Access Statistics for Valerijs Skribans

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Būvmateriālu ražošanas un būvniecību ietekmējošie faktori Latvijā 0 1 4 16 1 5 26 124
Būvniecības nozares prognozēšanas modelis 0 0 0 6 1 3 12 64
Būvniecības tirgus novērtēšana jaunās ekonomikas apstākļos 0 0 0 3 1 3 13 64
Būvnozares prognozēšanas modelis un tā izstrādāšanas metodika 0 1 1 5 0 2 8 49
Construction demand: a model of research and forecast for Latvia from 2002 to 2025 3 5 15 37 4 16 70 184
Construction industry forecasting model 1 5 27 164 4 16 148 747
Ekonomisko un vadības profesiju darba apmaksas tirgus konjuktūra Latvijā 0 0 0 5 6 13 142 252
Influence Of Labour Migration On Latvia’s Labour Market 0 1 7 123 0 2 43 389
Jauna produkta ievešanas tirgū modelēšana, izmantojot sistēmdinamikas metodi 0 0 1 10 1 3 14 83
Jaunā ekonomika un jaunie tirgi: pamatprincipi un veidošanās problēmas 0 0 2 9 0 1 21 102
Krīzes un 2009. gada nodokļu politikas izmaiņu ietekme uz Latvijas ekonomiku 0 0 0 17 0 2 10 97
Latvian and Europe construction comparison: stability and reasons of crisis 0 0 8 58 1 3 33 167
Latvijas būvniecības industrijas resursu problēmas vienotā Eiropā 0 0 2 5 0 0 17 124
Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis 0 1 1 10 1 5 18 103
Latvijas energosektora sistēmdinamikas prognozēšanas modeļa izstrāde 0 1 3 23 0 1 12 89
Lauksaimniecības nozares stratēģiskās attīstības sistēmdinamikas modelēšana 0 1 1 15 0 2 12 82
Modelling crediting volume by using the system dynamic method 1 2 5 49 2 4 15 107
Prognozēšanas metodes uzņēmējdarbībā 0 2 5 33 1 5 59 250
Влияние Трудовой Эмиграции на Рынок Труда в Латвии 0 0 0 17 0 1 15 137
Модель жилищного строительства в постсоциалистических странах на примере Латвии 0 0 0 5 0 1 14 71
Разработка модели макроэкономического равновесия с использованием метода системной динамики 0 0 3 21 1 4 23 133
Total Working Papers 5 20 85 631 24 92 725 3,418


Statistics updated 2014-09-03