Access Statistics for Valerijs Skribans

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Būvmateriālu ražošanas un būvniecību ietekmējošie faktori Latvijā 0 0 1 16 0 3 10 128
Būvniecības nozares prognozēšanas modelis 0 0 2 8 0 1 9 70
Būvniecības tirgus novērtēšana jaunās ekonomikas apstākļos 0 0 0 3 0 0 10 69
Būvnozares prognozēšanas modelis un tā izstrādāšanas metodika 0 1 2 6 0 1 6 52
Construction demand: a model of research and forecast for Latvia from 2002 to 2025 1 4 11 42 5 20 65 229
Construction industry forecasting model 3 5 23 179 12 28 120 838
Ekonomisko un vadības profesiju darba apmaksas tirgus konjuktūra Latvijā 1 1 2 7 2 4 83 293
Influence Of Labour Migration On Latvia’s Labour Market 0 2 8 129 0 5 28 408
Jauna produkta ievešanas tirgū modelēšana, izmantojot sistēmdinamikas metodi 0 0 0 10 0 1 9 88
Jaunā ekonomika un jaunie tirgi: pamatprincipi un veidošanās problēmas 0 0 1 9 0 0 5 104
Krīzes un 2009. gada nodokļu politikas izmaiņu ietekme uz Latvijas ekonomiku 0 0 0 17 0 0 7 102
Latvian and Europe construction comparison: stability and reasons of crisis 0 1 2 59 1 2 8 170
Latvijas būvniecības industrijas resursu problēmas vienotā Eiropā 0 0 0 5 0 0 5 127
Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis 0 1 3 12 0 2 11 109
Latvijas energosektora sistēmdinamikas prognozēšanas modeļa izstrāde 0 0 1 23 0 1 5 92
Lauksaimniecības nozares stratēģiskās attīstības sistēmdinamikas modelēšana 0 0 1 15 0 0 5 84
Modelling crediting volume by using the system dynamic method 0 2 7 53 0 5 15 116
Prognozēšanas metodes uzņēmējdarbībā 1 1 5 36 4 5 26 268
Влияние Трудовой Эмиграции на Рынок Труда в Латвии 0 0 0 17 0 0 3 138
Модель жилищного строительства в постсоциалистических странах на примере Латвии 0 0 0 5 0 0 7 75
Разработка модели макроэкономического равновесия с использованием метода системной динамики 0 3 3 24 0 5 11 140
Total Working Papers 6 21 72 675 24 83 448 3,700


Statistics updated 2015-05-02