Access Statistics for Daniela Antonescu

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
CUNOAŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA REGIONALĂ 0 2 2 5 0 2 3 9
DEZVOLTAREA ECONOMICĂ REGIONALĂ A ROMÂNIEI ÎN PERIOADA DE TRANZIȚIE 0 1 5 12 0 1 13 21
Dezvoltarea durabila a agro-turismului in Uniunea European si in Romania 1 1 1 12 1 4 10 27
Dezvoltarea economica endogena la nivel regional. Cazul Romaniei 0 1 9 22 2 5 39 68
Dezvoltarea regională şi planificarea teritorială în contextul noii politici de coeziune (2014-2020) 0 3 5 13 0 7 22 54
EFICIENŢA ECONOMICĂ A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE DIN UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI ROMÂNIA 0 2 5 12 0 4 13 17
Empirical analysis of foreign direct investments at NUTS 2 region, in European Union and Romania 1 2 5 21 1 6 15 50
Endogenous regional growth and foreign trade, in Romania 0 1 5 48 1 5 18 95
Evaluation of public interventions at regional level; the new evidence for actual programming period 0 0 1 14 0 0 2 19
Export specialisation and regional growth, in Romania 0 2 6 35 0 3 11 60
IDENTIFICAREA DISPARITATILOR SI CONVERGENTEI ECONOMICE REGIONALE ÎN UNIUNEA EUROPEANA SI ÎN ROMÂNIA 0 1 3 86 2 5 22 207
Identifying regional disparities in Romania: a convergence process perspective in relation to European Union's territorial structures 0 0 3 29 0 2 10 40
Implementarea Programului Operaţional Regional în condiţiile actuale de instabilitate economică 0 1 2 2 0 1 10 18
Liveable city from an economic perspective 2 5 32 32 2 6 37 37
NOILE PERSPECTIVE TEORETICE ALE DEZVOLTARII ECONOMICE LA NIVEL REGIONAL 0 0 0 57 0 2 13 231
Nouvelles perspectives theoriques du developpement economique au niveau regional 0 0 3 3 0 2 12 12
Overview and perspectives of protected natural areas in Romania 0 0 3 21 0 4 25 48
Politica de dezvoltare regionala a Romaniei in contextul integrarii în structurile Uniunii Europene 0 2 8 32 1 7 28 86
Politica de dezvoltare regionala a României în etapa postaderare 0 1 5 94 1 4 26 205
Quantitative and qualitative aspects regarding housing in the European Union and Romania 0 1 15 30 2 13 87 121
Quantitative and qualitative aspects regarding housing in the European Union and Romania 0 0 0 12 0 1 9 27
Regional convergence – theoretical approaches 0 1 7 72 0 2 11 30
Regional development policy in context of Europe 2020 Strategy 0 0 2 33 0 1 13 54
Specializarea regională în România –analize comparative în Top-10 0 1 2 4 0 3 6 16
Tendinte si provocari in implementarea Programului Operational Regional 2007-2013 0 0 0 9 0 2 10 40
Territorial Pact in context of Europe 2020 0 0 0 18 0 0 2 57
The Regional Development Policy of Romania in the Post-Accession Period 0 0 10 90 0 2 25 113
The Regional Development Policy of Romania in the Post-Accession Period 0 1 5 31 4 6 20 67
The mountain regions in context of 2020 Strategy 0 0 0 19 0 5 19 77
The regional dimension of the SME Sector in Romania 0 0 1 10 0 1 4 34
Theoretical and Practical Approaches of Innovation at Regional Level 0 1 2 45 1 4 14 50
Theoretical approaches of endogenous regional development 0 0 5 31 1 3 23 79
Theoretical approaches of regional development 0 0 4 11 0 0 18 45
Theoretical approaches of regional development 1 2 2 8 1 2 7 28
Theoretical approaches of regional development 0 2 7 52 1 4 13 53
Trends and challenges in the absorption of EU Funds through the Regional Operational programm 2007-2013 0 0 0 6 0 1 5 21
VALOAREA ECONOMICĂ A ARIILOR PROTEJATE 0 1 4 9 0 3 17 21
Total Working Papers 5 35 169 1,040 21 123 632 2,237


