Access Statistics for Valerijs Skribans

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Būvmateriālu ražošanas un būvniecību ietekmējošie faktori Latvijā 1 1 4 16 3 7 26 122
Būvniecības nozares prognozēšanas modelis 0 0 0 6 2 4 13 63
Būvniecības tirgus novērtēšana jaunās ekonomikas apstākļos 0 0 0 3 0 2 12 61
Būvnozares prognozēšanas modelis un tā izstrādāšanas metodika 1 1 2 5 2 3 10 49
Construction demand: a model of research and forecast for Latvia from 2002 to 2025 1 4 12 33 5 14 70 173
Construction industry forecasting model 3 7 30 162 7 33 161 738
Ekonomisko un vadības profesiju darba apmaksas tirgus konjuktūra Latvijā 0 0 0 5 4 53 136 243
Influence Of Labour Migration On Latvia’s Labour Market 0 2 6 122 0 10 44 387
Jauna produkta ievešanas tirgū modelēšana, izmantojot sistēmdinamikas metodi 0 0 1 10 1 4 13 81
Jaunā ekonomika un jaunie tirgi: pamatprincipi un veidošanās problēmas 0 1 3 9 0 4 22 101
Krīzes un 2009. gada nodokļu politikas izmaiņu ietekme uz Latvijas ekonomiku 0 0 0 17 1 1 11 96
Latvian and Europe construction comparison: stability and reasons of crisis 0 3 8 58 2 7 33 166
Latvijas būvniecības industrijas resursu problēmas vienotā Eiropā 0 0 2 5 0 5 19 124
Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis 1 1 1 10 4 4 18 102
Latvijas energosektora sistēmdinamikas prognozēšanas modeļa izstrāde 1 1 3 23 1 3 13 89
Lauksaimniecības nozares stratēģiskās attīstības sistēmdinamikas modelēšana 1 1 1 15 1 4 11 81
Modelling crediting volume by using the system dynamic method 1 4 5 48 2 7 15 105
Prognozēšanas metodes uzņēmējdarbībā 2 2 5 33 4 11 63 249
Влияние Трудовой Эмиграции на Рынок Труда в Латвии 0 0 0 17 0 2 14 136
Модель жилищного строительства в постсоциалистических странах на примере Латвии 0 0 0 5 1 3 14 71
Разработка модели макроэкономического равновесия с использованием метода системной динамики 0 0 3 21 2 3 24 131
Total Working Papers 12 28 86 623 42 184 742 3,368


Statistics updated 2014-07-03