Access Statistics for Hrabrin Bachev Храбрин Башев (Hrabrin Bachev)

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A case of integration of organic dairy sheep farm in value chains in Bulgaria 0 0 2 32 0 3 11 106
A holistic approach for assessing the system of governance of agrarian sustainability 0 1 1 49 0 4 7 74
A study on market inclusion through enhanced eco-management in Bulgarian farms 0 0 0 44 0 4 8 96
ASSESSMENT OF SUSTAINABILITY OF BULGARIAN FARMS 0 0 0 165 2 2 4 491
Agri-environmental Management during EU Integration of Bulgaria 0 0 0 55 0 3 6 102
Agricultural impacts of the Great East Japan Earthquake - six years later 0 2 4 28 0 5 11 42
Agricultural policies in Bulgaria in post Second World War years 0 0 0 52 1 2 5 178
Agricultural water management in Bulgaria 0 0 0 47 0 1 3 130
Agro-Ecosystem Services – Governance Needs and Efficiency 0 0 2 85 0 1 13 303
An Approach to Assess Sustainability of Agricultural Farms 0 0 0 43 0 6 10 104
An Assessment of Sustainability of Bulgarian Farms 0 2 2 29 1 6 9 51
Assessing environmental management in agriculture 0 0 1 83 1 1 6 140
Assessment of Sustainability of Bulgarian Farms 0 0 0 8 1 1 2 37
Assessments of preparedness, agri-food impacts and implications for disaster risk management of Fukushima nuclear disaster 1 11 13 13 1 9 13 13
China-Bulgaria Rural Revitalization Development Cooperation Forum 1 2 4 18 1 3 19 49
Competitiveness of Bulgarian Farms in Conditions of EU CAP Implementation 0 0 0 45 1 2 5 118
Competitiveness of Bulgarian farms 0 0 0 60 0 0 5 126
Dairy value chain management in Bulgaria 0 0 4 113 1 1 7 196
EFFICIECY OF AGRARIAN ORGANISATIONS 0 0 0 353 0 2 7 862
Eco-governance in Bulgarian Agriculture 0 0 0 46 1 1 5 122
Economic Efficiency of Agricultural Research 0 0 1 20 1 5 18 78
Effects of EU CAP implementation on Bulgarian farms 0 0 0 47 0 0 4 94
Efficiency of agrarian governance in Bulgaria 0 0 1 13 2 2 4 23
Efficiency of sustainability management in Bulgarian agriculture 0 0 1 28 0 5 9 38
Environmental Management in Agriculture – Case of Bulgaria 0 0 0 36 0 3 10 126
Environmental management in Bulgarian agriculture 0 0 0 77 1 1 3 251
Environmental sustainability of Bulgarian agricultural Farms – assessment, state, factors 0 1 1 37 0 3 8 34
Expert assessment on agri-food implications of March 2011 earthquake, tsunami and Fukushima nuclear accident in Japan 0 0 0 41 0 1 6 79
FRAMEWORK FOR ASSESSING SUSTAINABILITY OF FARMS 0 2 2 344 0 3 6 923
Farm diversification and market inclusion in East Europe and Central Asia 0 0 1 81 0 0 1 122
Forms, Factors and Efficiency of Eco-management in Bulgarian Farms with High Eco-activity 0 0 0 47 1 3 8 83
Framework for Analisis and Improvement of Agrarian Dynamics 0 0 0 45 0 0 2 112
Framework for Analysis of Agrarian Contracts 0 0 1 88 0 0 5 197
Framework for analyzing and assessing the system of governance and the level of agrarian sustainability in Bulgaria and China 0 0 2 24 0 1 8 38
Framework for assessing efficiency of farms and agrarian organizations 0 0 0 72 0 4 10 120
Fukushima nuclear disaster – implications for Japanese agriculture and food chains 1 2 5 81 1 3 12 150
GOVERNING OF FINANCE SUPPLY IN BULGARIAN FARMS 0 0 0 102 1 2 6 430
GOVERNING OF LABOR SUPPLY IN BULGARIAN FARMS 0 1 1 176 0 4 6 673
GOVERNING OF LAND SUPPLY IN BULGARIAN FARMS 0 0 0 126 1 2 6 684
GOVERNING OF MARKETING IN BULGARIAN FARMS 0 0 0 155 1 4 7 602
Governance of Bulgarian Farming 0 0 0 41 0 0 0 137
Governance, economic, social and environmental sustainability of farms of different luridical type in Bulgaria 0 0 0 34 1 2 6 38
