Access Statistics for Valerijs Skribans

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Būvmateriālu ražošanas un būvniecību ietekmējošie faktori Latvijā 1 1 4 15 2 6 31 115
Būvniecības nozares prognozēšanas modelis 0 0 0 6 1 2 15 59
Būvniecības tirgus novērtēšana jaunās ekonomikas apstākļos 0 0 1 3 1 3 18 59
Būvnozares prognozēšanas modelis un tā izstrādāšanas metodika 0 0 1 4 0 1 12 46
Construction demand: a model of research and forecast for Latvia from 2002 to 2025 2 4 8 29 12 23 65 159
Construction industry forecasting model 4 10 30 155 15 44 179 705
Ekonomisko un vadības profesiju darba apmaksas tirgus konjuktūra Latvijā 0 0 0 5 11 54 88 190
Influence Of Labour Migration On Latvia’s Labour Market 1 1 10 120 4 8 45 377
Jauna produkta ievešanas tirgū modelēšana, izmantojot sistēmdinamikas metodi 0 0 1 10 0 1 14 77
Jaunā ekonomika un jaunie tirgi: pamatprincipi un veidošanās problēmas 0 0 2 8 0 5 21 97
Krīzes un 2009. gada nodokļu politikas izmaiņu ietekme uz Latvijas ekonomiku 0 0 1 17 2 3 13 95
Latvian and Europe construction comparison: stability and reasons of crisis 1 2 7 55 5 8 41 159
Latvijas būvniecības industrijas resursu problēmas vienotā Eiropā 0 1 3 5 1 7 23 119
Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis 0 0 0 9 1 5 15 98
Latvijas energosektora sistēmdinamikas prognozēšanas modeļa izstrāde 0 0 4 22 0 2 17 86
Lauksaimniecības nozares stratēģiskās attīstības sistēmdinamikas modelēšana 0 0 1 14 1 3 9 77
Modelling crediting volume by using the system dynamic method 0 0 5 44 0 3 15 98
Prognozēšanas metodes uzņēmējdarbībā 0 0 4 31 5 18 67 238
Влияние Трудовой Эмиграции на Рынок Труда в Латвии 0 0 1 17 0 6 14 134
Модель жилищного строительства в постсоциалистических странах на примере Латвии 0 0 0 5 1 5 15 68
Разработка модели макроэкономического равновесия с использованием метода системной динамики 1 2 4 21 2 8 29 128
Total Working Papers 10 21 87 595 64 215 746 3,184


Statistics updated 2014-04-04