Access Statistics for Oleg Krasnopjorov

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Factors of Economic Growth in Latvia 1 3 10 40 1 6 24 110
Latvijas ekonomikas izaugsmi noteicošie faktori 0 1 8 21 1 12 44 84
Latvijas valdības izdevumu efektivitātes novērtējums 0 5 8 12 2 9 17 29
Measuring the sources of economic growth in the EU with parametric and non-parametric methods 1 3 7 32 1 7 17 33
Privātā un sabiedriskā kapitāla nozīme Latvijas ekonomikas izaugsmē 0 0 1 3 0 1 6 8
Оценка производственной функции в условиях неопределённости динамики физического капитала 0 1 1 2 0 3 8 14
Почему бедные страны развиваются быстрее: оценка процесса бета-конвергенции в Европейском Союзе 1 2 3 9 2 10 29 59
Total Working Papers 3 15 38 119 7 48 145 337


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Is Public Capital More Productive than Private Capital: Evidence from Latvia 1995-2009 0 0 1 28 0 0 1 71
Total Journal Articles 0 0 1 28 0 0 1 71


Statistics updated 2015-08-02