Access Statistics for Hakan Aygoren

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
International indexing as a means of portfolio diversification 0 0 0 46 0 0 1 201
Perakendeci markaların önlenemez yükselişi ve tekstil sektörü için alternatif çıkış önerileri 0 0 0 0 2 7 24 454
İmbk''de Oynaklık Yapısına İlişkin Bir Araştırma 0 0 0 0 2 3 6 105
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında değişkenlik (oynaklık) davranışı üzerine bir ampirik çalışma 0 0 0 0 4 7 20 168
Total Journal Articles 0 0 0 46 8 17 51 928


Statistics updated 2017-12-03