Access Statistics for Hrabrin Bachev Храбрин Башев (Hrabrin Bachev)

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A case of integration of organic dairy sheep farm in value chains in Bulgaria 0 0 2 32 2 3 11 106
A holistic approach for assessing the system of governance of agrarian sustainability 0 1 1 49 0 5 7 74
A study on market inclusion through enhanced eco-management in Bulgarian farms 0 0 0 44 3 5 8 96
ASSESSMENT OF SUSTAINABILITY OF BULGARIAN FARMS 0 0 0 165 0 0 2 489
Agri-environmental Management during EU Integration of Bulgaria 0 0 0 55 0 3 6 102
Agricultural impacts of the Great East Japan Earthquake - six years later 0 3 4 28 3 8 12 42
Agricultural policies in Bulgaria in post Second World War years 0 0 0 52 1 2 4 177
Agricultural water management in Bulgaria 0 0 0 47 0 1 3 130
Agro-Ecosystem Services – Governance Needs and Efficiency 0 2 2 85 0 4 13 303
An Approach to Assess Sustainability of Agricultural Farms 0 0 0 43 6 7 10 104
An Assessment of Sustainability of Bulgarian Farms 2 2 2 29 5 6 8 50
Assessing environmental management in agriculture 0 0 1 83 0 1 5 139
Assessment of Sustainability of Bulgarian Farms 0 0 0 8 0 0 1 36
Assessments of preparedness, agri-food impacts and implications for disaster risk management of Fukushima nuclear disaster 1 12 12 12 2 12 12 12
China-Bulgaria Rural Revitalization Development Cooperation Forum 0 1 3 17 0 5 20 48
Competitiveness of Bulgarian Farms in Conditions of EU CAP Implementation 0 0 0 45 1 1 4 117
Competitiveness of Bulgarian farms 0 0 0 60 0 2 5 126
Dairy value chain management in Bulgaria 0 0 4 113 0 2 7 195
EFFICIECY OF AGRARIAN ORGANISATIONS 0 0 1 353 1 2 10 862
Eco-governance in Bulgarian Agriculture 0 0 0 46 0 0 4 121
Economic Efficiency of Agricultural Research 0 0 2 20 1 4 18 77
Effects of EU CAP implementation on Bulgarian farms 0 0 0 47 0 3 4 94
Efficiency of agrarian governance in Bulgaria 0 1 1 13 0 2 2 21
Efficiency of sustainability management in Bulgarian agriculture 0 1 1 28 4 7 10 38
Environmental Management in Agriculture – Case of Bulgaria 0 0 0 36 3 4 11 126
Environmental management in Bulgarian agriculture 0 0 0 77 0 0 3 250
Environmental sustainability of Bulgarian agricultural Farms – assessment, state, factors 1 1 1 37 3 3 8 34
Expert assessment on agri-food implications of March 2011 earthquake, tsunami and Fukushima nuclear accident in Japan 0 0 0 41 1 2 8 79
FRAMEWORK FOR ASSESSING SUSTAINABILITY OF FARMS 0 2 2 344 0 3 7 923
Farm diversification and market inclusion in East Europe and Central Asia 0 0 1 81 0 0 1 122
Forms, Factors and Efficiency of Eco-management in Bulgarian Farms with High Eco-activity 0 0 0 47 2 6 7 82
Framework for Analisis and Improvement of Agrarian Dynamics 0 0 0 45 0 0 2 112
Framework for Analysis of Agrarian Contracts 0 0 2 88 0 2 6 197
Framework for analyzing and assessing the system of governance and the level of agrarian sustainability in Bulgaria and China 0 1 2 24 0 2 9 38
Framework for assessing efficiency of farms and agrarian organizations 0 0 0 72 3 5 10 120
Fukushima nuclear disaster – implications for Japanese agriculture and food chains 1 1 4 80 1 4 11 149
GOVERNING OF FINANCE SUPPLY IN BULGARIAN FARMS 0 0 0 102 0 2 5 429
GOVERNING OF LABOR SUPPLY IN BULGARIAN FARMS 0 1 1 176 2 4 8 673
GOVERNING OF LAND SUPPLY IN BULGARIAN FARMS 0 0 1 126 0 2 6 683
GOVERNING OF MARKETING IN BULGARIAN FARMS 0 0 1 155 2 3 8 601
Governance of Bulgarian Farming 0 0 1 41 0 0 1 137
Governance, economic, social and environmental sustainability of farms of different luridical type in Bulgaria 0 0 0 34 1 2 5 37
