Access Statistics for Ahmet Kibar Çetin

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Alternatif para politikası değişkenlerinde maliye politikası, döviz kuru ve enflasyonun büyüme üzerindeki etkisi 0 0 0 0 5 18 79 646
Enflasyon, Büyüme Ve Reel-Nominal Belirsizlikler Arasında Nedensellik İlişkileri 0 0 0 0 1 10 38 751
Enflasyon, Döviz Kuru Belirsizliği Ve Dolarizasyon Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği 0 0 0 0 8 23 64 755
Eğitim, Sağlık ve Teknoloji Düzeyinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: ARDL Sınır Test Yaklaşımı 0 0 0 1 3 6 12 32
Türkiye''deki Ekonomik Dalgalanmaların Belirleyicileri: Var Analiz Yaklaşımı 0 0 0 0 3 5 17 290
Total Journal Articles 0 0 0 1 20 62 210 2,474


Statistics updated 2021-01-03