Access Statistics for Bora Süslü

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Belirsizliğin Para Politikasına Etkisi: 2003 Yılı Para Politikasının Değerlendirilmesi 0 0 0 0 2 9 16 168
Enflasyon Açısından Kurların Önemi 0 0 0 0 3 3 12 96
Finansal Gelişme Ve Rekabet Gücü: Ege Bölgesi İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz 0 0 0 0 0 0 5 174
Turkish Non-Core Bank Liabilities 0 1 4 4 2 4 19 19
Türkiye'de Kişisel Gelir Dağılımını Belirleyen Makroekonomik Faktörler 13 32 83 195 79 158 443 887
Total Journal Articles 13 33 87 199 86 174 495 1,344


Statistics updated 2017-01-03