Access Statistics for Valerijs Skribans

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Būvmateriālu ražošanas un būvniecību ietekmējošie faktori Latvijā 0 0 2 18 1 4 13 138
Būvniecības nozares prognozēšanas modelis 0 0 0 8 0 0 3 72
Būvniecības tirgus novērtēšana jaunās ekonomikas apstākļos 0 0 0 3 0 2 2 71
Būvnozares prognozēšanas modelis un tā izstrādāšanas metodika 0 0 2 7 0 0 3 54
Construction demand: a model of research and forecast for Latvia from 2002 to 2025 2 3 19 57 16 43 184 393
Construction industry forecasting model 2 5 22 196 11 42 126 936
Ekonomisko un vadības profesiju darba apmaksas tirgus konjuktūra Latvijā 0 0 1 7 1 3 11 300
Influence Of Labour Migration On Latvia’s Labour Market 1 2 5 132 1 5 16 419
Jauna produkta ievešanas tirgū modelēšana, izmantojot sistēmdinamikas metodi 0 1 1 11 0 2 4 91
Jaunā ekonomika un jaunie tirgi: pamatprincipi un veidošanās problēmas 0 0 0 9 0 1 2 106
Krīzes un 2009. gada nodokļu politikas izmaiņu ietekme uz Latvijas ekonomiku 0 0 0 17 0 1 4 106
Latvian and Europe construction comparison: stability and reasons of crisis 0 0 2 60 0 3 8 176
Latvijas būvniecības industrijas resursu problēmas vienotā Eiropā 0 0 2 7 1 2 10 137
Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis 0 0 1 12 0 2 6 113
Latvijas energosektora sistēmdinamikas prognozēšanas modeļa izstrāde 0 0 0 23 0 2 6 97
Lauksaimniecības nozares stratēģiskās attīstības sistēmdinamikas modelēšana 0 0 0 15 0 1 1 85
Modelling crediting volume by using the system dynamic method 0 0 4 55 0 0 7 118
Prognozēšanas metodes uzņēmējdarbībā 0 1 2 37 2 10 27 290
Влияние Трудовой Эмиграции на Рынок Труда в Латвии 0 0 0 17 1 1 3 141
Модель жилищного строительства в постсоциалистических странах на примере Латвии 0 0 1 6 0 2 5 80
Разработка модели макроэкономического равновесия с использованием метода системной динамики 2 2 5 26 2 4 15 150
Total Working Papers 7 14 69 723 36 130 456 4,073


Statistics updated 2016-02-03