Access Statistics for Valerijs Skribans

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Būvmateriālu ražošanas un būvniecību ietekmējošie faktori Latvijā 0 0 1 19 0 0 5 149
Būvniecības nozares prognozēšanas modelis 0 0 0 8 1 2 8 83
Būvniecības tirgus novērtēšana jaunās ekonomikas apstākļos 0 0 0 3 0 0 2 77
Būvnozares prognozēšanas modelis un tā izstrādāšanas metodika 0 0 2 9 0 0 5 63
Construction demand: a model of research and forecast for Latvia from 2002 to 2025 0 3 14 77 3 10 89 534
Construction industry forecasting model 0 6 35 243 8 30 179 1,190
Ekonomisko un vadības profesiju darba apmaksas tirgus konjuktūra Latvijā 0 0 0 7 0 1 6 310
Influence Of Labour Migration On Latvia’s Labour Market 0 3 7 143 0 5 17 443
Jauna produkta ievešanas tirgū modelēšana, izmantojot sistēmdinamikas metodi 0 0 1 13 0 0 3 99
Jaunā ekonomika un jaunie tirgi: pamatprincipi un veidošanās problēmas 0 0 0 9 0 0 7 116
Krīzes un 2009. gada nodokļu politikas izmaiņu ietekme uz Latvijas ekonomiku 0 0 0 17 1 2 8 121
Latvian and Europe construction comparison: stability and reasons of crisis 0 0 0 61 0 0 4 183
Latvijas būvniecības industrijas resursu problēmas vienotā Eiropā 0 0 1 8 1 2 14 157
Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis 0 0 0 12 0 1 3 118
Latvijas energosektora sistēmdinamikas prognozēšanas modeļa izstrāde 0 1 4 29 1 4 13 116
Lauksaimniecības nozares stratēģiskās attīstības sistēmdinamikas modelēšana 0 0 1 16 0 0 1 88
Modelling crediting volume by using the system dynamic method 0 2 9 68 1 3 13 138
Prognozēšanas metodes uzņēmējdarbībā 0 0 3 41 0 16 53 354
Влияние Трудовой Эмиграции на Рынок Труда в Латвии 0 0 2 21 1 2 11 159
Модель жилищного строительства в постсоциалистических странах на примере Латвии 0 1 1 10 1 4 10 96
Разработка модели макроэкономического равновесия с использованием метода системной динамики 0 1 2 31 1 2 7 166
Total Working Papers 0 17 83 845 19 84 458 4,760


Statistics updated 2017-08-03