Access Statistics for Andries de Grip

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
"Employability-Miles" and Worker Employability Awareness 0 0 0 32 1 4 12 132
"Employability-miles" and worker employability awareness 0 0 0 11 0 2 7 93
"Employability-miles" and worker employability awareness 0 0 1 8 3 4 8 44
Aanvulling arbeidsmarktmodule i-see project: wetenschappelijk onderwijs 0 0 0 0 0 1 2 2
Actuele arbeidsmarktinformatie voor de regio Rijnmond 0 0 0 0 0 0 0 0
Alice in prognoseland: over de zin van arbeidsmarktprognoses 0 0 0 15 1 2 5 174
An evaluation of labour market forecasts by type of education and occupation for 1992 0 0 0 0 0 0 0 0
An explanation of the educational structure of occupations 0 0 0 0 1 1 1 1
An explanation of the occupational structure of sectors of industry 0 0 1 1 2 2 4 7
Apothekers en de openbare apotheek: arbeidsmarktmonitor apotheekbranche 2003-2004 0 0 0 0 1 1 2 2
Arbeidsmarktindicatoren: een inventarisatie 0 0 0 0 0 0 0 0
Arbeidsmarktinformatie naar bedrijfssector, beroep en opleiding voor de provincie Noord-Holland 0 0 0 0 0 0 0 0
Arbeidsmarktinformatie naar opleiding en beroep voor de provincie Friesland: tabellenoverzicht 0 0 0 0 2 2 2 2
Arbeidsmarktinformatie naar opleiding en beroep voor de provincie Noord-Holland 0 0 0 0 0 0 0 0
Arbeidsmarktmonitor Apotheekbranche Verkenning opzet tweede cyclus (2003-2005) 0 1 2 99 1 2 13 539
Arbeidsmarktmonitor Metalektro 0 0 1 8 0 0 3 40
Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2004 0 0 0 0 0 0 0 0
Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2005 0 0 0 0 0 1 1 1
Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2011 0 0 0 6 2 2 3 26
Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2012 0 0 0 4 0 0 3 28
Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2013 0 0 0 9 1 1 4 15
Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2014 0 0 0 5 2 2 5 33
Arbeidsmarktmonitor Metalektro, Editie 2007 0 0 0 0 0 0 0 0
Arbeidsmarktmonitor metalektro 2002 0 0 0 0 0 0 0 0
Arbeidsmarktmonitor metalektro 2003 0 0 0 0 0 0 0 0
Arbeidsmarktmonitor metalektro: editie 2009 0 0 0 19 1 1 2 88
Arbeidsmarktmonitor metalektro: editie 2010 0 0 0 7 1 1 4 97
Arbeidsmarktmonitor metalektro: editie 2011 0 0 1 67 0 0 9 166
Arbeidsmarktperspectieven voor meisjes en allochtonen 0 0 0 0 1 1 2 2
Arbeidsmarktrelevantie studie onderwijswetenschappen 0 0 1 41 4 5 7 422
Assistenten en medewerkers in de openbare apotheek: arbeidsmarktmonitor apotheekbranche 2003-2004 0 0 0 0 0 0 0 0
Atypical employment relations by occupational sector in the European Union 0 0 0 0 0 0 0 0
Beyond manpower planning: ROA's labour market model and its forecasts to 2002 0 0 0 0 1 1 1 1
Causes of labour market imperfections in the Dutch construction industry 0 0 1 12 0 1 7 93
Clustering occupational classes by educational structure 0 0 0 0 0 0 0 0
Concurrentiekracht, productiviteit en human capital: een vergelijking tussen Nederland en Duitsland 0 0 0 0 0 0 0 0
Conspicuous Work: Peer Working Time, Labour Supply and Happiness for Male Workers 0 0 1 58 3 6 18 78
Conspicuous work: peer working time, labour supply, and happiness 0 0 0 0 0 1 7 12
Conspicuous work: peer working time, labour supply, and happiness for male workers 0 1 1 35 0 1 10 50
De Limburgse arbeidmarkt 1999-2004 0 0 0 0 0 0 0 0
De Limburgse arbeidsmarkt 1997-2002 0 0 0 0 0 0 0 0
De Limburgse arbeidsmarkt 1997-2002 0 0 0 0 0 0 0 0
De Limburgse arbeidsmarkt 1998-2002 0 0 0 0 0 0 0 0
De Limburgse arbeidsmarkt 1999-2004 0 0 0 0 0 0 0 0
De Limburgse arbeidsmarkt 2000-2004 0 0 0 0 0 0 0 0
De Limburgse arbeidsmarkt 2000-2004 0 0 0 0 0 0 0 0
De Limburgse arbeidsmarkt 2001-2006 0 0 0 0 0 0 0 0
