Access Statistics for Grzegorz Chodak

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
ABC Analysis in an Internet Shop: A New Set of Criteria 0 0 0 46 0 0 0 129
Analiza dystrybucji w sklepach internetowych 0 0 0 9 0 0 2 111
Analiza metod dostarczania towarów przez polskie sklepy internetowe – wyniki badań 0 0 1 15 0 0 2 171
Analiza współpracy sklepów internetowych z przedsiębiorstwami kurierskimi i Pocztą Polską – wyniki badań 0 0 1 9 0 2 9 113
Analysis of on-line services 0 0 0 6 0 0 2 33
Bariery utrudniające ekspansję polskich sklepów internetowych na rynki zagraniczne 0 0 0 3 0 0 5 51
Cost-oriented recommendation model for e-commerce 0 0 0 25 1 1 5 110
Czy handel elektroniczny wydłuża czas życia produktu? 0 0 0 12 0 0 3 92
Degree of Economic Freedom and Relationship to Economic Growth and Human Development 0 0 1 72 0 0 3 169
Dostępność towaru w magazynie a czas realizacji zamówienia w sklepie internetowym – wyniki badań 0 0 0 5 0 2 11 60
E-commerce narzędziem globalizacji handlu 0 0 2 38 0 1 5 157
Evolution of polish E-commerce - main trends and perspectives 0 0 0 89 0 3 4 412
Genetic algorithms in forecasting of Internet shops demand 0 0 0 19 0 0 1 82
Genetic algorithms in seasonal demand forecasting 0 0 1 114 0 0 6 354
Gospodarka magazynowa, prognozowanie popytu i wysyłka w sklepach internetowych – wyniki badań 0 1 1 19 1 2 7 215
Internet jako dodatkowy kanał dystrybucji – efekt synergii czy kanibalizm? 0 0 1 27 1 6 14 332
Internetowe serwisy porównywania cen – droga do konkurencji doskonałej? 0 1 1 5 0 2 5 83
Metody dostarczania towarów przez polskie sklepy internetowe – wyniki badań 0 0 0 8 0 0 2 82
Metody prognozowania popytu i zarządzanie gospodarką magazynową w polskich sklepach internetowych – wyniki badań 0 0 0 16 0 1 2 207
Model dropshippingu w sklepie internetowym 0 0 3 67 0 4 23 315
Practical Aspects of Log File Analysis for E-Commerce 0 0 0 38 0 0 4 144
Problem ostatniej mili – wyniki badań sklepów internetowych i konsumentów 0 1 1 17 0 2 4 83
Propozycja kryteriów służących ocenie konkurencyjności sklepów internetowych 0 0 0 6 0 0 1 59
Social Media Marketing for Businesses: Organic Promotions of Web-Links on Facebook 0 0 2 34 0 1 14 183
Sprzedaż zagraniczna prowadzona przez polskie sklepy internetowe – wyniki badań 0 0 0 13 0 1 9 135
Symulator obrotów magazynowych w sklepie internetowym - propozycja implementacji 0 0 0 7 0 0 1 64
The Nuisance of Slow Moving Products in Electronic Commerce 0 0 1 4 0 1 4 31
Total Working Papers 0 3 16 723 3 29 148 3,977


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Social media marketing for businesses: Organic promotions of web-links on Facebook 1 2 3 5 9 11 32 72
The problem of shelf-warmers in electronic commerce: a proposed solution 0 0 0 0 0 0 5 19
The problem of shelf-warmers in electronic commerce: a proposed solution 0 0 0 1 0 0 1 14
Using association rules to assess purchase probability in online stores 0 0 2 25 0 4 12 93
Using association rules to assess purchase probability in online stores 0 0 1 5 0 1 4 60
Total Journal Articles 1 2 6 36 9 16 54 258


Statistics updated 2023-03-10