Access Statistics for Sibel Buket ÇAŞKURLU

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Küresel Ekonomik Beklentiler: Resesyon Geçmiş Olabilir Ama Nereye Kadar? 0 0 0 5 0 0 4 27
Küresel Gelir Dağılımını Belirlemeye Yönelik Dünya Sistemci Bir Model Çalışması Ve Yükselen Çin Olgusu 0 0 0 5 0 1 6 33
Küresel Gıda Krizi: Üçüncü Gıda Rejimi, Küresel Sermaye Ve Gelişmekte Olan Ülkeler 5 8 35 96 14 30 511 758
Küreselleşen İşgücünün Krizi Ve Küresel Eşitsizlik 1 1 4 25 1 2 16 111
TRIPS'le Nereye?: İlaç Sektörü Örneğinde Bir Değerlendirme 0 0 2 3 0 0 6 35
ÇUŞ'ların Serbest(leşen) Ticareti 0 0 1 3 0 0 3 16
Total Journal Articles 6 9 42 137 15 33 546 980


Statistics updated 2021-01-03