Governing Agrarian Risks 0 0 1 49 2 3 8 103
Governing of Agro-Ecosystem Services 0 0 2 117 1 1 7 419
Governing of agrarian innovations 0 0 0 69 5 6 10 173
Governing of agrarian sustainability 0 1 1 62 1 2 3 124
Impact of governing modes on agrarian sustainability in Bulgaria 0 0 1 33 1 2 6 29
Impact of institutional modernization and EU integration on Bulgarian farms 0 0 0 53 1 3 3 237
Institutions and sustainability – insights from Bulgarian agriculture 0 0 2 15 0 2 5 22
Integration of dairy farms in supply chain in bulgaria 0 0 0 102 1 1 2 381
Management of chemical and biological risks in agri-food chain 0 0 0 35 1 2 3 88
March 2011 earthquake, tsunami and Fukushima nuclear accident impacts on Japanese agri-food sector 0 0 0 49 1 3 6 135
Mechanisms of Governance of Sustainable Development 0 0 0 155 0 0 2 388
Multilevel assessment of agrarian sustainability in Bulgaria 0 1 26 26 3 6 20 20
NATIONAL POLICIES RELATED TO FARMING STRUCTURES AND SUSTAINABILITY IN BULGARIA 0 0 2 176 4 13 31 692
Natural resources conservation management and strategies in agriculture 0 0 1 78 1 2 5 144
Needs, Modes and Efficiency of Economic Organizations and Public Interventions in Agriculture 0 0 0 63 3 3 20 229
Post-communist Transformation in Bulgaria – Implications for Development of Agricultural Specialization and Farming Structures 0 0 0 74 0 1 2 274
Production and productivity of Bulgarian agriculture in post war years 0 0 0 63 0 0 1 650
Risk Governance in Bulgarian Dairy Farming 0 0 0 51 0 1 3 218
Risk Management in Agri-food Chain 0 0 2 122 2 4 9 182
Risk governance in agriculture 0 1 2 98 0 9 13 266
Socio-economic and environmental impacts of Match 2011 earthquake, tsunami and Fukushima nuclear accident in Japan 0 0 2 64 6 7 17 162
Study on Agrarian Contracts in Bulgaria 0 0 2 55 1 4 6 176
Sustainability level of Bulgarian agriculture 0 0 0 20 3 4 6 30
Sustainability of Farming Enterprise – Governance and Evaluation 0 1 1 70 4 6 8 116
Sustainability of agricultural sub-sectors in Bulgaria 0 1 21 21 4 11 51 51
Sustainability of agro-ecosystems in Bulgaria 0 0 20 20 4 6 23 23
Sustainability of farms of natural persons in Bulgaria 0 0 0 34 0 0 1 44
Understanding efficiency of agrarian organisation 0 0 2 71 2 3 7 168
What is Sustainability of Farms? 0 0 0 43 3 4 5 82
Анализ на състоянието на системата за споделяне на знания и иновации в селското стопанство в България 0 4 11 11 1 8 22 22
Дигитализация на селското стопанство и райони в България 0 6 6 6 0 11 12 12
Еко-управление в българското селското стопанство 0 0 0 29 1 2 11 113
Ефективни граници на аграрните организации 0 0 2 4 0 1 3 18
Ефективни форми за организация на аграрните транзакции 0 0 1 3 2 2 4 25
Ефективност на аграрните организации с отчитане на транзакционните разходи 0 0 1 3 1 1 3 25
Изследване на екологическите дадености и културни ресурси за развитие на туризма в селските райони на България и Китай 0 0 4 4 4 4 12 12
Изследване на социално-икономическите ефекти на земетресението, цунамито и ядрената авария във Фукушима през март 2011 година върху агро-хранителните вериги в Япония 1 1 1 8 3 6 11 72
Изследване на устойчивостта на земеделските стопанства в България 0 0 0 18 1 2 4 48
Икономика на аграрните институции 0 0 1 3 0 0 2 18
Икономически граници на фермата 0 0 1 3 0 0 1 35
Икономически измерения на аграрните транзакции 0 0 2 5 3 3 6 14
Методически въпроси на икономическото изучаване на услугите на агроекоситемите 0 0 0 0 0 0 0 0
