Access Statistics for Ingemar Bengtsson

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A framework for understanding inflation - with or without money 0 0 0 83 0 0 4 265
Bostadsbrist och kommunens roll i bostadsförsörjningen 0 2 2 2 0 4 4 4
Bostäder, befolkningstillväxt och byggande sedan 1950 0 11 11 11 1 9 9 9
Central bank power is a matter of faith 0 0 0 50 0 0 2 483
Finansieringsmetoder för transportinfrastruktur 0 0 2 10 0 0 5 24
Höghastighetståg och markvärden 1 1 1 5 1 2 4 14
Konflikterna i skogen – en analys av regelkonflikter och myndighetsagerande 1 7 7 7 3 57 57 57
Möjligheter och åtgärder för en bättre fungerande bostadsmarknad 0 0 0 0 0 18 18 18
Transaction Costs, Money and Units of Account 1 1 2 78 1 3 19 562
Total Working Papers 3 22 25 246 6 93 122 1,436


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Indicators of candidates for gentrification: a spatial framework 1 1 1 1 3 4 4 4
Total Journal Articles 1 1 1 1 3 4 4 4


Statistics updated 2021-01-03