Access Statistics for Andries de Grip

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
"Employability-Miles" and Worker Employability Awareness 0 0 0 35 1 2 4 160
"Employability-miles" and worker employability awareness 0 0 0 10 0 0 0 54
"Employability-miles" and worker employability awareness 0 0 0 12 0 1 2 117
Aanvulling arbeidsmarktmodule i-see project: wetenschappelijk onderwijs 0 0 0 0 0 0 1 3
Actuele arbeidsmarktinformatie voor de regio Rijnmond 0 0 0 0 0 0 1 1
Alice in prognoseland: over de zin van arbeidsmarktprognoses 0 0 1 16 0 0 1 177
An evaluation of labour market forecasts by type of education and occupation for 1992 0 0 0 0 0 0 1 4
An explanation of the educational structure of occupations 0 0 0 0 0 0 0 5
An explanation of the occupational structure of sectors of industry 0 0 0 1 0 1 1 16
Apothekers en de openbare apotheek: arbeidsmarktmonitor apotheekbranche 2003-2004 0 0 0 0 0 0 0 4
Arbeidsmarktindicatoren: een inventarisatie 0 0 0 0 0 0 0 2
Arbeidsmarktinformatie naar bedrijfssector, beroep en opleiding voor de provincie Noord-Holland 0 0 0 0 0 0 0 2
Arbeidsmarktinformatie naar opleiding en beroep voor de provincie Friesland: tabellenoverzicht 0 0 0 0 0 1 1 5
Arbeidsmarktinformatie naar opleiding en beroep voor de provincie Noord-Holland 0 0 0 0 0 0 1 3
Arbeidsmarktmonitor Apotheekbranche Verkenning opzet tweede cyclus (2003-2005) 0 0 0 100 0 0 0 545
Arbeidsmarktmonitor Metalektro 0 0 0 8 0 0 1 43
Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2004 0 0 0 0 0 0 1 2
Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2005 0 0 0 0 0 0 2 3
Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2011 0 0 0 6 0 0 0 33
Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2012 0 0 0 4 0 0 2 33
Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2013 0 0 0 9 0 0 0 16
Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2014 0 0 0 5 0 0 0 34
Arbeidsmarktmonitor Metalektro, Editie 2007 0 0 0 0 0 0 0 2
Arbeidsmarktmonitor metalektro 2002 0 0 0 0 0 0 1 1
Arbeidsmarktmonitor metalektro 2003 0 0 0 0 0 0 0 0
Arbeidsmarktmonitor metalektro: editie 2009 0 0 0 19 0 0 0 89
Arbeidsmarktmonitor metalektro: editie 2010 0 0 0 7 0 1 1 99
Arbeidsmarktmonitor metalektro: editie 2011 0 0 0 69 0 0 0 176
Arbeidsmarktperspectieven voor meisjes en allochtonen 0 0 0 0 0 0 1 7
Arbeidsmarktrelevantie studie onderwijswetenschappen 0 0 0 41 0 0 1 423
Assistenten en medewerkers in de openbare apotheek: arbeidsmarktmonitor apotheekbranche 2003-2004 0 0 0 0 0 0 0 1
Atypical employment relations by occupational sector in the European Union 0 0 1 1 0 0 1 6
Beyond manpower planning: ROA's labour market model and its forecasts to 2002 0 0 0 2 0 0 0 9
Causes of labour market imperfections in the Dutch construction industry 0 0 0 12 0 0 0 96
Clustering occupational classes by educational structure 0 0 0 0 0 0 0 1
Concurrentiekracht, productiviteit en human capital: een vergelijking tussen Nederland en Duitsland 0 0 0 0 0 0 0 1
Conspicuous Work: Peer Working Time, Labour Supply and Happiness for Male Workers 0 0 0 58 1 1 6 98
Conspicuous work: peer working time, labour supply, and happiness 0 0 0 0 0 0 1 19
Conspicuous work: peer working time, labour supply, and happiness for male workers 0 0 0 35 0 1 2 58
De Limburgse arbeidmarkt 1999-2004 0 0 0 0 0 0 0 0
De Limburgse arbeidsmarkt 1997-2002 0 0 0 0 0 0 0 2
De Limburgse arbeidsmarkt 1997-2002 0 0 0 0 0 0 0 2
De Limburgse arbeidsmarkt 1998-2002 0 0 0 0 0 0 1 2
De Limburgse arbeidsmarkt 1999-2004 0 0 0 0 0 0 0 0
De Limburgse arbeidsmarkt 2000-2004 0 0 0 0 0 0 0 0
De Limburgse arbeidsmarkt 2000-2004 0 0 0 0 0 0 0 0
De Limburgse arbeidsmarkt 2001-2006 0 0 0 0 0 0 0 0
De aansluiting tussen het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt: een theoretisch kader 0 0 1 3 0 0 1 9
De actuele en toekomstige arbeidsmarktsituatie voor musici 0 0 0 0 0 0 0 2
De arbeidsmarkt naar beroep in 1992 en de positie van academici daarbinnen 0 0 0 0 0 0 0 5
