Access Statistics for Melike E. Bildirici

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Beklentilerin Ekonomi Uzerine Etkileri: MS-VAR Yaklasimi 0 2 6 269 1 4 16 625
Business Cycles around the Globe: A Regime Switching Approach 1 1 8 457 2 6 25 922
Business Cycles around the Globe: A Regime Switching Approach 0 0 1 156 1 2 5 372
Business Cycles around the Globe: A Regime-switching Approach 0 0 0 49 0 0 7 171
Economic Growth and Electricity Consumption in Africa and Asia: MS-VAR and MS-GRANGER Causality Analysis 0 1 3 138 0 2 17 406
Fiyat Teorisinin Mali Teorisine Farklý Bir Bakýþ: MLSTAR ve MLP Modelleri 0 1 3 198 1 7 23 524
Nonlinear volatility models in economics: smooth transition and neural network augmented GARCH, APGARCH, FIGARCH and FIAPGARCH models 2 4 7 156 4 10 17 403
Türkiye'de İstihdamın Yapısal Özellikleri 0 0 0 171 0 0 3 372
Türkiye’de Ýþsizlik Sorunsalý ve Gaziantep Ýçin Sonuçlar 0 0 0 5 0 0 1 22
Volatility of Stock Return in ISE in Political Instability Period: Regime-Switching AP-GARCH Test 0 1 1 125 0 1 4 356
Total Working Papers 3 10 29 1,724 9 32 118 4,173


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
An Empirical Analysis of Debt Policies, External Dependence, Inflation and Crisis in the Ottoman Empire and Turkey: 1830-2005 Period 1 2 3 216 2 4 11 680
Asya Krizine Farklı Bir Yaklaşım:Mevcut İktisat Paradıgmasının Çöküşü 0 0 0 0 0 1 2 55
Budget Deficits and Indirect Taxes during the Political Instability Periods in Turkey: Cointegration Analysis and EC Model Estimation, 1985-2003 0 0 4 253 1 1 7 761
Business Cycles in Developed and Emerging Economies: Evidence from a Univariate Markov Switching Approach 0 0 2 38 0 2 6 125
DOMESTIC DEBT, INFLATION AND ECONOMIC CRISES: A PANEL COINTEGRATION APPLICATION TO EMERGING AND DEVELOPED ECONOMIES 1 2 4 408 2 5 12 1,037
Determinants of Human Capital Theory, Growth and Brain Drain: An Econometric Analysis for 77 Countries 1 1 7 1,251 3 8 29 3,541
Economic Determinants Of Development In World Economy I: 1920-2005. An Analysis of 165 Countries 0 0 0 386 2 3 7 1,387
Economic Growth and Electricity Consumption in GCC and MENA Countries 0 1 1 4 0 3 9 23
Economic growth and electricity consumption in former Soviet Republics 2 2 10 57 2 2 24 174
Economic growth and electricity consumption: MS-VAR and MS-Granger causality analysis 0 0 1 25 0 0 2 59
Effects of oil production on economic growth in Eurasian countries: Panel ARDL approach 1 2 3 68 1 5 15 127
Emek Piyasasında Histeresiz Testi: Türkiye Üzerine Uygulama 0 0 0 0 0 2 3 231
Emek Piyasasının Özellikleri Ve Türkiye İçin Öneriler 0 0 0 0 0 0 2 388
Enflasyonu Düşürmenin Maliyeti: Lstvar Analizi 0 0 0 0 0 0 7 95
Eski Sosyalist Ülkelerde Ekonomik Başarı ve Başarısızlıklar 0 0 0 0 0 0 1 65
Genetik, iktisat ilişkisi ve ekonomik büyümede genetik faktörler 0 0 0 0 0 0 3 290
Global Imbalances in Current Account Balances 0 0 2 2 0 3 12 17
Inflation and Disinflation Policy in Turkey Between 1974-2002: LSTVAR Analysis 0 3 4 254 1 4 6 661
Measuring Default Risk in Turkey: Econometric Approach 0 0 0 7 0 2 5 39
Minimum wage is efficient wage in Turkish labor market: TAR–cointegration analysis 0 0 2 20 1 4 7 79
Nonlinear causality between oil and precious metals 1 2 14 60 1 3 39 143
Nonlinearity, Volatility and Fractional Integration in Daily Oil Prices: Smooth Transition Autoregressive ST-FI(AP)GARCH Models 0 0 1 107 2 2 17 272
OIL PRICES AND CURRENT ACCOUNT DEFICITS: Analysis OF CAUSALITY in the USA 0 0 2 254 1 1 5 516
Political Instability and Growth: An Econometric Analysis of Turkey, Mexico, Argentina and Brazil, 1985-2004 0 0 2 653 1 3 9 1,728
Rasyonel Beklenti 2 4 5 14 2 5 12 55
Real Cost of Employment and Turkish Labour Market: A Panel Cointegration Tests Approach 0 0 1 373 0 1 8 1,163
SOCIO-ECONOMIC DETERMINANTS OF DEVELOPMENT IN WORLD ECONOMY: 1820–2005 0 0 1 334 3 7 16 1,278
Siyasal Konjonktür Dalgaları Ve Türkiye''de Seçmen Davranışı 0 0 0 0 0 4 8 183
Some Comparisons Between Turkey and OECD Countries: Productivity, Education and Taxation, 1960-2000 0 0 0 261 1 1 3 781
The Relationship Between Wages and Productivity: TAR Unit Root and TAR Cointegration Approach 0 1 4 535 1 6 23 1,449
The relationship among oil, natural gas and coal consumption and economic growth in BRICTS (Brazil, Russian, India, China, Turkey and South Africa) countries 0 0 7 54 4 9 27 158
Türkiye Ekonomisi İçin Nairu Ölçüm Denemesi 0 0 0 0 0 1 1 154
Türkiye Üniversitelerinde Kadın Emek Gücü 0 0 0 0 2 13 49 411
Türkiye İmalat Sanayiindeki Emek İlişkilerine Yeni Bir Yaklaşım 0 0 0 0 0 0 0 64
Türkiye''de 1998-1999 Krizinde Yönetici Davranışları İktisadi Analizi 0 0 0 0 0 0 2 77
Türkiye''de Kadın Emeği Üzerine Bir Çalışma 0 0 0 0 0 0 2 79
Türkiye’de Siyasal Ve İktisadi İstikrarsızlık; 1980-2001 0 0 0 0 1 3 9 145
Yapışkan Bilgi Ve Konjonktürel Dalgalanmalar 0 0 0 0 0 0 3 267
Total Journal Articles 9 20 80 5,634 34 108 403 18,757


Statistics updated 2019-03-03