Access Statistics for Suat Aydin

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Dibs Faiz Oranlarında Oynaklığın Koşulu Değişen Varyans Modeli İle Tahmini Ve Öngörülmesi 0 0 0 0 0 0 5 346
Finansal Piyasalarda Gürültücüler 0 0 0 0 1 1 2 253
Harcamaların Bölünmezliği Ve Sigorta Yaptıran Kumarbazı 0 0 0 3 0 0 0 26
Sigorta Yaptıran Kumarbaz Ve Toplam Faydanın Zamana Dağıtılması 0 0 1 3 0 0 2 88
Total Journal Articles 0 0 1 6 1 1 9 713


Statistics updated 2024-06-06