Access Statistics for Gert Bijnens

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Declining Business Dynamism 1 1 4 54 1 3 25 140
Het veranderende ondernemingslandschap: feiten en een kader voor industrieel beleid 0 0 1 3 0 0 2 10
Het veranderende ondernemingslandschap: feiten en een kader voor industrieel beleid 0 0 0 3 0 0 2 15
Waar is onze ondernemingsdynamiek gebleven? 0 0 0 2 0 0 2 9
Waar is onze ondernemingsdynamiek gebleven? 0 0 0 1 0 0 1 13
Total Working Papers 1 1 5 63 1 3 32 187


Statistics updated 2021-01-03