Access Statistics for Bora Süslü

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Belirsizliğin Para Politikasına Etkisi: 2003 Yılı Para Politikasının Değerlendirilmesi 0 0 0 0 4 8 20 176
Enflasyon Açısından Kurların Önemi 0 0 0 0 2 2 10 98
Finansal Gelişme Ve Rekabet Gücü: Ege Bölgesi İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz 0 0 0 0 2 4 6 178
Turkish Non-Core Bank Liabilities 0 1 5 5 0 4 22 22
Türkiye'de Kişisel Gelir Dağılımını Belirleyen Makroekonomik Faktörler 11 26 88 221 71 130 472 1,017
Total Journal Articles 11 27 93 226 79 148 530 1,491


Statistics updated 2017-04-03