Access Statistics for Tomas Cahlik

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Convergence of Consumption Structure 0 1 4 320 1 5 16 1,101
FDI and Economic Growth: A Changing Relationship Across Country and Overtime 0 0 1 49 0 2 8 62
Hodnocení pracoviš výzkumu a vývoje / Evaluation of R&D Institutions [available in Czech only] 0 0 0 15 0 0 1 97
Human Capital Mobility II 0 0 0 81 0 0 5 398
Market Prices as Indicators of Political Events Evidence from the Experimental Market on the Czech Republic Parliamentary Election in 2002 0 0 0 37 0 1 3 211
Systém vysokých škol s procedurální racionalitou agentů / University System with Procedural Rationality of Agents [available in Czech only] 0 0 0 9 0 1 6 112
Total Working Papers 0 1 5 511 1 9 39 1,981


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Analýza ekonomického výzkumu 0 0 1 14 0 0 1 37
Central and east european countries after entering the european union 0 0 0 12 0 0 1 56
Predikce využívající experimentální trhy 0 0 0 16 0 2 13 112
The Marketplace of New Economic Ideas 0 0 2 11 0 1 3 53
Řízení kvality vzdělávacího procesu 0 1 1 23 0 1 2 157
Školné či dotace? (simulace s modely systému vysokých škol) 0 0 1 10 0 0 3 62
Total Journal Articles 0 1 5 86 0 4 23 477


Statistics updated 2021-01-03