Access Statistics for Valerijs Skribans

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Būvmateriālu ražošanas un būvniecību ietekmējošie faktori Latvijā 1 1 1 19 2 2 13 146
Būvniecības nozares prognozēšanas modelis 0 0 0 8 1 4 8 78
Būvniecības tirgus novērtēšana jaunās ekonomikas apstākļos 0 0 0 3 1 1 7 76
Būvnozares prognozēšanas modelis un tā izstrādāšanas metodika 0 0 0 7 1 2 5 59
Construction demand: a model of research and forecast for Latvia from 2002 to 2025 1 2 15 65 9 26 149 463
Construction industry forecasting model 5 8 26 215 16 32 156 1,037
Ekonomisko un vadības profesiju darba apmaksas tirgus konjuktūra Latvijā 0 0 0 7 0 0 9 304
Influence Of Labour Migration On Latvia’s Labour Market 0 0 6 136 0 1 14 427
Jauna produkta ievešanas tirgū modelēšana, izmantojot sistēmdinamikas metodi 0 0 2 12 0 2 8 97
Jaunā ekonomika un jaunie tirgi: pamatprincipi un veidošanās problēmas 0 0 0 9 3 3 7 112
Krīzes un 2009. gada nodokļu politikas izmaiņu ietekme uz Latvijas ekonomiku 0 0 0 17 0 3 8 113
Latvian and Europe construction comparison: stability and reasons of crisis 0 0 1 61 0 1 8 180
Latvijas būvniecības industrijas resursu problēmas vienotā Eiropā 1 1 1 8 4 5 12 147
Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis 0 0 0 12 1 2 6 116
Latvijas energosektora sistēmdinamikas prognozēšanas modeļa izstrāde 1 1 3 26 2 4 10 105
Lauksaimniecības nozares stratēģiskās attīstības sistēmdinamikas modelēšana 0 1 1 16 0 1 4 88
Modelling crediting volume by using the system dynamic method 0 0 4 59 0 2 8 126
Prognozēšanas metodes uzņēmējdarbībā 0 0 2 38 2 7 31 307
Влияние Трудовой Эмиграции на Рынок Труда в Латвии 1 1 3 20 1 1 10 149
Модель жилищного строительства в постсоциалистических странах на примере Латвии 0 0 3 9 0 2 10 88
Разработка модели макроэкономического равновесия с использованием метода системной динамики 0 0 5 29 0 2 13 159
Total Working Papers 10 15 73 776 43 103 496 4,377


Statistics updated 2016-10-04