Access Statistics for Oleg Krasnopjorov

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Factors of Economic Growth in Latvia 0 1 10 31 1 5 33 91
Latvijas ekonomikas izaugsmi noteicošie faktori 1 1 9 14 3 5 31 45
Latvijas valdības izdevumu efektivitātes novērtējums 0 1 4 5 1 3 10 15
Measuring the sources of economic growth in the EU with parametric and non-parametric methods 0 0 4 25 0 2 13 18
Privātā un sabiedriskā kapitāla nozīme Latvijas ekonomikas izaugsmē 0 1 2 3 0 1 2 3
Оценка производственной функции в условиях неопределённости динамики физического капитала 0 0 0 1 0 1 4 7
Почему бедные страны развиваются быстрее: оценка процесса бета-конвергенции в Европейском Союзе 0 0 4 6 1 1 23 31
Total Working Papers 1 4 33 85 6 18 116 210


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Is Public Capital More Productive than Private Capital: Evidence from Latvia 1995-2009 0 0 4 27 0 0 11 70
Total Journal Articles 0 0 4 27 0 0 11 70


Statistics updated 2014-11-03