Access Statistics for Jonas Debrulle

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
De determinanten van firma groei in Vlaanderen 0 0 0 0 2 3 5 15
Eenmaal zelfstandige, altijd zelfstandige? Een onderzoek naar de demografische en loopbaangerelateerde uitstroomfactoren van vrijwillige en noodgedwongen zelfstandigen 0 0 0 0 0 0 4 16
Het effect van het menselijk en sociaal kapitaal van de bedrijfseigenaar op de exportactiviteiten van de startende onderneming 0 0 0 0 0 0 3 17
Identifying the entrepreneur in entrepreneurship: an overview of the research field with special emphasis on human and social capital 0 0 0 0 0 0 1 18
Ondernemend Vlaanderen: startende ondernemingen onder de loep 0 0 0 0 2 2 7 17
Smells like team spirit: how founder team composition and entrepreneurship motivation affect start-up value added 0 0 0 0 0 0 1 17
Start-up absorptive capacity: Does the owner’s human and social capital matter? 0 0 1 92 0 0 5 160
Start-up export intensity: An empirical investigation of the impact of absorptive capacity and business owner human and social capital 0 0 0 33 0 0 0 62
Start-ups' Internationalization: The Impact of Business Owners' Management Experience, Start-up Experience and Professional Network on Export Intensity 0 0 0 0 0 1 5 20
Stimuleren van ondernemerschap in het hoger onderwijs: Een zoektocht naar goede praktijken 0 0 0 0 0 0 1 8
The Role of Entrepreneurship in the Context of Career Trajectories: Moving Back into Wage Employment or into Unemployment? 0 0 0 0 1 4 7 22
The effect of career reorientation on an individual's continued unemployment probability (de impact van heroriëntering op de verdere werkloosheidskans) 0 0 0 0 0 0 7 23
Total Working Papers 0 0 1 125 5 10 46 395


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Identifying the Entrepreneur in Entrepreneurship: An Overview of the Research Field with Special Emphasis on Human and Social Capital 0 0 0 0 0 1 4 59
The Role of Entrepreneurship in the Context of Career Trajectories: Moving Back into Wage Employment or into Unemployment? 0 0 0 3 1 2 11 40
Total Journal Articles 0 0 0 3 1 3 15 99


Statistics updated 2021-01-03