Access Statistics for Ferdi Celikay

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Avrupa Birliği Bütçe Harcamaları ve 2007–2010 Dönemi AB Bütçe Harcamalarının Analizi 0 0 2 10 0 0 2 66
Avrupa Birliği Bütçesi Gelir Kalemlerinde Yaşanan Değişim Sürecinin Analizi 0 0 0 5 1 1 2 46
Avrupa Birliği Bütçesinin Geleceği:Bütçe Revizyon Çalışmaları 0 0 0 6 0 0 1 45
Effects of reforms and supervisory organizations: Evidence from the Ottoman Empire and the Istanbul bourse 0 1 2 38 2 3 23 82
Sağlıkta Dönüşümün Ampirik Analizi 0 1 2 9 0 1 7 80
Türkiye'de Sağlık Hizmetleri ve Finansmanı 0 1 4 22 0 1 12 99
Total Working Papers 0 3 10 90 3 6 47 418


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Dimensions of tax burden: a review on OECD countries 1 2 2 2 5 9 9 9
Education expenditures and income distribution: an empirical analysis on European countries 0 0 2 5 2 3 19 30
Milli Gelirin Vergi Yükü Üzerindeki Etkileri: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı ile Türkiye Üzerine Bir İnceleme (1924-2014) 0 1 6 16 0 1 19 40
R&D Expenditure and Economic Growth: New Empirical Evidence 0 0 5 20 0 3 19 71
The effect of social spending on reducing poverty 0 1 7 10 0 1 19 35
Total Journal Articles 1 4 22 53 7 17 85 185


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Reforms and Supervisory Organizations: Lessons from the History of the Istanbul Bourse, 1873–1883 0 0 2 3 1 4 15 19
Total Chapters 0 0 2 3 1 4 15 19


Statistics updated 2020-09-04