Access Statistics for Melike E. Bildirici

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Beklentilerin Ekonomi Uzerine Etkileri: MS-VAR Yaklasimi 0 2 6 271 2 6 17 631
Business Cycles around the Globe: A Regime Switching Approach 2 4 12 461 4 10 27 932
Business Cycles around the Globe: A Regime Switching Approach 0 1 2 157 1 4 8 376
Business Cycles around the Globe: A Regime-switching Approach 0 3 3 52 1 5 9 176
Economic Growth and Electricity Consumption in Africa and Asia: MS-VAR and MS-GRANGER Causality Analysis 1 3 5 141 2 6 19 412
Fiyat Teorisinin Mali Teorisine Farklý Bir Bakýþ: MLSTAR ve MLP Modelleri 0 0 3 198 0 2 19 526
Nonlinear volatility models in economics: smooth transition and neural network augmented GARCH, APGARCH, FIGARCH and FIAPGARCH models 0 1 7 157 1 8 24 411
Türkiye'de İstihdamın Yapısal Özellikleri 0 0 0 171 1 2 4 374
Türkiye’de Ýþsizlik Sorunsalý ve Gaziantep Ýçin Sonuçlar 0 0 0 5 0 3 3 25
Volatility of Stock Return in ISE in Political Instability Period: Regime-Switching AP-GARCH Test 0 0 1 125 1 3 6 359
Total Working Papers 3 14 39 1,738 13 49 136 4,222


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
An Empirical Analysis of Debt Policies, External Dependence, Inflation and Crisis in the Ottoman Empire and Turkey: 1830-2005 Period 0 0 2 216 0 2 11 682
Asya Krizine Farklı Bir Yaklaşım:Mevcut İktisat Paradıgmasının Çöküşü 0 0 0 0 0 1 3 56
Budget Deficits and Indirect Taxes during the Political Instability Periods in Turkey: Cointegration Analysis and EC Model Estimation, 1985-2003 0 2 6 255 0 3 10 764
Business Cycles in Developed and Emerging Economies: Evidence from a Univariate Markov Switching Approach 0 0 0 38 0 0 3 125
DOMESTIC DEBT, INFLATION AND ECONOMIC CRISES: A PANEL COINTEGRATION APPLICATION TO EMERGING AND DEVELOPED ECONOMIES 1 2 5 410 2 4 14 1,041
Determinants of Human Capital Theory, Growth and Brain Drain: An Econometric Analysis for 77 Countries 3 4 10 1,255 11 18 41 3,559
Economic Determinants Of Development In World Economy I: 1920-2005. An Analysis of 165 Countries 0 0 0 386 1 4 9 1,391
Economic Growth and Electricity Consumption in GCC and MENA Countries 0 0 1 4 0 2 8 25
Economic growth and electricity consumption in former Soviet Republics 0 1 11 58 1 6 27 180
Economic growth and electricity consumption: MS-VAR and MS-Granger causality analysis 0 0 1 25 0 1 3 60
Effects of oil production on economic growth in Eurasian countries: Panel ARDL approach 2 3 6 71 2 5 17 132
Emek Piyasasında Histeresiz Testi: Türkiye Üzerine Uygulama 0 0 0 0 1 3 5 234
Emek Piyasasının Özellikleri Ve Türkiye İçin Öneriler 0 0 0 0 0 1 3 389
Enflasyonu Düşürmenin Maliyeti: Lstvar Analizi 0 0 0 0 3 12 17 107
Eski Sosyalist Ülkelerde Ekonomik Başarı ve Başarısızlıklar 0 0 0 0 0 2 3 67
Genetik, iktisat ilişkisi ve ekonomik büyümede genetik faktörler 0 0 0 0 0 2 4 292
Global Imbalances in Current Account Balances 0 0 2 2 0 0 7 17
Inflation and Disinflation Policy in Turkey Between 1974-2002: LSTVAR Analysis 0 0 4 254 0 1 6 662
Measuring Default Risk in Turkey: Econometric Approach 0 0 0 7 0 1 6 40
Minimum wage is efficient wage in Turkish labor market: TAR–cointegration analysis 0 0 2 20 0 4 10 83
Nonlinear causality between oil and precious metals 1 2 10 62 1 11 37 154
Nonlinearity, Volatility and Fractional Integration in Daily Oil Prices: Smooth Transition Autoregressive ST-FI(AP)GARCH Models 1 1 2 108 1 2 12 274
OIL PRICES AND CURRENT ACCOUNT DEFICITS: Analysis OF CAUSALITY in the USA 0 0 2 254 0 1 6 517
Political Instability and Growth: An Econometric Analysis of Turkey, Mexico, Argentina and Brazil, 1985-2004 5 6 7 659 5 9 14 1,737
Rasyonel Beklenti 1 7 12 21 3 13 24 68
Real Cost of Employment and Turkish Labour Market: A Panel Cointegration Tests Approach 0 0 1 373 0 2 10 1,165
SOCIO-ECONOMIC DETERMINANTS OF DEVELOPMENT IN WORLD ECONOMY: 1820–2005 0 0 1 334 5 10 24 1,288
Siyasal Konjonktür Dalgaları Ve Türkiye''de Seçmen Davranışı 0 0 0 0 0 2 9 185
Some Comparisons Between Turkey and OECD Countries: Productivity, Education and Taxation, 1960-2000 0 0 0 261 0 1 3 782
The Relationship Between Wages and Productivity: TAR Unit Root and TAR Cointegration Approach 0 2 5 537 1 7 25 1,456
The relationship among oil, natural gas and coal consumption and economic growth in BRICTS (Brazil, Russian, India, China, Turkey and South Africa) countries 0 2 5 56 6 17 35 175
Türkiye Ekonomisi İçin Nairu Ölçüm Denemesi 0 0 0 0 0 1 2 155
Türkiye Üniversitelerinde Kadın Emek Gücü 0 0 0 0 4 14 37 425
Türkiye İmalat Sanayiindeki Emek İlişkilerine Yeni Bir Yaklaşım 0 0 0 0 0 1 1 65
Türkiye''de 1998-1999 Krizinde Yönetici Davranışları İktisadi Analizi 0 0 0 0 2 3 4 80
Türkiye''de Kadın Emeği Üzerine Bir Çalışma 0 0 0 0 1 2 4 81
Türkiye’de Siyasal Ve İktisadi İstikrarsızlık; 1980-2001 0 0 0 0 2 8 16 153
Yapışkan Bilgi Ve Konjonktürel Dalgalanmalar 0 0 0 0 1 4 4 271
Total Journal Articles 14 32 95 5,666 53 180 474 18,937


Statistics updated 2019-06-03