Access Statistics for Valerijs Skribans

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Būvmateriālu ražošanas un būvniecību ietekmējošie faktori Latvijā 0 0 1 19 0 2 5 149
Būvniecības nozares prognozēšanas modelis 0 0 0 8 1 2 8 82
Būvniecības tirgus novērtēšana jaunās ekonomikas apstākļos 0 0 0 3 0 1 3 77
Būvnozares prognozēšanas modelis un tā izstrādāšanas metodika 0 0 2 9 0 1 6 63
Construction demand: a model of research and forecast for Latvia from 2002 to 2025 1 2 14 75 4 23 104 528
Construction industry forecasting model 5 11 37 242 13 44 180 1,173
Ekonomisko un vadības profesiju darba apmaksas tirgus konjuktūra Latvijā 0 0 0 7 1 2 6 310
Influence Of Labour Migration On Latvia’s Labour Market 2 3 8 142 3 5 18 441
Jauna produkta ievešanas tirgū modelēšana, izmantojot sistēmdinamikas metodi 0 0 1 13 0 0 4 99
Jaunā ekonomika un jaunie tirgi: pamatprincipi un veidošanās problēmas 0 0 0 9 0 1 7 116
Krīzes un 2009. gada nodokļu politikas izmaiņu ietekme uz Latvijas ekonomiku 0 0 0 17 0 3 10 119
Latvian and Europe construction comparison: stability and reasons of crisis 0 0 0 61 0 1 4 183
Latvijas būvniecības industrijas resursu problēmas vienotā Eiropā 0 0 1 8 1 2 14 156
Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis 0 0 0 12 0 0 3 117
Latvijas energosektora sistēmdinamikas prognozēšanas modeļa izstrāde 0 1 4 28 1 2 13 113
Lauksaimniecības nozares stratēģiskās attīstības sistēmdinamikas modelēšana 0 0 1 16 0 0 1 88
Modelling crediting volume by using the system dynamic method 1 3 9 67 1 3 13 136
Prognozēšanas metodes uzņēmējdarbībā 0 2 3 41 10 22 49 348
Влияние Трудовой Эмиграции на Рынок Труда в Латвии 0 1 4 21 1 3 13 158
Модель жилищного строительства в постсоциалистических странах на примере Латвии 1 1 2 10 3 6 10 95
Разработка модели макроэкономического равновесия с использованием метода системной динамики 1 1 2 31 1 2 9 165
Total Working Papers 11 25 89 839 40 125 480 4,716


Statistics updated 2017-06-02