De aansluiting tussen het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt: een theoretisch kader 0 0 0 0 1 1 1 1
De actuele en toekomstige arbeidsmarktsituatie voor musici 0 0 0 0 0 0 0 0
De arbeidsmarkt naar beroep in 1992 en de positie van academici daarbinnen 0 0 0 0 0 0 0 0
De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep in 1992 0 0 0 0 0 1 2 2
De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016 0 0 0 4 0 0 5 44
De arbeidsmarkt voor apothekersassistenten tot 2010: een toekomstverkenning 0 0 0 0 0 0 0 0
De arbeidsmarkt voor informatici 0 0 0 0 0 0 0 0
De arbeidsmarktperspectieven van studierichting in het wetenschappelijk onderwijs 1992: arbeidsmarktmodule i-see project 0 0 0 0 0 1 1 1
De bruikbaarheid van deelmarktinformatie voor het informatiesysteem onderwijs-arbeidsmarkt 0 0 0 0 0 0 0 0
De doorstroom van het initieel naar het niet-initieel onderwijs 0 0 0 33 0 0 3 487
De doorstroom van het reguliere naar het niet-reguliere onderwijs 0 0 0 45 2 3 7 282
De euregionale arbeidsmarkt: van fictie naar werkelijkheid 0 0 0 0 0 0 0 0
De inpassing van schoolverlatersinformatie in het ROA-informatiesysteem onderwijs-arbeidsmarkt 0 0 0 0 0 0 0 0
De invloed van vraagfactoren op de markt voor leerovereenkomsten 0 0 0 0 0 3 3 3
De inzet van niet-direct inzetbaar arbeidsaanbod bij knelpunten op de arbeidsmarkt 0 0 0 40 0 0 2 611
De ontwikkeling van het project onderwijs-arbeidsmarkt 1986-1998 0 0 0 148 1 1 6 871
De positie en aansluiting op de arbeidsmarkt van schoolverlaters van het MBO in Midden-Limburg 0 0 0 0 0 0 0 0
De toekomstige arbeidsmarktpositie van het Hoger Onderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0
Demographic Change in the Netherlands: Strategies for Resilient Labour Markets 0 0 1 27 0 0 6 74
Depreciatie van menselijk kapitaal 0 0 1 16 1 1 9 90
Do employees with flexible contracts receive less training? 0 0 0 0 0 0 0 0
Do low-skilled youngsters get better jobs in countries where internal labour markets dominate? 0 0 0 0 0 0 0 0
Do new ways of working increase informal learning? 2 2 3 4 5 5 31 43
Do new ways of working increase informal learning? 0 1 6 13 0 2 34 61
Does Informal Learning at Work Differ between Temporary and Permanent Workers? Evidence from 20 OECD Countries 0 1 2 54 2 5 15 87
Does early-career underemployment impact future career success? A path dependency perspective 0 1 4 12 0 1 12 61
Does early-career underemployment impact future career success?: a path dependency perspective 0 2 2 18 1 7 18 91
Does on-the-job informal learning in OECD countries differ by contract duration 0 0 2 28 3 5 14 93
Does on-the-job informal learning in OECD countries differ by contract duration? 0 0 0 16 0 0 9 59
Does perceived support in employee development affect personnel turnover? 0 0 0 49 1 2 7 279
Does perceived support in employee development affect personnel turnover? 0 0 1 75 1 1 8 363
Does skill obsolescence increase the risk of employment loss? 0 2 2 4 0 4 26 50
Duurzame inzetbaarheid en pensionering in de overheid en het onderwijs 0 0 1 13 4 13 18 51
Education and Growth with Learning by Doing 0 0 2 47 0 0 8 43
Education and growth with learning by doing 0 0 0 31 1 2 12 56
Education and growth with learning by doing 0 0 1 50 1 1 7 51
Een leven lang leren in Nederland 0 0 2 10 2 3 12 71
Een systematische kwalitatieve typering van arbeidsmarktinformatie 0 1 1 1 1 2 2 2
Een verklaring van de beroepenstructuur van bedrijfstakken 0 0 0 0 0 0 0 0
Een verklaring van de opleidingenstructuur van beroepen 0 0 0 0 1 1 1 1
Eerste evaluatie informatiesysteem onderwijs-arbeidsmarkt 0 0 0 0 0 1 1 1
