Access Statistics for Senay Acikgoz

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Fertility, Employment and Capital Accumulation: A Case Study For Turkey 0 0 0 24 1 1 4 112
Harrod-Notr Teknolojik Gelisme Varsayimi Altinda Turkiye’de Buyumenin Kaynaklari 0 0 0 17 0 0 1 175
Openness and financial development: time series evidence for Turkey 0 0 2 46 0 1 5 141
Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Finansal Durumu Üzerinde Sağlıkta Dönüşüm Programının Etkileri 0 1 3 196 1 4 11 798
Sources of growth revisited: The importance of the nature of technological progress 0 0 0 42 1 2 3 176
Turkiye’de Cari Islemler Aciginin Surdurulebilirligi 0 0 0 19 0 1 5 149
Turkiye’de Ilk Halka Arz Getirilerinin Degiskenligi 0 0 0 14 0 1 3 69
Türkiye’de Vergi Gelirleri, Vergi Yapısı Ve İktisadi Büyüme İlişkisi: 1968-2006 3 4 33 671 9 19 89 1,866
What drives emerging economy firm acquisitions in tax havens? 0 0 1 23 0 0 5 101
Total Journal Articles 3 5 39 1,052 12 29 126 3,587


Statistics updated 2023-12-04