De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep in 1992 0 0 0 0 0 0 0 2
De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016 0 0 0 4 0 0 0 48
De arbeidsmarkt voor apothekersassistenten tot 2010: een toekomstverkenning 0 0 0 0 0 0 0 1
De arbeidsmarkt voor informatici 0 0 0 0 0 0 0 0
De arbeidsmarktperspectieven van studierichting in het wetenschappelijk onderwijs 1992: arbeidsmarktmodule i-see project 0 0 0 0 0 0 0 2
De bruikbaarheid van deelmarktinformatie voor het informatiesysteem onderwijs-arbeidsmarkt 0 0 0 0 0 0 1 5
De doorstroom van het initieel naar het niet-initieel onderwijs 0 0 0 35 0 0 1 495
De doorstroom van het reguliere naar het niet-reguliere onderwijs 0 0 0 45 0 1 3 288
De euregionale arbeidsmarkt: van fictie naar werkelijkheid 0 0 0 0 0 0 0 3
De inpassing van schoolverlatersinformatie in het ROA-informatiesysteem onderwijs-arbeidsmarkt 0 0 0 0 0 0 0 2
De invloed van vraagfactoren op de markt voor leerovereenkomsten 0 0 0 0 0 0 0 7
De inzet van niet-direct inzetbaar arbeidsaanbod bij knelpunten op de arbeidsmarkt 0 0 0 40 0 0 0 617
De ontwikkeling van het project onderwijs-arbeidsmarkt 1986-1998 0 0 0 149 0 0 1 877
De positie en aansluiting op de arbeidsmarkt van schoolverlaters van het MBO in Midden-Limburg 0 0 0 1 0 0 0 1
De toekomstige arbeidsmarktpositie van het Hoger Onderwijs 0 0 0 0 0 0 1 2
Demographic Change in the Netherlands: Strategies for Resilient Labour Markets 0 0 1 28 0 0 3 89
Depreciatie van menselijk kapitaal 0 0 0 16 0 0 0 97
Do Recruiters Select Workers with Different Personality Traits for Different Tasks? A Discrete Choice Experiment 0 1 2 18 2 4 8 39
Do employees with flexible contracts receive less training? 0 0 0 0 0 0 0 5
Do low-skilled youngsters get better jobs in countries where internal labour markets dominate? 0 0 0 0 0 0 0 1
Do new ways of working increase informal learning? 0 0 3 37 0 1 14 167
Do new ways of working increase informal learning? 0 0 1 11 0 0 9 71
Do recruiters select workers with different personality traits for different tasks? A discrete choice experiment 0 0 0 13 0 1 3 21
Do recruiters select workers with different personality traits for different tasks? A discrete choice experiment 0 1 3 13 0 3 9 27
Does Informal Learning at Work Differ between Temporary and Permanent Workers? Evidence from 20 OECD Countries 0 0 0 54 0 0 1 96
Does early-career underemployment impact future career success? A path dependency perspective 0 0 0 12 0 0 0 69
Does early-career underemployment impact future career success?: a path dependency perspective 0 0 1 27 1 6 17 148
Does on-the-job informal learning in OECD countries differ by contract duration 0 0 0 30 0 0 0 102
Does on-the-job informal learning in OECD countries differ by contract duration? 0 0 0 17 0 0 0 66
Does perceived support in employee development affect personnel turnover? 0 0 0 50 0 0 1 291
Does perceived support in employee development affect personnel turnover? 0 0 0 75 0 0 0 380
Does skill obsolescence increase the risk of employment loss? 0 0 0 4 0 0 3 67
Duurzame inzetbaarheid en pensionering in de overheid en het onderwijs 0 0 0 24 0 0 4 121
Education and Growth with Learning by Doing 0 0 3 50 0 0 7 58
Education and growth with learning by doing 0 0 1 32 0 0 1 60
Education and growth with learning by doing 0 0 1 51 0 0 2 60
Een leven lang leren in Nederland 0 0 0 10 0 0 0 74
Een systematische kwalitatieve typering van arbeidsmarktinformatie 0 0 0 1 0 0 0 6
Een verklaring van de beroepenstructuur van bedrijfstakken 0 0 0 0 0 0 0 1
Een verklaring van de opleidingenstructuur van beroepen 0 0 0 0 0 0 0 3
Eerste evaluatie informatiesysteem onderwijs-arbeidsmarkt 0 0 0 0 0 0 1 3
Employability in bedrijf: naar een employability index voor bedrijfssectoren: themarapport werkgelegenheid en scholing 1998 0 0 0 2 0 0 0 3
Employability portfolio voor bedrijfssectoren en bedrijven 0 0 0 0 0 0 1 4