Employability in bedrijf: naar een employability index voor bedrijfssectoren: themarapport werkgelegenheid en scholing 1998 0 1 1 1 1 2 2 2
Employability portfolio voor bedrijfssectoren en bedrijven 0 0 0 0 1 2 2 2
Employment and industrial relations in the Dutch call center sector 0 0 0 0 0 0 0 0
Estimating the Relationship between Skill and Overconfidence 0 0 1 51 1 3 11 41
Estimating the Relationship between Skill and Overconfidence 0 0 0 68 1 1 12 97
Estimating the Relationship between Skill and Overconfidence 0 1 1 37 3 5 12 91
Estimating the relationship between skill and overconfidence 0 0 0 67 0 1 8 36
Estimating the relationship between skill and overconfidence 0 0 0 28 3 3 8 31
Evaluatie arbeidsmarktprognoses naar opleiding en beroep in 1992 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluatie van de RUBS-schoolverlatersenquete 1989 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluating human capital obsolescence 0 0 0 0 0 0 0 0
Explaining trade in industrialized countries by country-specific human capital factor endowments 0 0 0 0 0 0 0 0
Flexible contracts and human capital investments 0 1 1 44 3 4 12 104
Flexible contracts and human capital investments 0 0 2 62 3 6 14 155
Forecasting flows into and out of apprenticeship training: a scenerio approach 0 0 0 0 0 0 0 0
Forecasting the labour markets for research scientists and engineers in the European Union 0 0 0 0 1 1 2 2
Future job opportunities in the European Union: towards a EURES database on regional labour market forecasts 0 0 0 0 0 1 1 1
Gebruikersonderzoek ROA-rapport 'de arbeidsmarkt naar opleiding en beroep' 0 0 0 0 0 0 0 0
Gradual Retirement, Financial Incentives, and Labour Supply of Older Workers: Evidence from a Stated Preference Analysis 0 0 1 56 3 5 16 68
Gradual retirement, financial incentives, and labour supply of older workers: Evidence from a stated preference analysis 0 0 0 32 3 5 10 35
Gradual retirement, financial incentives, and labour supply of older workers: evidence from a stated preference analysis 0 0 0 0 0 0 0 0
Herijking ROA-informatiesysteem onderwijs-arbeidsmarkt 0 0 0 0 0 0 1 1
Het beroependomein van opleidingen 0 0 0 0 0 0 0 0
How People React to Pension Risk 0 2 20 20 2 6 17 17
How Sensitive Are Individual Retirement Expectations to Raising the Retirement Age? 0 0 0 73 1 2 10 121
How and where do workers learn? 0 0 0 0 1 1 1 1
How individuals react to defined benefit pension risk 0 0 1 30 0 0 3 41
How individuals react to defined benefit pension risk 0 0 0 5 2 3 6 31
How sensitive are individual retirement expectations to raising the retirement age 0 0 0 54 0 0 13 103
How sensitive are individual retirement expectations to raising the retirement age? 0 0 0 41 0 2 10 92
Human capital depreciation during family-related career interruptions in male and female occupations 0 0 0 133 0 0 4 849
Human capital depreciation during family-related career interruptions in male and female occupations 0 0 0 130 2 3 15 488
In- en uitstroom op de markt voor leerovereenkomsten 0 0 0 0 0 1 1 1
Indicatoren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt MDGO: enkele arbeidsmarktindicatoren op basis van de RUBS-data 0 0 0 0 0 0 0 0
Indicatoren onderwijs-arbeidsmarkt technisch en economisch onderwijs (LBO en MBO) 0 0 0 0 0 0 0 0
Indicators of occupational employment in the European Union 0 0 0 0 0 0 0 0
International labour market indicators: a proposal for development 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventariserend onderzoek arbeidsmarktmodule I-SEE project 0 0 0 0 0 1 1 1
Is Part-Time Employment Beneficial for Firm Productivity? 0 1 2 112 1 9 22 527
Is There a Rationale to Contact the Unemployed Right from the Start? Evidence from a Natural Field Experiment 0 0 0 11 2 4 8 41
