Access Statistics for Marta Błąd

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
PLURIACTIVITIES ON FAMILY FARMS 0 0 0 3 2 3 4 14
PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE 0 0 0 2 0 0 0 7
Pluriactivity of farming families - old phenomenon in new times 0 1 2 30 4 7 24 196
ROLNICTWO JAKO „PRZECHOWALNIA” NADWYŻEK SIŁY ROBOCZEJ W OKRESIE TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ W POLSCE 0 0 0 1 1 1 3 22
SPOŁECZNO-POLITYCZNY KONTEKST REFORM AGRARNYCH II RZECZPOSPOLITEJ 0 0 0 1 0 0 1 9
WIELOFUNKCYJNOŚĆ GOSPODARSTW ROLNICZYCH – ISTOTA, ZAKRES I UWARUNKOWANIA 0 0 0 1 1 1 5 14
Total Journal Articles 0 1 2 38 8 12 37 262


Statistics updated 2020-09-04