Access Statistics for Oleg Krasnopjorov

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Factors of Economic Growth in Latvia 3 4 25 27 5 11 76 78
Latvijas ekonomikas izaugsmi noteicošie faktori 1 2 10 10 3 6 26 26
Latvijas valdības izdevumu efektivitātes novērtējums 0 1 2 2 1 4 9 9
Measuring the sources of economic growth in the EU with parametric and non-parametric methods 0 1 23 23 1 4 11 11
Privātā un sabiedriskā kapitāla nozīme Latvijas ekonomikas izaugsmē 0 0 2 2 0 0 2 2
Оценка производственной функции в условиях неопределённости динамики физического капитала 0 0 1 1 1 1 4 4
Почему бедные страны развиваются быстрее: оценка процесса бета-конвергенции в Европейском Союзе 0 1 3 3 1 3 18 18
Total Working Papers 4 9 66 68 12 29 146 148


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Is Public Capital More Productive than Private Capital: Evidence from Latvia 1995-2009 0 1 3 24 1 2 14 62
Total Journal Articles 0 1 3 24 1 2 14 62


Statistics updated 2014-04-04