Access Statistics for Melike E. Bildirici

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Beklentilerin Ekonomi Uzerine Etkileri: MS-VAR Yaklasimi 1 2 8 279 3 11 48 682
Business Cycles around the Globe: A Regime Switching Approach 1 1 2 159 1 2 8 384
Business Cycles around the Globe: A Regime Switching Approach 0 0 4 468 1 1 17 955
Business Cycles around the Globe: A Regime-switching Approach 0 0 0 52 2 2 10 186
Economic Growth and Electricity Consumption in Africa and Asia: MS-VAR and MS-GRANGER Causality Analysis 0 0 2 144 0 1 14 429
Fiyat Teorisinin Mali Teorisine Farklý Bir Bakýþ: MLSTAR ve MLP Modelleri 0 0 2 200 1 2 10 536
Nonlinear volatility models in economics: smooth transition and neural network augmented GARCH, APGARCH, FIGARCH and FIAPGARCH models 1 1 3 160 2 2 19 434
Türkiye'de İstihdamın Yapısal Özellikleri 0 0 1 172 1 2 10 384
Volatility of Stock Return in ISE in Political Instability Period: Regime-Switching AP-GARCH Test 0 0 0 125 1 1 5 364
Total Working Papers 3 4 22 1,759 12 24 141 4,354


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
An Empirical Analysis of Debt Policies, External Dependence, Inflation and Crisis in the Ottoman Empire and Turkey: 1830-2005 Period 0 1 1 217 1 2 13 696
Asya Krizine Farklı Bir Yaklaşım:Mevcut İktisat Paradıgmasının Çöküşü 0 0 0 0 0 0 3 59
Budget Deficits and Indirect Taxes during the Political Instability Periods in Turkey: Cointegration Analysis and EC Model Estimation, 1985-2003 0 0 1 256 0 1 6 770
Business Cycles in Developed and Emerging Economies: Evidence from a Univariate Markov Switching Approach 0 0 1 40 0 0 4 131
DOMESTIC DEBT, INFLATION AND ECONOMIC CRISES: A PANEL COINTEGRATION APPLICATION TO EMERGING AND DEVELOPED ECONOMIES 0 3 5 415 1 4 15 1,056
Determinants of Human Capital Theory, Growth and Brain Drain: An Econometric Analysis for 77 Countries 0 4 12 1,267 1 7 45 3,614
Economic Determinants Of Development In World Economy I: 1920-2005. An Analysis of 165 Countries 0 1 1 388 1 2 11 1,405
Economic Growth and Electricity Consumption in GCC and MENA Countries 0 0 0 4 2 4 9 34
Economic growth and electricity consumption in former Soviet Republics 0 0 4 62 0 0 15 197
Economic growth and electricity consumption: MS-VAR and MS-Granger causality analysis 0 1 2 27 1 3 8 70
Effects of oil production on economic growth in Eurasian countries: Panel ARDL approach 0 1 6 80 2 4 19 156
Emek Piyasasında Histeresiz Testi: Türkiye Üzerine Uygulama 0 0 0 0 1 1 5 239
Emek Piyasasının Özellikleri Ve Türkiye İçin Öneriler 0 0 0 0 1 3 36 425
Enflasyonu Düşürmenin Maliyeti: Lstvar Analizi 0 0 0 0 1 29 96 208
Eski Sosyalist Ülkelerde Ekonomik Başarı ve Başarısızlıklar 0 0 0 0 0 0 2 69
Genetik, iktisat ilişkisi ve ekonomik büyümede genetik faktörler 0 0 0 0 1 2 10 302
Global Imbalances in Current Account Balances 0 0 1 3 0 1 3 26
Inflation and Disinflation Policy in Turkey Between 1974-2002: LSTVAR Analysis 0 3 5 259 2 6 13 676
Measuring Default Risk in Turkey: Econometric Approach 0 0 1 9 0 0 4 45
Minimum wage is efficient wage in Turkish labor market: TAR–cointegration analysis 0 1 1 21 0 1 7 94
Nonlinear causality between oil and precious metals 0 0 3 65 1 3 26 187
Nonlinearity, Volatility and Fractional Integration in Daily Oil Prices: Smooth Transition Autoregressive ST-FI(AP)GARCH Models 0 1 4 113 1 2 16 292
OIL PRICES AND CURRENT ACCOUNT DEFICITS: Analysis OF CAUSALITY in the USA 0 1 4 258 0 2 11 529
Political Instability and Growth: An Econometric Analysis of Turkey, Mexico, Argentina and Brazil, 1985-2004 0 1 2 661 2 3 8 1,745
Rasyonel Beklenti 0 11 25 48 1 27 57 128
Real Cost of Employment and Turkish Labour Market: A Panel Cointegration Tests Approach 0 0 0 373 0 1 3 1,170
SOCIO-ECONOMIC DETERMINANTS OF DEVELOPMENT IN WORLD ECONOMY: 1820–2005 2 3 5 339 4 11 71 1,362
Siyasal Konjonktür Dalgaları Ve Türkiye''de Seçmen Davranışı 0 0 0 0 1 4 11 198
Some Comparisons Between Turkey and OECD Countries: Productivity, Education and Taxation, 1960-2000 0 0 0 261 0 3 3 786
The Relationship Between Wages and Productivity: TAR Unit Root and TAR Cointegration Approach 0 2 6 545 1 5 29 1,493
The relationship among oil, natural gas and coal consumption and economic growth in BRICTS (Brazil, Russian, India, China, Turkey and South Africa) countries 1 3 7 63 8 26 70 263
Türkiye Ekonomisi İçin Nairu Ölçüm Denemesi 0 0 0 0 0 0 1 156
Türkiye Üniversitelerinde Kadın Emek Gücü 0 0 0 0 1 6 42 474
Türkiye İmalat Sanayiindeki Emek İlişkilerine Yeni Bir Yaklaşım 0 0 0 0 0 0 1 66
Türkiye''de 1998-1999 Krizinde Yönetici Davranışları İktisadi Analizi 0 0 0 0 0 0 0 80
Türkiye''de Kadın Emeği Üzerine Bir Çalışma 0 0 0 0 0 0 2 83
Türkiye’de Siyasal Ve İktisadi İstikrarsızlık; 1980-2001 0 0 0 0 2 6 27 182
Yapışkan Bilgi Ve Konjonktürel Dalgalanmalar 0 0 0 0 0 6 22 293
Total Journal Articles 3 37 97 5,774 37 175 724 19,759


Statistics updated 2020-09-04