Access Statistics for Melike E. Bildirici

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Beklentilerin Ekonomi Uzerine Etkileri: MS-VAR Yaklasimi 1 1 5 267 2 3 20 620
Business Cycles around the Globe: A Regime Switching Approach 1 5 14 455 3 8 35 915
Business Cycles around the Globe: A Regime Switching Approach 0 1 3 156 1 2 5 370
Business Cycles around the Globe: A Regime-switching Approach 0 0 0 49 3 3 9 171
Economic Growth and Electricity Consumption in Africa and Asia: MS-VAR and MS-GRANGER Causality Analysis 0 1 2 137 1 4 14 400
Fiyat Teorisinin Mali Teorisine Farklý Bir Bakýþ: MLSTAR ve MLP Modelleri 1 1 2 196 4 6 20 515
Nonlinear volatility models in economics: smooth transition and neural network augmented GARCH, APGARCH, FIGARCH and FIAPGARCH models 0 2 8 152 1 4 17 393
Türkiye'de İstihdamın Yapısal Özellikleri 0 0 0 171 0 1 5 372
Türkiye’de Ýþsizlik Sorunsalý ve Gaziantep Ýçin Sonuçlar 0 0 0 5 0 0 3 22
Volatility of Stock Return in ISE in Political Instability Period: Regime-Switching AP-GARCH Test 0 0 0 124 0 2 6 355
Total Working Papers 3 11 34 1,712 15 33 134 4,133


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
An Empirical Analysis of Debt Policies, External Dependence, Inflation and Crisis in the Ottoman Empire and Turkey: 1830-2005 Period 0 0 1 214 1 2 9 675
Asya Krizine Farklı Bir Yaklaşım:Mevcut İktisat Paradıgmasının Çöküşü 0 0 0 0 0 1 1 54
Budget Deficits and Indirect Taxes during the Political Instability Periods in Turkey: Cointegration Analysis and EC Model Estimation, 1985-2003 1 3 7 253 1 4 9 759
Business Cycles in Developed and Emerging Economies: Evidence from a Univariate Markov Switching Approach 0 0 3 38 1 1 9 123
DOMESTIC DEBT, INFLATION AND ECONOMIC CRISES: A PANEL COINTEGRATION APPLICATION TO EMERGING AND DEVELOPED ECONOMIES 0 0 5 405 0 1 13 1,030
Determinants of Human Capital Theory, Growth and Brain Drain: An Econometric Analysis for 77 Countries 3 4 8 1,249 6 9 25 3,529
Economic Determinants Of Development In World Economy I: 1920-2005. An Analysis of 165 Countries 0 0 1 386 2 2 7 1,384
Economic Growth and Electricity Consumption in GCC and MENA Countries 0 0 0 3 1 2 9 20
Economic growth and electricity consumption in former Soviet Republics 1 5 5 52 3 12 23 169
Economic growth and electricity consumption: MS-VAR and MS-Granger causality analysis 0 0 1 24 0 0 4 58
Effects of oil production on economic growth in Eurasian countries: Panel ARDL approach 0 1 1 66 1 5 12 122
Emek Piyasasında Histeresiz Testi: Türkiye Üzerine Uygulama 0 0 0 0 0 0 1 229
Emek Piyasasının Özellikleri Ve Türkiye İçin Öneriler 0 0 0 0 0 0 3 387
Enflasyonu Düşürmenin Maliyeti: Lstvar Analizi 0 0 0 0 1 1 6 94
Eski Sosyalist Ülkelerde Ekonomik Başarı ve Başarısızlıklar 0 0 0 0 0 0 1 65
Genetik, iktisat ilişkisi ve ekonomik büyümede genetik faktörler 0 0 0 0 1 2 4 290
Global Imbalances in Current Account Balances 1 1 1 1 2 3 9 13
Inflation and Disinflation Policy in Turkey Between 1974-2002: LSTVAR Analysis 0 0 1 250 0 0 6 656
Measuring Default Risk in Turkey: Econometric Approach 0 0 0 7 0 3 4 37
Minimum wage is efficient wage in Turkish labor market: TAR–cointegration analysis 0 0 3 19 0 0 4 74
Nonlinear causality between oil and precious metals 0 0 18 57 2 8 44 135
Nonlinearity, Volatility and Fractional Integration in Daily Oil Prices: Smooth Transition Autoregressive ST-FI(AP)GARCH Models 1 1 1 107 3 4 20 269
OIL PRICES AND CURRENT ACCOUNT DEFICITS: Analysis OF CAUSALITY in the USA 0 1 4 254 1 3 7 515
Political Instability and Growth: An Econometric Analysis of Turkey, Mexico, Argentina and Brazil, 1985-2004 0 0 3 652 1 1 10 1,724
Rasyonel Beklenti 0 0 2 9 2 2 9 49
Real Cost of Employment and Turkish Labour Market: A Panel Cointegration Tests Approach 0 1 2 373 1 4 7 1,161
SOCIO-ECONOMIC DETERMINANTS OF DEVELOPMENT IN WORLD ECONOMY: 1820–2005 0 1 3 334 1 3 14 1,269
Siyasal Konjonktür Dalgaları Ve Türkiye''de Seçmen Davranışı 0 0 0 0 2 2 4 178
Some Comparisons Between Turkey and OECD Countries: Productivity, Education and Taxation, 1960-2000 0 0 1 261 1 1 6 780
The Relationship Between Wages and Productivity: TAR Unit Root and TAR Cointegration Approach 1 1 4 534 2 7 17 1,441
The relationship among oil, natural gas and coal consumption and economic growth in BRICTS (Brazil, Russian, India, China, Turkey and South Africa) countries 0 1 10 53 2 4 34 148
Türkiye Ekonomisi İçin Nairu Ölçüm Denemesi 0 0 0 0 0 0 0 153
Türkiye Üniversitelerinde Kadın Emek Gücü 0 0 0 0 2 4 40 395
Türkiye İmalat Sanayiindeki Emek İlişkilerine Yeni Bir Yaklaşım 0 0 0 0 0 0 1 64
Türkiye''de 1998-1999 Krizinde Yönetici Davranışları İktisadi Analizi 0 0 0 0 1 1 3 77
Türkiye''de Kadın Emeği Üzerine Bir Çalışma 0 0 0 0 0 0 0 77
Türkiye’de Siyasal Ve İktisadi İstikrarsızlık; 1980-2001 0 0 0 0 2 2 8 140
Yapışkan Bilgi Ve Konjonktürel Dalgalanmalar 0 0 0 0 0 0 3 267
Total Journal Articles 8 20 85 5,601 43 94 386 18,610


Statistics updated 2018-11-07