Access Statistics for Oleg Krasnopjorov

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Factors of Economic Growth in Latvia 0 1 8 31 1 6 28 92
Latvijas ekonomikas izaugsmi noteicošie faktori 0 1 9 14 0 5 30 45
Latvijas valdības izdevumu efektivitātes novērtējums 0 0 4 5 0 2 10 15
Measuring the sources of economic growth in the EU with parametric and non-parametric methods 1 1 4 26 2 4 14 20
Privātā un sabiedriskā kapitāla nozīme Latvijas ekonomikas izaugsmē 0 0 2 3 0 0 2 3
Оценка производственной функции в условиях неопределённости динамики физического капитала 0 0 0 1 0 1 4 7
Почему бедные страны развиваются быстрее: оценка процесса бета-конвергенции в Европейском Союзе 0 0 4 6 2 3 24 33
Total Working Papers 1 3 31 86 5 21 112 215


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Is Public Capital More Productive than Private Capital: Evidence from Latvia 1995-2009 0 0 4 27 0 0 10 70
Total Journal Articles 0 0 4 27 0 0 10 70


Statistics updated 2014-12-03