Access Statistics for Анелия Панева (Anelia Paneva)

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
COMPETITIVE ENVIRONMENT OF THE GENERAL INSURANCE MARKET IN THE REPUBLIC OF BULGARIA 0 1 7 14 5 20 60 132
ЗАСТРАХОВАНЕТО И ОСИГУРЯВАНЕТО В КОНТЕКСТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОФИЛ НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНО СТОПАНСТВО 0 0 0 1 0 2 2 7
КОНКУРЕНТНАТА СРЕДА НА ОБЩОЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР В Р. БЪЛГАРИЯ 0 0 1 3 0 2 8 105
Total Journal Articles 0 1 8 18 5 24 70 244


Statistics updated 2020-09-04