Access Statistics for Senay Acikgoz

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Fertility, Employment and Capital Accumulation: A Case Study For Turkey 0 0 3 23 1 3 15 105
Harrod-Notr Teknolojik Gelisme Varsayimi Altinda Turkiye’de Buyumenin Kaynaklari 1 1 1 16 2 3 22 157
Openness and financial development: time series evidence for Turkey 0 0 1 44 0 0 7 131
Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Finansal Durumu Üzerinde Sağlıkta Dönüşüm Programının Etkileri 1 2 10 185 20 36 75 752
Sources of growth revisited: The importance of the nature of technological progress 0 0 1 41 1 4 8 172
Turkiye’de Cari Islemler Aciginin Surdurulebilirligi 0 0 1 18 3 8 21 136
Turkiye’de Ilk Halka Arz Getirilerinin Degiskenligi 1 1 2 9 3 4 10 55
Türkiye’de Vergi Gelirleri, Vergi Yapısı Ve İktisadi Büyüme İlişkisi: 1968-2006 10 20 75 568 21 55 184 1,643
What drives emerging economy firm acquisitions in tax havens? 0 0 5 20 0 4 18 87
Total Journal Articles 13 24 99 924 51 117 360 3,238


Statistics updated 2022-01-05