Access Statistics for Prof. Dr.Tahsin Bakirtas

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Dünyada ve Türkiye’de Teknolojik Dönüşüm ve Teknoloji Odaklı Rekabet 0 1 11 206 2 6 17 484
The Effect of Global Development on the Labour Part and the Position of Turkey's Labour Part in This Process 0 0 1 62 1 4 14 240
Türkiye’de Yoksulluk Olgusu’nun Yapısal Ekonomik Analizi (1908–2008) 0 0 10 362 1 4 36 1,003
Total Working Papers 0 1 22 630 4 14 67 1,727


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Asya Krizine Farklı Bir Yaklaşım:Mevcut İktisat Paradıgmasının Çöküşü 0 0 0 0 0 0 2 59
Emek Piyasasının Özellikleri Ve Türkiye İçin Öneriler 0 0 0 0 31 46 76 472
Finansal Küreselleşme Ve Çevre Ülkelerin Durumu 0 0 0 0 0 0 1 166
OIL PRICES AND CURRENT ACCOUNT DEFICITS: Analysis OF CAUSALITY in the USA 0 0 2 258 1 2 8 532
Teknolojik-Dijital Bölünme Sürecinde Çevre Ülkelerin Konumu Ve Çevre Ülkelerin Yeni Gelişme Modeli Arayışları 0 0 0 0 0 0 1 129
The relationship among oil, natural gas and coal consumption and economic growth in BRICTS (Brazil, Russian, India, China, Turkey and South Africa) countries 1 3 7 66 17 33 93 304
The relationship between energy consumption, urbanization, and economic growth in new emerging-market countries 1 3 13 30 2 9 43 123
Türkiye İmalat Sanayiindeki Emek İlişkilerine Yeni Bir Yaklaşım 0 0 0 0 0 1 1 67
Yirmibirinci Yüzyılda Küreselleşme, Gelişme Ve Yoksulluk 0 0 0 0 1 1 2 82
Çevre Ülkelerde Sosyal Gelişmenin Etkisizliğinde Kamu Kesiminin Rolü ve Türkiye Deneyimi 0 0 0 0 0 0 6 43
İmkb Endeksinin Ekonometrik Analizi 0 0 0 0 0 0 1 97
Total Journal Articles 2 6 22 354 52 92 234 2,074


Statistics updated 2021-01-03