Access Statistics for Özgür Döğerlioğlu

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Endüstri İşletmelerinde Kurum Kültürünün Kalite Kültürüne Dönüşümü 0 0 0 0 0 1 4 129
Sosyal Ağlar Ve Örgütsel Başarı: Yerleşiklik Teorisi 0 0 0 0 4 15 54 1,577
Toplam Kalite Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 69
Total Journal Articles 0 0 0 0 4 16 58 1,775


Statistics updated 2023-06-05