Access Statistics for Valerijs Skribans

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Būvmateriālu ražošanas un būvniecību ietekmējošie faktori Latvijā 0 0 2 16 0 0 12 125
Būvniecības nozares prognozēšanas modelis 0 0 2 8 1 3 11 69
Būvniecības tirgus novērtēšana jaunās ekonomikas apstākļos 0 0 0 3 2 2 11 69
Būvnozares prognozēšanas modelis un tā izstrādāšanas metodika 0 0 1 5 1 1 5 51
Construction demand: a model of research and forecast for Latvia from 2002 to 2025 0 1 11 38 6 17 65 209
Construction industry forecasting model 3 7 26 174 21 42 136 810
Ekonomisko un vadības profesiju darba apmaksas tirgus konjuktūra Latvijā 1 1 1 6 7 16 130 289
Influence Of Labour Migration On Latvia’s Labour Market 1 4 8 127 5 12 32 403
Jauna produkta ievešanas tirgū modelēšana, izmantojot sistēmdinamikas metodi 0 0 0 10 3 4 10 87
Jaunā ekonomika un jaunie tirgi: pamatprincipi un veidošanās problēmas 0 0 1 9 0 2 10 104
Krīzes un 2009. gada nodokļu politikas izmaiņu ietekme uz Latvijas ekonomiku 0 0 0 17 3 5 10 102
Latvian and Europe construction comparison: stability and reasons of crisis 0 0 5 58 1 1 15 168
Latvijas būvniecības industrijas resursu problēmas vienotā Eiropā 0 0 0 5 2 3 12 127
Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis 0 0 2 11 2 2 11 107
Latvijas energosektora sistēmdinamikas prognozēšanas modeļa izstrāde 0 0 1 23 1 2 6 91
Lauksaimniecības nozares stratēģiskās attīstības sistēmdinamikas modelēšana 0 0 1 15 0 1 9 84
Modelling crediting volume by using the system dynamic method 0 0 7 51 1 2 14 111
Prognozēšanas metodes uzņēmējdarbībā 0 2 4 35 2 11 34 263
Влияние Трудовой Эмиграции на Рынок Труда в Латвии 0 0 0 17 0 1 8 138
Модель жилищного строительства в постсоциалистических странах на примере Латвии 0 0 0 5 1 3 9 75
Разработка модели макроэкономического равновесия с использованием метода системной динамики 0 0 1 21 1 1 12 135
Total Working Papers 5 15 73 654 60 131 562 3,617


Statistics updated 2015-02-02