Access Statistics for Bora Süslü

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Belirsizliğin Para Politikasına Etkisi: 2003 Yılı Para Politikasının Değerlendirilmesi 0 0 0 0 1 3 30 189
Enflasyon Açısından Kurların Önemi 0 0 0 0 0 1 6 99
Finansal Gelişme Ve Rekabet Gücü: Ege Bölgesi İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz 0 0 0 0 1 3 10 184
Turkish Non-Core Bank Liabilities 0 1 3 6 1 6 16 31
Türkiye'de Kişisel Gelir Dağılımını Belirleyen Makroekonomik Faktörler 5 11 92 255 17 36 439 1,168
Total Journal Articles 5 12 95 261 20 49 501 1,671


Statistics updated 2017-10-05