Access Statistics for Suat Aydin

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Dibs Faiz Oranlarında Oynaklığın Koşulu Değişen Varyans Modeli İle Tahmini Ve Öngörülmesi 0 0 0 0 0 0 3 293
Finansal Piyasalarda Gürültücüler 0 0 0 0 0 1 9 182
Harcamaların Bölünmezliği Ve Sigorta Yaptıran Kumarbazı 0 0 0 1 0 0 0 12
Sigorta Yaptıran Kumarbaz Ve Toplam Faydanın Zamana Dağıtılması 0 0 0 1 1 2 4 46
Total Journal Articles 0 0 0 2 1 3 16 533


Statistics updated 2017-12-03