Access Statistics for Valerijs Skribans

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Būvmateriālu ražošanas un būvniecību ietekmējošie faktori Latvijā 0 0 1 18 0 1 13 144
Būvniecības nozares prognozēšanas modelis 0 0 0 8 1 1 5 75
Būvniecības tirgus novērtēšana jaunās ekonomikas apstākļos 0 0 0 3 0 2 6 75
Būvnozares prognozēšanas modelis un tā izstrādāšanas metodika 0 0 0 7 1 1 4 58
Construction demand: a model of research and forecast for Latvia from 2002 to 2025 0 3 17 63 8 27 177 445
Construction industry forecasting model 1 3 21 208 6 27 147 1,011
Ekonomisko un vadības profesiju darba apmaksas tirgus konjuktūra Latvijā 0 0 0 7 0 0 9 304
Influence Of Labour Migration On Latvia’s Labour Market 0 2 7 136 0 3 15 426
Jauna produkta ievešanas tirgū modelēšana, izmantojot sistēmdinamikas metodi 0 1 2 12 1 3 7 96
Jaunā ekonomika un jaunie tirgi: pamatprincipi un veidošanās problēmas 0 0 0 9 0 2 5 109
Krīzes un 2009. gada nodokļu politikas izmaiņu ietekme uz Latvijas ekonomiku 0 0 0 17 3 4 9 113
Latvian and Europe construction comparison: stability and reasons of crisis 0 0 2 61 0 0 8 179
Latvijas būvniecības industrijas resursu problēmas vienotā Eiropā 0 0 0 7 1 1 10 143
Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis 0 0 0 12 1 1 5 115
Latvijas energosektora sistēmdinamikas prognozēšanas modeļa izstrāde 0 2 2 25 2 4 9 103
Lauksaimniecības nozares stratēģiskās attīstības sistēmdinamikas modelēšana 0 0 0 15 0 0 3 87
Modelling crediting volume by using the system dynamic method 0 2 4 59 1 3 7 125
Prognozēšanas metodes uzņēmējdarbībā 0 0 2 38 1 4 29 301
Влияние Трудовой Эмиграции на Рынок Труда в Латвии 0 2 2 19 0 3 9 148
Модель жилищного строительства в постсоциалистических странах на примере Латвии 0 2 4 9 0 2 10 86
Разработка модели макроэкономического равновесия с использованием метода системной динамики 0 1 5 29 2 4 15 159
Total Working Papers 1 18 69 762 28 93 502 4,302


Statistics updated 2016-08-02