Is There a Rationale to Contact the Unemployed Right from the Start? Evidence from a Natural Field Experiment 0 0 1 13 1 1 9 58
Is part-time employment beneficial for firm productivity? 0 0 0 24 0 2 19 202
Is part-time employment beneficial for firm productivity? 0 0 1 42 0 3 14 105
Is there a rationale to contact the unemployed right from the start? Evidence from a natural field experiment 0 0 0 10 2 5 29 56
Job Tasks, Computer Use, and the Decreasing Part-Time Pay Penalty for Women in the UK 0 0 0 27 2 3 6 40
Job tasks, computer use, and the decreasing part-time pay penalty for women in the UK 0 0 0 17 2 3 10 64
Job tasks, computer use, and the decreasing part-time pay penalty for women in the UK 0 0 1 23 2 3 8 51
Job-Worker Mismatch and Cognitive Decline 1 1 1 83 1 3 13 322
Job-worker mismatch and cognitive decline 0 0 0 0 0 0 0 0
Klantcontact: rekrutering, competenties en perspectieven van medewerkers in callcenters 0 0 0 0 1 1 2 2
Knelpunten op de arbeidsmarkt en personeelsbeleid in de openbare apotheek 0 0 0 0 0 2 2 2
Labour Market Segmentation Revisited: A Study of the Dutch Call Centre Sector 0 0 0 0 1 1 1 1
Labour market information and the choice of vocational specialization 0 0 0 0 0 0 0 0
Labour market prospects for occupations and academic studies in 1992 0 0 0 0 0 0 0 0
Labour-market indicators: an inventory 0 0 0 0 0 0 0 0
Landelijke en regionale werkloosheidsindicatoren 1991 0 0 0 0 0 0 0 0
Langer doorwerken, werksituatie en productiviteit: vervolgmeting (2009) VPL-onderzoek 0 0 1 12 0 0 5 48
Leren en werken 0 1 3 68 1 2 11 232
Leren onder werkenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt 0 3 19 29 4 8 49 81
Levenslang leren en competentieontwikkeling 0 2 15 17 3 8 32 38
Life sciences in zuidoost Nederland 0 0 0 10 1 1 6 72
Locus of Control and Investment in Risky Assets 2 2 3 69 2 3 18 48
Locus of control and investment in risky assets 0 1 2 74 0 2 30 212
Locus of control and investment in risky assets 0 0 0 24 0 1 12 98
Loont HRM? een literatuurverkenning 0 0 0 0 0 0 0 0
Loont het investeren in het personeel? 0 0 0 0 0 0 0 0
Loopbanen na Maastricht University: metingen 2008 en 2009 0 0 0 11 1 1 4 52
Measuring skill shortages 0 0 0 0 0 1 1 1
Meer licht op de regionale arbeidsmarkt 0 0 0 0 0 0 0 0
Methodiek arbeidsmarktprognoses en -indicatoren 1997-2002 0 0 0 86 3 3 9 318
Methodiek arbeidsmarktprognoses en -indicatoren 1999-2004 0 0 0 74 1 1 3 278
Methodiek en structuur arbeidsmarktmodule I-see! 1991 0 0 0 0 0 0 0 0
Methodiek schoolverlatersinformatiesysteem 2002 0 0 0 13 2 2 4 198
Methodiek van het informatiesysteem onderwijs-arbeidsmarkt 1993 0 0 0 0 1 2 3 3
Methodiek van het informatiesysteem onderwijs-arbeidsmarkt 1995 0 0 0 0 1 1 1 1
Methodiek werkgelegenheid en scholing 1996 0 0 0 52 1 1 4 268
Methodiek werkgelegenheid en scholing 1997 0 0 0 21 0 0 5 374
Methodology of the ROA information system on occupational groups and types of education 0 0 0 0 0 0 0 0
Mission of the company, prosocial attitudes and job preferences: A discrete choice experiment 0 0 7 22 2 5 29 40
Mission of the company, prosocial attitudes and job preferences: a discrete choice experiment 0 0 2 13 1 1 17 26
Mission of the company, prosocial attitudes and job preferences: a discrete choice experiment 0 2 10 44 1 12 50 59
Monitoring skill potentials for technological innovation and diffusion 0 0 0 0 0 0 0 0
NEETs in Limburg: trends, spreiding, en duiding 0 0 0 0 0 0 0 0
Naar een HRM portfolio: Universiteit Maastricht 0 0 0 0 0 0 0 0
Naar een employability monitor 0 0 0 0 1 1 1 1
Naar een informatiesysteem onderwijs-arbeidsmarkt voor de haven van Rotterdam: verslag vooronderzoek 0 0 0 0 2 3 4 4
