Access Statistics for Valerijs Skribans

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Būvmateriālu ražošanas un būvniecību ietekmējošie faktori Latvijā 0 1 4 16 1 5 26 123
Būvniecības nozares prognozēšanas modelis 0 0 0 6 0 2 11 63
Būvniecības tirgus novērtēšana jaunās ekonomikas apstākļos 0 0 0 3 2 4 14 63
Būvnozares prognozēšanas modelis un tā izstrādāšanas metodika 0 1 1 5 0 3 8 49
Construction demand: a model of research and forecast for Latvia from 2002 to 2025 1 3 13 34 7 16 73 180
Construction industry forecasting model 1 7 27 163 5 25 154 743
Ekonomisko un vadības profesiju darba apmaksas tirgus konjuktūra Latvijā 0 0 0 5 3 36 136 246
Influence Of Labour Migration On Latvia’s Labour Market 1 2 7 123 2 9 46 389
Jauna produkta ievešanas tirgū modelēšana, izmantojot sistēmdinamikas metodi 0 0 1 10 1 3 14 82
Jaunā ekonomika un jaunie tirgi: pamatprincipi un veidošanās problēmas 0 1 3 9 1 3 23 102
Krīzes un 2009. gada nodokļu politikas izmaiņu ietekme uz Latvijas ekonomiku 0 0 0 17 1 2 11 97
Latvian and Europe construction comparison: stability and reasons of crisis 0 1 8 58 0 4 33 166
Latvijas būvniecības industrijas resursu problēmas vienotā Eiropā 0 0 2 5 0 2 19 124
Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis 0 1 1 10 0 4 17 102
Latvijas energosektora sistēmdinamikas prognozēšanas modeļa izstrāde 0 1 3 23 0 2 13 89
Lauksaimniecības nozares stratēģiskās attīstības sistēmdinamikas modelēšana 0 1 1 15 1 3 12 82
Modelling crediting volume by using the system dynamic method 0 2 4 48 0 4 13 105
Prognozēšanas metodes uzņēmējdarbībā 0 2 5 33 0 7 61 249
Влияние Трудовой Эмиграции на Рынок Труда в Латвии 0 0 0 17 1 2 15 137
Модель жилищного строительства в постсоциалистических странах на примере Латвии 0 0 0 5 0 3 14 71
Разработка модели макроэкономического равновесия с использованием метода системной динамики 0 0 3 21 1 3 24 132
Total Working Papers 3 23 83 626 26 142 737 3,394


Statistics updated 2014-08-03