Access Statistics for Valerijs Skribans

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Būvmateriālu ražošanas un būvniecību ietekmējošie faktori Latvijā 0 0 3 16 1 3 25 125
Būvniecības nozares prognozēšanas modelis 1 1 1 7 1 2 12 65
Būvniecības tirgus novērtēšana jaunās ekonomikas apstākļos 0 0 0 3 1 4 12 65
Būvnozares prognozēšanas modelis un tā izstrādāšanas metodika 0 0 1 5 1 1 6 50
Construction demand: a model of research and forecast for Latvia from 2002 to 2025 0 4 13 37 4 15 71 188
Construction industry forecasting model 3 5 28 167 10 19 145 757
Ekonomisko un vadības profesiju darba apmaksas tirgus konjuktūra Latvijā 0 0 0 5 12 21 152 264
Influence Of Labour Migration On Latvia’s Labour Market 0 1 7 123 0 2 39 389
Jauna produkta ievešanas tirgū modelēšana, izmantojot sistēmdinamikas metodi 0 0 1 10 0 2 12 83
Jaunā ekonomika un jaunie tirgi: pamatprincipi un veidošanās problēmas 0 0 2 9 0 1 20 102
Krīzes un 2009. gada nodokļu politikas izmaiņu ietekme uz Latvijas ekonomiku 0 0 0 17 0 1 10 97
Latvian and Europe construction comparison: stability and reasons of crisis 0 0 7 58 0 1 25 167
Latvijas būvniecības industrijas resursu problēmas vienotā Eiropā 0 0 2 5 0 0 17 124
Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis 0 0 1 10 0 1 16 103
Latvijas energosektora sistēmdinamikas prognozēšanas modeļa izstrāde 0 0 2 23 0 0 10 89
Lauksaimniecības nozares stratēģiskās attīstības sistēmdinamikas modelēšana 0 0 1 15 0 1 11 82
Modelling crediting volume by using the system dynamic method 1 2 6 50 1 3 15 108
Prognozēšanas metodes uzņēmējdarbībā 0 0 4 33 0 1 52 250
Влияние Трудовой Эмиграции на Рынок Труда в Латвии 0 0 0 17 0 1 15 137
Модель жилищного строительства в постсоциалистических странах на примере Латвии 0 0 0 5 0 0 12 71
Разработка модели макроэкономического равновесия с использованием метода системной динамики 0 0 2 21 1 3 21 134
Total Working Papers 5 13 81 636 32 82 698 3,450


Statistics updated 2014-10-03