Access Statistics for Rakshit Madan Bagde

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
An Evaluation of Dr. Ambedkar’s Economic Thought on Agriculture in the context of Globalization 0 0 0 0 0 0 0 3
Thoughts on the Economic Life of the Tathagata Buddha 0 0 0 1 1 1 3 6
Thoughts on the Economic life of the Tathagata Buddha 0 0 0 1 0 0 0 3
आभासी चलन आणि भारतीय अर्थव्यवस्था 0 0 0 3 0 1 2 30
ई रुपी आणि अर्थकारण 0 0 2 8 0 0 2 3
कोविड 19 चा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम 0 1 2 3 0 6 14 36
जागतिकीकरण आणि डॉ.आंबेडकरांचे शेतीविषयक तत्वज्ञान 0 0 0 0 0 0 0 1
डिजिटल चलने आणि पैशाचे भविष्य 0 0 0 0 0 0 3 3
डॉ. आंबेडकर आणि मुक्त अर्थव्यवस्था 0 0 2 2 0 0 5 11
डॉ. आंबेडकरांचे अर्थचिंतन 0 0 0 0 0 0 2 2
डॉ. आंबेडकरांच्या आर्थिक चिंतनावर बुद्ध तत्वज्ञानाचा प्रभाव 0 0 0 0 0 0 0 4
नवीन कृषी धोरण आणि भारतीय शेतकरी 0 0 0 0 0 1 4 11
भारत मे किसान आत्महत्याये 0 0 0 0 0 0 1 7
भारत मे बेरोजगारो का मेला 0 0 0 1 0 0 2 9
भारतातील औषध उद्योग आणि त्यांचे अर्थशास्त्र 0 0 0 0 0 0 1 1
भारतातील दलितांचे आर्थिक विश्लेषण 0 0 0 0 0 0 2 2
भारतातील दारिद्याची मीमांसा 0 0 0 0 0 0 0 0
भारतातील दुग्धव्यवसाय: विकास आणि आव्हानाचे मूल्यांकन 0 0 0 0 0 0 0 0
भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाटचाल- एक अध्ययन (2014 ते 2020) 0 0 0 2 0 0 0 1
भारतीय संविधानातील आर्थिक तरतुदी 0 0 1 2 0 2 5 8
मुक्त आर्थिक धोरण आणि डॉ. आंबेडकरांचे तत्वज्ञान 0 0 0 0 0 0 0 1
वस्तू आणि सेवा कर: सामान्य भारतीय 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Working Papers 0 1 7 23 1 11 46 142


Statistics updated 2024-03-04