Access Statistics for Ilona Bazantova

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
České centrální bankovnictví po vstupu České republiky do Evropské unie (právně institucionální pohled) / Czech Central Banking after the Czech Admission to the EU [available in Czech only] 0 1 2 23 0 1 7 188
Total Working Papers 0 1 2 23 0 1 7 188


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: FROM VOLUNTARY CONCEPT TO MANDATORY REPORTING 0 1 4 18 0 2 13 50
Czech Economist Karel Engliš and his Relation to The Austrian School in the First Half of the 20th Century 0 1 2 11 2 4 12 67
EXPERIENCE OF INFLATION TARGETING IN THE CZECH REPUBLIC 0 0 12 57 0 0 27 133
Ekonomická a právní analýza nezávislosti a odpovědnosti centrálních bank 2 2 2 19 3 3 4 52
Ekonomické názory v humanistickém díle Jana Amose Komenského 0 1 2 5 2 3 7 41
MORAL HAZARD AND ITS MANIFESTATIONS WITH REGARD TO FINANCIAL SPHERE 0 1 2 13 3 4 15 83
Merkantilismus v habsburské monarchii s důrazem na české země 0 0 3 17 1 3 11 72
THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF CORPORATE GOVERNANCE AS AN ECONOMIC AND INSTITUTIONAL PHENOMENON 2 5 13 32 7 20 70 182
The central bank independence and accountability in context of accession of the czech republic to the european union 0 0 1 15 0 0 3 37
The economists of the Austrian School in the Czech lands in the first half of the 20th century 0 0 1 12 0 0 3 32
Zapomenutý ekonom Karel Havlíček Borovský 0 0 0 8 0 3 6 59
Total Journal Articles 4 11 42 207 18 42 171 808


Statistics updated 2021-01-03