Access Statistics for Valerijs Skribans

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Būvmateriālu ražošanas un būvniecību ietekmējošie faktori Latvijā 0 0 2 16 0 1 17 125
Būvniecības nozares prognozēšanas modelis 0 2 2 8 0 2 10 66
Būvniecības tirgus novērtēšana jaunās ekonomikas apstākļos 0 0 0 3 0 3 13 67
Būvnozares prognozēšanas modelis un tā izstrādāšanas metodika 0 0 1 5 0 1 5 50
Construction demand: a model of research and forecast for Latvia from 2002 to 2025 0 0 13 37 3 11 64 195
Construction industry forecasting model 3 6 27 170 13 34 132 781
Ekonomisko un vadības profesiju darba apmaksas tirgus konjuktūra Latvijā 0 0 0 5 8 29 162 281
Influence Of Labour Migration On Latvia’s Labour Market 2 2 7 125 5 7 32 396
Jauna produkta ievešanas tirgū modelēšana, izmantojot sistēmdinamikas metodi 0 0 0 10 0 0 9 83
Jaunā ekonomika un jaunie tirgi: pamatprincipi un veidošanās problēmas 0 0 1 9 1 1 13 103
Krīzes un 2009. gada nodokļu politikas izmaiņu ietekme uz Latvijas ekonomiku 0 0 0 17 1 1 8 98
Latvian and Europe construction comparison: stability and reasons of crisis 0 0 5 58 0 0 17 167
Latvijas būvniecības industrijas resursu problēmas vienotā Eiropā 0 0 1 5 0 0 15 124
Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis 0 1 2 11 0 2 12 105
Latvijas energosektora sistēmdinamikas prognozēšanas modeļa izstrāde 0 0 1 23 1 1 8 90
Lauksaimniecības nozares stratēģiskās attīstības sistēmdinamikas modelēšana 0 0 1 15 1 2 11 84
Modelling crediting volume by using the system dynamic method 0 2 7 51 1 3 15 110
Prognozēšanas metodes uzņēmējdarbībā 2 2 4 35 6 8 43 258
Влияние Трудовой Эмиграции на Рынок Труда в Латвии 0 0 0 17 0 0 11 137
Модель жилищного строительства в постсоциалистических странах на примере Латвии 0 0 0 5 0 1 11 72
Разработка модели макроэкономического равновесия с использованием метода системной динамики 0 0 2 21 0 1 16 134
Total Working Papers 7 15 76 646 40 108 624 3,526


Statistics updated 2014-12-03