Access Statistics for Valerijs Skribans

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Būvmateriālu ražošanas un būvniecību ietekmējošie faktori Latvijā 0 0 1 19 1 2 8 148
Būvniecības nozares prognozēšanas modelis 0 0 0 8 0 0 6 80
Būvniecības tirgus novērtēšana jaunās ekonomikas apstākļos 0 0 0 3 0 0 4 76
Būvnozares prognozēšanas modelis un tā izstrādāšanas metodika 0 2 2 9 1 3 6 63
Construction demand: a model of research and forecast for Latvia from 2002 to 2025 0 5 13 73 10 29 103 515
Construction industry forecasting model 4 11 32 235 19 41 183 1,148
Ekonomisko un vadības profesiju darba apmaksas tirgus konjuktūra Latvijā 0 0 0 7 0 4 5 308
Influence Of Labour Migration On Latvia’s Labour Market 0 2 5 139 0 2 13 436
Jauna produkta ievešanas tirgū modelēšana, izmantojot sistēmdinamikas metodi 0 1 2 13 0 1 7 99
Jaunā ekonomika un jaunie tirgi: pamatprincipi un veidošanās problēmas 0 0 0 9 1 1 9 116
Krīzes un 2009. gada nodokļu politikas izmaiņu ietekme uz Latvijas ekonomiku 0 0 0 17 2 3 9 118
Latvian and Europe construction comparison: stability and reasons of crisis 0 0 0 61 0 0 3 182
Latvijas būvniecības industrijas resursu problēmas vienotā Eiropā 0 0 1 8 0 2 13 154
Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis 0 0 0 12 0 0 3 117
Latvijas energosektora sistēmdinamikas prognozēšanas modeļa izstrāde 0 1 4 27 0 3 12 111
Lauksaimniecības nozares stratēģiskās attīstības sistēmdinamikas modelēšana 0 0 1 16 0 0 1 88
Modelling crediting volume by using the system dynamic method 0 0 8 64 0 0 12 133
Prognozēšanas metodes uzņēmējdarbībā 1 2 3 40 6 14 39 332
Влияние Трудовой Эмиграции на Рынок Труда в Латвии 0 0 3 20 0 4 10 155
Модель жилищного строительства в постсоциалистических странах на примере Латвии 0 0 2 9 0 0 5 89
Разработка модели макроэкономического равновесия с использованием метода системной динамики 0 1 3 30 0 3 10 163
Total Working Papers 5 25 80 819 40 112 461 4,631


Statistics updated 2017-04-03