Access Statistics for Valerijs Skribans

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Būvmateriālu ražošanas un būvniecību ietekmējošie faktori Latvijā 0 0 1 18 0 4 13 144
Būvniecības nozares prognozēšanas modelis 0 0 0 8 0 0 4 74
Būvniecības tirgus novērtēšana jaunās ekonomikas apstākļos 0 0 0 3 1 3 6 75
Būvnozares prognozēšanas modelis un tā izstrādāšanas metodika 0 0 1 7 0 0 4 57
Construction demand: a model of research and forecast for Latvia from 2002 to 2025 2 3 19 63 13 25 176 437
Construction industry forecasting model 2 4 22 207 12 40 149 1,005
Ekonomisko un vadības profesiju darba apmaksas tirgus konjuktūra Latvijā 0 0 0 7 0 1 9 304
Influence Of Labour Migration On Latvia’s Labour Market 2 2 7 136 3 3 15 426
Jauna produkta ievešanas tirgū modelēšana, izmantojot sistēmdinamikas metodi 0 1 2 12 0 3 6 95
Jaunā ekonomika un jaunie tirgi: pamatprincipi un veidošanās problēmas 0 0 0 9 0 2 5 109
Krīzes un 2009. gada nodokļu politikas izmaiņu ietekme uz Latvijas ekonomiku 0 0 0 17 1 1 6 110
Latvian and Europe construction comparison: stability and reasons of crisis 0 0 2 61 0 0 8 179
Latvijas būvniecības industrijas resursu problēmas vienotā Eiropā 0 0 0 7 0 1 9 142
Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis 0 0 0 12 0 0 4 114
Latvijas energosektora sistēmdinamikas prognozēšanas modeļa izstrāde 1 2 2 25 1 2 7 101
Lauksaimniecības nozares stratēģiskās attīstības sistēmdinamikas modelēšana 0 0 0 15 0 0 3 87
Modelling crediting volume by using the system dynamic method 1 3 4 59 1 3 6 124
Prognozēšanas metodes uzņēmējdarbībā 0 1 2 38 1 7 29 300
Влияние Трудовой Эмиграции на Рынок Труда в Латвии 2 2 2 19 3 3 9 148
Модель жилищного строительства в постсоциалистических странах на примере Латвии 1 2 4 9 1 2 10 86
Разработка модели макроэкономического равновесия с использованием метода системной динамики 0 2 5 29 1 4 14 157
Total Working Papers 11 22 73 761 38 104 492 4,274


Statistics updated 2016-07-02