Access Statistics for Karel Brůna

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Credit supply constraint and external solvency: The case of the Czech Republic 0 0 11 11 0 0 8 8
Total Working Papers 0 0 11 11 0 0 8 8


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Akumulace devizových rezerv centrálních bank a dynamika absorpce likvidity bankovních systémů České republiky, Polska a Maďarska 0 0 1 30 0 0 12 165
An Analysis of Costs and Revenues of Net Foreign Investment Position in Advanced and Transitive Countries 0 0 2 7 1 1 5 27
Analýza citlivosti referenčních úrokových sazeb PRIBOR na změny repo sazby České národní banky 0 0 1 31 0 2 19 152
Banking system liquidity absorption and monetary base backing in the context of exchange rate policy in the Czech Republic, Poland and Hungary 0 0 0 10 0 2 6 89
Constraints in the Supply of Credit in an Open Transition Economy under New Basel III Requirements: The Case of the Czech Republic 0 0 1 1 2 3 8 9
Disinflationary Monetary Strategy and Instability of the Forward Yield Curve: The Case of the Czech Republic, 1999-2005 0 0 0 16 0 0 3 116
Dynamika změny stavu zásob a její synchronizace s cyklem úspor a importu v české republice v letech 1999-2012 0 0 0 4 1 2 9 37
Ekonomické a regulatorní podmínky řízení likvidity v bankovním sektoru České republiky v kontextu aplikace poměru likvidního krytí 0 0 1 2 1 1 4 26
Fiskální multiplikátor v malé otevřené ekonomice v režimu pevného měnového kursu 0 0 1 58 0 0 2 214
Glenn Rudebusch's View on the Targeting of Short-Term Interest Rates 0 0 0 0 0 0 2 15
Inflation Targeting and Variability of Money Market Interest Rates Under a Zero Lower Bound 0 1 3 15 0 3 23 63
Interpretace variability úrokových sazeb v rámci zprostředkovatelského modelu optimální úrokové marže 0 0 0 2 0 0 4 54
Koncept udržitelnosti negativní čisté investiční pozice a jeho aplikace na příkladu České republiky v letech 1999-2011 0 0 0 53 0 1 4 188
Mechanismus stabilizace ultrakrátkých úrokových sazeb prostřednictvím repo operací České národní banky 0 0 1 7 0 0 6 48
Monetary Policy Implementation and Liquidity Management of the Czech Banking System 0 0 0 7 0 3 8 41
Monetary policy stabilisation, changes in the banking system and interest rate pass-through: the Czech Republic 1999-2006 0 0 1 28 0 1 6 89
Měnová politika a predikce variability úrokových sazeb na peněžním trhu 0 0 1 8 0 1 2 31
Měnová politika, změny trendové inflace a nestabilita úrokových relací: analýza dynamiky dlouhodobých úrokových sazeb v kontextu změn repo sazby české národní banky 0 0 1 49 1 3 7 133
Nedokonalá konkurence, náklady cenových změn a neúplná racionalita jako zdroje nominální cenové rigidity v nové keynesovské makroekonomii 0 0 1 14 1 1 6 67
OPEN MARKET OPERATIONS AND THE PRICE OF LIQUIDITY: THE CASE OF THE CZECH REPUBLIC BETWEEN 1998 AND 2004 0 0 0 0 0 0 1 5
Omezení nabídky úvěru solventní otevřené ekonomiky v rámci implementace kapitálových požadavků Basel III 0 0 0 5 0 1 9 32
Problém účinnosti měnové politiky v lucasově teorii phillipsovy křivky 0 0 0 13 0 0 2 53
Proces dezinflace v Československu a České republice v letech 1989 - 1999 0 0 0 2 0 0 3 30
Systemic Liquidity Shocks and Banking Sector Liquidity Characteristics on the Eve of Liquidity Coverage Ratio Application - The Case of the Czech Republic 2 3 6 19 3 7 15 65
Úrokový transmisní mechanismus a řízení úrokové marže bank v kontextu dezinflační politiky České národní banky 0 0 1 27 0 3 12 126
Total Journal Articles 2 4 22 408 10 35 178 1,875


Statistics updated 2020-09-04