Access Statistics for Markéta Arltová

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A New Generation of Environmental Risks 0 0 0 5 0 0 0 41
Analýza vztahů časových řad porodnosti a sňatečnosti v české republice v letech 1960-2007 0 0 2 30 1 1 3 103
Analýza všeobecné rovnováhy pro český finanční trh a model finanční křehkosti 0 0 0 16 0 0 0 75
Charakteristiky insolvenčních řízení společností s virtuálními sídly 0 0 0 0 0 0 0 34
Czech Exports and German GDP: A Closer Look 0 0 0 15 0 0 2 74
Debt in Relation to the Standard of Living Enjoyed by the Population of Developed Countries 2 2 2 11 3 4 4 75
Development of Life Expectancy in the Czech Republic in Years 1920-2010 with an Outlook to 2050 0 0 0 11 0 0 0 118
Efektivita trhu práce ve světle opatření konceptu flexikurity: příklad České republiky a Švédska v období 20062015 0 0 0 10 0 0 1 68
Ekonomické aspekty stárnutí populace ve vyspělých zemích 0 0 0 22 0 0 1 99
Emerging from crisis: Sweden’s active labour market policy and vulnerable groups 0 2 3 11 0 4 6 25
Hlavní determinanty ovlivňující poptávku po životním pojištění v České republice 0 0 0 2 0 2 3 32
Implementace mezinárodních standardů účetního výkaznictví v České republice a její vliv na zdanění podniků 0 0 1 13 0 1 3 94
Kvantifikace fiskálních dopadů uskutečněných reforem zdanění osobních příjmů v České republice 0 0 0 3 0 0 1 8
Migration and Ageing of the Population of the Czech Republic and the EU Countries 0 0 0 26 0 0 1 169
Parameters of insolvency proceedings in developed countries and their dependence on economic performance 0 0 1 3 0 1 2 36
Problém měření a hodnocení individuální vědecké výkonnosti 0 0 0 38 0 0 0 173
Příčiny neúspěchu prosazování sanačních postupů v insolvenční realitě 0 0 0 4 0 0 1 48
Quality of Insolvency Proceedings in Selected Countries – Analysis Focused on Recovery Rates, Costs and Duration 0 1 3 9 0 1 3 24
Recovery Rate from Insolvency Proceedings in Developed Countries 0 0 1 10 0 0 2 32
Selected Socioeconomic Determinants of the Size of the Nonprofit Sector Serving Households in the OECD Countries 0 0 1 5 0 0 1 39
Tax factors affecting FDI allocation in the EU post-socialist states 0 0 1 3 0 0 4 12
The Economic Crisis and the Development of Tourism in the Czech Republic 0 0 0 21 0 0 0 130
The Relationship Between GDP Per Inhabitant and the Quality of Insolvency Proceedings (An Analysis on the Basis of Surveying Five Groups of Countries) 0 0 0 6 0 0 3 55
Vztah deficitu běžného účtu platební bilance a rozpočtového deficitu - analýza panelových dat 0 0 0 92 0 0 1 284
Účinnost rodinné politiky v České republice 0 0 3 13 0 2 5 30
Total Journal Articles 2 5 18 379 4 16 47 1,878


Statistics updated 2024-07-03