18 18 2 3 3 3
Privātā un sabiedriskā kapitāla nozīme Latvijas ekonomikas izaugsmē 0 0 0 3 0 1 5 8
Оценка производственной функции в условиях неопределённости динамики физического капитала 0 1 1 2 0 3 8 14
Почему бедные страны развиваются быстрее: оценка процесса бета-конвергенции в Европейском Союзе 0 2 3 9 1 6 30 60
Total Working Papers 17 29 54 137 5 33 149 343


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Is Public Capital More Productive than Private Capital: Evidence from Latvia 1995-2009 0 0 1 28 1 1 2 72
Total Journal Articles 0 0 1 28 1 1 2 72


Statistics updated 2015-09-02