Access Statistics for Andries de Grip

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
"Employability-Miles" and Worker Employability Awareness 0 0 0 35 0 0 2 161
"Employability-miles" and worker employability awareness 0 0 0 12 0 0 0 117
"Employability-miles" and worker employability awareness 0 0 0 10 0 0 0 54
Aanvulling arbeidsmarktmodule i-see project: wetenschappelijk onderwijs 0 0 0 0 0 0 0 3
Actuele arbeidsmarktinformatie voor de regio Rijnmond 0 0 0 0 0 0 0 1
Alice in prognoseland: over de zin van arbeidsmarktprognoses 0 0 0 16 0 0 0 177
An evaluation of labour market forecasts by type of education and occupation for 1992 0 0 0 0 0 0 0 4
An explanation of the educational structure of occupations 0 0 0 0 0 1 1 6
An explanation of the occupational structure of sectors of industry 0 0 0 1 0 0 0 16
Apothekers en de openbare apotheek: arbeidsmarktmonitor apotheekbranche 2003-2004 0 0 0 0 0 0 0 4
Arbeidsmarktindicatoren: een inventarisatie 0 0 0 0 0 0 1 3
Arbeidsmarktinformatie naar bedrijfssector, beroep en opleiding voor de provincie Noord-Holland 0 0 0 0 0 0 1 3
Arbeidsmarktinformatie naar opleiding en beroep voor de provincie Friesland: tabellenoverzicht 0 0 0 0 0 0 1 6
Arbeidsmarktinformatie naar opleiding en beroep voor de provincie Noord-Holland 0 0 0 0 0 0 0 3
Arbeidsmarktmonitor Apotheekbranche Verkenning opzet tweede cyclus (2003-2005) 0 0 0 100 0 0 0 545
Arbeidsmarktmonitor Metalektro 0 0 0 8 0 0 0 43
Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2004 0 0 0 0 0 0 0 2
Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2005 0 0 0 0 0 0 0 3
Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2011 0 0 0 6 0 0 0 33
Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2012 0 0 0 4 0 0 0 33
Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2013 0 0 0 9 0 0 1 17
Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2014 0 0 0 5 0 0 0 34
Arbeidsmarktmonitor Metalektro, Editie 2007 0 0 0 0 0 0 1 3
Arbeidsmarktmonitor metalektro 2002 0 0 0 0 0 0 0 1
Arbeidsmarktmonitor metalektro 2003 0 0 0 0 0 0 0 0
Arbeidsmarktmonitor metalektro: editie 2009 0 0 0 19 0 0 0 89
Arbeidsmarktmonitor metalektro: editie 2010 0 0 0 7 0 0 0 99
Arbeidsmarktmonitor metalektro: editie 2011 0 0 0 69 0 0 1 177
Arbeidsmarktperspectieven voor meisjes en allochtonen 0 0 0 0 0 0 0 7
Arbeidsmarktrelevantie studie onderwijswetenschappen 0 0 0 41 0 0 0 423
Assistenten en medewerkers in de openbare apotheek: arbeidsmarktmonitor apotheekbranche 2003-2004 0 0 0 0 0 0 0 1
Atypical employment relations by occupational sector in the European Union 0 0 0 1 0 0 3 9
Beyond manpower planning: ROA's labour market model and its forecasts to 2002 0 0 0 2 0 0 0 9
Causes of labour market imperfections in the Dutch construction industry 0 0 0 12 0 0 0 96
Clustering occupational classes by educational structure 0 0 0 0 0 0 0 1
Concurrentiekracht, productiviteit en human capital: een vergelijking tussen Nederland en Duitsland 0 0 0 0 0 0 0 1
Conspicuous Work: Peer Working Time, Labour Supply and Happiness for Male Workers 0 0 0 58 0 0 2 99
Conspicuous work: peer working time, labour supply, and happiness 0 0 0 0 0 1 1 20
Conspicuous work: peer working time, labour supply, and happiness for male workers 0 0 0 35 0 0 1 59
De Limburgse arbeidmarkt 1999-2004 0 0 0 0 0 0 0 0
De Limburgse arbeidsmarkt 1997-2002 0 0 0 0 0 0 0 2
De Limburgse arbeidsmarkt 1997-2002 0 0 0 0 0 0 0 2
De Limburgse arbeidsmarkt 1998-2002 0 0 0 0 0 0 0 2
De Limburgse arbeidsmarkt 1999-2004 0 0 0 0 0 0 0 0
De Limburgse arbeidsmarkt 2000-2004 0 0 0 0 0 0 0 0
De Limburgse arbeidsmarkt 2000-2004 0 0 0 0 0 0 0 0
De Limburgse arbeidsmarkt 2001-2006 0 0 0 0 0 0 0 0
De aansluiting tussen het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt: een theoretisch kader 0 0 0 3 0 0 1 10
De actuele en toekomstige arbeidsmarktsituatie voor musici 0 0 0 0 0 0 0 2
De arbeidsmarkt naar beroep in 1992 en de positie van academici daarbinnen 0 0 0 0 0 0 1 6
