Access Statistics for Melike E. Bildirici

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Beklentilerin Ekonomi Uzerine Etkileri: MS-VAR Yaklasimi 2 3 6 269 3 6 19 624
Business Cycles around the Globe: A Regime Switching Approach 0 0 2 156 0 1 4 370
Business Cycles around the Globe: A Regime Switching Approach 0 2 10 456 0 4 27 916
Business Cycles around the Globe: A Regime-switching Approach 0 0 0 49 0 3 9 171
Economic Growth and Electricity Consumption in Africa and Asia: MS-VAR and MS-GRANGER Causality Analysis 1 1 3 138 2 7 17 406
Fiyat Teorisinin Mali Teorisine Farklý Bir Bakýþ: MLSTAR ve MLP Modelleri 1 3 4 198 6 12 24 523
Nonlinear volatility models in economics: smooth transition and neural network augmented GARCH, APGARCH, FIGARCH and FIAPGARCH models 1 1 4 153 2 3 10 395
Türkiye'de İstihdamın Yapısal Özellikleri 0 0 0 171 0 0 3 372
Türkiye’de Ýþsizlik Sorunsalý ve Gaziantep Ýçin Sonuçlar 0 0 0 5 0 0 3 22
Volatility of Stock Return in ISE in Political Instability Period: Regime-Switching AP-GARCH Test 0 0 0 124 0 0 4 355
Total Working Papers 5 10 29 1,719 13 36 120 4,154


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
An Empirical Analysis of Debt Policies, External Dependence, Inflation and Crisis in the Ottoman Empire and Turkey: 1830-2005 Period 0 0 1 214 0 2 9 676
Asya Krizine Farklı Bir Yaklaşım:Mevcut İktisat Paradıgmasının Çöküşü 0 0 0 0 0 0 1 54
Budget Deficits and Indirect Taxes during the Political Instability Periods in Turkey: Cointegration Analysis and EC Model Estimation, 1985-2003 0 1 5 253 0 2 7 760
Business Cycles in Developed and Emerging Economies: Evidence from a Univariate Markov Switching Approach 0 0 2 38 1 2 7 124
DOMESTIC DEBT, INFLATION AND ECONOMIC CRISES: A PANEL COINTEGRATION APPLICATION TO EMERGING AND DEVELOPED ECONOMIES 0 1 3 406 2 4 10 1,034
Determinants of Human Capital Theory, Growth and Brain Drain: An Econometric Analysis for 77 Countries 0 4 8 1,250 4 14 30 3,537
Economic Determinants Of Development In World Economy I: 1920-2005. An Analysis of 165 Countries 0 0 0 386 1 3 5 1,385
Economic Growth and Electricity Consumption in GCC and MENA Countries 0 0 0 3 1 2 9 21
Economic growth and electricity consumption in former Soviet Republics 0 4 8 55 0 6 23 172
Economic growth and electricity consumption: MS-VAR and MS-Granger causality analysis 0 1 2 25 0 1 4 59
Effects of oil production on economic growth in Eurasian countries: Panel ARDL approach 0 0 1 66 1 2 12 123
Emek Piyasasında Histeresiz Testi: Türkiye Üzerine Uygulama 0 0 0 0 1 1 2 230
Emek Piyasasının Özellikleri Ve Türkiye İçin Öneriler 0 0 0 0 0 1 2 388
Enflasyonu Düşürmenin Maliyeti: Lstvar Analizi 0 0 0 0 0 2 7 95
Eski Sosyalist Ülkelerde Ekonomik Başarı ve Başarısızlıklar 0 0 0 0 0 0 1 65
Genetik, iktisat ilişkisi ve ekonomik büyümede genetik faktörler 0 0 0 0 0 1 4 290
Global Imbalances in Current Account Balances 0 2 2 2 2 5 11 16
Inflation and Disinflation Policy in Turkey Between 1974-2002: LSTVAR Analysis 2 3 3 253 2 3 7 659
Measuring Default Risk in Turkey: Econometric Approach 0 0 0 7 2 2 5 39
Minimum wage is efficient wage in Turkish labor market: TAR–cointegration analysis 0 1 4 20 2 3 7 77
Nonlinear causality between oil and precious metals 0 1 15 58 1 8 44 141
Nonlinearity, Volatility and Fractional Integration in Daily Oil Prices: Smooth Transition Autoregressive ST-FI(AP)GARCH Models 0 1 1 107 0 4 17 270
OIL PRICES AND CURRENT ACCOUNT DEFICITS: Analysis OF CAUSALITY in the USA 0 0 2 254 0 1 5 515
Political Instability and Growth: An Econometric Analysis of Turkey, Mexico, Argentina and Brazil, 1985-2004 0 1 2 653 0 2 7 1,725
Rasyonel Beklenti 0 1 1 10 0 3 7 50
Real Cost of Employment and Turkish Labour Market: A Panel Cointegration Tests Approach 0 0 2 373 0 2 8 1,162
SOCIO-ECONOMIC DETERMINANTS OF DEVELOPMENT IN WORLD ECONOMY: 1820–2005 0 0 1 334 2 5 13 1,273
Siyasal Konjonktür Dalgaları Ve Türkiye''de Seçmen Davranışı 0 0 0 0 1 4 5 180
Some Comparisons Between Turkey and OECD Countries: Productivity, Education and Taxation, 1960-2000 0 0 0 261 0 1 3 780
The Relationship Between Wages and Productivity: TAR Unit Root and TAR Cointegration Approach 1 2 5 535 3 7 22 1,446
The relationship among oil, natural gas and coal consumption and economic growth in BRICTS (Brazil, Russian, India, China, Turkey and South Africa) countries 0 1 9 54 2 5 28 151
Türkiye Ekonomisi İçin Nairu Ölçüm Denemesi 0 0 0 0 0 0 0 153
Türkiye Üniversitelerinde Kadın Emek Gücü 0 0 0 0 4 9 44 402
Türkiye İmalat Sanayiindeki Emek İlişkilerine Yeni Bir Yaklaşım 0 0 0 0 0 0 0 64
Türkiye''de 1998-1999 Krizinde Yönetici Davranışları İktisadi Analizi 0 0 0 0 0 1 2 77
Türkiye''de Kadın Emeği Üzerine Bir Çalışma 0 0 0 0 0 2 2 79
Türkiye’de Siyasal Ve İktisadi İstikrarsızlık; 1980-2001 0 0 0 0 0 4 9 142
Yapışkan Bilgi Ve Konjonktürel Dalgalanmalar 0 0 0 0 0 0 3 267
Total Journal Articles 3 24 77 5,617 32 114 382 18,681


Statistics updated 2019-01-02