Access Statistics for Jonas Debrulle

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
De determinanten van firma groei in Vlaanderen 0 0 0 0 0 0 1 4
Eenmaal zelfstandige, altijd zelfstandige? Een onderzoek naar de demografische en loopbaangerelateerde uitstroomfactoren van vrijwillige en noodgedwongen zelfstandigen 0 0 0 0 0 0 1 4
Het effect van het menselijk en sociaal kapitaal van de bedrijfseigenaar op de exportactiviteiten van de startende onderneming 0 0 0 0 0 0 2 5
Identifying the entrepreneur in entrepreneurship: an overview of the research field with special emphasis on human and social capital 0 0 0 0 0 0 3 11
Ondernemend Vlaanderen: startende ondernemingen onder de loep 0 0 0 0 0 0 4 7
Smells like team spirit: how founder team composition and entrepreneurship motivation affect start-up value added 0 0 0 0 0 1 1 14
Start-up absorptive capacity: Does the owner’s human and social capital matter? 0 1 2 90 1 2 16 145
Start-up export intensity: An empirical investigation of the impact of absorptive capacity and business owner human and social capital 0 0 2 33 0 0 2 58
Start-ups' Internationalization: The Impact of Business Owners' Management Experience, Start-up Experience and Professional Network on Export Intensity 0 0 0 0 1 2 6 6
Stimuleren van ondernemerschap in het hoger onderwijs: Een zoektocht naar goede praktijken 0 0 0 0 0 0 1 5
The Role of Entrepreneurship in the Context of Career Trajectories: Moving Back into Wage Employment or into Unemployment? 0 0 0 0 0 0 1 1
The effect of career reorientation on an individual's continued unemployment probability (de impact van heroriëntering op de verdere werkloosheidskans) 0 0 0 0 0 0 1 7
Total Working Papers 0 1 4 123 2 5 39 267


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Identifying the Entrepreneur in Entrepreneurship: An Overview of the Research Field with Special Emphasis on Human and Social Capital 0 0 0 0 1 1 2 48
The Role of Entrepreneurship in the Context of Career Trajectories: Moving Back into Wage Employment or into Unemployment? 0 0 0 3 1 3 9 14
Total Journal Articles 0 0 0 3 2 4 11 62


Statistics updated 2018-05-02