Access Statistics for Bora Süslü

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Belirsizliğin Para Politikasına Etkisi: 2003 Yılı Para Politikasının Değerlendirilmesi 0 0 0 0 0 3 20 156
Enflasyon Açısından Kurların Önemi 0 0 0 0 2 4 12 90
Finansal Gelişme Ve Rekabet Gücü: Ege Bölgesi İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz 0 0 0 0 0 3 10 172
Turkish Non-Core Bank Liabilities 2 2 2 2 3 3 3 3
Türkiye'de Kişisel Gelir Dağılımını Belirleyen Makroekonomik Faktörler 5 18 99 138 77 147 425 622
Total Journal Articles 7 20 101 140 82 160 470 1,043


Statistics updated 2016-05-03