Access Statistics for Valerijs Skribans

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Būvmateriālu ražošanas un būvniecību ietekmējošie faktori Latvijā 0 0 2 18 1 5 15 144
Būvniecības nozares prognozēšanas modelis 0 0 0 8 0 0 4 74
Būvniecības tirgus novērtēšana jaunās ekonomikas apstākļos 0 0 0 3 1 2 5 74
Būvnozares prognozēšanas modelis un tā izstrādāšanas metodika 0 0 1 7 0 0 5 57
Construction demand: a model of research and forecast for Latvia from 2002 to 2025 1 2 18 61 6 20 183 424
Construction industry forecasting model 0 6 21 205 9 43 143 993
Ekonomisko un vadības profesiju darba apmaksas tirgus konjuktūra Latvijā 0 0 0 7 0 2 10 304
Influence Of Labour Migration On Latvia’s Labour Market 0 1 5 134 0 2 13 423
Jauna produkta ievešanas tirgū modelēšana, izmantojot sistēmdinamikas metodi 1 1 2 12 2 3 7 95
Jaunā ekonomika un jaunie tirgi: pamatprincipi un veidošanās problēmas 0 0 0 9 2 2 5 109
Krīzes un 2009. gada nodokļu politikas izmaiņu ietekme uz Latvijas ekonomiku 0 0 0 17 0 0 5 109
Latvian and Europe construction comparison: stability and reasons of crisis 0 1 2 61 0 2 9 179
Latvijas būvniecības industrijas resursu problēmas vienotā Eiropā 0 0 1 7 0 3 11 142
Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis 0 0 0 12 0 0 5 114
Latvijas energosektora sistēmdinamikas prognozēšanas modeļa izstrāde 1 1 1 24 1 2 7 100
Lauksaimniecības nozares stratēģiskās attīstības sistēmdinamikas modelēšana 0 0 0 15 0 0 3 87
Modelling crediting volume by using the system dynamic method 1 2 5 58 1 2 7 123
Prognozēšanas metodes uzņēmējdarbībā 0 1 2 38 2 7 30 299
Влияние Трудовой Эмиграции на Рынок Труда в Латвии 0 0 0 17 0 2 7 145
Модель жилищного строительства в постсоциалистических странах на примере Латвии 1 1 3 8 1 2 10 85
Разработка модели макроэкономического равновесия с использованием метода системной динамики 1 2 5 29 1 3 16 156
Total Working Papers 6 18 68 750 27 102 500 4,236


Statistics updated 2016-06-03