Access Statistics for Daniela Antonescu

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Aspecte relevante privind piața forței de muncă în contextul coeziunii teritoriale Post-Covid 0 3 3 3 15 17 17 17
Biodiversitatea patrimoniului natural montan. Provocările prezentului și perspective durabile de acțiune 0 0 2 9 13 14 26 91
Biodiversity of the natural mountains heritage – present challenges and sustainable perspectives 0 0 1 26 0 0 1 32
CUNOAŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA REGIONALĂ 0 0 0 8 0 0 2 26
DEZVOLTAREA ECONOMICĂ REGIONALĂ A ROMÂNIEI ÎN PERIOADA DE TRANZIȚIE 0 0 2 23 2 2 9 87
Dezvoltarea durabila a agro-turismului in Uniunea European si in Romania 0 0 0 19 1 1 12 89
Dezvoltarea economica endogena la nivel regional. Cazul Romaniei 0 0 1 30 9 9 36 206
Dezvoltarea regională şi planificarea teritorială în contextul noii politici de coeziune (2014-2020) 2 2 6 31 7 9 21 144
Dimensiunea economică a orașului confortabil 0 0 1 6 0 0 4 34
EFICIENŢA ECONOMICĂ A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE DIN UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI ROMÂNIA 0 0 0 20 1 2 6 68
Efectele crizei covid-19 asupra sectorului intreprinderilor mici si mijlocii in Romania 3 7 25 76 7 16 62 168
Empirical analysis of foreign direct investments at NUTS 2 region, in European Union and Romania 1 2 3 39 1 3 10 118
Endogenous regional growth and foreign trade, in Romania 0 0 0 51 0 0 2 131
Evaluation of public interventions at regional level; the new evidence for actual programming period 0 0 1 16 0 0 1 32
Evolutia reformelor administrativ-teritoriale din Romania in ultimul secol 1 2 4 15 1 5 18 75
Export specialisation and regional growth, in Romania 0 0 0 42 0 0 3 89
IDENTIFICAREA DISPARITATILOR SI CONVERGENTEI ECONOMICE REGIONALE ÎN UNIUNEA EUROPEANA SI ÎN ROMÂNIA 0 0 2 104 2 2 11 283
Identifying regional disparities in Romania: a convergence process perspective in relation to European Union's territorial structures 0 0 1 33 1 1 4 58
Impact of Regional Operational Programme on cultural heritage. The Romanian Case 0 0 0 24 0 0 2 23
Implementarea Programului Operaţional Regional în condiţiile actuale de instabilitate economică 0 0 0 4 4 5 8 38
Inactivity vs. Youth Employment, at regional level A Case Study: ROMANIA 0 0 0 8 0 1 3 22
Liveable city from an economic perspective 2 5 7 47 2 8 21 108
Metodologie preliminară Analiza Cost Beneficiu pentru bazine hidrografice 0 0 0 1 1 1 1 6
NOILE PERSPECTIVE TEORETICE ALE DEZVOLTARII ECONOMICE LA NIVEL REGIONAL 0 0 4 66 2 2 10 277
New cohesion and regional policy in 2021-2027 period 1 1 3 26 1 2 12 56
Nouvelles perspectives theoriques du developpement economique au niveau regional 0 0 1 4 0 0 3 25
Overview and perspectives of protected natural areas in Romania 0 0 0 27 0 0 4 82
Politica de coeziune si dezvoltare regionala în noua perioada de programare 2021-2027 3 5 15 41 5 9 32 103
Politica de dezvoltare regionala a Romaniei in contextul integrarii în structurile Uniunii Europene 8 15 31 107 26 49 114 354
Politica de dezvoltare regionala a României în etapa postaderare 2 5 14 138 6 11 26 338
Quantitative and qualitative aspects regarding housing in the European Union and Romania 0 1 5 57 1 4 53 377
Quantitative and qualitative aspects regarding housing in the European Union and Romania 0 0 2 17 1 1 6 55
Regional convergence – theoretical approaches 1 1 4 85 1 1 10 66
Regional development policy in context of Europe 2020 Strategy 0 0 1 44 0 0 2 78
Romania’s urban policy in the context of COVID-19 pandemic time 0 0 4 4 16 19 37 37
Sectorul Întreprinderilor Mici și Mijlocii în timpul crizei COVID-19. Cazul României 0 1 9 38 26 40 71 144
Specializarea regională în România –analize comparative în Top-10 0 0 0 8 2 3 6 43
Studiu retrospectiv privind organizarea administrativ-teritorială a României, în ultimii 100 de ani 0 0 4 14 1 1 13 99
Tendinte si provocari in implementarea Programului Operational Regional 2007-2013 0 0 0 10 0 0 0 46
Territorial Pact in context of Europe 2020 0 0 0 19 0 0 1 75
Territorial inequalities and convergence – techniques and analysis methods 1 1 5 24 1 1 9 34
The Regional Development Policy of Romania in the Post-Accession Period 0 0 3 44 0 0 16 114
The Regional Development Policy of Romania in the Post-Accession Period 0 0 3 106 0 0 12 186
The analysis of regional disparities in Romania with Gini/Struck coefficients of concentration 0 0 0 11 0 1 4 40
The mountain regions in context of 2020 Strategy 0 0 0 19 0 0 0 90
The regional dimension of the SME Sector in Romania 0 0 0 17 0 0 5 54
Theoretical and Practical Approaches of Innovation at Regional Level 0 0 0 51 1 1 4 86
Theoretical approaches of endogenous regional development 0 0 5 51 0 0 18 214
Theoretical approaches of regional development 0 0 2 23 1 3 57 291
Theoretical approaches of regional development 0 1 1 15 0 2 4 55
Theoretical approaches of regional development 0 2 3 77 0 5 12 184
Trends and challenges in the absorption of EU Funds through the Regional Operational programm 2007-2013 0 0 0 9 1 1 3 34
VALOAREA ECONOMICĂ A ARIILOR PROTEJATE 0 0 0 9 0 0 1 37
Total Working Papers 25 54 178 1,796 159 252 825 5,619