Employers' Willingness to Invest in the Training of Temporary Workers: A Discrete Choice Experiment 0 0 1 14 0 1 3 27
Employers’ willingness to invest in the training of temporary workers: a discrete choice experiment 0 0 1 7 0 3 5 20
Employers’ willingness to invest in the training of temporary workers: a discrete choice experiment 0 0 0 13 0 1 2 16
Employment and industrial relations in the Dutch call center sector 0 0 0 0 0 0 0 5
Estimating the Relationship between Skill and Overconfidence 0 0 0 39 0 0 2 103
Estimating the Relationship between Skill and Overconfidence 0 0 0 69 0 1 1 120
Estimating the Relationship between Skill and Overconfidence 0 0 0 51 0 0 0 57
Estimating the relationship between skill and overconfidence 0 0 0 67 0 0 0 42
Estimating the relationship between skill and overconfidence 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluatie arbeidsmarktprognoses naar opleiding en beroep in 1992 0 0 0 0 0 0 2 5
Evaluatie van de RUBS-schoolverlatersenquete 1989 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluating human capital obsolescence 0 0 2 4 0 0 5 87
Explaining trade in industrialized countries by country-specific human capital factor endowments 0 0 0 0 0 0 1 2
Flexible contracts and human capital investments 0 0 1 45 0 1 2 112
Flexible contracts and human capital investments 0 0 0 62 0 0 2 171
Forecasting flows into and out of apprenticeship training: a scenerio approach 0 0 0 0 0 0 1 1
Forecasting the labour markets for research scientists and engineers in the European Union 0 1 1 1 0 1 1 4
Future job opportunities in the European Union: towards a EURES database on regional labour market forecasts 0 0 0 3 0 0 0 8
Gebruikersonderzoek ROA-rapport 'de arbeidsmarkt naar opleiding en beroep' 0 0 0 0 0 0 0 2
Gradual Retirement, Financial Incentives, and Labour Supply of Older Workers: Evidence from a Stated Preference Analysis 0 0 0 58 2 2 12 106
Gradual retirement, financial incentives, and labour supply of older workers: Evidence from a stated preference analysis 0 0 0 33 1 5 12 80
Gradual retirement, financial incentives, and labour supply of older workers: evidence from a stated preference analysis 0 0 0 0 0 0 2 8
Herijking ROA-informatiesysteem onderwijs-arbeidsmarkt 0 0 0 0 0 0 0 2
Het beroependomein van opleidingen 0 0 0 0 0 0 0 4
How People React to Pension Risk 0 0 0 7 0 0 1 4
How People React to Pension Risk 0 0 0 21 1 1 2 38
How Sensitive Are Individual Retirement Expectations to Raising the Retirement Age? 0 0 2 80 0 1 4 133
How and where do workers learn? 0 0 1 2 0 0 1 3
How individuals react to defined benefit pension risk 0 0 0 5 0 0 0 37
How individuals react to defined benefit pension risk 0 0 0 30 0 0 0 47
How sensitive are individual retirement expectations to raising the retirement age 0 0 0 54 0 1 2 113
How sensitive are individual retirement expectations to raising the retirement age? 0 0 0 42 0 0 2 106
Human capital depreciation during family-related career interruptions in male and female occupations 0 0 0 133 0 0 1 859
Human capital depreciation during family-related career interruptions in male and female occupations 0 0 0 135 1 2 6 517
In- en uitstroom op de markt voor leerovereenkomsten 0 0 0 0 0 1 1 4
Indicatoren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt MDGO: enkele arbeidsmarktindicatoren op basis van de RUBS-data 0 0 0 0 0 0 2 5
Indicatoren onderwijs-arbeidsmarkt technisch en economisch onderwijs (LBO en MBO) 0 0 0 1 0 0 1 2
Indicators of occupational employment in the European Union 0 0 0 0 0 0 0 0
International labour market indicators: a proposal for development 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventariserend onderzoek arbeidsmarktmodule I-SEE project 0 0 0 0 0 0 0 1
Is Part-Time Employment Beneficial for Firm Productivity? 0 0 0 116 0 0 5 556
Is There a Rationale to Contact the Unemployed Right from the Start? Evidence from a Natural Field Experiment 0 0 0 13 0 0 0 78