Governing Agrarian Risks 0 0 0 49 0 2 7 103
Governing of Agro-Ecosystem Services 0 0 2 117 0 1 7 419
Governing of agrarian innovations 0 0 0 69 0 5 10 173
Governing of agrarian sustainability 0 1 1 62 0 2 3 124
Impact of governing modes on agrarian sustainability in Bulgaria 0 0 0 33 0 1 4 29
Impact of institutional modernization and EU integration on Bulgarian farms 0 0 0 53 0 3 3 237
Institutions and sustainability – insights from Bulgarian agriculture 0 0 2 15 0 1 5 22
Integration of dairy farms in supply chain in bulgaria 0 0 0 102 0 1 2 381
Management of chemical and biological risks in agri-food chain 0 0 0 35 0 1 3 88
March 2011 earthquake, tsunami and Fukushima nuclear accident impacts on Japanese agri-food sector 0 0 0 49 0 1 6 135
Mechanisms of Governance of Sustainable Development 0 0 0 155 0 0 2 388
Multilevel assessment of agrarian sustainability in Bulgaria 0 0 26 26 3 7 23 23
NATIONAL POLICIES RELATED TO FARMING STRUCTURES AND SUSTAINABILITY IN BULGARIA 0 0 1 176 1 6 30 693
Natural resources conservation management and strategies in agriculture 0 0 1 78 2 3 7 146
Needs, Modes and Efficiency of Economic Organizations and Public Interventions in Agriculture 0 0 0 63 0 3 20 229
Post-communist Transformation in Bulgaria – Implications for Development of Agricultural Specialization and Farming Structures 0 0 0 74 0 0 2 274
Production and productivity of Bulgarian agriculture in post war years 0 0 0 63 0 0 1 650
Risk Governance in Bulgarian Dairy Farming 0 0 0 51 0 0 3 218
Risk Management in Agri-food Chain 1 1 3 123 1 5 9 183
Risk governance in agriculture 1 1 2 99 1 5 12 267
Socio-economic and environmental impacts of Match 2011 earthquake, tsunami and Fukushima nuclear accident in Japan 1 1 3 65 1 8 15 163
Study on Agrarian Contracts in Bulgaria 0 0 0 55 1 3 5 177
Sustainability level of Bulgarian agriculture 0 0 0 20 0 3 5 30
Sustainability of Farming Enterprise – Governance and Evaluation 0 0 1 70 2 7 10 118
Sustainability of agricultural sub-sectors in Bulgaria 2 3 23 23 4 14 55 55
Sustainability of agro-ecosystems in Bulgaria 0 0 20 20 2 7 25 25
Sustainability of farms of natural persons in Bulgaria 0 0 0 34 0 0 1 44
Understanding efficiency of agrarian organisation 0 0 0 71 1 4 6 169
What is Sustainability of Farms? 0 0 0 43 0 3 5 82
Анализ на състоянието на системата за споделяне на знания и иновации в селското стопанство в България 0 1 11 11 0 3 22 22
Дигитализация на селското стопанство и райони в България 0 0 6 6 0 3 12 12
Еко-управление в българското селското стопанство 1 1 1 30 2 4 10 115
Ефективни граници на аграрните организации 1 1 2 5 2 3 4 20
Ефективни форми за организация на аграрните транзакции 1 1 1 4 1 3 4 26
Ефективност на аграрните организации с отчитане на транзакционните разходи 0 0 0 3 0 1 2 25
Ефективност на икономическите организации и обществената интервенция в земеделието 2 2 2 2 2 2 2 2
Изследване на екологическите дадености и културни ресурси за развитие на туризма в селските райони на България и Китай 0 0 4 4 1 5 13 13
Изследване на социално-икономическите ефекти на земетресението, цунамито и ядрената авария във Фукушима през март 2011 година върху агро-хранителните вериги в Япония 0 1 1 8 0 4 11 72
Изследване на устойчивостта на земеделските стопанства в България 0 0 0 18 0 1 4 48
Икономика на аграрните институции 1 1 1 4 1 1 2 19
Икономически граници на фермата 1 1 1 4 1 1 1 36
Икономически измерения на аграрните транзакции 1 1 2 6 1 4 6 15
Методически въпроси на икономическото изучаване на услугите на агроекоситемите 6 6 6 6 10 10 10 10
Организация на аграрните иновации 1 1 1 5 2 2 4 26
