Access Statistics for Bora Süslü

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Belirsizliğin Para Politikasına Etkisi: 2003 Yılı Para Politikasının Değerlendirilmesi 0 0 0 0 2 7 30 188
Enflasyon Açısından Kurların Önemi 0 0 0 0 1 1 7 99
Finansal Gelişme Ve Rekabet Gücü: Ege Bölgesi İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz 0 0 0 0 1 3 9 182
Turkish Non-Core Bank Liabilities 1 1 3 6 4 7 20 29
Türkiye'de Kişisel Gelir Dağılımını Belirleyen Makroekonomik Faktörler 2 14 91 246 10 75 442 1,142
Total Journal Articles 3 15 94 252 18 93 508 1,640


Statistics updated 2017-08-03