Is There a Rationale to Contact the Unemployed Right from the Start? Evidence from a Natural Field Experiment 0 0 0 12 0 1 4 60
Is part-time employment beneficial for firm productivity? 0 0 0 42 0 0 0 111
Is part-time employment beneficial for firm productivity? 0 0 0 24 0 0 0 211
Is there a rationale to contact the unemployed right from the start? Evidence from a natural field experiment 0 0 0 10 1 2 8 93
Job Tasks, Computer Use, and the Decreasing Part-Time Pay Penalty for Women in the UK 0 0 0 29 0 0 0 54
Job tasks, computer use, and the decreasing part-time pay penalty for women in the UK 0 0 0 17 0 0 1 72
Job tasks, computer use, and the decreasing part-time pay penalty for women in the UK 0 0 0 23 1 1 3 68
Job-Worker Mismatch and Cognitive Decline 0 0 1 85 0 0 3 335
Job-worker mismatch and cognitive decline 0 0 0 1 0 0 3 13
Klantcontact: rekrutering, competenties en perspectieven van medewerkers in callcenters 0 0 0 0 0 0 0 2
Knelpunten op de arbeidsmarkt en personeelsbeleid in de openbare apotheek 0 0 0 0 0 0 0 2
Labour Market Segmentation Revisited: A Study of the Dutch Call Centre Sector 0 0 1 1 0 0 2 4
Labour market information and the choice of vocational specialization 0 0 0 0 0 0 0 4
Labour market prospects for occupations and academic studies in 1992 0 0 0 0 0 0 0 4
Labour-market indicators: an inventory 0 0 0 0 0 0 1 4
Landelijke en regionale werkloosheidsindicatoren 1991 0 0 0 0 0 0 0 0
Langer doorwerken, werksituatie en productiviteit: vervolgmeting (2009) VPL-onderzoek 0 0 1 19 0 0 0 50
Leren en werken 0 0 0 70 0 0 1 242
Leren onder werkenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt 0 1 7 71 0 3 20 208
Levenslang leren en competentieontwikkeling 2 6 22 67 6 14 40 163
Life sciences in zuidoost Nederland 0 0 0 10 0 0 0 74
Locus of Control and Investment in Risky Assets 0 0 0 73 0 2 6 72
Locus of control and investment in risky assets 0 0 1 28 0 0 4 128
Locus of control and investment in risky assets 0 0 0 78 0 0 1 232
Loont HRM? een literatuurverkenning 0 0 1 1 0 0 1 1
Loont het investeren in het personeel? 0 0 0 0 0 0 0 4
Loopbanen na Maastricht University: metingen 2008 en 2009 0 0 0 11 0 0 3 56
Measuring skill shortages 0 0 1 3 0 0 3 7
Meer licht op de regionale arbeidsmarkt 0 0 0 0 0 0 1 2
Methodiek arbeidsmarktprognoses en -indicatoren 1997-2002 0 0 0 86 0 0 0 320
Methodiek arbeidsmarktprognoses en -indicatoren 1999-2004 0 0 0 74 0 0 0 279
Methodiek en structuur arbeidsmarktmodule I-see! 1991 0 0 0 0 0 0 0 3
Methodiek schoolverlatersinformatiesysteem 2002 0 0 0 13 0 0 2 201
Methodiek van het informatiesysteem onderwijs-arbeidsmarkt 1993 0 0 0 1 0 0 0 11
Methodiek van het informatiesysteem onderwijs-arbeidsmarkt 1995 0 0 0 0 0 0 0 2
Methodiek werkgelegenheid en scholing 1996 0 0 0 52 0 0 1 274
Methodiek werkgelegenheid en scholing 1997 0 0 0 21 0 0 1 380
Methodology of the ROA information system on occupational groups and types of education 0 0 0 0 0 0 0 1
Mission of the Company, Prosocial Attitudes and Job Preferences: A Discrete Choice Experiment 0 0 1 61 0 1 7 23
Mission of the Company, Prosocial Attitudes and Job Preferences: A Discrete Choice Experiment 0 0 0 9 0 0 0 14
Mission of the company, prosocial attitudes and job preferences: A discrete choice experiment 0 0 1 26 0 2 3 64
Mission of the company, prosocial attitudes and job preferences: a discrete choice experiment 0 0 2 62 0 0 2 144
Mission of the company, prosocial attitudes and job preferences: a discrete choice experiment 0 1 2 18 0 1 2 40
Monitoring skill potentials for technological innovation and diffusion 0 0 0 1 0 0 0 3
NEETs in Limburg: trends, spreiding, en duiding 0 0 0 2 0 0 1 4
Naar een HRM portfolio: Universiteit Maastricht 0 0 0 0 0 0 0 5
Naar een employability monitor 0 1 1 2 0 1 1 6
Naar een informatiesysteem onderwijs-arbeidsmarkt voor de haven van Rotterdam: verslag vooronderzoek 0 0 0 1 0 0 0 5
Nederland in leerstand 0 1 4 31 2 3 12 76
Neet aan ’t werk, neet op sjoël, neet op training: NEET in Limburg in 2020 0 0 0 1 0 0 2 12
