Access Statistics for Valerijs Skribans

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Būvmateriālu ražošanas un būvniecību ietekmējošie faktori Latvijā 0 0 3 16 0 2 21 125
Būvniecības nozares prognozēšanas modelis 1 2 2 8 1 3 11 66
Būvniecības tirgus novērtēšana jaunās ekonomikas apstākļos 0 0 0 3 2 4 13 67
Būvnozares prognozēšanas modelis un tā izstrādāšanas metodika 0 0 1 5 0 1 5 50
Construction demand: a model of research and forecast for Latvia from 2002 to 2025 0 3 13 37 4 12 67 192
Construction industry forecasting model 0 4 26 167 11 25 135 768
Ekonomisko un vadības profesiju darba apmaksas tirgus konjuktūra Latvijā 0 0 0 5 9 27 158 273
Influence Of Labour Migration On Latvia’s Labour Market 0 0 7 123 2 2 36 391
Jauna produkta ievešanas tirgū modelēšana, izmantojot sistēmdinamikas metodi 0 0 1 10 0 1 11 83
Jaunā ekonomika un jaunie tirgi: pamatprincipi un veidošanās problēmas 0 0 1 9 0 0 15 102
Krīzes un 2009. gada nodokļu politikas izmaiņu ietekme uz Latvijas ekonomiku 0 0 0 17 0 0 8 97
Latvian and Europe construction comparison: stability and reasons of crisis 0 0 7 58 0 1 21 167
Latvijas būvniecības industrijas resursu problēmas vienotā Eiropā 0 0 2 5 0 0 16 124
Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis 1 1 2 11 2 3 17 105
Latvijas energosektora sistēmdinamikas prognozēšanas modeļa izstrāde 0 0 1 23 0 0 8 89
Lauksaimniecības nozares stratēģiskās attīstības sistēmdinamikas modelēšana 0 0 1 15 1 1 11 83
Modelling crediting volume by using the system dynamic method 1 3 7 51 1 4 14 109
Prognozēšanas metodes uzņēmējdarbībā 0 0 4 33 2 3 46 252
Влияние Трудовой Эмиграции на Рынок Труда в Латвии 0 0 0 17 0 0 12 137
Модель жилищного строительства в постсоциалистических странах на примере Латвии 0 0 0 5 1 1 12 72
Разработка модели макроэкономического равновесия с использованием метода системной динамики 0 0 2 21 0 2 16 134
Total Working Papers 3 13 80 639 36 92 653 3,486


Statistics updated 2014-11-03