Access Statistics for Özgür Döğerlioğlu

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Endüstri İşletmelerinde Kurum Kültürünün Kalite Kültürüne Dönüşümü 0 0 0 0 0 1 8 118
Sosyal Ağlar Ve Örgütsel Başarı: Yerleşiklik Teorisi 0 0 0 0 12 28 86 1,412
Toplam Kalite Yönetimi 0 0 0 0 0 0 1 66
Total Journal Articles 0 0 0 0 12 29 95 1,596


Statistics updated 2021-01-03