Nederland in leerstand 0 0 8 17 2 3 14 29
Neet aan ’t werk, neet op sjoël, neet op training: NEET in Limburg in 2020 1 1 1 1 1 1 1 1
Negative Reciprocity and Retrenched Pension Rights 0 0 1 54 6 7 14 122
Negative reciprocity and retrenched pension rights 0 0 0 15 0 0 7 155
New ways of working and work engagement 1 5 6 38 2 7 19 109
New ways of working and work engagement 0 0 1 22 2 2 16 70
Occupational reallocation in response to supply shocks 0 0 0 0 0 0 0 0
Ondersteunende beroepen in het onderwijs: naar een gevalideerd functieraamwerk 0 0 0 0 1 1 1 1
Ontwikkelingscheque: uitwerking advies denktank leren en werken 0 0 2 11 1 1 6 57
Op zoek naar informatiebronnen over de arbeidsmarktpositie van academici 0 0 0 0 0 0 0 0
Opzet en methodiek scenario's arbeidsmarkt zorgsector 0 0 0 0 0 0 0 0
Overzicht onderwijs-arbeidsmarkt Euregio Maas - Rijn 0 0 0 0 0 0 0 0
Peer working time, labour supply, and happiness for male workers 0 0 2 16 5 5 14 63
Pensioenverwachtingen en personeelsbeleid 0 0 1 5 0 2 7 60
Pensioenverwachtingen en personeelsbeleid: jaarverslag 2012 0 0 0 5 1 1 5 21
Pensioenverwachtingen en personeelsbeleid: verslag van de ROA enquête 2011 0 0 1 12 0 0 4 44
Profielschets uitkeringsafhankelijke inwoners in Limburg 0 0 0 0 1 1 1 1
Prognose arbeidsmarktinstroom van schoolverlaters per opleidingstype 0 0 0 0 0 0 0 0
ROA-beroepenclassificatie 1990 0 0 0 0 1 2 2 2
Raamwerk Evaluatie Interventies Leven Lang Ontwikkelen 0 0 13 15 2 7 30 33
Redistribution of Individual Pension Wealth to Survivor Pensions: Evidence from a Stated Preferences Analysis 0 1 18 18 4 8 33 33
Regionaal arbeidsmarkt informatie systeem Limburg: een verkennende analyse 0 0 0 0 0 0 0 0
Regional labour market forecasts by education and occupation in the Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0
Regional supply-demand discrepancies: a training perspective 0 0 0 0 1 3 3 3
Regionale arbeidsmarktinformatie naar opleiding en beroep: een verkenning vanuit het ROA-informatiesysteem onderwijs-arbeidsmarkt 0 0 0 0 0 0 0 0
Replacement demand forecasts by occupation and education 0 0 0 0 1 1 1 1
Retirement and Cognitive Development: Are the Retired Really Inactive? 0 0 0 16 1 1 6 81
Retirement and Cognitive Development: Are the Retired Really Inactive? 0 0 2 58 0 0 23 188
Retirement and cognitive development: are the retired really inactive? 0 0 1 28 1 2 10 91
Retirement and cognitive development: are the retired really inactive? 0 0 0 29 0 1 10 236
Rules, rule-following and cooperation 2 2 2 14 9 10 13 98
Scenario-analyse van de vervangingsvraag tot 2010 0 0 5 252 1 3 19 744
Scholing van werkenden: themarapport werkgelegenheid en scholing 1998 0 0 0 0 0 0 0 0
Schoolverlaters in crisistijd 0 0 0 0 1 1 11 13
Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2010 0 0 1 17 1 1 3 57
Sectorverkenning arbeidsmarkt Zuid-Limburg: De metaal- en elektrotechnische industrie 0 0 0 0 1 1 1 1
Shattered Dreams: The Effects of Changing the Pension System Late in the Game 0 0 2 81 0 3 16 289
Shattered dreams: the effects of changing the pension system late in the game 0 0 0 24 2 3 13 129
Shattered dreams: the effects of changing the pension system late in the game 0 0 1 53 1 1 13 247
Skill Obsolescence, Lifelong Learning and Labor Market Participation 0 2 6 271 3 10 29 959
Skills and low pay: upgrading or overeducation? 0 0 0 0 0 0 0 0
Skills for the 21st century: implications for education 0 1 2 23 0 5 15 115
Skills, Wage Dispersion and Wage Mobility in the 1990s: The Case of the Netherlands, Germany, France and the United Kingdom 0 0 0 12 0 4 8 66
Technologie indicators: population, labour and schooling: 1990 report 0 0 0 0 0 0 0 0