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Analiza SWOT a domeniilor si sectoarelor economiei nationale (sinteza) 0 0 0 0 0 2 8 259
Analiza situatiei economice actuale si identificarea factorilor de competitivitate (sinteza) 0 0 0 0 0 1 10 148
Aspecte ale gradului de dezvoltare antreprenorială în Regiunea de Vest 0 0 1 5 0 0 3 51
BOOK REVIEW -Gheorghe Zaman, George Georgescu, Zizi Goschin, Daniela Antonescu, Florina Popa, Regional Endogenous Economic Development. The Romanian Case, Expert Publishing House, 2015 (in Romanian) 0 1 7 16 0 2 9 32
Cities and their place in the European Union Urban Policy 0 1 2 100 1 2 10 318
Criteria of Economic and Social Efficiency of Public Administration in Romania 0 1 10 10 0 5 28 28
DECENTRALISATION AND REGIONAL DISPARITIES IN THE CONTEXT OF THE NEW COHESION POLICY 0 0 1 36 0 1 11 105
Dezvoltarea regionala durabila. Premise si perspective pentru România (sinteza) 0 0 0 0 1 4 7 68
Dezvoltarea regională transfrontalieră – tendinţe post-2006 0 1 2 12 0 1 4 58
Directiile strategice de reindustrializare în principalele sectoare ale economiei si la nivelul regiunilor, în perspectiva aderarii la Uniunea Eropeana (sinteza) 0 0 0 0 0 0 2 84
Estimated Impact of the Regional Operational Programme 2007-2013 in Romania 0 0 0 17 0 0 3 39
Evaluarea impactului primului Program Phare al Uniunii Europene asupra dezvoltarii regionale din România 0 0 0 0 0 0 2 48
Evaluarea impactului proiectelor mari de infrastructură regională eligibile PHARE asupra calităţii mediului înconjurător 0 0 0 14 0 0 1 62
Evaluating Methodology of Community Regional Funds 0 0 0 4 0 1 3 23
Evolutia transporturilor românesti în procesul de preaderare la Uniunea Europeana 0 0 0 0 0 0 4 67
Evolutii ale sectorului de comunicatii la nivelul regiunilor de dezvoltare din România 0 0 0 0 0 2 3 52
GROWTH AND DECLINE OF URBAN AREAS IN ROMANIA 0 0 4 35 0 4 26 187
HOW WILL BE THE FUTURE OF REGIONAL POLICY IN EUROPEAN UNION? 0 0 0 10 0 0 1 21
Identifying Regional Economic Disparities and Convergence in Romania 0 0 0 22 0 2 10 89
MEASURING REGIONAL CONVERGENCE - AN APPLICATION TO THE EUROPEAN UNION AND ROMANIA 1 2 4 35 1 3 12 86
Premisele dezvoltării durabile a regiunilor din România 0 0 2 11 0 0 3 33
Principalele coordonate ale Dezvolarii Regionale Durabile în România 0 0 0 0 0 0 1 48
REGIONAL PLANNING MODELS IN ORDER TO STIMULATE THE RESEARCH-DEVELOPMENT AND INNOVATIVE ACTIVITIES 0 1 2 66 0 3 8 231
REGIONAL SUSTAINABLE PROGRAMME IN ORDER TO ACHIEVE THE EUROPE 2020 GOALS 0 0 3 10 0 0 7 31
THE EUROPEAN UNION’S REGIONAL AND COHESION POLICY IN 2007-2013 0 0 0 1 0 1 9 435
THE MOUNTAIN REGIONS IN CONTEXT OF STRATEGY 2020 0 0 4 6 1 2 23 38
The Analysis of Regional Disparities in Romania with Gini/Struck Coefficients of Concentration 0 0 0 87 0 0 5 238
Transportul rutier urban - Solutii moderne de limitare a efectelor negative asupra mediului si sanatatii. Realizarea unui Studiu de caz pentru Municipiul Bucuresti 0 0 0 0 0 0 1 71
URBAN PLANNING - NEW THEORETICS APPROACHES 0 1 1 32 0 2 5 72
Total Journal Articles 1 8 43 529 4 38 219 3,022


Statistics updated 2018-01-04