Access Statistics for Karel Brůna

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Credit supply constraint and external solvency: The case of the Czech Republic 0 1 1 15 0 1 1 18
Total Working Papers 0 1 1 15 0 1 1 18


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Akumulace devizových rezerv centrálních bank a dynamika absorpce likvidity bankovních systémů České republiky, Polska a Maďarska 0 0 0 30 0 0 0 220
An Analysis of Costs and Revenues of Net Foreign Investment Position in Advanced and Transitive Countries 0 0 0 7 0 0 1 34
Analýza citlivosti referenčních úrokových sazeb PRIBOR na změny repo sazby České národní banky 0 0 1 37 1 2 5 183
Analýza vývoje čistých domácích a zahraničních aktiv bankovní soustavy (příklad České republiky v letech 1996-2017) 0 0 1 5 0 1 3 23
Asymmetric effects of foreign capital on income inequality: The case of the Post-China 16 countries 0 2 6 9 0 2 12 19
Asymmetric effects of oil price shocks on EUR/USD exchange rate and structural shock decomposition in a BVAR model with sign restriction 0 1 1 1 0 3 5 5
Banking system liquidity absorption and monetary base backing in the context of exchange rate policy in the Czech Republic, Poland and Hungary 0 0 0 10 1 5 9 100
Constraints in the Supply of Credit in an Open Transition Economy under New Basel III Requirements: The Case of the Czech Republic 0 0 0 2 0 0 0 10
Disinflationary Monetary Strategy and Instability of the Forward Yield Curve: The Case of the Czech Republic, 1999-2005 0 0 0 16 0 0 0 117
Dynamika změny stavu zásob a její synchronizace s cyklem úspor a importu v české republice v letech 1999-2012 0 0 0 5 0 0 2 45
Ekonomické a regulatorní podmínky řízení likvidity v bankovním sektoru České republiky v kontextu aplikace poměru likvidního krytí 0 0 0 3 0 0 0 36
Fiskální multiplikátor v malé otevřené ekonomice v režimu pevného měnového kursu 0 0 1 60 0 0 2 220
Glenn Rudebusch's View on the Targeting of Short-Term Interest Rates 0 0 0 0 0 0 0 19
Inflation Targeting and Variability of Money Market Interest Rates Under a Zero Lower Bound 0 1 2 19 0 1 5 86
Interpretace variability úrokových sazeb v rámci zprostředkovatelského modelu optimální úrokové marže 0 0 0 3 0 0 0 71
Koncept udržitelnosti negativní čisté investiční pozice a jeho aplikace na příkladu České republiky v letech 1999-2011 0 0 0 53 0 0 1 193
Mechanismus stabilizace ultrakrátkých úrokových sazeb prostřednictvím repo operací České národní banky 0 0 0 7 0 0 1 59
Monetary Policy Implementation and Liquidity Management of the Czech Banking System 0 0 0 10 0 0 1 52
Monetary policy stabilisation, changes in the banking system and interest rate pass-through: the Czech Republic 1999-2006 0 0 1 29 0 0 2 96
Měnová politika a predikce variability úrokových sazeb na peněžním trhu 0 0 0 8 0 0 3 40
Měnová politika, změny trendové inflace a nestabilita úrokových relací: analýza dynamiky dlouhodobých úrokových sazeb v kontextu změn repo sazby české národní banky 0 0 0 52 0 0 0 150
Nedokonalá konkurence, náklady cenových změn a neúplná racionalita jako zdroje nominální cenové rigidity v nové keynesovské makroekonomii 1 1 3 21 1 2 10 97
Nová kniha o významu kapitálu bank pro zajištění finanční stability 0 0 0 1 0 1 1 3
OPEN MARKET OPERATIONS AND THE PRICE OF LIQUIDITY: THE CASE OF THE CZECH REPUBLIC BETWEEN 1998 AND 2004 0 0 0 1 0 0 0 13
Omezení nabídky úvěru solventní otevřené ekonomiky v rámci implementace kapitálových požadavků Basel III 0 1 1 8 0 2 5 55
Population aging and structural over/underinvestment 0 0 2 2 0 3 11 11
Problém účinnosti měnové politiky v lucasově teorii phillipsovy křivky 0 0 0 15 0 0 0 58
Proces dezinflace v Československu a České republice v letech 1989 - 1999 0 0 1 3 0 0 1 33
Systemic Liquidity Shocks and Banking Sector Liquidity Characteristics on the Eve of Liquidity Coverage Ratio Application - The Case of the Czech Republic 0 0 4 27 0 1 7 92
The Impact of FX Exposure on the Firm's Stock Market Return 0 0 1 10 0 0 6 37
The central banks’ ability to control variability of money market interest rates: The case of inflation targeting countries 0 0 0 13 0 0 2 51
Úrokový transmisní mechanismus a řízení úrokové marže bank v kontextu dezinflační politiky České národní banky 0 0 2 32 0 1 6 146
Total Journal Articles 1 6 27 499 3 24 101 2,374


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Basel III Capital Requirements and Constraint of Credit Supply in Open Transition Economy 0 0 0 0 1 1 1 5
Total Chapters 0 0 0 0 1 1 1 5


Statistics updated 2024-07-03