Access Statistics for Valerijs Skribans

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Būvmateriālu ražošanas un būvniecību ietekmējošie faktori Latvijā 0 1 1 19 0 2 10 146
Būvniecības nozares prognozēšanas modelis 0 0 0 8 1 2 7 79
Būvniecības tirgus novērtēšana jaunās ekonomikas apstākļos 0 0 0 3 0 1 7 76
Būvnozares prognozēšanas modelis un tā izstrādāšanas metodika 0 0 0 7 0 1 5 59
Construction demand: a model of research and forecast for Latvia from 2002 to 2025 0 2 12 66 4 22 116 476
Construction industry forecasting model 5 13 32 223 36 76 184 1,097
Ekonomisko un vadības profesiju darba apmaksas tirgus konjuktūra Latvijā 0 0 0 7 0 0 6 304
Influence Of Labour Migration On Latvia’s Labour Market 0 0 5 136 0 2 13 429
Jauna produkta ievešanas tirgū modelēšana, izmantojot sistēmdinamikas metodi 0 0 2 12 0 1 9 98
Jaunā ekonomika un jaunie tirgi: pamatprincipi un veidošanās problēmas 0 0 0 9 0 5 9 114
Krīzes un 2009. gada nodokļu politikas izmaiņu ietekme uz Latvijas ekonomiku 0 0 0 17 0 0 8 113
Latvian and Europe construction comparison: stability and reasons of crisis 0 0 1 61 0 1 7 181
Latvijas būvniecības industrijas resursu problēmas vienotā Eiropā 0 1 1 8 0 5 12 148
Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis 0 0 0 12 0 1 4 116
Latvijas energosektora sistēmdinamikas prognozēšanas modeļa izstrāde 0 1 3 26 0 3 11 106
Lauksaimniecības nozares stratēģiskās attīstības sistēmdinamikas modelēšana 0 0 1 16 0 0 4 88
Modelling crediting volume by using the system dynamic method 1 2 6 61 1 2 10 128
Prognozēšanas metodes uzņēmējdarbībā 0 0 1 38 7 12 31 317
Влияние Трудовой Эмиграции на Рынок Труда в Латвии 0 1 3 20 0 2 10 150
Модель жилищного строительства в постсоциалистических странах на примере Латвии 0 0 3 9 0 0 10 88
Разработка модели макроэкономического равновесия с использованием метода системной динамики 0 0 5 29 0 1 14 160
Total Working Papers 6 21 76 787 49 139 487 4,473


Statistics updated 2016-12-03