Access Statistics for Suat Aydin

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Dibs Faiz Oranlarında Oynaklığın Koşulu Değişen Varyans Modeli İle Tahmini Ve Öngörülmesi 0 0 0 0 5 6 11 339
Finansal Piyasalarda Gürültücüler 0 0 0 0 1 1 6 250
Harcamaların Bölünmezliği Ve Sigorta Yaptıran Kumarbazı 0 0 0 3 0 0 2 26
Sigorta Yaptıran Kumarbaz Ve Toplam Faydanın Zamana Dağıtılması 0 0 0 2 1 2 5 86
Total Journal Articles 0 0 0 5 7 9 24 701


Statistics updated 2023-05-07