Access Statistics for Grzegorz Chodak

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
ABC Analysis in an Internet Shop: A New Set of Criteria 0 0 0 43 2 2 6 121
Analiza dystrybucji w sklepach internetowych 0 0 0 9 2 3 5 100
Analiza metod dostarczania towarów przez polskie sklepy internetowe – wyniki badań 0 0 0 14 1 1 3 163
Analiza współpracy sklepów internetowych z przedsiębiorstwami kurierskimi i Pocztą Polską – wyniki badań 0 0 0 8 0 0 3 99
Analysis of on-line services 0 0 0 6 1 1 3 28
Bariery utrudniające ekspansję polskich sklepów internetowych na rynki zagraniczne 0 1 1 2 1 4 5 38
Cost-oriented recommendation model for e-commerce 0 0 1 23 0 0 3 94
Czy handel elektroniczny wydłuża czas życia produktu? 0 0 3 12 0 0 5 84
Degree of Economic Freedom and Relationship to Economic Growth and Human Development 0 0 10 68 2 4 18 150
Dostępność towaru w magazynie a czas realizacji zamówienia w sklepie internetowym – wyniki badań 0 0 0 4 0 0 2 40
E-commerce narzędziem globalizacji handlu 0 5 6 31 1 8 23 125
Evolution of polish E-commerce - main trends and perspectives 0 0 0 85 1 1 4 395
Genetic algorithms in forecasting of Internet shops demand 0 0 1 18 1 1 5 77
Genetic algorithms in seasonal demand forecasting 0 1 8 104 1 4 23 316
Gospodarka magazynowa, prognozowanie popytu i wysyłka w sklepach internetowych – wyniki badań 0 1 2 14 2 4 12 189
Internet jako dodatkowy kanał dystrybucji – efekt synergii czy kanibalizm? 0 0 1 24 1 4 12 311
Internetowe serwisy porównywania cen – droga do konkurencji doskonałej? 0 0 0 4 1 1 5 75
Metody dostarczania towarów przez polskie sklepy internetowe – wyniki badań 0 0 0 7 3 4 7 74
Metody prognozowania popytu i zarządzanie gospodarką magazynową w polskich sklepach internetowych – wyniki badań 0 0 0 15 1 2 4 196
Model dropshippingu w sklepie internetowym 2 2 8 45 6 10 35 225
Practical Aspects of Log File Analysis for E-Commerce 0 1 3 31 0 3 19 101
Problem ostatniej mili – wyniki badań sklepów internetowych i konsumentów 0 0 2 9 2 2 15 64
Propozycja kryteriów służących ocenie konkurencyjności sklepów internetowych 0 0 2 6 0 0 4 46
Social Media Marketing for Businesses: Organic Promotions of Web-Links on Facebook 2 5 16 16 4 11 50 50
Sprzedaż zagraniczna prowadzona przez polskie sklepy internetowe – wyniki badań 0 0 0 10 1 2 5 113
Symulator obrotów magazynowych w sklepie internetowym - propozycja implementacji 0 0 0 7 1 1 3 58
The Nuisance of Slow Moving Products in Electronic Commerce 0 0 0 2 1 1 3 23
Total Working Papers 4 16 64 617 36 74 282 3,355


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
The problem of shelf-warmers in electronic commerce: a proposed solution 0 0 0 0 0 0 0 0
Using association rules to assess purchase probability in online stores 3 6 12 14 3 10 27 41
Using association rules to assess purchase probability in online stores 0 0 1 3 0 7 24 41
Total Journal Articles 3 6 13 17 3 17 51 82


Statistics updated 2020-09-04