Оценка на аграрната устойчивост в България на ниво район, екосистема, подотрасъл и стопанска организация 0 0 0 13 0 2 4 32
Оценка на устойчивостта на българското селско стопанство 0 0 6 8 0 4 13 13
Подход за анализ и оценка на системата за управление и на равнището на аграрна устойчивост 0 0 0 21 1 2 2 83
Подход за оценка на устойчивостта на фермите 0 0 0 2 0 0 4 37
Постижения и предизвикателства на устойчивото аграрно развитие в България и Китай 0 0 0 6 1 4 8 11
Управление и оценка на аграрната устойчивост – опит, предизвикателства и уроци от България и Китай 0 0 0 6 2 5 11 40
Управление на аграрната устойчивост в България 0 0 0 9 1 2 5 30
Управление на договорните отношения на фермата 0 0 0 0 0 0 0 0
Управление на риска в аграрния сектор 1 1 1 1 1 1 1 1
Устойчивост на селското стопанство в България 1 1 6 17 2 2 16 26
Total Working Papers 25 50 186 5,175 71 270 758 14,751


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A Holistic Approach for Assessing the System of Governance of Agrarian Sustainability 0 0 0 2 0 2 3 27
A Multicriteria Assessment of the Sustainability of Governing Structures in Bulgarian Agriculture 0 0 0 2 0 2 10 19
A Study on Competitiveness of Bulgarian Farms 1 1 4 15 1 1 9 59
A Study on Institutional Market and Natural Environment Impact on Agrarian Sustainability in Bulgaria 0 0 0 0 3 5 26 26
A Study on Sustainability of Agricultural Farms in Bulgaria 0 0 0 4 1 2 3 15
ABSOLUTE AND COMPARATIVE SUSTAINABILITY OF FARMING ENTERPRISES IN BULGARIA 0 0 0 4 0 1 6 14
AN EMPIRICAL STUDY ON RELATIONS BETWEEN GOVERNANCE AND SUSTAINABILITY IN BULGARIAN AGRICULTURE 0 0 1 2 0 0 8 11
About Governance and Evaluation of Sustainability of Farming Enterprise 0 0 0 1 0 1 3 41
About forms, efficiency and assessment of environmental management 0 0 0 4 0 0 0 13
Agrarian Sustainability and Its Governance Understanding Evaluation Improvement 0 0 0 0 0 2 5 5
Agricultural Water Governance and Policies in Bulgaria 0 0 0 0 0 0 2 65
An Approach to Assess Sustainability of Agricultural Farms 0 0 0 6 1 4 8 42
An evaluation of the socio-economic and ecological sustainability of agrarian ecosystems in Bulgaria 0 0 2 2 1 4 21 21
Assessing Multi-aspects and Integral Sustainability of Bulgarian Farms 0 0 0 0 1 1 3 12
Assessment of Climate Change on Sesame Cultivation in Makurdi Local Government Area of Benue State, Nigeria 0 1 3 4 0 3 25 51
Assessment of sustainability of agricultural farms of Natural Persons in Bulgaria 0 1 1 1 0 1 1 10
Defining and Assessing the Governance of Agrarian Sustainability 0 0 0 0 1 1 2 2
Defining and Assessment of Sustainability of Farms 0 1 2 6 0 6 11 57
Direct Payments and Development of Agricultural Companies in Bulgaria 0 0 2 27 0 2 8 136
Eco-SystemApproach for Assessing Agrarian Sustainability in Bulgaria 0 0 0 0 0 1 3 3
Economics of Agrarian Organisations and Policy Interventions 0 0 0 0 0 0 0 19
Effects of the EU Common Agricultural Policy on the Development of Farms 0 0 1 14 0 2 3 66
Efficiency of Farms and Agrarian Organizations 0 0 0 1 0 0 2 25
Environmental Sustainability of Agricultural Farms in Bulgaria 0 0 0 0 0 1 8 8
Environmental management in agriculture 0 0 0 0 0 0 2 30
Evaluation of agrarian sustainability in Bulgaria 0 0 1 2 0 1 8 17
FRAMEWORK FOR ANALISIS OF AGRARIAN CONTRACTS 0 0 0 25 0 0 3 83
Forms, factors and efficiency of eco-management in Bulgarian farms 0 0 0 0 0 1 4 33
Framework for assessing and improving the system of agro-eco-management 0 0 0 0 1 3 4 13
IMPLICATIONS OF FUKUSHIMA NUCLEAR DISASTER FOR JAPANESE AGRI-FOOD CHAINS 0 0 0 11 0 0 4 54