De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep in 1992 0 0 0 0 0 0 0 2
De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016 0 0 0 4 0 0 1 49
De arbeidsmarkt voor apothekersassistenten tot 2010: een toekomstverkenning 0 0 0 0 0 0 0 1
De arbeidsmarkt voor informatici 0 0 0 0 0 0 0 0
De arbeidsmarktperspectieven van studierichting in het wetenschappelijk onderwijs 1992: arbeidsmarktmodule i-see project 0 0 0 0 0 0 0 2
De bruikbaarheid van deelmarktinformatie voor het informatiesysteem onderwijs-arbeidsmarkt 0 0 0 0 0 0 0 5
De doorstroom van het initieel naar het niet-initieel onderwijs 0 0 0 35 0 0 0 495
De doorstroom van het reguliere naar het niet-reguliere onderwijs 0 0 0 45 0 0 0 288
De euregionale arbeidsmarkt: van fictie naar werkelijkheid 0 0 0 0 0 0 0 3
De inpassing van schoolverlatersinformatie in het ROA-informatiesysteem onderwijs-arbeidsmarkt 0 0 0 0 0 0 0 2
De invloed van vraagfactoren op de markt voor leerovereenkomsten 0 0 0 0 0 0 0 7
De inzet van niet-direct inzetbaar arbeidsaanbod bij knelpunten op de arbeidsmarkt 0 0 0 40 0 0 0 617
De ontwikkeling van het project onderwijs-arbeidsmarkt 1986-1998 0 0 0 149 0 0 0 877
De positie en aansluiting op de arbeidsmarkt van schoolverlaters van het MBO in Midden-Limburg 0 0 0 1 0 0 0 1
De toekomstige arbeidsmarktpositie van het Hoger Onderwijs 0 0 0 0 0 0 0 2
Demographic Change in the Netherlands: Strategies for Resilient Labour Markets 0 1 1 29 0 2 7 96
Depreciatie van menselijk kapitaal 0 0 0 16 0 0 0 97
Do Recruiters Select Workers with Different Personality Traits for Different Tasks? A Discrete Choice Experiment 0 0 0 18 1 2 6 43
Do employees with flexible contracts receive less training? 0 0 0 0 0 0 0 5
Do low-skilled youngsters get better jobs in countries where internal labour markets dominate? 0 0 0 0 0 0 0 1
Do new ways of working increase informal learning? 0 0 0 37 1 1 3 170
Do new ways of working increase informal learning? 0 0 0 11 0 0 1 72
Do recruiters select workers with different personality traits for different tasks? A discrete choice experiment 0 0 0 13 0 0 1 22
Do recruiters select workers with different personality traits for different tasks? A discrete choice experiment 0 0 0 13 0 0 4 31
Does Informal Learning at Work Differ between Temporary and Permanent Workers? Evidence from 20 OECD Countries 0 0 0 54 0 0 1 97
Does early-career underemployment impact future career success? A path dependency perspective 0 0 0 12 0 0 1 70
Does early-career underemployment impact future career success?: a path dependency perspective 0 0 0 27 0 1 5 152
Does on-the-job informal learning in OECD countries differ by contract duration 0 0 0 30 1 1 1 103
Does on-the-job informal learning in OECD countries differ by contract duration? 0 0 0 17 0 0 1 67
Does perceived support in employee development affect personnel turnover? 0 0 0 75 0 0 0 380
Does perceived support in employee development affect personnel turnover? 0 0 0 50 0 0 0 291
Does skill obsolescence increase the risk of employment loss? 0 0 0 4 0 0 1 68
Duurzame inzetbaarheid en pensionering in de overheid en het onderwijs 0 1 1 25 0 1 4 125
Education and Growth with Learning by Doing 0 0 0 50 0 0 2 60
Education and growth with learning by doing 0 0 0 32 0 1 2 62
Education and growth with learning by doing 0 0 0 51 0 1 1 61
Een leven lang leren in Nederland 0 0 0 10 0 0 0 74
Een systematische kwalitatieve typering van arbeidsmarktinformatie 0 0 1 2 0 0 1 7
Een verklaring van de beroepenstructuur van bedrijfstakken 0 0 0 0 0 0 0 1
Een verklaring van de opleidingenstructuur van beroepen 0 0 0 0 0 0 0 3
Eerste evaluatie informatiesysteem onderwijs-arbeidsmarkt 0 0 0 0 0 0 0 3
Employability in bedrijf: naar een employability index voor bedrijfssectoren: themarapport werkgelegenheid en scholing 1998 0 0 0 2 0 0 0 3
Employability portfolio voor bedrijfssectoren en bedrijven 0 0 0 0 0 0 0 4
Employers' Willingness to Invest in the Training of Temporary Workers: A Discrete Choice Experiment 0 2 4 18 1 3 6 33
