Access Statistics for Senay Acikgoz

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Fertility, Employment and Capital Accumulation: A Case Study For Turkey 0 0 2 14 2 3 14 60
Harrod-Notr Teknolojik Gelisme Varsayimi Altinda Turkiye’de Buyumenin Kaynaklari 0 1 2 12 1 2 14 48
Openness and financial development: time series evidence for Turkey 2 3 12 39 2 6 22 105
Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Finansal Durumu Üzerinde Sağlıkta Dönüşüm Programının Etkileri 5 13 44 102 14 41 198 408
Sources of growth revisited: The importance of the nature of technological progress 1 1 1 35 4 6 11 135
Turkiye’de Cari Islemler Aciginin Surdurulebilirligi 0 0 3 13 0 1 11 66
Turkiye’de Ilk Halka Arz Getirilerinin Degiskenligi 1 1 2 2 2 4 7 7
Türkiye’de Vergi Gelirleri, Vergi Yapısı Ve İktisadi Büyüme İlişkisi: 1968-2006 14 39 90 218 33 102 281 726
What drives emerging economy firm acquisitions in tax havens? 0 0 2 6 1 2 11 34
Total Journal Articles 23 58 158 441 59 167 569 1,589


Statistics updated 2017-12-03