Access Statistics for Necmettin Celik

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
An assessment of the technology level and knowledge intensity of regions in Turkey 0 0 0 0 0 0 2 11
Sağlık Düzeyinin Belirleyicilerine Yönelik Mekânsal Bir Analiz: Türkiye İBBS-3 Örneği 0 1 1 8 0 1 2 44
Teror Saldirilarinin Turizm Sektoru Uzerindeki Etkileri: Turkiye Oznelinde Ampirik Bir Analiz 0 0 0 10 0 0 3 83
Tesvik Politikalarinin Etkinliginin Mekansal Perspektiften Degerlendirilmesi 0 0 0 8 0 0 1 58
Total Journal Articles 0 1 1 26 0 1 8 196


Statistics updated 2024-06-06