Access Statistics for Dorota Celinska-Janowicz

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Centra handlowe wobec miejskiej przestrzeni publicznej – nie tylko imitacja 0 0 1 6 0 0 3 40
Current Demographical Issues in the Eastern Poland Macroregion 0 0 0 4 0 0 6 59
Druga młodość czy upadek? Warszawskie osiedle Służew nad Dolinką w okresie transformacji 0 0 0 2 0 1 7 43
Ocena wpływu polityki spójności 2004–2006 na przeciwdziałanie negatywnym skutkom suburbanizacji 0 0 0 0 0 0 1 34
Retail resilience: A theoretical framework for understanding town centre dynamics 1 3 13 25 9 21 95 143
Rozmieszczenie placówek bankowych w Warszawie 0 0 0 1 0 0 1 18
Structural Equation Model of Successful Territorial Cooperation 0 0 0 31 0 0 3 50
Zmiany struktury funkcjonalnej głównych ulic handlowych Warszawy 0 0 0 4 0 0 3 35
Zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru wsparcia Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 w latach 2004-2008/2009 0 0 0 3 0 0 0 51
Total Working Papers 1 3 14 76 9 22 119 473


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
To Whom Should We Grant a Power Plant? Economic Effects of Investment in Nuclear Energy in Poland 0 0 1 1 3 6 13 13
Total Journal Articles 0 0 1 1 3 6 13 13


Statistics updated 2021-01-03