Employers’ willingness to invest in the training of temporary workers: a discrete choice experiment 0 0 1 8 1 1 5 25
Employers’ willingness to invest in the training of temporary workers: a discrete choice experiment 0 0 0 13 0 1 1 17
Employment and industrial relations in the Dutch call center sector 0 0 0 0 0 0 0 5
Estimating the Relationship between Skill and Overconfidence 0 0 0 51 0 0 0 57
Estimating the Relationship between Skill and Overconfidence 0 1 1 70 0 1 2 122
Estimating the Relationship between Skill and Overconfidence 0 0 0 39 0 1 1 104
Estimating the relationship between skill and overconfidence 0 0 0 0 0 0 0 0
Estimating the relationship between skill and overconfidence 0 0 0 67 1 1 4 46
Evaluatie arbeidsmarktprognoses naar opleiding en beroep in 1992 0 0 0 0 0 0 0 5
Evaluatie van de RUBS-schoolverlatersenquete 1989 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluating human capital obsolescence 0 0 0 4 0 0 2 89
Explaining trade in industrialized countries by country-specific human capital factor endowments 0 0 0 0 0 0 0 2
Flexible contracts and human capital investments 0 1 1 63 0 1 1 172
Flexible contracts and human capital investments 0 0 0 45 0 1 1 113
Forecasting flows into and out of apprenticeship training: a scenerio approach 0 0 0 0 0 0 0 1
Forecasting the labour markets for research scientists and engineers in the European Union 0 0 0 1 0 0 1 5
Future job opportunities in the European Union: towards a EURES database on regional labour market forecasts 0 0 0 3 0 0 0 8
Gebruikersonderzoek ROA-rapport 'de arbeidsmarkt naar opleiding en beroep' 0 0 0 0 0 0 0 2
Gradual Retirement, Financial Incentives, and Labour Supply of Older Workers: Evidence from a Stated Preference Analysis 0 0 0 58 0 0 6 110
Gradual retirement, financial incentives, and labour supply of older workers: Evidence from a stated preference analysis 0 0 0 33 0 0 4 83
Gradual retirement, financial incentives, and labour supply of older workers: evidence from a stated preference analysis 0 0 0 0 0 1 1 9
Herijking ROA-informatiesysteem onderwijs-arbeidsmarkt 0 0 0 0 0 0 0 2
Het beroependomein van opleidingen 0 0 0 0 0 0 0 4
How People React to Pension Risk 0 0 0 7 0 0 1 5
How People React to Pension Risk 0 0 1 22 0 0 3 40
How Sensitive Are Individual Retirement Expectations to Raising the Retirement Age? 0 0 0 80 0 0 1 134
How and where do workers learn? 0 0 1 3 0 0 2 5
How individuals react to defined benefit pension risk 0 0 0 30 0 0 0 47
How individuals react to defined benefit pension risk 0 0 0 5 0 0 0 37
How sensitive are individual retirement expectations to raising the retirement age 0 0 0 54 0 0 0 113
How sensitive are individual retirement expectations to raising the retirement age? 0 0 0 42 0 0 1 107
Human capital depreciation during family-related career interruptions in male and female occupations 0 0 0 133 1 1 2 861
Human capital depreciation during family-related career interruptions in male and female occupations 0 0 3 138 0 1 8 524
In- en uitstroom op de markt voor leerovereenkomsten 0 0 0 0 0 0 0 4
Indicatoren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt MDGO: enkele arbeidsmarktindicatoren op basis van de RUBS-data 0 0 0 0 0 0 0 5
Indicatoren onderwijs-arbeidsmarkt technisch en economisch onderwijs (LBO en MBO) 0 0 0 1 0 0 0 2
Indicators of occupational employment in the European Union 0 0 0 0 0 0 0 0
International labour market indicators: a proposal for development 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventariserend onderzoek arbeidsmarktmodule I-SEE project 0 0 0 0 0 0 0 1
Is Part-Time Employment Beneficial for Firm Productivity? 0 0 0 116 0 0 1 557
Is There a Rationale to Contact the Unemployed Right from the Start? Evidence from a Natural Field Experiment 0 0 0 12 0 0 2 62
Is There a Rationale to Contact the Unemployed Right from the Start? Evidence from a Natural Field Experiment 0 0 0 13 0 0 1 79
Is part-time employment beneficial for firm productivity? 0 0 0 42 1 1 2 113