Technologie-indicatoren met betrekking tot scholing en arbeid 0 0 0 0 0 0 0 0
Technologie-indicatoren: bevolking, arbeid en scholing: Rapportage 1990 0 0 0 0 0 0 0 0
Technology indicators referring tot education and labour 0 0 0 0 0 0 0 0
Technology, Selection, and Training in Call Centers 0 0 0 41 1 1 6 270
Terrorism and Integration of Muslim Immigrants 0 0 1 2 5 6 11 14
Terrorism and Integration of Muslim Immigrants 0 0 0 63 6 7 13 101
Terrorism and integration of Muslim immigrants 0 0 0 4 2 3 4 48
Terrorism and integration of Muslim immigrants 0 0 0 25 2 3 4 60
The Dutch observatory on employment and training 0 0 0 0 0 1 1 1
The Effect of Choice Options in Training Curricula on the Supply of and Demand for Apprenticeships 0 0 1 7 1 1 6 29
The Effects of Human Resource Management on workers' wages and firms' productivity 0 0 1 1 0 1 2 2
The Effects of Pension Rights and Retirement Age on Training Participation: Evidence from a Natural Experiment 0 1 4 55 1 3 12 326
The Effects of Training on Own and Co-Worker Productivity: Evidence from a Field Experiment 0 0 6 56 1 3 19 183
The Effects of Training on Own and Co-Worker Productivity: Evidence from a Field Experiment 0 0 1 97 5 7 26 235
The Relation between Maternal Work Hours and Cognitive Outcomes of Young School-Aged Children 0 0 0 22 2 2 9 66
The Role of Peers in Estimating Tenure-Performance Profiles: Evidence from Personnel Data 0 0 0 35 0 0 9 137
The costs of not training: contribution for the Netherlands 0 0 0 0 1 1 1 1
The effect of choice options in training curricula on the supply of and demand for apprenticeships 0 0 0 3 0 0 4 22
The effect of choice options in training curricula on the supply of and demand for apprenticeships 1 1 1 5 1 2 6 49
The effects of pension rights and retirement age on training participation: evidence from a natural experiment 0 0 0 22 0 1 6 120
The effects of pension rights and retirement age on training participation: evidence from a natural experiment 0 0 1 51 0 1 7 218
The effects of training and overeducation on career mobility in a segmented labour market 0 0 0 0 0 1 2 2
The effects of training on own and co-worker productivity: Evidence from a field experiment 0 0 3 21 2 5 27 139
The effects of training on own and co-worker productivity: evidence from a field experiment 0 0 1 8 2 5 14 89
The effects of training on own and co-worker productivity: evidence from a field experiment 0 0 3 33 1 3 14 182
The information system on education and the labour market developed by ROA 0 0 0 0 0 1 2 2
The labour market by education and occupation in 1992 0 0 0 0 0 0 0 0
The provision, employment and educational attainment of technically skilled workers across industrialised countries 0 0 0 0 1 1 1 1
The relation between maternal work hours and cognitive outcomes of young school-aged children 0 0 0 9 1 1 6 65
The relation between maternal work hours and cognitive outcomes of young school-aged children 0 0 0 20 3 3 8 41
The role of peers in estimating tenure-performance profiles: evidence from personnel data 0 0 0 5 3 3 5 69
The role of peers in estimating tenure-performance profiles: evidence from personnel data 0 0 0 18 1 1 5 186
Toekomst in techniek?: waarde-orientatie, beeldvorming en keuze-intenties van jongeren 0 0 0 0 0 1 1 1
Toekomstverkenning arbeidsmarkt apothekersassistenten in de openbare apotheek 0 0 0 0 0 0 0 0
Toekomstverkenning arbeidsmarkt zorgsector 0 0 0 0 0 0 0 0
Toekomstverkenning leerlingwezen 0 0 0 0 0 0 0 0
Training Access, Reciprocity, and Expected Retirement Age 0 0 1 27 3 6 15 73
Training Background and Early Retirement 0 0 1 75 0 0 10 329
Training access, reciprocity, and expected retirement age 0 0 0 16 1 4 10 39
