Access Statistics for Valerijs Skribans

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Būvmateriālu ražošanas un būvniecību ietekmējošie faktori Latvijā 0 0 1 19 2 2 10 148
Būvniecības nozares prognozēšanas modelis 0 0 0 8 0 3 9 81
Būvniecības tirgus novērtēšana jaunās ekonomikas apstākļos 0 0 0 3 0 0 5 76
Būvnozares prognozēšanas modelis un tā izstrādāšanas metodika 0 0 0 7 0 1 6 60
Construction demand: a model of research and forecast for Latvia from 2002 to 2025 1 3 12 69 7 21 100 493
Construction industry forecasting model 2 8 30 226 6 54 179 1,115
Ekonomisko un vadības profesiju darba apmaksas tirgus konjuktūra Latvijā 0 0 0 7 3 3 7 307
Influence Of Labour Migration On Latvia’s Labour Market 0 1 5 137 0 5 15 434
Jauna produkta ievešanas tirgū modelēšana, izmantojot sistēmdinamikas metodi 1 1 2 13 1 1 8 99
Jaunā ekonomika un jaunie tirgi: pamatprincipi un veidošanās problēmas 0 0 0 9 0 1 9 115
Krīzes un 2009. gada nodokļu politikas izmaiņu ietekme uz Latvijas ekonomiku 0 0 0 17 0 2 9 115
Latvian and Europe construction comparison: stability and reasons of crisis 0 0 1 61 0 1 6 182
Latvijas būvniecības industrijas resursu problēmas vienotā Eiropā 0 0 1 8 0 5 16 153
Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis 0 0 0 12 0 1 4 117
Latvijas energosektora sistēmdinamikas prognozēšanas modeļa izstrāde 0 0 3 26 1 3 12 109
Lauksaimniecības nozares stratēģiskās attīstības sistēmdinamikas modelēšana 0 0 1 16 0 0 3 88
Modelling crediting volume by using the system dynamic method 0 4 9 64 0 6 15 133
Prognozēšanas metodes uzņēmējdarbībā 0 0 1 38 4 13 33 323
Влияние Трудовой Эмиграции на Рынок Труда в Латвии 0 0 3 20 2 3 12 153
Модель жилищного строительства в постсоциалистических странах на примере Латвии 0 0 3 9 0 1 9 89
Разработка модели макроэкономического равновесия с использованием метода системной динамики 1 1 4 30 2 2 12 162
Total Working Papers 5 18 76 799 28 128 479 4,552


Statistics updated 2017-02-02