Is part-time employment beneficial for firm productivity? 0 1 3 27 0 1 4 215
Is there a rationale to contact the unemployed right from the start? Evidence from a natural field experiment 0 0 0 10 0 0 3 95
Job Tasks, Computer Use, and the Decreasing Part-Time Pay Penalty for Women in the UK 0 0 0 29 0 0 0 54
Job tasks, computer use, and the decreasing part-time pay penalty for women in the UK 0 0 0 23 0 1 3 70
Job tasks, computer use, and the decreasing part-time pay penalty for women in the UK 0 0 0 17 0 0 0 72
Job-Worker Mismatch and Cognitive Decline 0 0 0 85 0 0 0 335
Job-worker mismatch and cognitive decline 0 0 0 1 0 1 3 16
Klantcontact: rekrutering, competenties en perspectieven van medewerkers in callcenters 0 0 0 0 0 0 0 2
Knelpunten op de arbeidsmarkt en personeelsbeleid in de openbare apotheek 0 0 0 0 0 0 0 2
Labour Market Segmentation Revisited: A Study of the Dutch Call Centre Sector 0 0 0 1 0 0 0 4
Labour market information and the choice of vocational specialization 0 0 1 1 0 0 1 5
Labour market prospects for occupations and academic studies in 1992 0 0 0 0 0 0 0 4
Labour-market indicators: an inventory 0 0 0 0 0 0 0 4
Landelijke en regionale werkloosheidsindicatoren 1991 0 0 0 0 0 0 0 0
Langer doorwerken, werksituatie en productiviteit: vervolgmeting (2009) VPL-onderzoek 0 0 0 19 0 0 0 50
Leren en werken 0 0 0 70 0 0 1 243
Leren onder werkenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt 0 1 7 78 1 2 14 222
Levenslang leren en competentieontwikkeling 0 0 11 76 1 4 31 188
Life sciences in zuidoost Nederland 0 0 0 10 0 0 1 75
Locus of Control and Investment in Risky Assets 0 1 2 75 1 2 6 78
Locus of control and investment in risky assets 0 0 2 30 0 1 8 136
Locus of control and investment in risky assets 0 0 1 79 0 0 2 234
Loont HRM? een literatuurverkenning 0 0 0 1 0 0 0 1
Loont het investeren in het personeel? 0 0 0 0 0 0 0 4
Loopbanen na Maastricht University: metingen 2008 en 2009 0 0 0 11 0 0 0 56
Measuring skill shortages 0 0 2 5 0 0 3 10
Meer licht op de regionale arbeidsmarkt 0 0 0 0 0 0 0 2
Methodiek arbeidsmarktprognoses en -indicatoren 1997-2002 0 0 0 86 0 0 0 320
Methodiek arbeidsmarktprognoses en -indicatoren 1999-2004 0 0 0 74 1 1 1 280
Methodiek en structuur arbeidsmarktmodule I-see! 1991 0 0 0 0 0 0 0 3
Methodiek schoolverlatersinformatiesysteem 2002 0 0 0 13 0 0 1 202
Methodiek van het informatiesysteem onderwijs-arbeidsmarkt 1993 0 0 0 1 0 0 0 11
Methodiek van het informatiesysteem onderwijs-arbeidsmarkt 1995 0 0 0 0 0 0 0 2
Methodiek werkgelegenheid en scholing 1996 0 0 0 52 0 0 1 275
Methodiek werkgelegenheid en scholing 1997 0 0 0 21 0 0 3 383
Methodology of the ROA information system on occupational groups and types of education 0 0 0 0 0 0 1 2
Mission of the Company, Prosocial Attitudes and Job Preferences: A Discrete Choice Experiment 0 0 0 61 0 0 2 25
Mission of the Company, Prosocial Attitudes and Job Preferences: A Discrete Choice Experiment 0 0 0 9 0 0 1 15
Mission of the company, prosocial attitudes and job preferences: A discrete choice experiment 0 0 0 26 0 0 0 64
Mission of the company, prosocial attitudes and job preferences: a discrete choice experiment 0 0 0 18 0 0 2 42
Mission of the company, prosocial attitudes and job preferences: a discrete choice experiment 0 0 0 62 0 4 7 151
Monitoring skill potentials for technological innovation and diffusion 0 0 0 1 0 0 0 3
NEETs in Limburg: trends, spreiding, en duiding 0 0 0 2 0 0 0 4
Naar een HRM portfolio: Universiteit Maastricht 0 0 0 0 0 0 0 5
Naar een employability monitor 0 0 0 2 0 0 1 7
Naar een informatiesysteem onderwijs-arbeidsmarkt voor de haven van Rotterdam: verslag vooronderzoek 0 0 0 1 0 0 0 5
Nederland in leerstand 0 0 6 37 1 2 15 89
Neet aan ’t werk, neet op sjoël, neet op training: NEET in Limburg in 2020 0 0 0 1 0 0 1 13
Negative Reciprocity and Retrenched Pension Rights 0 0 0 55 0 0 2 132
Negative reciprocity and retrenched pension rights 0 0 0 15 0 1 2 163
