Access Statistics for Gönül Dinçer Muratoğlu

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
GATS Çerçevesinde “Gerçek Kişilerin Geçici Hareketliliğinin Liberalizasyonu” Üzerine Bir Değerlendirme 0 0 0 5 0 0 0 28
Turkey’s Rising Imports from BRICS: A Gravity Model Approach 0 0 0 45 0 0 3 87
Total Working Papers 0 0 0 50 0 0 3 115


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
"Bölgesel Kalkınma: Politikalar ve Yeni Dinamikler", Derleyen: Aylan ARI 1 1 2 17 1 1 6 52
DIŞ TİCARET KURAMINDA ÇEKİM MODELİ 5 8 31 564 12 37 182 4,906
Determinants of Export Competitiveness: Evidence from OECD Manufacturing 0 0 4 63 4 7 15 194
Hayvansal Güdüler: İnsan Psikolojisi Ekonomiyi Nasıl Yönlendirir Ve Küresel Kapitalizm İçin Niçin Önemlidir? 2 2 3 176 2 2 12 576
Immigration to the OECD Countries from Turkey in 1960-2010 Period: A Gravity Model Approach 0 0 0 13 1 1 2 65
The Third International Conference in Economics EconWorld 2016 0 0 5 13 0 0 6 65
Ulusların Düşüşü Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri 1 2 10 268 4 11 35 1,022
Total Journal Articles 9 13 55 1,114 24 59 258 6,880


Statistics updated 2023-06-05