Access Statistics for Gönül Dinçer Muratoğlu

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
GATS Çerçevesinde “Gerçek Kişilerin Geçici Hareketliliğinin Liberalizasyonu” Üzerine Bir Değerlendirme 0 0 0 3 2 2 2 24
Turkey’s Rising Imports from BRICS: A Gravity Model Approach 0 0 5 41 1 1 13 75
Total Working Papers 0 0 5 44 3 3 15 99


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
"Bölgesel Kalkınma: Politikalar ve Yeni Dinamikler", Derleyen: Aylan ARI 0 0 2 11 0 0 7 38
DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ 3 23 105 415 40 156 904 3,145
Determinants of Export Competitiveness: Evidence from OECD Manufacturing 2 6 14 50 4 11 40 135
Hayvansal Güdüler: İnsan Psikolojisi Ekonomiyi Nasıl Yönlendirir Ve Küresel Kapitalizm İçin Niçin Önemlidir? 0 1 15 157 1 4 51 505
Immigration to the OECD Countries from Turkey in 1960-2010 Period: A Gravity Model Approach 0 0 1 13 0 3 5 56
The Third International Conference in Economics EconWorld 2016 0 0 0 7 3 4 10 54
Ulusların Düşüşü Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri 0 2 34 207 1 18 181 824
Total Journal Articles 5 32 171 860 49 196 1,198 4,757


Statistics updated 2020-09-04