New ways of working and work engagement 0 0 1 30 0 1 5 126
New ways of working and work engagement 0 0 7 63 0 3 21 210
Occupational reallocation in response to supply shocks 0 0 0 1 0 0 0 1
Ondersteunende beroepen in het onderwijs: naar een gevalideerd functieraamwerk 0 0 0 0 0 0 0 3
Ontwikkelingscheque: uitwerking advies denktank leren en werken 0 0 0 13 0 0 0 61
Op zoek naar informatiebronnen over de arbeidsmarktpositie van academici 0 0 0 0 0 0 0 1
Operationalisatie profielschetsen kwetsbare groepen 0 0 2 3 0 0 2 15
Opzet en methodiek scenario's arbeidsmarkt zorgsector 0 0 0 0 0 0 0 2
Overzicht onderwijs-arbeidsmarkt Euregio Maas - Rijn 0 0 0 0 0 0 0 4
Peer working time, labour supply, and happiness for male workers 0 0 0 17 0 0 11 147
Pensioenverwachtingen en personeelsbeleid: jaarverslag 2012 0 0 0 6 0 0 0 24
Pensioenverwachtingen en personeelsbeleid: verslag van de ROA enquête 2011 0 0 1 15 0 0 5 55
Profielschets bijstandsontvangers Heerlen 0 0 0 3 0 0 1 12
Profielschets uitkeringsafhankelijke inwoners in Limburg 0 0 0 1 0 0 2 6
Prognose arbeidsmarktinstroom van schoolverlaters per opleidingstype 0 0 0 0 0 0 0 2
ROA-beroepenclassificatie 1990 0 0 0 0 1 1 3 9
Raamwerk Evaluatie Interventies Leven Lang Ontwikkelen 2 4 10 59 3 6 21 122
Redistribution of Individual Pension Wealth to Survivor Pensions: Evidence from a Stated Preferences Analysis 0 0 0 23 0 1 4 73
Regionaal arbeidsmarkt informatie systeem Limburg: een verkennende analyse 0 0 0 0 0 0 0 0
Regional labour market forecasts by education and occupation in the Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0
Regional supply-demand discrepancies: a training perspective 0 0 0 0 0 0 0 10
Regionale arbeidsmarktinformatie naar opleiding en beroep: een verkenning vanuit het ROA-informatiesysteem onderwijs-arbeidsmarkt 0 0 0 0 0 0 0 0
Replacement demand forecasts by occupation and education 0 0 0 1 1 1 1 5
Retirement and Cognitive Development: Are the Retired Really Inactive? 0 0 0 58 0 0 1 204
Retirement and Cognitive Development: Are the Retired Really Inactive? 0 0 0 16 0 1 4 97
Retirement and cognitive development: are the retired really inactive? 0 0 0 28 0 0 0 99
Retirement and cognitive development: are the retired really inactive? 0 0 0 29 0 1 1 245
Rules, rule-following and cooperation 0 0 2 18 2 3 9 115
Scenario-analyse van de vervangingsvraag tot 2010 0 0 0 253 0 0 2 783
Scholing van werkenden: themarapport werkgelegenheid en scholing 1998 0 0 0 0 0 0 0 3
Schoolverlaters in crisistijd 0 0 0 1 0 0 0 16
Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2010 0 0 0 18 0 0 0 62
Sectorverkenning arbeidsmarkt Zuid-Limburg: De metaal- en elektrotechnische industrie 0 0 0 0 0 0 0 3
Shattered Dreams: The Effects of Changing the Pension System Late in the Game 0 0 0 82 0 0 0 304
Shattered dreams: the effects of changing the pension system late in the game 0 0 0 25 0 0 1 142
Shattered dreams: the effects of changing the pension system late in the game 0 0 0 54 0 0 0 262
Skill Obsolescence, Lifelong Learning and Labor Market Participation 1 1 1 276 2 3 9 1,004
Skills and low pay: upgrading or overeducation? 0 0 0 4 1 1 7 24
Skills for the 21st century: implications for education 0 0 1 26 1 4 9 150
Skills, Wage Dispersion and Wage Mobility in the 1990s: The Case of the Netherlands, Germany, France and the United Kingdom 0 0 0 12 0 0 0 67
Technologie indicators: population, labour and schooling: 1990 report 0 0 0 1 0 0 0 2
Technologie-indicatoren met betrekking tot scholing en arbeid 0 0 0 0 0 0 0 1
Technologie-indicatoren: bevolking, arbeid en scholing: Rapportage 1990 0 0 0 0 0 0 0 0
Technology indicators referring tot education and labour 0 0 0 0 0 0 0 1
Technology, Selection, and Training in Call Centers 0 0 0 41 0 0 0 281
Terrorism and Integration of Muslim Immigrants 0 0 0 63 0 0 1 131
Terrorism and Integration of Muslim Immigrants 0 0 0 4 0 0 2 36
Terrorism and integration of Muslim immigrants 0 0 0 25 1 1 2 71
