Access Statistics for Oleg Krasnopjorov

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Factors of Economic Growth in Latvia 0 0 9 40 1 2 21 112
Latvijas ekonomikas izaugsmi noteicošie faktori 1 1 8 22 2 4 43 88
Latvijas valdības izdevumu efektivitātes novērtējums 0 0 7 12 1 2 16 31
Measuring the sources of economic growth in the EU with parametric and non-parametric methods 0 2 9 34 1 6 21 39
Natural and Cyclical Unemployment in Latvia: New Insights from the Beveridge Curve Model 1 19 20 20 4 10 11 11
Privātā un sabiedriskā kapitāla nozīme Latvijas ekonomikas izaugsmē 0 0 0 3 0 1 6 9
Оценка производственной функции в условиях неопределённости динамики физического капитала 0 0 1 2 0 0 7 14
Почему бедные страны развиваются быстрее: оценка процесса бета-конвергенции в Европейском Союзе 2 2 5 11 3 5 33 64
Total Working Papers 4 24 59 144 12 30 158 368


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Is Public Capital More Productive than Private Capital: Evidence from Latvia 1995-2009 0 0 1 28 0 1 2 72
Total Journal Articles 0 0 1 28 0 1 2 72


Statistics updated 2015-11-03