Access Statistics for Dorota Celinska-Janowicz

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Centra handlowe wobec miejskiej przestrzeni publicznej – nie tylko imitacja 0 0 0 7 0 0 1 46
Current Demographical Issues in the Eastern Poland Macroregion 0 0 1 5 0 0 1 67
Druga młodość czy upadek? Warszawskie osiedle Służew nad Dolinką w okresie transformacji 0 0 0 4 0 0 1 64
How increasing investments in R&D would contribute to development of Poland and its regions? 0 0 0 0 0 0 1 1
Ocena wpływu polityki spójności 2004–2006 na przeciwdziałanie negatywnym skutkom suburbanizacji 0 0 0 1 0 0 1 42
Regional Input-Output Studies: A Systematic Literature Review 0 0 0 0 0 0 1 1
Retail resilience: A theoretical framework for understanding town centre dynamics 0 0 7 53 0 7 19 231
Rozmieszczenie placówek bankowych w Warszawie 0 0 0 1 0 0 0 21
Structural Equation Model of Successful Territorial Cooperation 0 0 0 32 0 0 1 56
Zmiany struktury funkcjonalnej głównych ulic handlowych Warszawy 0 1 1 6 0 1 1 42
Zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru wsparcia Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 w latach 2004-2008/2009 0 0 0 3 0 0 0 56
Total Working Papers 0 1 9 112 0 8 27 627


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Behavioural Aspects of Office Space Structures in the City: The Case of Warsaw’s Business Districts 0 0 0 1 0 0 0 1
Spatial transformation, public policy and metropolitan governance: secondary business districts in Dublin and Warsaw 0 0 0 1 0 0 1 6
To Whom Should We Grant a Power Plant? Economic Effects of Investment in Nuclear Energy in Poland 0 0 0 1 0 0 2 27
Total Journal Articles 0 0 0 3 0 0 3 34


Statistics updated 2024-06-06