Terrorism and integration of Muslim immigrants 0 0 0 4 0 1 4 64
The Dutch observatory on employment and training 0 0 0 0 0 0 3 11
The Effect of Choice Options in Training Curricula on the Supply of and Demand for Apprenticeships 0 0 0 9 0 0 0 39
The Effects of Human Resource Management on workers' wages and firms' productivity 0 0 0 2 0 0 0 11
The Effects of Pension Rights and Retirement Age on Training Participation: Evidence from a Natural Experiment 0 0 0 56 0 0 2 342
The Effects of Training on Own and Co-Worker Productivity: Evidence from a Field Experiment 0 0 1 61 0 0 4 211
The Effects of Training on Own and Co-Worker Productivity: Evidence from a Field Experiment 0 0 0 101 1 2 6 277
The Relation between Maternal Work Hours and Cognitive Outcomes of Young School-Aged Children 0 0 0 23 0 1 1 71
The Role of Peers in Estimating Tenure-Performance Profiles: Evidence from Personnel Data 0 0 0 36 0 0 1 151
The costs of not training: contribution for the Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 2
The effect of choice options in training curricula on the supply of and demand for apprenticeships 0 0 0 4 0 0 0 29
The effect of choice options in training curricula on the supply of and demand for apprenticeships 0 0 0 5 0 0 0 58
The effects of pension rights and retirement age on training participation: evidence from a natural experiment 0 0 0 51 0 0 2 235
The effects of pension rights and retirement age on training participation: evidence from a natural experiment 0 0 0 22 0 1 1 125
The effects of training and overeducation on career mobility in a segmented labour market 0 0 1 10 0 0 3 27
The effects of training on own and co-worker productivity: Evidence from a field experiment 0 0 2 29 0 1 7 189
The effects of training on own and co-worker productivity: evidence from a field experiment 0 0 0 8 0 1 2 109
The effects of training on own and co-worker productivity: evidence from a field experiment 0 0 0 39 0 0 1 223
The information system on education and the labour market developed by ROA 0 0 0 0 0 0 0 3
The labour market by education and occupation in 1992 0 0 0 0 0 0 0 5
The provision, employment and educational attainment of technically skilled workers across industrialised countries 0 0 0 0 0 0 0 197
The relation between maternal work hours and cognitive outcomes of young school-aged children 0 0 0 9 0 0 1 71
The relation between maternal work hours and cognitive outcomes of young school-aged children 0 0 0 20 0 0 0 48
The role of peers in estimating tenure-performance profiles: evidence from personnel data 0 0 0 5 0 1 2 79
The role of peers in estimating tenure-performance profiles: evidence from personnel data 0 0 0 18 0 0 0 196
Toekomst in techniek?: waarde-orientatie, beeldvorming en keuze-intenties van jongeren 0 0 0 1 0 0 0 5
Toekomstverkenning arbeidsmarkt apothekersassistenten in de openbare apotheek 0 0 0 0 0 0 0 4
Toekomstverkenning arbeidsmarkt zorgsector 0 0 0 1 0 0 1 3
Toekomstverkenning leerlingwezen 0 0 0 0 0 0 0 4
Training Access, Reciprocity, and Expected Retirement Age 0 0 1 30 0 0 2 90
Training Background and Early Retirement 0 0 0 77 0 1 2 336
Training access, reciprocity, and expected retirement age 0 0 0 16 1 1 1 47
Training access, reciprocity, and expected retirement age 0 0 0 17 0 0 2 98
Training and early retirement 0 0 0 16 0 0 0 145
Training and mobility 0 0 0 0 0 0 0 5
Training, task flexibility and low skilled workers' employability 0 0 0 0 0 0 1 6
Upgrading in the European Union 0 0 0 0 0 0 1 3
Vacancies, employment growth and the demand for newcomers on the labour market 0 0 0 0 0 0 0 1
Vergelijking tussen de huidige CBS- en de ROA-beroepenclassificatie 0 0 0 0 0 0 0 3
Versoberde pensioenen en de werkinzet van oudere werknemers: vervolgmeting (2010) VPL-onderzoek 0 0 0 0 0 0 1 5
Vervangingsvraagprognoses naar beroep en opleiding 0 0 0 0 0 0 1 3
Vocational versus communicative competencies as predictors of job satisfaction: pharmacy assistants at the interface of professional and commercial work 0 0 0 0 0 0 0 7
