Access Statistics for Ahmet Kibar Çetin

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Alternatif para politikası değişkenlerinde maliye politikası, döviz kuru ve enflasyonun büyüme üzerindeki etkisi 0 0 0 0 4 6 23 746
Enflasyon, Büyüme Ve Reel-Nominal Belirsizlikler Arasında Nedensellik İlişkileri 0 0 0 0 1 4 6 789
Enflasyon, Döviz Kuru Belirsizliği Ve Dolarizasyon Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği 0 0 0 0 2 10 32 929
Eğitim, Sağlık ve Teknoloji Düzeyinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: ARDL Sınır Test Yaklaşımı 0 0 1 4 0 0 1 41
Türkiye''deki Ekonomik Dalgalanmaların Belirleyicileri: Var Analiz Yaklaşımı 0 0 0 0 2 2 5 324
Total Journal Articles 0 0 1 4 9 22 67 2,829


Statistics updated 2024-06-06