Access Statistics for Valerijs Skribans

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Būvmateriālu ražošanas un būvniecību ietekmējošie faktori Latvijā 0 0 1 19 0 1 8 147
Būvniecības nozares prognozēšanas modelis 0 0 0 8 0 1 6 80
Būvniecības tirgus novērtēšana jaunās ekonomikas apstākļos 0 0 0 3 0 0 4 76
Būvnozares prognozēšanas modelis un tā izstrādāšanas metodika 2 2 2 9 2 3 5 62
Construction demand: a model of research and forecast for Latvia from 2002 to 2025 4 7 14 73 12 29 101 505
Construction industry forecasting model 5 8 32 231 18 33 179 1,129
Ekonomisko un vadības profesiju darba apmaksas tirgus konjuktūra Latvijā 0 0 0 7 1 4 6 308
Influence Of Labour Migration On Latvia’s Labour Market 2 3 6 139 2 7 15 436
Jauna produkta ievešanas tirgū modelēšana, izmantojot sistēmdinamikas metodi 0 1 2 13 0 1 7 99
Jaunā ekonomika un jaunie tirgi: pamatprincipi un veidošanās problēmas 0 0 0 9 0 1 8 115
Krīzes un 2009. gada nodokļu politikas izmaiņu ietekme uz Latvijas ekonomiku 0 0 0 17 1 3 7 116
Latvian and Europe construction comparison: stability and reasons of crisis 0 0 1 61 0 1 5 182
Latvijas būvniecības industrijas resursu problēmas vienotā Eiropā 0 0 1 8 2 6 15 154
Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis 0 0 0 12 0 1 3 117
Latvijas energosektora sistēmdinamikas prognozēšanas modeļa izstrāde 1 1 4 27 2 5 13 111
Lauksaimniecības nozares stratēģiskās attīstības sistēmdinamikas modelēšana 0 0 1 16 0 0 1 88
Modelling crediting volume by using the system dynamic method 0 3 8 64 0 5 12 133
Prognozēšanas metodes uzņēmējdarbībā 1 1 2 39 6 10 34 326
Влияние Трудовой Эмиграции на Рынок Труда в Латвии 0 0 3 20 2 5 12 155
Модель жилищного строительства в постсоциалистических странах на примере Латвии 0 0 2 9 0 1 6 89
Разработка модели макроэкономического равновесия с использованием метода системной динамики 0 1 3 30 1 3 10 163
Total Working Papers 15 27 82 814 49 120 457 4,591


Statistics updated 2017-03-07