Организация на аграрните иновации 0 0 0 4 0 0 2 24
Оценка на аграрната устойчивост в България на ниво район, екосистема, подотрасъл и стопанска организация 0 0 1 13 2 4 5 32
Оценка на устойчивостта на българското селско стопанство 0 0 8 8 3 6 13 13
Подход за анализ и оценка на системата за управление и на равнището на аграрна устойчивост 0 0 0 21 1 1 1 82
Подход за оценка на устойчивостта на фермите 0 0 0 2 0 1 4 37
Постижения и предизвикателства на устойчивото аграрно развитие в България и Китай 0 0 0 6 3 3 7 10
Управление и оценка на аграрната устойчивост – опит, предизвикателства и уроци от България и Китай 0 0 0 6 2 4 11 38
Управление на аграрната устойчивост в България 0 0 1 9 1 2 5 29
Устойчивост на селското стопанство в България 0 1 16 16 0 3 24 24
Total Working Papers 6 46 196 5,150 129 302 748 14,680


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A Holistic Approach for Assessing the System of Governance of Agrarian Sustainability 0 0 0 2 1 2 3 27
A Multicriteria Assessment of the Sustainability of Governing Structures in Bulgarian Agriculture 0 0 0 2 0 2 10 19
A Study on Competitiveness of Bulgarian Farms 0 1 3 14 0 2 8 58
A Study on Institutional Market and Natural Environment Impact on Agrarian Sustainability in Bulgaria 0 0 0 0 1 5 23 23
A Study on Sustainability of Agricultural Farms in Bulgaria 0 0 1 4 0 2 3 14
ABSOLUTE AND COMPARATIVE SUSTAINABILITY OF FARMING ENTERPRISES IN BULGARIA 0 0 0 4 0 2 6 14
AN EMPIRICAL STUDY ON RELATIONS BETWEEN GOVERNANCE AND SUSTAINABILITY IN BULGARIAN AGRICULTURE 0 0 1 2 0 1 9 11
About Governance and Evaluation of Sustainability of Farming Enterprise 0 0 0 1 1 1 4 41
About forms, efficiency and assessment of environmental management 0 0 0 4 0 0 0 13
Agrarian Sustainability and Its Governance Understanding Evaluation Improvement 0 0 0 0 1 2 5 5
Agricultural Water Governance and Policies in Bulgaria 0 0 0 0 0 1 3 65
An Approach to Assess Sustainability of Agricultural Farms 0 0 0 6 2 4 8 41
An evaluation of the socio-economic and ecological sustainability of agrarian ecosystems in Bulgaria 0 0 2 2 1 7 20 20
Assessing Multi-aspects and Integral Sustainability of Bulgarian Farms 0 0 0 0 0 1 3 11
Assessment of Climate Change on Sesame Cultivation in Makurdi Local Government Area of Benue State, Nigeria 1 1 3 4 2 4 27 51
Assessment of sustainability of agricultural farms of Natural Persons in Bulgaria 0 1 1 1 0 1 1 10
Defining and Assessing the Governance of Agrarian Sustainability 0 0 0 0 0 0 1 1
Defining and Assessment of Sustainability of Farms 1 1 2 6 5 6 12 57
Direct Payments and Development of Agricultural Companies in Bulgaria 0 1 2 27 1 4 9 136
Eco-SystemApproach for Assessing Agrarian Sustainability in Bulgaria 0 0 0 0 0 3 3 3
Economics of Agrarian Organisations and Policy Interventions 0 0 0 0 0 0 0 19
Effects of the EU Common Agricultural Policy on the Development of Farms 0 0 1 14 2 2 3 66
Efficiency of Farms and Agrarian Organizations 0 0 0 1 0 0 2 25
Environmental Sustainability of Agricultural Farms in Bulgaria 0 0 0 0 0 1 8 8
Environmental management in agriculture 0 0 0 0 0 1 2 30
Evaluation of agrarian sustainability in Bulgaria 0 0 1 2 0 2 9 17
FRAMEWORK FOR ANALISIS OF AGRARIAN CONTRACTS 0 0 0 25 0 1 3 83
Forms, factors and efficiency of eco-management in Bulgarian farms 0 0 0 0 1 1 4 33
Framework for assessing and improving the system of agro-eco-management 0 0 0 0 1 2 3 12
IMPLICATIONS OF FUKUSHIMA NUCLEAR DISASTER FOR JAPANESE AGRI-FOOD CHAINS 0 0 0 11 0 2 4 54
Impact of governing modeson agrarian sustainability in Bulgaria 0 0 0 1 1 1 15 24