Training access, reciprocity, and expected retirement age 0 0 0 17 0 0 6 80
Training and early retirement 0 0 0 16 1 1 4 144
Training and mobility 0 0 0 0 0 0 0 0
Training, task flexibility and low skilled workers' employability 0 0 0 0 0 0 0 0
Upgrading in the European Union 0 0 0 0 0 0 0 0
Vacancies, employment growth and the demand for newcomers on the labour market 0 0 0 0 0 0 0 0
Vergelijking tussen de huidige CBS- en de ROA-beroepenclassificatie 0 0 0 0 1 1 1 1
Versoberde pensioenen en de werkinzet van oudere werknemers: vervolgmeting (2010) VPL-onderzoek 0 0 0 0 1 2 2 2
Vervangingsvraagprognoses naar beroep en opleiding 0 0 0 0 1 2 2 2
Vocational versus communicative competencies as predictors of job satisfaction: pharmacy assistants at the interface of professional and commercial work 0 0 0 0 0 0 0 0
Wage structure and labor mobility in the Netherlands 1999-2003 0 0 0 49 2 2 7 144
Werken en leren in Nederland 0 0 3 18 1 6 13 52
Werken en leren in de zorg- en welzijnssector 0 0 0 0 1 1 1 1
Werken en leren in openbaar bestuur en overheidsdiensten 0 0 0 0 1 1 1 1
Werken in de openbare apotheek 0 0 0 0 0 1 1 1
Werkenden in leerstand 0 0 0 0 1 1 1 1
Werkgelegenheid en scholing 1996 0 0 0 0 0 0 0 0
Werkgelegenheid en scholing 1996 0 0 0 0 0 0 0 0
Werkloosheidsindicatoren voor schoolverlaters 0 0 0 0 0 0 0 0
Wervingskracht en arbeidsmarktpositie: school voor levenswetenschappen 0 0 0 0 0 0 0 0
What Affects International Migration of European Science and Engineering Graduates? 0 0 1 82 3 4 11 339
What affects international migration of European science and engineering graduates? 0 0 0 94 3 5 13 435
What affects lifelong learning of scientists and engineers? 0 0 1 28 0 1 7 119
What affects lifelong learning of scientists and engineers? 0 0 0 108 0 0 3 319
Which skills protect graduates against a alack labour market? 0 0 2 85 0 0 14 208
Which skills protect graduates against a alack labour market? 0 0 0 53 0 1 8 181
Why Do Low-Educated Workers Invest Less in Further Training? 0 2 3 135 0 6 13 351
Why do low-educated workers invest less in further training? 0 0 0 41 1 3 12 194
Why do low-educated workers invest less in further training? 0 0 1 55 1 6 16 195
Why do part-time workers invest less in human capital than full-timers? 0 1 1 164 0 1 7 555
Work-Related Learning and Skill Development in Europe: Does Initial Skill Mismatch Matter? 0 0 0 40 1 5 9 55
Work-related learning and skill development in Europe: Does initial skill mismatch matter? 0 1 4 83 2 4 19 96
Work-related learning and skill development in Europe: Does initial skill mismatch matter? 0 0 0 0 0 1 2 2
Workshop attendance as a mode of learning 1 1 8 8 2 5 35 35
Workshop attendance as a mode of learning: Evidence from the Netherlands 0 0 2 2 2 3 15 15
Total Working Papers 11 49 264 6,014 253 507 1,912 23,158


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
'Employability-miles' and worker employability awareness 0 0 1 7 0 3 12 51
Are More Competent Workers More Satisfied? 0 0 0 12 0 0 3 101
Conspicuous work: Peer working time, labour supply, and happiness 0 1 2 5 3 7 13 38
Defining Occupational Groupings by Educational Structure 0 0 0 18 0 2 4 64
Does informal learning at work differ between temporary and permanent workers? Evidence from 20 OECD countries 0 0 1 3 1 2 17 35
Does skill obsolescence increase the risk of employment loss? 0 1 3 19 1 2 19 114
Elasticity of substitution and productivity, capital and skill intensity differences across firms 1 1 1 81 1 1 5 305
Empirical studies of employment and performance of scientists and engineers 0 0 0 20 0 0 10 85
Estimating the relationship between skill and overconfidence 0 0 3 13 1 4 19 83