Wage structure and labor mobility in the Netherlands 1999-2003 0 0 0 50 0 0 0 151
Werken en leren in Nederland 1 2 6 39 1 3 14 111
Werken en leren in de zorg- en welzijnssector 0 0 0 2 0 0 0 7
Werken en leren in openbaar bestuur en overheidsdiensten 0 0 0 2 0 0 0 6
Werken in de openbare apotheek 0 0 1 1 0 0 2 4
Werkenden in leerstand 0 0 1 1 0 0 1 6
Werkgelegenheid en scholing 1996 0 0 0 0 0 0 0 0
Werkgelegenheid en scholing 1996 0 0 0 0 0 0 1 2
Werkloosheidsindicatoren voor schoolverlaters 0 0 0 0 0 0 0 2
Wervingskracht en arbeidsmarktpositie: school voor levenswetenschappen 0 0 0 0 0 0 1 2
What Affects International Migration of European Science and Engineering Graduates? 0 0 1 84 0 0 1 355
What affects international migration of European science and engineering graduates? 0 0 0 95 1 2 2 449
What affects lifelong learning of scientists and engineers? 0 0 0 28 0 0 0 124
What affects lifelong learning of scientists and engineers? 0 1 1 109 0 1 2 331
Which skills protect graduates against a alack labour market? 0 0 0 53 0 0 1 186
Which skills protect graduates against a alack labour market? 0 0 0 86 0 0 1 226
Why Do Low-Educated Workers Invest Less in Further Training? 0 1 1 139 0 1 4 387
Why do low-educated workers invest less in further training? 0 0 0 56 0 0 1 211
Why do low-educated workers invest less in further training? 0 0 0 44 0 1 3 214
Why do part-time workers invest less in human capital than full-timers? 0 0 0 164 0 0 0 566
Work-Related Learning and Skill Development in Europe: Does Initial Skill Mismatch Matter? 0 0 2 43 0 0 3 77
Work-related learning and skill development in Europe: Does initial skill mismatch matter? 0 0 0 86 0 0 0 118
Work-related learning and skill development in Europe: Does initial skill mismatch matter? 0 0 0 0 2 2 2 18
Workshop attendance as a mode of learning 2 2 2 15 7 9 29 142
Workshop attendance as a mode of learning: Evidence from the Netherlands 0 0 0 6 0 0 1 32
Total Working Papers 6 20 95 6,703 38 102 485 27,244
2 registered items for which data could not be found


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
'Employability-miles' and worker employability awareness 0 0 0 8 0 0 0 69
Are More Competent Workers More Satisfied? 0 0 0 13 0 0 0 118
Are graduates’ intrapreneurial skills optimally used for innovation? 0 0 0 2 0 1 6 30
Computer Use, Job Tasks and the Part-Time Pay Penalty 1 1 1 3 1 1 3 30
Conspicuous work: Peer working time, labour supply, and happiness 0 0 1 12 0 1 3 59
Cross‐national differences in job quality among low‐skilled young workers in Europe 0 0 1 1 0 0 1 1
Defining Occupational Groupings by Educational Structure 0 0 0 18 0 1 1 67
Do recruiters select workers with different personality traits for different tasks? A discrete choice experiment 0 1 3 4 1 2 9 14
Does informal learning at work differ between temporary and permanent workers? Evidence from 20 OECD countries 0 0 0 12 0 2 6 82
Does skill obsolescence increase the risk of employment loss? 0 1 2 27 1 4 16 167
Elasticity of substitution and productivity, capital and skill intensity differences across firms 0 0 0 82 0 0 2 315
Empirical studies of employment and performance of scientists and engineers 0 0 0 20 0 0 0 92
Employers’ willingness to invest in the training of temporary versus permanent workers: A discrete choice experiment 0 0 1 1 0 0 3 3
Estimating the relationship between skill and overconfidence 0 1 1 16 1 2 3 104
Explaining trade in industrialized countries by country-specific human capital endowments 0 0 0 46 0 0 0 208
Flexibility of the Labour Market 0 0 0 22 0 0 1 53
Flexible Contracts and Human Capital Investments 0 0 1 24 0 2 5 136
Forecasting replacement demand by occupation and education 0 1 2 137 1 4 5 377
Gradual retirement, financial incentives, and labour supply of older workers: Evidence from a stated preference analysis 0 0 0 8 0 0 6 90
How Sensitive are Individual Retirement Expectations to Raising the Retirement Age? 0 0 1 29 0 0 5 124
