Access Statistics for Grzegorz Chodak

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
ABC Analysis in an Internet Shop: A New Set of Criteria 0 0 0 46 1 1 1 130
Analiza dystrybucji w sklepach internetowych 0 0 0 9 0 0 0 112
Analiza metod dostarczania towarów przez polskie sklepy internetowe – wyniki badań 0 0 0 15 0 1 1 172
Analiza współpracy sklepów internetowych z przedsiębiorstwami kurierskimi i Pocztą Polską – wyniki badań 0 0 0 9 0 0 1 116
Analysis of on-line services 0 0 0 6 0 0 0 33
Bariery utrudniające ekspansję polskich sklepów internetowych na rynki zagraniczne 0 0 0 3 0 0 0 52
Cost-oriented recommendation model for e-commerce 0 0 0 25 1 1 1 111
Czy handel elektroniczny wydłuża czas życia produktu? 0 0 0 12 0 0 1 93
Degree of Economic Freedom and Relationship to Economic Growth and Human Development 0 0 0 73 0 0 1 171
Dostępność towaru w magazynie a czas realizacji zamówienia w sklepie internetowym – wyniki badań 0 0 0 5 1 2 4 64
E-commerce narzędziem globalizacji handlu 0 0 0 38 0 0 2 160
Evolution of polish E-commerce - main trends and perspectives 0 0 0 89 0 0 2 415
Genetic algorithms in forecasting of Internet shops demand 0 0 0 19 0 0 0 82
Genetic algorithms in seasonal demand forecasting 0 0 0 115 1 3 6 361
Gospodarka magazynowa, prognozowanie popytu i wysyłka w sklepach internetowych – wyniki badań 0 0 0 19 0 0 1 217
Internet jako dodatkowy kanał dystrybucji – efekt synergii czy kanibalizm? 0 0 0 27 2 2 5 338
Internetowe serwisy porównywania cen – droga do konkurencji doskonałej? 0 0 0 5 0 0 3 88
Metody dostarczania towarów przez polskie sklepy internetowe – wyniki badań 0 0 0 8 0 0 1 83
Metody prognozowania popytu i zarządzanie gospodarką magazynową w polskich sklepach internetowych – wyniki badań 1 1 1 17 1 1 2 209
Model dropshippingu w sklepie internetowym 0 2 2 70 0 3 12 332
Practical Aspects of Log File Analysis for E-Commerce 0 0 0 38 0 1 1 146
Problem ostatniej mili – wyniki badań sklepów internetowych i konsumentów 1 1 2 20 1 3 8 94
Propozycja kryteriów służących ocenie konkurencyjności sklepów internetowych 0 0 0 6 0 0 0 59
Social Media Marketing for Businesses: Organic Promotions of Web-Links on Facebook 0 2 3 38 3 11 16 203
Sprzedaż zagraniczna prowadzona przez polskie sklepy internetowe – wyniki badań 0 0 0 13 0 0 1 136
Symulator obrotów magazynowych w sklepie internetowym - propozycja implementacji 0 0 0 7 0 0 0 64
The Nuisance of Slow Moving Products in Electronic Commerce 0 0 0 4 0 0 0 31
Total Working Papers 2 6 8 736 11 29 70 4,072


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Social media marketing for businesses: Organic promotions of web-links on Facebook 1 2 3 9 6 10 35 124
The problem of shelf-warmers in electronic commerce: a proposed solution 0 0 0 1 1 1 2 16
The problem of shelf-warmers in electronic commerce: a proposed solution 0 0 0 0 0 0 0 19
Using association rules to assess purchase probability in online stores 0 0 0 25 0 0 3 97
Using association rules to assess purchase probability in online stores 0 0 2 7 0 1 7 67
Total Journal Articles 1 2 5 42 7 12 47 323


Statistics updated 2024-06-06