Access Statistics for Senay Acikgoz

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Fertility, Employment and Capital Accumulation: A Case Study For Turkey 0 1 2 24 0 1 10 108
Harrod-Notr Teknolojik Gelisme Varsayimi Altinda Turkiye’de Buyumenin Kaynaklari 0 0 1 16 1 3 22 171
Openness and financial development: time series evidence for Turkey 0 0 0 44 0 3 5 134
Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Finansal Durumu Üzerinde Sağlıkta Dönüşüm Programının Etkileri 1 2 12 191 11 16 71 778
Sources of growth revisited: The importance of the nature of technological progress 0 0 0 41 0 0 5 172
Turkiye’de Cari Islemler Aciginin Surdurulebilirligi 0 0 0 18 1 3 21 140
Turkiye’de Ilk Halka Arz Getirilerinin Degiskenligi 1 3 5 13 5 7 15 63
Türkiye’de Vergi Gelirleri, Vergi Yapısı Ve İktisadi Büyüme İlişkisi: 1968-2006 10 27 64 603 14 52 153 1,712
What drives emerging economy firm acquisitions in tax havens? 0 1 5 22 1 3 15 92
Total Journal Articles 12 34 89 972 33 88 317 3,370


Statistics updated 2022-06-07