Human capital depreciation during hometime 1 2 7 84 3 4 18 325
Is Part-Time Employment Beneficial for Firm Productivity? 0 0 1 16 1 1 4 99
Is there a rationale to contact the unemployed right from the start? Evidence from a natural field experiment 0 0 0 6 0 0 4 61
Job-worker mismatch and cognitive decline 0 2 7 103 0 5 24 516
Labor market information and the choice of vocational specialization 1 1 2 53 1 1 2 216
Locus of control and investment in risky assets 0 0 1 10 0 0 7 59
Mission of the company, prosocial attitudes and job preferences: A discrete choice experiment 0 1 4 6 1 2 8 23
Redistribution of individual pension wealth to survivor pensions: Evidence from a stated preferences analysis 0 0 1 12 0 0 5 51
Retirement and cognitive development in the Netherlands: Are the retired really inactive? 0 0 0 9 0 0 0 52
Shattered Dreams: The Effects of Changing the Pension System Late in the Game 0 1 1 87 0 2 2 345
Skills obsolescence: causes and cures 0 0 0 0 0 0 1 1
Technological change and skill formation in the bank sector 0 0 0 44 0 0 0 241
Technology, Selection, and Training in Call Centers 0 0 1 2 0 0 2 56
Terrorism and the integration of Muslim immigrants 0 0 4 22 0 1 9 181
The Effects of Training on Own and Co‐worker Productivity: Evidence from a Field Experiment 1 1 11 222 1 2 20 645
The Impact of Negatively Reciprocal Inclinations on Worker Behavior: Evidence from a Retrenchment of Pension Rights 0 0 0 10 0 0 1 71
The Industry Employability Index: Taking account of supply and demand characteristics 2 3 8 45 4 9 19 167
The Relation Between Maternal Work Hours and the Cognitive Development of Young School-Aged Children 1 1 2 11 1 1 6 51
The economics of overeducation: a comment 0 0 0 19 0 0 0 70
The effect of choice options in training curricula on the demand for and supply of apprentices 0 0 0 13 0 1 1 54
The effects of human resource management on small firms' productivity and employees' wages 0 1 1 252 0 1 5 1,530
The effects of pension rights and retirement age on training participation: Evidence from a natural experiment 0 0 4 174 0 0 17 448
The effects of training and overeducation on career mobility in a segmented labour market 0 0 0 0 0 1 4 5
The effects of under†skilling on need for recovery, losing employment and retirement intentions among older office workers: A prospective cohort study 0 0 0 1 0 0 0 10
The importance of informal learning at work 0 0 3 25 1 1 11 148
The importance of informal learning at work: On-the-job learning is more important for workers’ human capital development than formal training 3 3 3 3 9 10 10 10
The role of peers in estimating tenure-performance profiles: Evidence from personnel data 0 1 2 23 0 2 3 99
Training and retirement patterns 0 0 0 42 0 0 1 138
Training, task flexibility and the employability of low‐skilled workers 0 0 0 0 0 1 2 2
Unshrouding the Sphere from the Clouds: Towards a Comprehensive Conceptual Framework for Sustainable Employability 0 0 1 2 0 0 4 26
What affects international migration of European science and engineering graduates? 0 0 0 45 0 0 0 194
What affects lifelong learning of scientists and engineers? 0 0 0 6 0 0 2 44
Which skills protect graduates against a slack labour market? 0 0 0 3 0 0 2 30
Why Do Part‐time Workers Invest Less in Human Capital than Full‐timers? 0 0 0 99 1 1 4 374
Why do low-educated workers invest less in further training? 0 1 2 112 2 6 17 278
Youngsters and technology 0 0 0 71 0 0 0 263
Total Journal Articles 10 23 80 2,117 30 72 290 9,022
6 registered items for which data could not be found


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Resilient Labour Markets and Demographic Change in Selected Regions of the Netherlands 0 0 0 0 0 1 4 9
Work-Related Learning and Skill Development in Europe: Does Initial Skill Mismatch Matter?☆ 0 0 2 18 1 1 6 94
Total Chapters 0 0 2 18 1 2 10 103
1 registered items for which data could not be found


Statistics updated 2024-05-04