Access Statistics for Erkan Aktaş

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
1980 Sonrasi ekonomik krizlerin Turkie tarim sektoru uzerindeki etkileri 0 0 1 16 0 0 4 116
Akdeniz Bölgesi ve Başlıca Tüketim Merkezlerinde Yaş Meyve ve Sebze Perakende Fiyatları Arasındaki İlişkiler: Pazar Entegrasyonunun Testi 1 1 1 35 4 4 6 639
Bağcılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri 1 1 4 103 1 1 9 643
Biga’da Bilisim Teknolojileri Kullanımının Öğrencilerin Basarı ve Harcama Düzeylerine Olası Etkileri 0 0 0 6 0 1 6 99
Bilişim Teknolojileri Kullanımının Öğrencilerin Öğrenimleri Üzerine Etkileri ve Bilişim Harcama Esnekliği: ÇOMÜ Biga İİBF Örneği 0 0 0 3 0 1 2 88
Destekleme ve Teknoloji Politikalarının Çukurova Bölgesinde Mısır Tarımı Üzerine Etkisi 0 0 1 23 0 1 3 288
Dünya Transgenik Üretimindeki Gelişmeler ve Çukurova Bölgesi Mısır Tarımında Olası Bt Tohum Kullanımının Ekonomik Etkileri 0 0 1 9 0 1 3 164
Konsantre Meyve Suyu Talebinin “Tobit” Modeli Ile Analizi 0 0 1 53 0 0 5 342
Küreselleşme, Yoksulluk ve Genetiği Değiştirilmiş Tarım Ürünleri 0 1 3 56 0 2 7 412
Tarım Politikasındaki Değişiklikler ve Bağcılık: Çanakkale ili Örneği 1 1 2 10 1 1 4 140
The Impact of Oil Prices in Turkey on Macroeconomics 0 1 12 129 1 5 30 305
TÜRKİYE’DE UN SANAYİ SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ 0 0 0 108 0 0 3 584
Türkiye’de Hemşehri Dernekleri ve Kırsal Dönüşüm 0 0 1 35 0 1 9 292
Türkiye’de Tarım Sektöründe Kullanılan Mazota Yönelik Vergi ve Destekler 0 3 7 35 2 8 18 198
Zeytin Üretimindeki Gelişmeler ve Çanakkale 0 0 0 3 0 0 2 48
Çukurova Bölgesi’nde Pamuk Arz Duyarlılığının Tahmini Üzerine Bir Çalışma 0 0 0 15 0 0 0 113
Ýmalat Sanayinde Yapýsal Deðiþim ve Üretkenlik: Türkiye, Akdeniz Bölgesi ve Mersin Ýli Karþýlaþtýrmasý 0 0 0 3 0 0 2 20
Total Working Papers 3 8 34 642 9 26 113 4,491


Statistics updated 2018-01-04