Access Statistics for Bora Süslü

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Belirsizliğin Para Politikasına Etkisi: 2003 Yılı Para Politikasının Değerlendirilmesi 0 0 0 0 1 2 15 159
Enflasyon Açısından Kurların Önemi 0 0 0 0 0 1 12 92
Finansal Gelişme Ve Rekabet Gücü: Ege Bölgesi İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz 0 0 0 0 0 1 6 173
Turkish Non-Core Bank Liabilities 0 0 3 3 3 6 12 12
Türkiye'de Kişisel Gelir Dağılımını Belirleyen Makroekonomik Faktörler 4 10 89 159 13 49 429 713
Total Journal Articles 4 10 92 162 17 59 474 1,149


Statistics updated 2016-09-03