Access Statistics for Valerijs Skribans

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Būvmateriālu ražošanas un būvniecību ietekmējošie faktori Latvijā 0 0 0 19 0 0 3 149
Būvniecības nozares prognozēšanas modelis 0 0 0 8 1 3 7 85
Būvniecības tirgus novērtēšana jaunās ekonomikas apstākļos 0 0 0 3 0 0 1 77
Būvnozares prognozēšanas modelis un tā izstrādāšanas metodika 0 0 2 9 0 1 5 64
Construction demand: a model of research and forecast for Latvia from 2002 to 2025 0 0 12 77 4 9 77 540
Construction industry forecasting model 2 10 38 253 17 39 184 1,221
Ekonomisko un vadības profesiju darba apmaksas tirgus konjuktūra Latvijā 0 0 0 7 0 0 6 310
Influence Of Labour Migration On Latvia’s Labour Market 0 0 7 143 2 2 18 445
Jauna produkta ievešanas tirgū modelēšana, izmantojot sistēmdinamikas metodi 0 0 1 13 0 0 2 99
Jaunā ekonomika un jaunie tirgi: pamatprincipi un veidošanās problēmas 0 0 0 9 0 0 4 116
Krīzes un 2009. gada nodokļu politikas izmaiņu ietekme uz Latvijas ekonomiku 0 0 0 17 0 2 9 122
Latvian and Europe construction comparison: stability and reasons of crisis 0 0 0 61 1 1 4 184
Latvijas būvniecības industrijas resursu problēmas vienotā Eiropā 0 0 0 8 0 1 10 157
Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis 0 0 0 12 1 1 3 119
Latvijas energosektora sistēmdinamikas prognozēšanas modeļa izstrāde 0 0 3 29 1 2 12 117
Lauksaimniecības nozares stratēģiskās attīstības sistēmdinamikas modelēšana 0 0 0 16 1 2 2 90
Modelling crediting volume by using the system dynamic method 0 0 9 68 0 1 12 138
Prognozēšanas metodes uzņēmējdarbībā 1 1 4 42 4 4 51 358
Влияние Трудовой Эмиграции на Рынок Труда в Латвии 0 0 1 21 0 1 10 159
Модель жилищного строительства в постсоциалистических странах на примере Латвии 0 0 1 10 1 3 10 98
Разработка модели макроэкономического равновесия с использованием метода системной динамики 0 0 2 31 0 1 7 166
Total Working Papers 3 11 80 856 33 73 437 4,814


Statistics updated 2017-10-05