Integration of dairy farms in the supply chain in Bulgaria 0 0 0 4 0 0 1 19
MECHANISMS OF GOVERNANCE OF SUSTAINBLE DEVELOPMENT 0 0 1 40 0 10 21 144
MODES OF GOVERNANCE OF ECOSYSTEM SERVICES 0 0 0 0 1 2 3 100
Management Strategies for Conservation of Natural Resources in Agriculture 0 0 0 0 0 0 1 1
Management and Agrarian Sustainability-Impact of Institutions in Bulgaria 0 0 1 4 2 4 11 15
Management of agrarian risk 0 0 0 3 0 0 0 16
Needs, Modes and Efficiency of Economic Organizations and Public Interventions in Agriculture 0 0 1 9 1 2 14 92
Risk Management in the Agri-food Sector 0 0 0 8 1 2 4 37
Risks and Risk Management in Agri-food Chains 0 0 0 9 1 3 10 58
SOCIO ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL IMPACTS OF MATCH 2011 EARTHQUAKE TSUNAMI AND FUKUSHIMA NUCLEAR ACCIDENT IN JAPAN 0 0 0 0 0 2 13 13
SUSTAINABILITY OF BULGARIAN FARMS 0 0 2 2 1 3 7 7
SUSTAINABILITY OF FARMING ENTERPRISE – UNDERSTANDING, GOVERNANCE, EVALUATION 0 0 1 6 2 5 10 28
Smalholders’ Market Inclusion through Improved Eco-management – The Case of Bulgaria 0 0 0 2 0 0 3 28
Socio-economic and Ecological Sustainability of Smallholder Agricultural Holdings in Bulgaria 0 0 0 0 2 2 6 11
Socio-economic and environmental sustainability of Bulgarian farms 0 0 0 1 3 6 9 13
Socio-economic impacts of the march 2011 earthquake, tsunami and nuclear accident on agri-food chains in Japan 0 3 4 8 2 14 35 70
State and Efficiency of Management of Agro-Ecosystem Services – The Case of Bulgaria 0 0 0 11 1 2 3 87
Study on the Competitiveness of the Agricultural Farms in Bulgaria 0 0 0 19 0 4 5 59
Supply Chain Risk Management – Agri-Food Implications 0 3 3 10 1 9 10 30
Sustainability of farming enterprise -understanding, governance, evaluation 0 0 0 4 2 3 3 17
THE EFFECTS OF IMPLEMENTING EUROPEAN POLICIES IN AGRICULTIRAL HOLDINGS IN THE REPUBLIC OF BULGARIA 0 0 1 4 0 1 5 15
THE IMPACT OF MARKET, PRIVATE, COLLECTIVE AND HYBRID MODES OF GOVERNANCE ON AGRARIAN SUSTAINABILITY IN BULGARIA 0 1 1 1 0 2 12 13
THE SUSTAINABILITY OF MANAGEMENT STRUCTURES IN BULGARIAN AGRICULTURE – LEVEL, FACTORS AND PROSPECTS 0 0 0 2 0 0 0 13
The impact of the institutional environment on agrarian sustainability in Bulgaria 0 0 1 5 0 1 2 11
Understanding Efficiency of Agrarian Organisation 0 0 0 16 0 1 8 84
Unpacking Agrarian and Agri-business Contracts 0 0 1 3 0 1 6 24
What is Sustainability of Farms? 0 0 0 4 4 5 6 46
ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПАЗАРНИТЕ, ЧАСТНИТЕ, КОЛЕКТИВНИТЕ И ХИБРИДНИТЕ ФОРМИ НА УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ АГРАРНАТА УСТОЙЧИВОСТ В БЪЛГАРИЯ 0 0 0 2 1 7 9 11
ЕФЕКТИ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ ВЪРХУ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 0 0 2 4 0 0 4 18
НОВЫЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ И УЛУЧШЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 0 0 0 3 0 2 2 330
НОВі іНСТИТУЦіЙНО-ЕКОНОМіЧНі СТРУКТУРИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОЦіНЮВАННЯ ТА ПОКРАЩЕННЯ СіЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОРГАНіЗАЦіЙ 0 0 0 2 0 2 2 14
О ФОРМАХ, ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 0 0 0 6 0 1 1 20
УСТОЙЧИВОСТ НА УПРАВЛЕНЧЕСКИТЕ СТРУКТУРИ В БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ – РАВНИЩЕ, ФАКТОРИ, ПЕРСПЕКТИВИ 0 0 0 3 0 0 1 24
УСТОЙЧИВОСТ НА ФЕРМАТА 0 0 0 2 0 1 3 13
Total Journal Articles 2 12 36 330 45 160 441 2,472
2 registered items for which data could not be found


Statistics updated 2020-02-04