Explaining trade in industrialized countries by country-specific human capital endowments 0 0 0 46 0 0 3 202
Flexibility of the Labour Market 0 0 1 20 1 4 10 50
Flexible Contracts and Human Capital Investments 0 1 5 18 4 5 25 110
Forecasting replacement demand by occupation and education 0 0 3 134 0 1 6 364
Gradual retirement, financial incentives, and labour supply of older workers: Evidence from a stated preference analysis 0 0 1 3 2 4 17 30
How Sensitive are Individual Retirement Expectations to Raising the Retirement Age? 0 0 0 24 0 0 9 100
Human capital depreciation during hometime 0 0 0 67 0 0 5 225
Is Part-Time Employment Beneficial for Firm Productivity? 0 1 2 12 0 2 14 77
Is there a rationale to contact the unemployed right from the start? Evidence from a natural field experiment 0 0 2 5 2 4 13 41
Job-worker mismatch and cognitive decline 0 0 2 84 1 5 32 423
Labor market information and the choice of vocational specialization 0 0 0 49 0 1 4 208
Redistribution of individual pension wealth to survivor pensions: Evidence from a stated preferences analysis 0 0 0 0 3 10 11 11
Retirement and cognitive development in the Netherlands: Are the retired really inactive? 0 0 1 9 0 1 7 39
Shattered Dreams: The Effects of Changing the Pension System Late in the Game 0 0 2 81 0 3 17 321
Technological change and skill formation in the bank sector 0 0 0 43 0 0 4 236
Technology, Selection, and Training in Call Centers 0 0 0 1 0 0 3 46
The Effects of Training on Own and Co‐worker Productivity: Evidence from a Field Experiment 6 7 35 152 11 23 74 423
The Impact of Negatively Reciprocal Inclinations on Worker Behavior: Evidence from a Retrenchment of Pension Rights 0 0 4 7 0 1 19 47
The Industry Employability Index: Taking account of supply and demand characteristics 0 0 3 18 0 0 17 74
The Relation Between Maternal Work Hours and the Cognitive Development of Young School-Aged Children 0 0 1 6 0 1 9 40
The economics of overeducation: a comment 0 0 1 19 0 0 3 67
The effect of choice options in training curricula on the demand for and supply of apprentices 0 0 1 10 1 2 4 37
The effects of human resource management on small firms' productivity and employees' wages 1 1 3 248 3 7 22 1,491
The effects of pension rights and retirement age on training participation: Evidence from a natural experiment 5 7 17 143 6 10 39 372
The effects of under†skilling on need for recovery, losing employment and retirement intentions among older office workers: A prospective cohort study 0 0 0 0 0 0 3 7
The importance of informal learning at work 0 0 1 16 2 3 18 105
The role of peers in estimating tenure-performance profiles: Evidence from personnel data 0 0 0 15 0 0 11 73
Training and retirement patterns 0 0 0 41 0 1 4 125
Unshrouding the Sphere from the Clouds: Towards a Comprehensive Conceptual Framework for Sustainable Employability 0 0 0 0 3 3 3 3
What affects international migration of European science and engineering graduates? 1 1 1 40 1 2 6 175
What affects lifelong learning of scientists and engineers? 0 0 1 6 0 0 2 33
Which skills protect graduates against a slack labour market? 0 0 1 2 0 2 7 15
Why Do Part‐time Workers Invest Less in Human Capital than Full‐timers? 0 1 1 95 0 3 10 359
Why do low-educated workers invest less in further training? 0 0 5 83 0 4 27 194
Youngsters and technology 0 0 0 69 1 4 8 251
Total Journal Articles 14 22 105 1,744 48 127 568 7,250


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Work-Related Learning and Skill Development in Europe: Does Initial Skill Mismatch Matter? 0 2 5 8 0 7 23 44
Total Chapters 0 2 5 8 0 7 23 44


Statistics updated 2020-09-04