Access Statistics for Valerijs Skribans

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Būvmateriālu ražošanas un būvniecību ietekmējošie faktori Latvijā 0 0 2 16 0 0 16 125
Būvniecības nozares prognozēšanas modelis 0 1 2 8 2 3 11 68
Būvniecības tirgus novērtēšana jaunās ekonomikas apstākļos 0 0 0 3 0 2 11 67
Būvnozares prognozēšanas modelis un tā izstrādāšanas metodika 0 0 1 5 0 0 5 50
Construction demand: a model of research and forecast for Latvia from 2002 to 2025 1 1 13 38 8 15 67 203
Construction industry forecasting model 1 4 26 171 8 32 128 789
Ekonomisko un vadības profesiju darba apmaksas tirgus konjuktūra Latvijā 0 0 0 5 1 18 146 282
Influence Of Labour Migration On Latvia’s Labour Market 1 3 7 126 2 9 29 398
Jauna produkta ievešanas tirgū modelēšana, izmantojot sistēmdinamikas metodi 0 0 0 10 1 1 8 84
Jaunā ekonomika un jaunie tirgi: pamatprincipi un veidošanās problēmas 0 0 1 9 1 2 12 104
Krīzes un 2009. gada nodokļu politikas izmaiņu ietekme uz Latvijas ekonomiku 0 0 0 17 1 2 7 99
Latvian and Europe construction comparison: stability and reasons of crisis 0 0 5 58 0 0 16 167
Latvijas būvniecības industrijas resursu problēmas vienotā Eiropā 0 0 1 5 1 1 13 125
Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis 0 1 2 11 0 2 12 105
Latvijas energosektora sistēmdinamikas prognozēšanas modeļa izstrāde 0 0 1 23 0 1 6 90
Lauksaimniecības nozares stratēģiskās attīstības sistēmdinamikas modelēšana 0 0 1 15 0 2 10 84
Modelling crediting volume by using the system dynamic method 0 1 7 51 0 2 15 110
Prognozēšanas metodes uzņēmējdarbībā 0 2 4 35 3 11 41 261
Влияние Трудовой Эмиграции на Рынок Труда в Латвии 0 0 0 17 1 1 10 138
Модель жилищного строительства в постсоциалистических странах на примере Латвии 0 0 0 5 2 3 11 74
Разработка модели макроэкономического равновесия с использованием метода системной динамики 0 0 2 21 0 0 14 134
Total Working Papers 3 13 75 649 31 107 588 3,557


Statistics updated 2015-01-03