Access Statistics for Seyfettin Artan

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Reflections of the New Economy on the monetary policy and central banking 0 0 6 76 22 56 186 439
The reflections of new economy on monetary policy and central banking 0 0 1 124 0 1 11 365
Total Working Papers 0 0 7 200 22 57 197 804


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Dogrudan Yabanci Sermaye Yatirimlarinin Kurumsal Belirleyicileri: OECD Ulkeleri Ornegi 0 0 2 22 0 0 7 66
Finansal kalkınmanın büyümeye etkileri: Literatür ve uygulama 0 0 0 0 1 9 43 666
Geliþmiþ ve Geliþmekte Olan Ülkelerde Kamu Reel Kesimi Büyüklüðü, Kurumsal Kalite ve Ekonomik Büyüme Ýliþkisi 1 1 1 9 1 2 7 35
Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyon Ve Büyüme: Yatay-Kesit Ve Panel Veri Analizi 0 0 0 0 20 82 297 3,351
Kurumsal Yapı ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği 1 1 3 5 1 1 7 20
The Causality Relationships between Economic Confidence and Fundamental Macroeconomic Indicators: Empirical Evidence from Selected European Union Countries 0 0 3 12 4 20 39 81
Total Journal Articles 2 2 9 48 27 114 400 4,219


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Reflections of the New Economy on the Monetary Policy and Central Banking 0 1 7 66 38 82 287 1,108
Total Chapters 0 1 7 66 38 82 287 1,108


Statistics updated 2021-04-06