Access Statistics for Bora Süslü

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Belirsizliğin Para Politikasına Etkisi: 2003 Yılı Para Politikasının Değerlendirilmesi 0 0 0 0 0 1 16 157
Enflasyon Açısından Kurların Önemi 0 0 0 0 0 3 11 91
Finansal Gelişme Ve Rekabet Gücü: Ege Bölgesi İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz 0 0 0 0 1 1 6 173
Turkish Non-Core Bank Liabilities 0 3 3 3 0 6 6 6
Türkiye'de Kişisel Gelir Dağılımını Belirleyen Makroekonomik Faktörler 2 18 88 151 24 143 419 688
Total Journal Articles 2 21 91 154 25 154 458 1,115


Statistics updated 2016-07-02