Access Statistics for Bora Süslü

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Belirsizliğin Para Politikasına Etkisi: 2003 Yılı Para Politikasının Değerlendirilmesi 0 0 0 0 4 13 28 185
Enflasyon Açısından Kurların Önemi 0 0 0 0 0 2 7 98
Finansal Gelişme Ve Rekabet Gücü: Ege Bölgesi İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz 0 0 0 0 0 3 7 179
Turkish Non-Core Bank Liabilities 0 0 2 5 3 3 19 25
Türkiye'de Kişisel Gelir Dağılımını Belirleyen Makroekonomik Faktörler 9 31 92 241 51 172 454 1,118
Total Journal Articles 9 31 94 246 58 193 515 1,605


Statistics updated 2017-06-02