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Analiza SWOT a domeniilor si sectoarelor economiei nationale (sinteza) 0 0 0 0 0 0 10 308
Analiza situatiei economice actuale si identificarea factorilor de competitivitate (sinteza) 0 0 0 0 0 1 16 206
Aspecte ale gradului de dezvoltare antreprenorială în Regiunea de Vest 0 0 0 5 0 0 0 54
BOOK REVIEW -Gheorghe Zaman, George Georgescu, Zizi Goschin, Daniela Antonescu, Florina Popa, Regional Endogenous Economic Development. The Romanian Case, Expert Publishing House, 2015 (in Romanian) 0 0 2 34 0 0 4 88
Cities and their place in the European Union Urban Policy 0 0 0 101 0 0 2 334
Criteria of Economic and Social Efficiency of Public Administration in Romania 0 0 0 31 2 2 4 162
DECENTRALISATION AND REGIONAL DISPARITIES IN THE CONTEXT OF THE NEW COHESION POLICY 0 0 0 39 0 0 4 124
Dezvoltarea regionala durabila. Premise si perspective pentru România (sinteza) 0 0 0 0 0 3 9 91
Dezvoltarea regională transfrontalieră – tendinţe post-2006 0 0 1 15 0 0 2 64
Directiile strategice de reindustrializare în principalele sectoare ale economiei si la nivelul regiunilor, în perspectiva aderarii la Uniunea Eropeana (sinteza) 0 0 0 0 0 0 6 105
Evaluarea impactului primului Program Phare al Uniunii Europene asupra dezvoltarii regionale din România 0 0 0 0 0 0 3 57
Evaluarea impactului proiectelor mari de infrastructură regională eligibile PHARE asupra calităţii mediului înconjurător 0 0 0 15 0 0 4 71
Evolutia transporturilor românesti în procesul de preaderare la Uniunea Europeana 0 0 0 0 1 1 3 86
Evolutii ale sectorului de comunicatii la nivelul regiunilor de dezvoltare din România 0 0 0 0 1 1 2 63
GROWTH AND DECLINE OF URBAN AREAS IN ROMANIA 0 1 2 42 2 5 21 328
HOW WILL BE THE FUTURE OF REGIONAL POLICY IN EUROPEAN UNION? 0 0 0 10 0 0 0 24
Identifying Regional Economic Disparities and Convergence in Romania 0 0 0 24 0 0 1 108
Impact of Covid-19 Pandemic Crisis on Business Activities in Romania in 2020 1 2 5 6 1 2 26 32
MEASURING REGIONAL CONVERGENCE - AN APPLICATION TO THE EUROPEAN UNION AND ROMANIA 0 0 1 42 0 0 1 99
Premisele dezvoltării durabile a regiunilor din România 1 2 3 25 1 3 7 78
Principalele coordonate ale Dezvolarii Regionale Durabile în România 0 0 0 0 0 0 5 63
REGIONAL PLANNING MODELS IN ORDER TO STIMULATE THE RESEARCH-DEVELOPMENT AND INNOVATIVE ACTIVITIES 0 0 2 70 0 0 9 264
REGIONAL SUSTAINABLE PROGRAMME IN ORDER TO ACHIEVE THE EUROPE 2020 GOALS 0 0 0 12 0 0 1 45
THE EUROPEAN UNION’S REGIONAL AND COHESION POLICY IN 2007-2013 0 0 0 1 0 0 2 449
THE MOUNTAIN REGIONS IN CONTEXT OF STRATEGY 2020 0 0 1 17 0 0 2 103
THEORETICAL APPROACHES OF ENDOGENOSU REGIONAL DEVELOPMENT 0 0 0 5 1 1 3 34
The Analysis of Regional Disparities in Romania with Gini/Struck Coefficients of Concentration 0 0 0 90 0 1 6 267
The Correlation Between CO2 Emissions and GDP in a Sustainable Development Framework Using Kuznets Environment Curve 0 1 2 3 1 3 12 30
Transportul rutier urban - Solutii moderne de limitare a efectelor negative asupra mediului si sanatatii. Realizarea unui Studiu de caz pentru Municipiul Bucuresti 0 0 0 0 0 0 5 123
URBAN PLANNING - NEW THEORETICS APPROACHES 0 0 0 34 0 0 2 87
Total Journal Articles 2 6 19 621 10 23 172 3,947


Book File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Dezvoltarea regionala. Teorie si practica - Regional Development. Theory and Practice (Romanian Version) 2 5 11 12 3 9 21 23
Total Books 2 5 11 12 3 9 21 23


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Importance and Perspectives of Protected Areas in Romania 0 0 0 0 0 0 2 4
Trends of Convergence at Regional Level in European Union (EU-28) 0 0 0 0 0 0 5 7
Total Chapters 0 0 0 0 0 0 7 11


Statistics updated 2022-06-07