Access Statistics for Valerijs Skribans

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Būvmateriālu ražošanas un būvniecību ietekmējošie faktori Latvijā 0 0 0 18 0 0 12 144
Būvniecības nozares prognozēšanas modelis 0 0 0 8 2 3 7 77
Būvniecības tirgus novērtēšana jaunās ekonomikas apstākļos 0 0 0 3 0 1 6 75
Būvnozares prognozēšanas modelis un tā izstrādāšanas metodika 0 0 0 7 0 1 4 58
Construction demand: a model of research and forecast for Latvia from 2002 to 2025 1 3 16 64 9 30 168 454
Construction industry forecasting model 2 5 23 210 10 28 153 1,021
Ekonomisko un vadības profesiju darba apmaksas tirgus konjuktūra Latvijā 0 0 0 7 0 0 9 304
Influence Of Labour Migration On Latvia’s Labour Market 0 2 6 136 1 4 15 427
Jauna produkta ievešanas tirgū modelēšana, izmantojot sistēmdinamikas metodi 0 0 2 12 1 2 8 97
Jaunā ekonomika un jaunie tirgi: pamatprincipi un veidošanās problēmas 0 0 0 9 0 0 5 109
Krīzes un 2009. gada nodokļu politikas izmaiņu ietekme uz Latvijas ekonomiku 0 0 0 17 0 4 9 113
Latvian and Europe construction comparison: stability and reasons of crisis 0 0 2 61 1 1 9 180
Latvijas būvniecības industrijas resursu problēmas vienotā Eiropā 0 0 0 7 0 1 10 143
Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis 0 0 0 12 0 1 5 115
Latvijas energosektora sistēmdinamikas prognozēšanas modeļa izstrāde 0 1 2 25 0 3 8 103
Lauksaimniecības nozares stratēģiskās attīstības sistēmdinamikas modelēšana 1 1 1 16 1 1 4 88
Modelling crediting volume by using the system dynamic method 0 1 4 59 1 3 8 126
Prognozēšanas metodes uzņēmējdarbībā 0 0 2 38 4 6 31 305
Влияние Трудовой Эмиграции на Рынок Труда в Латвии 0 2 2 19 0 3 9 148
Модель жилищного строительства в постсоциалистических странах на примере Латвии 0 1 3 9 2 3 11 88
Разработка модели макроэкономического равновесия с использованием метода системной динамики 0 0 5 29 0 3 14 159
Total Working Papers 4 16 68 766 32 98 505 4,334


Statistics updated 2016-09-03