Negative Reciprocity and Retrenched Pension Rights 0 0 0 55 1 1 1 131
Negative reciprocity and retrenched pension rights 0 0 0 15 0 0 1 161
New ways of working and work engagement 1 3 10 57 6 10 34 195
New ways of working and work engagement 0 0 2 29 0 2 5 121
Occupational reallocation in response to supply shocks 0 0 0 1 0 0 0 1
Ondersteunende beroepen in het onderwijs: naar een gevalideerd functieraamwerk 0 0 0 0 0 0 1 3
Ontwikkelingscheque: uitwerking advies denktank leren en werken 0 0 1 13 0 0 2 61
Op zoek naar informatiebronnen over de arbeidsmarktpositie van academici 0 0 0 0 0 0 0 1
Operationalisatie profielschetsen kwetsbare groepen 0 0 1 1 0 0 7 13
Opzet en methodiek scenario's arbeidsmarkt zorgsector 0 0 0 0 0 0 0 2
Overzicht onderwijs-arbeidsmarkt Euregio Maas - Rijn 0 0 0 0 0 0 0 4
Peer working time, labour supply, and happiness for male workers 0 0 0 17 2 6 29 138
Pensioenverwachtingen en personeelsbeleid: jaarverslag 2012 0 0 0 6 0 0 1 24
Pensioenverwachtingen en personeelsbeleid: verslag van de ROA enquête 2011 1 2 2 15 2 3 4 52
Profielschets bijstandsontvangers Heerlen 0 0 0 3 0 0 1 11
Profielschets uitkeringsafhankelijke inwoners in Limburg 0 0 0 1 0 0 0 4
Prognose arbeidsmarktinstroom van schoolverlaters per opleidingstype 0 0 0 0 0 0 0 2
ROA-beroepenclassificatie 1990 0 0 0 0 1 2 2 7
Raamwerk Evaluatie Interventies Leven Lang Ontwikkelen 1 3 8 50 2 7 18 103
Redistribution of Individual Pension Wealth to Survivor Pensions: Evidence from a Stated Preferences Analysis 0 1 2 23 1 4 9 70
Regionaal arbeidsmarkt informatie systeem Limburg: een verkennende analyse 0 0 0 0 0 0 0 0
Regional labour market forecasts by education and occupation in the Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0
Regional supply-demand discrepancies: a training perspective 0 0 0 0 0 0 0 10
Regionale arbeidsmarktinformatie naar opleiding en beroep: een verkenning vanuit het ROA-informatiesysteem onderwijs-arbeidsmarkt 0 0 0 0 0 0 0 0
Replacement demand forecasts by occupation and education 0 0 0 1 0 0 1 4
Retirement and Cognitive Development: Are the Retired Really Inactive? 0 0 0 58 0 0 0 203
Retirement and Cognitive Development: Are the Retired Really Inactive? 0 0 0 16 1 2 5 94
Retirement and cognitive development: are the retired really inactive? 0 0 0 28 0 0 1 99
Retirement and cognitive development: are the retired really inactive? 0 0 0 29 0 1 2 244
Rules, rule-following and cooperation 0 0 1 16 0 1 3 106
Scenario-analyse van de vervangingsvraag tot 2010 0 0 0 253 1 1 1 782
Scholing van werkenden: themarapport werkgelegenheid en scholing 1998 0 0 0 0 0 2 2 3
Schoolverlaters in crisistijd 0 0 0 1 0 0 1 16
Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2010 0 0 0 18 0 1 1 62
Sectorverkenning arbeidsmarkt Zuid-Limburg: De metaal- en elektrotechnische industrie 0 0 0 0 0 0 1 3
Shattered Dreams: The Effects of Changing the Pension System Late in the Game 0 0 0 82 0 0 3 304
Shattered dreams: the effects of changing the pension system late in the game 0 0 0 25 0 0 1 141
Shattered dreams: the effects of changing the pension system late in the game 0 0 0 54 0 0 3 262
Skill Obsolescence, Lifelong Learning and Labor Market Participation 0 0 2 275 2 4 12 997
Skills and low pay: upgrading or overeducation? 0 0 1 4 1 1 4 18
Skills for the 21st century: implications for education 0 0 1 25 1 1 4 142
Skills, Wage Dispersion and Wage Mobility in the 1990s: The Case of the Netherlands, Germany, France and the United Kingdom 0 0 0 12 0 0 0 67
Technologie indicators: population, labour and schooling: 1990 report 0 0 0 1 0 0 0 2
Technologie-indicatoren met betrekking tot scholing en arbeid 0 0 0 0 0 0 1 1
Technologie-indicatoren: bevolking, arbeid en scholing: Rapportage 1990 0 0 0 0 0 0 0 0
Technology indicators referring tot education and labour 0 0 0 0 0 0 0 1
Technology, Selection, and Training in Call Centers 0 0 0 41 0 0 1 281
