Access Statistics for Oleg Krasnopjorov

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Factors of Economic Growth in Latvia 0 3 14 30 0 5 51 86
Latvijas ekonomikas izaugsmi noteicošie faktori 0 2 12 13 3 12 37 40
Latvijas valdības izdevumu efektivitātes novērtējums 0 2 4 4 0 3 11 12
Measuring the sources of economic growth in the EU with parametric and non-parametric methods 1 2 7 25 2 5 14 16
Privātā un sabiedriskā kapitāla nozīme Latvijas ekonomikas izaugsmē 0 0 1 2 0 0 1 2
Оценка производственной функции в условиях неопределённости динамики физического капитала 0 0 0 1 0 2 4 6
Почему бедные страны развиваются быстрее: оценка процесса бета-конвергенции в Европейском Союзе 1 2 5 6 2 9 27 30
Total Working Papers 2 11 43 81 7 36 145 192


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Is Public Capital More Productive than Private Capital: Evidence from Latvia 1995-2009 2 3 5 27 2 3 16 70
Total Journal Articles 2 3 5 27 2 3 16 70


Statistics updated 2014-08-03