Access Statistics for Oleg Krasnopjorov

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Factors of Economic Growth in Latvia 3 3 11 34 3 5 28 95
Latvijas ekonomikas izaugsmi noteicošie faktori 1 2 7 15 4 7 29 49
Latvijas valdības izdevumu efektivitātes novērtējums 0 0 4 5 0 1 10 15
Measuring the sources of economic growth in the EU with parametric and non-parametric methods 1 2 5 27 1 3 14 21
Privātā un sabiedriskā kapitāla nozīme Latvijas ekonomikas izaugsmē 0 0 1 3 0 0 1 3
Оценка производственной функции в условиях неопределённости динамики физического капитала 0 0 0 1 0 0 4 7
Почему бедные страны развиваются быстрее: оценка процесса бета-конвергенции в Европейском Союзе 0 0 4 6 4 7 22 37
Total Working Papers 5 7 32 91 12 23 108 227


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Is Public Capital More Productive than Private Capital: Evidence from Latvia 1995-2009 0 0 4 27 0 0 10 70
Total Journal Articles 0 0 4 27 0 0 10 70


Statistics updated 2015-01-03