Access Statistics for Filiz Angay Kutluk

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Amerika’da ‘2011 ve ötesi CPA vizyon projesi’ ve onu destekleyen çabalara ilişkin çalışmaların değerlendirilmesi 0 0 0 0 0 0 2 285
Muhasebe Meslek Uyelerinin Etik Yargi Duzeyleri Uzerine Bir Arastirma 0 0 0 19 0 0 1 165
Total Journal Articles 0 0 0 19 0 0 3 450


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Behavioral Accounting and its Interactions 0 3 9 29 1 4 30 109
Total Chapters 0 3 9 29 1 4 30 109


Statistics updated 2023-09-06