Access Statistics for Valerijs Skribans

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Būvmateriālu ražošanas un būvniecību ietekmējošie faktori Latvijā 0 0 1 19 0 0 9 146
Būvniecības nozares prognozēšanas modelis 0 0 0 8 2 3 9 81
Būvniecības tirgus novērtēšana jaunās ekonomikas apstākļos 0 0 0 3 0 0 5 76
Būvnozares prognozēšanas modelis un tā izstrādāšanas metodika 0 0 0 7 1 1 6 60
Construction demand: a model of research and forecast for Latvia from 2002 to 2025 2 3 13 68 10 23 109 486
Construction industry forecasting model 1 9 30 224 12 72 184 1,109
Ekonomisko un vadības profesiju darba apmaksas tirgus konjuktūra Latvijā 0 0 0 7 0 0 5 304
Influence Of Labour Migration On Latvia’s Labour Market 1 1 6 137 5 7 16 434
Jauna produkta ievešanas tirgū modelēšana, izmantojot sistēmdinamikas metodi 0 0 1 12 0 1 7 98
Jaunā ekonomika un jaunie tirgi: pamatprincipi un veidošanās problēmas 0 0 0 9 1 3 9 115
Krīzes un 2009. gada nodokļu politikas izmaiņu ietekme uz Latvijas ekonomiku 0 0 0 17 2 2 9 115
Latvian and Europe construction comparison: stability and reasons of crisis 0 0 1 61 1 2 6 182
Latvijas būvniecības industrijas resursu problēmas vienotā Eiropā 0 0 1 8 5 6 17 153
Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis 0 0 0 12 1 1 4 117
Latvijas energosektora sistēmdinamikas prognozēšanas modeļa izstrāde 0 0 3 26 2 3 11 108
Lauksaimniecības nozares stratēģiskās attīstības sistēmdinamikas modelēšana 0 0 1 16 0 0 3 88
Modelling crediting volume by using the system dynamic method 3 5 9 64 5 7 15 133
Prognozēšanas metodes uzņēmējdarbībā 0 0 1 38 2 12 31 319
Влияние Трудовой Эмиграции на Рынок Труда в Латвии 0 0 3 20 1 2 11 151
Модель жилищного строительства в постсоциалистических странах на примере Латвии 0 0 3 9 1 1 9 89
Разработка модели макроэкономического равновесия с использованием метода системной динамики 0 0 5 29 0 1 12 160
Total Working Papers 7 18 78 794 51 147 487 4,524


Statistics updated 2017-01-03