Access Statistics for Sibel ÇAŞKURLU

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION AND INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMICS THE EFFECTS OF TAX STRUCTURE ON POVERTY: TURKEY AND OTHER OECD COUNTRIES 0 0 1 1 0 0 2 18
Küresel Gelir Dağılımını Belirlemeye Yönelik Dünya Sistemci Bir Model Çalışması Ve Yükselen Çin Olgusu 0 0 0 7 0 0 1 45
Küresel Gıda Krizi: Üçüncü Gıda Rejimi, Küresel Sermaye Ve Gelişmekte Olan Ülkeler 0 0 8 190 3 6 82 1,159
Küreselleşen İşgücünün Krizi Ve Küresel Eşitsizlik 0 0 0 27 0 0 2 142
TRIPS'le Nereye?: İlaç Sektörü Örneğinde Bir Değerlendirme 0 0 1 6 0 0 1 41
ÇUŞ'ların Serbest(leşen) Ticareti 0 0 0 4 0 0 0 19
Total Journal Articles 0 0 10 235 3 6 88 1,424


Statistics updated 2024-06-06