Access Statistics for Valerijs Skribans

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Būvmateriālu ražošanas un būvniecību ietekmējošie faktori Latvijā 0 0 1 16 1 3 13 128
Būvniecības nozares prognozēšanas modelis 0 0 2 8 0 2 11 70
Būvniecības tirgus novērtēšana jaunās ekonomikas apstākļos 0 0 0 3 0 2 10 69
Būvnozares prognozēšanas modelis un tā izstrādāšanas metodika 1 1 2 6 1 2 6 52
Construction demand: a model of research and forecast for Latvia from 2002 to 2025 3 3 12 41 10 21 65 224
Construction industry forecasting model 1 5 21 176 7 37 121 826
Ekonomisko un vadības profesiju darba apmaksas tirgus konjuktūra Latvijā 0 1 1 6 1 9 101 291
Influence Of Labour Migration On Latvia’s Labour Market 0 3 9 129 0 10 31 408
Jauna produkta ievešanas tirgū modelēšana, izmantojot sistēmdinamikas metodi 0 0 0 10 1 4 11 88
Jaunā ekonomika un jaunie tirgi: pamatprincipi un veidošanās problēmas 0 0 1 9 0 0 7 104
Krīzes un 2009. gada nodokļu politikas izmaiņu ietekme uz Latvijas ekonomiku 0 0 0 17 0 3 7 102
Latvian and Europe construction comparison: stability and reasons of crisis 0 1 4 59 0 2 10 169
Latvijas būvniecības industrijas resursu problēmas vienotā Eiropā 0 0 0 5 0 2 8 127
Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis 1 1 3 12 2 4 11 109
Latvijas energosektora sistēmdinamikas prognozēšanas modeļa izstrāde 0 0 1 23 1 2 6 92
Lauksaimniecības nozares stratēģiskās attīstības sistēmdinamikas modelēšana 0 0 1 15 0 0 7 84
Modelling crediting volume by using the system dynamic method 2 2 9 53 4 6 18 116
Prognozēšanas metodes uzņēmējdarbībā 0 0 4 35 0 3 26 264
Влияние Трудовой Эмиграции на Рынок Труда в Латвии 0 0 0 17 0 0 4 138
Модель жилищного строительства в постсоциалистических странах на примере Латвии 0 0 0 5 0 1 7 75
Разработка модели макроэкономического равновесия с использованием метода системной динамики 2 3 3 24 3 6 12 140
Total Working Papers 10 20 74 669 31 119 492 3,676


Statistics updated 2015-04-05