Access Statistics for Valerijs Skribans

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Būvmateriālu ražošanas un būvniecību ietekmējošie faktori Latvijā 0 1 1 17 0 3 8 131
Būvniecības nozares prognozēšanas modelis 0 0 2 8 0 0 7 70
Būvniecības tirgus novērtēšana jaunās ekonomikas apstākļos 0 0 0 3 0 0 6 69
Būvnozares prognozēšanas modelis un tā izstrādāšanas metodika 1 1 2 7 1 2 5 54
Construction demand: a model of research and forecast for Latvia from 2002 to 2025 2 4 12 46 7 39 88 268
Construction industry forecasting model 2 8 24 187 8 26 121 864
Ekonomisko un vadības profesiju darba apmaksas tirgus konjuktūra Latvijā 0 0 2 7 0 2 49 295
Influence Of Labour Migration On Latvia’s Labour Market 0 0 6 129 0 3 22 411
Jauna produkta ievešanas tirgū modelēšana, izmantojot sistēmdinamikas metodi 0 0 0 10 0 1 7 89
Jaunā ekonomika un jaunie tirgi: pamatprincipi un veidošanās problēmas 0 0 0 9 0 0 2 104
Krīzes un 2009. gada nodokļu politikas izmaiņu ietekme uz Latvijas ekonomiku 0 0 0 17 0 2 7 104
Latvian and Europe construction comparison: stability and reasons of crisis 0 0 1 59 0 1 5 171
Latvijas būvniecības industrijas resursu problēmas vienotā Eiropā 0 2 2 7 0 6 9 133
Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis 0 0 2 12 0 1 8 110
Latvijas energosektora sistēmdinamikas prognozēšanas modeļa izstrāde 0 0 0 23 0 2 5 94
Lauksaimniecības nozares stratēģiskās attīstības sistēmdinamikas modelēšana 0 0 0 15 0 0 2 84
Modelling crediting volume by using the system dynamic method 0 2 7 55 0 2 13 118
Prognozēšanas metodes uzņēmējdarbībā 0 0 3 36 1 4 23 272
Влияние Трудовой Эмиграции на Рынок Труда в Латвии 0 0 0 17 0 1 2 139
Модель жилищного строительства в постсоциалистических странах на примере Латвии 0 0 0 5 0 1 5 76
Разработка модели макроэкономического равновесия с использованием метода системной динамики 0 0 3 24 1 4 12 144
Total Working Papers 5 18 67 693 18 100 406 3,800


Statistics updated 2015-08-02