Access Statistics for Valerijs Skribans

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Būvmateriālu ražošanas un būvniecību ietekmējošie faktori Latvijā 0 1 2 18 1 3 9 134
Būvniecības nozares prognozēšanas modelis 0 0 0 8 2 2 6 72
Būvniecības tirgus novērtēšana jaunās ekonomikas apstākļos 0 0 0 3 0 0 2 69
Būvnozares prognozēšanas modelis un tā izstrādāšanas metodika 0 0 2 7 0 0 4 54
Construction demand: a model of research and forecast for Latvia from 2002 to 2025 4 8 17 54 36 82 158 350
Construction industry forecasting model 2 4 24 191 13 30 126 894
Ekonomisko un vadības profesiju darba apmaksas tirgus konjuktūra Latvijā 0 0 2 7 2 2 24 297
Influence Of Labour Migration On Latvia’s Labour Market 0 1 7 130 1 3 23 414
Jauna produkta ievešanas tirgū modelēšana, izmantojot sistēmdinamikas metodi 0 0 0 10 0 0 6 89
Jaunā ekonomika un jaunie tirgi: pamatprincipi un veidošanās problēmas 0 0 0 9 0 1 3 105
Krīzes un 2009. gada nodokļu politikas izmaiņu ietekme uz Latvijas ekonomiku 0 0 0 17 0 1 8 105
Latvian and Europe construction comparison: stability and reasons of crisis 0 1 2 60 1 2 6 173
Latvijas būvniecības industrijas resursu problēmas vienotā Eiropā 0 0 2 7 0 2 11 135
Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis 0 0 1 12 1 1 6 111
Latvijas energosektora sistēmdinamikas prognozēšanas modeļa izstrāde 0 0 0 23 0 1 6 95
Lauksaimniecības nozares stratēģiskās attīstības sistēmdinamikas modelēšana 0 0 0 15 0 0 1 84
Modelling crediting volume by using the system dynamic method 0 0 4 55 0 0 9 118
Prognozēšanas metodes uzņēmējdarbībā 0 0 3 36 4 8 28 280
Влияние Трудовой Эмиграции на Рынок Труда в Латвии 0 0 0 17 1 1 3 140
Модель жилищного строительства в постсоциалистических странах на примере Латвии 0 1 1 6 0 2 6 78
Разработка модели макроэкономического равновесия с использованием метода системной динамики 0 0 3 24 0 2 12 146
Total Working Papers 6 16 70 709 62 143 457 3,943


Statistics updated 2015-11-03