Access Statistics for Bora Süslü

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Belirsizliğin Para Politikasına Etkisi: 2003 Yılı Para Politikasının Değerlendirilmesi 0 0 0 0 2 7 18 166
Enflasyon Açısından Kurların Önemi 0 0 0 0 0 1 11 93
Finansal Gelişme Ve Rekabet Gücü: Ege Bölgesi İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz 0 0 0 0 0 1 6 174
Turkish Non-Core Bank Liabilities 1 1 4 4 1 5 17 17
Türkiye'de Kişisel Gelir Dağılımını Belirleyen Makroekonomik Faktörler 9 23 86 182 34 95 429 808
Total Journal Articles 10 24 90 186 37 109 481 1,258


Statistics updated 2016-12-03