Access Statistics for Oleg Krasnopjorov

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Factors of Economic Growth in Latvia 1 3 10 37 3 8 25 103
Latvijas ekonomikas izaugsmi noteicošie faktori 1 4 9 19 6 16 39 65
Latvijas valdības izdevumu efektivitātes novērtējums 1 1 4 6 3 4 10 19
Measuring the sources of economic growth in the EU with parametric and non-parametric methods 0 2 6 29 0 5 15 26
Privātā un sabiedriskā kapitāla nozīme Latvijas ekonomikas izaugsmē 0 0 1 3 0 3 4 6
Оценка производственной функции в условиях неопределённости динамики физического капитала 0 0 0 1 0 2 5 9
Почему бедные страны развиваются быстрее: оценка процесса бета-конвергенции в Европейском Союзе 1 1 4 7 2 7 26 44
Total Working Papers 4 11 34 102 14 45 124 272


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Is Public Capital More Productive than Private Capital: Evidence from Latvia 1995-2009 0 1 4 28 0 1 9 71
Total Journal Articles 0 1 4 28 0 1 9 71


Statistics updated 2015-04-05