Access Statistics for Erkan Aktaş

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
1980 Sonrasi ekonomik krizlerin Turkie tarim sektoru uzerindeki etkileri 0 1 1 22 0 1 3 142
Akdeniz Bölgesi ve Başlıca Tüketim Merkezlerinde Yaş Meyve ve Sebze Perakende Fiyatları Arasındaki İlişkiler: Pazar Entegrasyonunun Testi 0 0 0 36 2 2 21 687
Bağcılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri 1 2 6 119 2 4 12 713
Biga’da Bilisim Teknolojileri Kullanımının Öğrencilerin Basarı ve Harcama Düzeylerine Olası Etkileri 0 1 1 8 0 1 2 114
Bilişim Teknolojileri Kullanımının Öğrencilerin Öğrenimleri Üzerine Etkileri ve Bilişim Harcama Esnekliği: ÇOMÜ Biga İİBF Örneği 0 0 0 5 1 1 8 120
Destekleme ve Teknoloji Politikalarının Çukurova Bölgesinde Mısır Tarımı Üzerine Etkisi 0 0 0 24 2 2 2 307
Dünya Transgenik Üretimindeki Gelişmeler ve Çukurova Bölgesi Mısır Tarımında Olası Bt Tohum Kullanımının Ekonomik Etkileri 0 0 0 10 2 2 4 178
Konsantre Meyve Suyu Talebinin “Tobit” Modeli Ile Analizi 0 0 0 58 0 1 6 389
Küreselleşme, Yoksulluk ve Genetiği Değiştirilmiş Tarım Ürünleri 0 0 1 60 0 0 3 429
Tarım Politikasındaki Değişiklikler ve Bağcılık: Çanakkale ili Örneği 0 1 2 19 0 1 15 174
The Impact of Oil Prices in Turkey on Macroeconomics 0 2 4 143 2 4 9 367
TÜRKİYE’DE UN SANAYİ SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ 0 0 0 112 0 0 14 633
Türkiye’de Hemşehri Dernekleri ve Kırsal Dönüşüm 0 3 3 46 2 6 7 329
Türkiye’de Tarım Sektöründe Kullanılan Mazota Yönelik Vergi ve Destekler 0 0 1 44 3 4 11 274
Zeytin Üretimindeki Gelişmeler ve Çanakkale 0 0 0 4 0 0 1 60
Çukurova Bölgesi’nde Pamuk Arz Duyarlılığının Tahmini Üzerine Bir Çalışma 0 0 0 19 0 0 1 130
Total Working Papers 1 10 19 729 16 29 119 5,046


Statistics updated 2022-06-07