Access Statistics for Bora Süslü

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Belirsizliğin Para Politikasına Etkisi: 2003 Yılı Para Politikasının Değerlendirilmesi 0 0 0 0 1 2 19 157
Enflasyon Açısından Kurların Önemi 0 0 0 0 1 3 11 91
Finansal Gelişme Ve Rekabet Gücü: Ege Bölgesi İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz 0 0 0 0 0 0 7 172
Turkish Non-Core Bank Liabilities 1 3 3 3 3 6 6 6
Türkiye'de Kişisel Gelir Dağılımını Belirleyen Makroekonomik Faktörler 11 26 92 149 42 173 411 664
Total Journal Articles 12 29 95 152 47 184 454 1,090


Statistics updated 2016-06-03