Impact of governing modeson agrarian sustainability in Bulgaria 0 0 0 1 0 1 15 24
Integration of dairy farms in the supply chain in Bulgaria 0 0 0 4 0 0 1 19
MECHANISMS OF GOVERNANCE OF SUSTAINBLE DEVELOPMENT 0 0 1 40 0 2 21 144
MODES OF GOVERNANCE OF ECOSYSTEM SERVICES 0 0 0 0 0 2 3 100
Management Strategies for Conservation of Natural Resources in Agriculture 0 0 0 0 0 0 1 1
Management and Agrarian Sustainability-Impact of Institutions in Bulgaria 0 0 1 4 1 4 11 16
Management of agrarian risk 0 0 0 3 0 0 0 16
Needs, Modes and Efficiency of Economic Organizations and Public Interventions in Agriculture 0 0 1 9 0 2 14 92
Risk Management in the Agri-food Sector 0 0 0 8 0 2 4 37
Risks and Risk Management in Agri-food Chains 0 0 0 9 1 3 11 59
SOCIO ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL IMPACTS OF MATCH 2011 EARTHQUAKE TSUNAMI AND FUKUSHIMA NUCLEAR ACCIDENT IN JAPAN 0 0 0 0 3 4 16 16
SUSTAINABILITY OF BULGARIAN FARMS 0 0 1 2 0 1 6 7
SUSTAINABILITY OF FARMING ENTERPRISE – UNDERSTANDING, GOVERNANCE, EVALUATION 0 0 1 6 0 4 9 28
Smalholders’ Market Inclusion through Improved Eco-management – The Case of Bulgaria 0 0 0 2 1 1 4 29
Socio-economic and Ecological Sustainability of Smallholder Agricultural Holdings in Bulgaria 0 0 0 0 0 2 6 11
Socio-economic and environmental sustainability of Bulgarian farms 0 0 0 1 0 5 9 13
Socio-economic impacts of the march 2011 earthquake, tsunami and nuclear accident on agri-food chains in Japan 0 1 4 8 6 10 39 76
State and Efficiency of Management of Agro-Ecosystem Services – The Case of Bulgaria 0 0 0 11 0 2 2 87
Study on the Competitiveness of the Agricultural Farms in Bulgaria 0 0 0 19 0 4 5 59
Supply Chain Risk Management – Agri-Food Implications 0 0 3 10 1 4 11 31
Sustainability of farming enterprise -understanding, governance, evaluation 0 0 0 4 1 3 4 18
THE EFFECTS OF IMPLEMENTING EUROPEAN POLICIES IN AGRICULTIRAL HOLDINGS IN THE REPUBLIC OF BULGARIA 0 0 1 4 1 2 6 16
THE IMPACT OF MARKET, PRIVATE, COLLECTIVE AND HYBRID MODES OF GOVERNANCE ON AGRARIAN SUSTAINABILITY IN BULGARIA 0 1 1 1 0 2 12 13
THE SUSTAINABILITY OF MANAGEMENT STRUCTURES IN BULGARIAN AGRICULTURE – LEVEL, FACTORS AND PROSPECTS 0 0 0 2 0 0 0 13
The impact of the institutional environment on agrarian sustainability in Bulgaria 0 0 1 5 1 1 3 12
Understanding Efficiency of Agrarian Organisation 0 0 0 16 1 2 9 85
Unpacking Agrarian and Agri-business Contracts 0 0 1 3 0 0 5 24
What is Sustainability of Farms? 0 0 0 4 0 4 6 46
ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПАЗАРНИТЕ, ЧАСТНИТЕ, КОЛЕКТИВНИТЕ И ХИБРИДНИТЕ ФОРМИ НА УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ АГРАРНАТА УСТОЙЧИВОСТ В БЪЛГАРИЯ 0 0 0 2 1 4 10 12
ЕФЕКТИ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ ВЪРХУ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 0 0 2 4 0 0 3 18
НОВЫЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ И УЛУЧШЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 0 0 0 3 0 0 2 330
НОВі іНСТИТУЦіЙНО-ЕКОНОМіЧНі СТРУКТУРИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОЦіНЮВАННЯ ТА ПОКРАЩЕННЯ СіЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОРГАНіЗАЦіЙ 0 0 0 2 0 2 2 14
О ФОРМАХ, ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 0 0 0 6 0 0 1 20
УСТОЙЧИВОСТ НА УПРАВЛЕНЧЕСКИТЕ СТРУКТУРИ В БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ – РАВНИЩЕ, ФАКТОРИ, ПЕРСПЕКТИВИ 0 0 0 3 0 0 1 24
УСТОЙЧИВОСТ НА ФЕРМАТА 0 0 0 2 0 1 3 13
Total Journal Articles 1 6 35 331 28 121 450 2,500
2 registered items for which data could not be found


Statistics updated 2020-03-04