Access Statistics for Bora Süslü

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Belirsizliğin Para Politikasına Etkisi: 2003 Yılı Para Politikasının Değerlendirilmesi 0 0 0 0 3 6 17 172
Enflasyon Açısından Kurların Önemi 0 0 0 0 0 3 8 96
Finansal Gelişme Ve Rekabet Gücü: Ege Bölgesi İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz 0 0 0 0 0 2 4 176
Turkish Non-Core Bank Liabilities 0 1 5 5 1 5 22 22
Türkiye'de Kişisel Gelir Dağılımını Belirleyen Makroekonomik Faktörler 9 28 87 210 34 138 455 946
Total Journal Articles 9 29 92 215 38 154 506 1,412


Statistics updated 2017-03-07