Terrorism and Integration of Muslim Immigrants 0 0 2 4 1 2 7 35
Terrorism and Integration of Muslim Immigrants 0 0 0 63 0 1 3 130
Terrorism and integration of Muslim immigrants 0 0 0 25 0 0 0 69
Terrorism and integration of Muslim immigrants 0 0 0 4 1 1 3 61
The Dutch observatory on employment and training 0 0 0 0 2 2 4 10
The Effect of Choice Options in Training Curricula on the Supply of and Demand for Apprenticeships 0 0 0 9 0 0 0 39
The Effects of Human Resource Management on workers' wages and firms' productivity 0 0 1 2 0 0 2 11
The Effects of Pension Rights and Retirement Age on Training Participation: Evidence from a Natural Experiment 0 0 0 56 0 0 1 340
The Effects of Training on Own and Co-Worker Productivity: Evidence from a Field Experiment 0 0 2 60 0 0 7 207
The Effects of Training on Own and Co-Worker Productivity: Evidence from a Field Experiment 0 0 1 101 1 1 8 272
The Relation between Maternal Work Hours and Cognitive Outcomes of Young School-Aged Children 0 0 0 23 0 0 0 70
The Role of Peers in Estimating Tenure-Performance Profiles: Evidence from Personnel Data 0 0 0 36 0 0 0 150
The costs of not training: contribution for the Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 2
The effect of choice options in training curricula on the supply of and demand for apprenticeships 0 0 0 4 0 0 1 29
The effect of choice options in training curricula on the supply of and demand for apprenticeships 0 0 0 5 0 0 1 58
The effects of pension rights and retirement age on training participation: evidence from a natural experiment 0 0 0 51 0 0 1 233
The effects of pension rights and retirement age on training participation: evidence from a natural experiment 0 0 0 22 0 0 0 124
The effects of training and overeducation on career mobility in a segmented labour market 0 1 2 9 0 1 6 24
The effects of training on own and co-worker productivity: Evidence from a field experiment 0 0 1 27 1 1 5 183
The effects of training on own and co-worker productivity: evidence from a field experiment 0 0 0 8 1 1 2 108
The effects of training on own and co-worker productivity: evidence from a field experiment 0 0 0 39 0 0 6 222
The information system on education and the labour market developed by ROA 0 0 0 0 0 0 0 3
The labour market by education and occupation in 1992 0 0 0 0 0 0 0 5
The provision, employment and educational attainment of technically skilled workers across industrialised countries 0 0 0 0 0 0 1 197
The relation between maternal work hours and cognitive outcomes of young school-aged children 0 0 0 9 0 0 0 70
The relation between maternal work hours and cognitive outcomes of young school-aged children 0 0 0 20 0 0 1 48
The role of peers in estimating tenure-performance profiles: evidence from personnel data 0 0 0 5 1 1 2 78
The role of peers in estimating tenure-performance profiles: evidence from personnel data 0 0 0 18 0 0 2 196
Toekomst in techniek?: waarde-orientatie, beeldvorming en keuze-intenties van jongeren 0 0 0 1 0 0 1 5
Toekomstverkenning arbeidsmarkt apothekersassistenten in de openbare apotheek 0 0 0 0 0 0 0 4
Toekomstverkenning arbeidsmarkt zorgsector 0 0 0 1 0 0 1 2
Toekomstverkenning leerlingwezen 0 0 0 0 0 0 0 4
Training Access, Reciprocity, and Expected Retirement Age 0 0 0 29 1 2 5 89
Training Background and Early Retirement 0 0 0 77 0 0 1 334
Training access, reciprocity, and expected retirement age 0 0 0 16 0 0 0 46
Training access, reciprocity, and expected retirement age 0 0 0 17 0 0 0 96
Training and early retirement 0 0 0 16 0 0 0 145
Training and mobility 0 0 0 0 0 0 1 5
Training, task flexibility and low skilled workers' employability 0 0 0 0 0 0 0 5
Upgrading in the European Union 0 0 0 0 1 1 1 3
Vacancies, employment growth and the demand for newcomers on the labour market 0 0 0 0 0 0 0 1
Vergelijking tussen de huidige CBS- en de ROA-beroepenclassificatie 0 0 0 0 0 0 0 3
Versoberde pensioenen en de werkinzet van oudere werknemers: vervolgmeting (2010) VPL-onderzoek 0 0 0 0 1 1 1 5
