Access Statistics for Valerijs Skribans

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Būvmateriālu ražošanas un būvniecību ietekmējošie faktori Latvijā 0 0 2 18 3 5 15 143
Būvniecības nozares prognozēšanas modelis 0 0 0 8 0 2 4 74
Būvniecības tirgus novērtēšana jaunās ekonomikas apstākļos 0 0 0 3 1 2 4 73
Būvnozares prognozēšanas modelis un tā izstrādāšanas metodika 0 0 1 7 0 3 5 57
Construction demand: a model of research and forecast for Latvia from 2002 to 2025 0 3 18 60 6 25 189 418
Construction industry forecasting model 2 9 26 205 19 48 146 984
Ekonomisko un vadības profesiju darba apmaksas tirgus konjuktūra Latvijā 0 0 0 7 1 4 11 304
Influence Of Labour Migration On Latvia’s Labour Market 0 2 5 134 0 4 15 423
Jauna produkta ievešanas tirgū modelēšana, izmantojot sistēmdinamikas metodi 0 0 1 11 1 2 5 93
Jaunā ekonomika un jaunie tirgi: pamatprincipi un veidošanās problēmas 0 0 0 9 0 1 3 107
Krīzes un 2009. gada nodokļu politikas izmaiņu ietekme uz Latvijas ekonomiku 0 0 0 17 0 3 7 109
Latvian and Europe construction comparison: stability and reasons of crisis 0 1 2 61 0 3 9 179
Latvijas būvniecības industrijas resursu problēmas vienotā Eiropā 0 0 2 7 1 5 15 142
Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis 0 0 0 12 0 1 5 114
Latvijas energosektora sistēmdinamikas prognozēšanas modeļa izstrāde 0 0 0 23 0 2 7 99
Lauksaimniecības nozares stratēģiskās attīstības sistēmdinamikas modelēšana 0 0 0 15 0 2 3 87
Modelling crediting volume by using the system dynamic method 1 2 4 57 1 4 6 122
Prognozēšanas metodes uzņēmējdarbībā 1 1 2 38 4 7 29 297
Влияние Трудовой Эмиграции на Рынок Труда в Латвии 0 0 0 17 0 4 7 145
Модель жилищного строительства в постсоциалистических странах на примере Латвии 0 1 2 7 0 4 9 84
Разработка модели макроэкономического равновесия с использованием метода системной динамики 1 2 4 28 2 5 15 155
Total Working Papers 5 21 69 744 39 136 509 4,209


Statistics updated 2016-05-03