Access Statistics for Seyfettin Artan

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Enflasyon ve Ekonomik Büyüme Ýliþkisi: Türkiye Örneði 0 0 23 432 0 0 111 1,980
Reflections of the New Economy on the monetary policy and central banking 0 0 0 68 0 0 2 200
The reflections of new economy on monetary policy and central banking 0 0 1 119 0 2 13 342
Türkiye’de Enflasyon, Enflasyon Belirsizliði ve Büyüme - Inflation, Inflation Uncertainty and Growth in Turkey 0 0 0 78 0 0 1 291
Total Working Papers 0 0 24 697 0 2 127 2,813


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Devaluation and trade balance in Latin American countries 0 3 9 16 2 8 21 91
Dogrudan Yabanci Sermaye Yatirimlarinin Kurumsal Belirleyicileri: OECD Ulkeleri Ornegi 1 1 5 12 2 2 14 29
Finansal kalkınmanın büyümeye etkileri: Literatür ve uygulama 0 0 0 0 4 6 48 538
Geliþmiþ ve Geliþmekte Olan Ülkelerde Kamu Kesimi Büyüklüðü, Kurumsal Kalite ve Ekonomik Büyüme Ýliþkisi 2 5 5 5 2 9 9 9
Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyon Ve Büyüme: Yatay-Kesit Ve Panel Veri Analizi 0 0 0 0 18 49 180 2,690
Kurumsal Yapı ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği 0 0 0 0 0 1 2 2
Total Journal Articles 3 9 19 33 28 75 274 3,359


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Reflections of the New Economy on the Monetary Policy and Central Banking 0 0 4 45 4 16 85 474
Total Chapters 0 0 4 45 4 16 85 474


Statistics updated 2017-12-03