Vervangingsvraagprognoses naar beroep en opleiding 0 0 0 0 0 0 0 2
Vocational versus communicative competencies as predictors of job satisfaction: pharmacy assistants at the interface of professional and commercial work 0 0 0 0 0 0 0 7
Wage structure and labor mobility in the Netherlands 1999-2003 0 0 0 50 0 0 1 151
Werken en leren in Nederland 1 1 5 34 4 6 23 101
Werken en leren in de zorg- en welzijnssector 0 0 0 2 0 0 0 7
Werken en leren in openbaar bestuur en overheidsdiensten 0 0 0 2 0 0 1 6
Werken in de openbare apotheek 0 0 0 0 0 0 0 2
Werkenden in leerstand 0 0 0 0 0 0 0 5
Werkgelegenheid en scholing 1996 0 0 0 0 0 0 0 1
Werkgelegenheid en scholing 1996 0 0 0 0 0 0 0 0
Werkloosheidsindicatoren voor schoolverlaters 0 0 0 0 0 0 1 2
Wervingskracht en arbeidsmarktpositie: school voor levenswetenschappen 0 0 0 0 0 0 0 1
What Affects International Migration of European Science and Engineering Graduates? 0 0 0 83 0 1 2 354
What affects international migration of European science and engineering graduates? 0 0 0 95 0 1 3 447
What affects lifelong learning of scientists and engineers? 0 0 0 28 0 0 0 124
What affects lifelong learning of scientists and engineers? 0 0 0 108 0 0 1 329
Which skills protect graduates against a alack labour market? 0 0 0 53 0 0 0 185
Which skills protect graduates against a alack labour market? 0 0 0 86 1 2 5 226
Why Do Low-Educated Workers Invest Less in Further Training? 0 0 0 138 0 1 4 383
Why do low-educated workers invest less in further training? 0 0 0 56 0 0 1 210
Why do low-educated workers invest less in further training? 0 0 0 44 0 1 3 211
Why do part-time workers invest less in human capital than full-timers? 0 0 0 164 0 0 1 566
Work-Related Learning and Skill Development in Europe: Does Initial Skill Mismatch Matter? 0 0 0 41 0 2 5 74
Work-related learning and skill development in Europe: Does initial skill mismatch matter? 0 0 0 0 0 0 0 16
Work-related learning and skill development in Europe: Does initial skill mismatch matter? 0 0 1 86 0 0 3 118
Workshop attendance as a mode of learning 0 0 1 13 0 1 18 113
Workshop attendance as a mode of learning: Evidence from the Netherlands 0 0 1 6 0 0 2 31
Total Working Papers 6 24 122 6,614 57 155 656 26,816
2 registered items for which data could not be found


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
'Employability-miles' and worker employability awareness 0 0 0 8 0 0 2 69
Are More Competent Workers More Satisfied? 0 0 0 13 0 0 2 118
Are graduates’ intrapreneurial skills optimally used for innovation? 0 0 0 2 0 2 3 24
Computer Use, Job Tasks and the Part-Time Pay Penalty 0 1 2 2 0 1 2 27
Conspicuous work: Peer working time, labour supply, and happiness 1 1 3 12 2 2 4 58
Cross‐national differences in job quality among low‐skilled young workers in Europe 0 0 0 0 0 0 0 0
Defining Occupational Groupings by Educational Structure 0 0 0 18 0 0 0 66
Do recruiters select workers with different personality traits for different tasks? A discrete choice experiment 1 1 2 2 1 3 6 6
Does informal learning at work differ between temporary and permanent workers? Evidence from 20 OECD countries 0 0 1 12 1 2 9 77
Does skill obsolescence increase the risk of employment loss? 0 1 4 25 3 6 15 154
Elasticity of substitution and productivity, capital and skill intensity differences across firms 0 0 1 82 0 0 1 313
Empirical studies of employment and performance of scientists and engineers 0 0 0 20 0 0 0 92
Estimating the relationship between skill and overconfidence 0 0 0 15 0 0 2 101
Explaining trade in industrialized countries by country-specific human capital endowments 0 0 0 46 0 0 1 208
Flexibility of the Labour Market 0 0 0 22 0 0 0 52
Flexible Contracts and Human Capital Investments 1 1 2 24 2 3 9 133
Forecasting replacement demand by occupation and education 0 0 1 135 0 1 3 372
Gradual retirement, financial incentives, and labour supply of older workers: Evidence from a stated preference analysis 0 0 0 8 1 6 15 85
