Access Statistics for Bora Süslü

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Belirsizliğin Para Politikasına Etkisi: 2003 Yılı Para Politikasının Değerlendirilmesi 0 0 0 0 1 2 15 158
Enflasyon Açısından Kurların Önemi 0 0 0 0 1 2 12 92
Finansal Gelişme Ve Rekabet Gücü: Ege Bölgesi İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz 0 0 0 0 0 1 6 173
Turkish Non-Core Bank Liabilities 0 1 3 3 3 6 9 9
Türkiye'de Kişisel Gelir Dağılımını Belirleyen Makroekonomik Faktörler 4 17 88 155 12 78 424 700
Total Journal Articles 4 18 91 158 17 89 466 1,132


Statistics updated 2016-08-02