Access Statistics for Bora Süslü

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Belirsizliğin Para Politikasına Etkisi: 2003 Yılı Para Politikasının Değerlendirilmesi 0 0 0 0 0 2 15 159
Enflasyon Açısından Kurların Önemi 0 0 0 0 1 2 13 93
Finansal Gelişme Ve Rekabet Gücü: Ege Bölgesi İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz 0 0 0 0 1 1 7 174
Turkish Non-Core Bank Liabilities 0 0 3 3 3 9 15 15
Türkiye'de Kişisel Gelir Dağılımını Belirleyen Makroekonomik Faktörler 4 12 93 163 16 41 442 729
Total Journal Articles 4 12 96 166 21 55 492 1,170


Statistics updated 2016-10-04