How Sensitive are Individual Retirement Expectations to Raising the Retirement Age? 1 2 3 29 1 6 9 120
Human capital depreciation during hometime 0 0 2 77 0 1 10 307
Is Part-Time Employment Beneficial for Firm Productivity? 0 0 1 15 0 1 9 95
Is there a rationale to contact the unemployed right from the start? Evidence from a natural field experiment 0 0 0 6 0 0 0 57
Job-worker mismatch and cognitive decline 1 1 6 97 1 2 25 493
Labor market information and the choice of vocational specialization 0 0 1 51 0 1 3 214
Locus of control and investment in risky assets 0 0 2 9 2 2 14 54
Mission of the company, prosocial attitudes and job preferences: A discrete choice experiment 0 0 2 2 0 2 9 15
Redistribution of individual pension wealth to survivor pensions: Evidence from a stated preferences analysis 0 1 5 11 1 2 7 47
Retirement and cognitive development in the Netherlands: Are the retired really inactive? 0 0 0 9 0 0 4 52
Shattered Dreams: The Effects of Changing the Pension System Late in the Game 0 0 0 86 0 0 4 343
Skills obsolescence: causes and cures 0 0 0 0 1 1 1 1
Technological change and skill formation in the bank sector 0 0 1 44 0 0 1 241
Technology, Selection, and Training in Call Centers 1 1 1 2 1 1 4 55
Terrorism and the integration of Muslim immigrants 0 0 1 18 0 0 11 172
The Effects of Training on Own and Co‐worker Productivity: Evidence from a Field Experiment 1 1 15 212 1 1 43 626
The Impact of Negatively Reciprocal Inclinations on Worker Behavior: Evidence from a Retrenchment of Pension Rights 0 0 0 10 0 1 5 70
The Industry Employability Index: Taking account of supply and demand characteristics 0 2 4 37 0 3 20 148
The Relation Between Maternal Work Hours and the Cognitive Development of Young School-Aged Children 0 0 1 9 0 0 1 45
The economics of overeducation: a comment 0 0 0 19 0 0 1 70
The effect of choice options in training curricula on the demand for and supply of apprentices 0 0 0 13 0 1 4 53
The effects of human resource management on small firms' productivity and employees' wages 0 0 0 251 0 0 6 1,525
The effects of pension rights and retirement age on training participation: Evidence from a natural experiment 0 0 11 170 3 3 19 434
The effects of training and overeducation on career mobility in a segmented labour market 0 0 0 0 0 1 1 1
The effects of under†skilling on need for recovery, losing employment and retirement intentions among older office workers: A prospective cohort study 0 0 0 1 0 0 0 10
The importance of informal learning at work 0 0 2 22 1 2 11 138
The role of peers in estimating tenure-performance profiles: Evidence from personnel data 0 0 2 21 0 2 4 96
Training and retirement patterns 0 0 0 42 0 1 2 137
Training, task flexibility and the employability of low‐skilled workers 0 0 0 0 0 0 0 0
Unshrouding the Sphere from the Clouds: Towards a Comprehensive Conceptual Framework for Sustainable Employability 1 1 1 2 4 4 6 26
What affects international migration of European science and engineering graduates? 0 1 2 45 0 2 5 194
What affects lifelong learning of scientists and engineers? 0 0 0 0 0 0 0 0
Which skills protect graduates against a slack labour market? 0 0 0 3 0 1 4 28
Why Do Part‐time Workers Invest Less in Human Capital than Full‐timers? 0 1 1 99 0 1 1 370
Why do low-educated workers invest less in further training? 1 4 8 111 2 6 17 263
Youngsters and technology 0 0 1 71 0 0 2 263
Total Journal Articles 9 20 89 2,040 28 74 337 8,718
5 registered items for which data could not be found


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Resilient Labour Markets and Demographic Change in Selected Regions of the Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 5
Work-Related Learning and Skill Development in Europe: Does Initial Skill Mismatch Matter?☆ 0 0 1 16 0 2 5 88
Total Chapters 0 0 1 16 0 2 5 93
1 registered items for which data could not be found


Statistics updated 2023-06-05