Access Statistics for Valerijs Skribans

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Būvmateriālu ražošanas un būvniecību ietekmējošie faktori Latvijā 1 1 1 17 2 3 9 131
Būvniecības nozares prognozēšanas modelis 0 0 2 8 0 0 7 70
Būvniecības tirgus novērtēšana jaunās ekonomikas apstākļos 0 0 0 3 0 0 8 69
Būvnozares prognozēšanas modelis un tā izstrādāšanas metodika 0 0 1 6 1 1 4 53
Construction demand: a model of research and forecast for Latvia from 2002 to 2025 1 3 11 44 20 37 88 261
Construction industry forecasting model 1 9 23 185 6 30 118 856
Ekonomisko un vadības profesiju darba apmaksas tirgus konjuktūra Latvijā 0 1 2 7 1 4 52 295
Influence Of Labour Migration On Latvia’s Labour Market 0 0 7 129 1 3 24 411
Jauna produkta ievešanas tirgū modelēšana, izmantojot sistēmdinamikas metodi 0 0 0 10 1 1 8 89
Jaunā ekonomika un jaunie tirgi: pamatprincipi un veidošanās problēmas 0 0 0 9 0 0 3 104
Krīzes un 2009. gada nodokļu politikas izmaiņu ietekme uz Latvijas ekonomiku 0 0 0 17 0 2 8 104
Latvian and Europe construction comparison: stability and reasons of crisis 0 0 1 59 1 2 5 171
Latvijas būvniecības industrijas resursu problēmas vienotā Eiropā 1 2 2 7 2 6 9 133
Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis 0 0 2 12 1 1 8 110
Latvijas energosektora sistēmdinamikas prognozēšanas modeļa izstrāde 0 0 0 23 1 2 5 94
Lauksaimniecības nozares stratēģiskās attīstības sistēmdinamikas modelēšana 0 0 0 15 0 0 3 84
Modelling crediting volume by using the system dynamic method 2 2 7 55 2 2 13 118
Prognozēšanas metodes uzņēmējdarbībā 0 1 3 36 2 7 22 271
Влияние Трудовой Эмиграции на Рынок Труда в Латвии 0 0 0 17 1 1 3 139
Модель жилищного строительства в постсоциалистических странах на примере Латвии 0 0 0 5 1 1 5 76
Разработка модели макроэкономического равновесия с использованием метода системной динамики 0 0 3 24 3 3 12 143
Total Working Papers 6 19 65 688 46 106 414 3,782


Statistics updated 2015-07-01