Access Statistics for Bora Süslü

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Belirsizliğin Para Politikasına Etkisi: 2003 Yılı Para Politikasının Değerlendirilmesi 0 0 0 0 1 5 16 169
Enflasyon Açısından Kurların Önemi 0 0 0 0 0 3 10 96
Finansal Gelişme Ve Rekabet Gücü: Ege Bölgesi İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz 0 0 0 0 2 2 7 176
Turkish Non-Core Bank Liabilities 1 2 5 5 3 6 22 22
Türkiye'de Kişisel Gelir Dağılımını Belirleyen Makroekonomik Faktörler 6 28 81 201 25 138 437 912
Total Journal Articles 7 30 86 206 31 154 492 1,375


Statistics updated 2017-02-02