Access Statistics for Andrei Silviu Dospinescu

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Combinarea prognozelor in functie de eficienta lor pe termen mediu si lung prin utilizarea factorilor de pondere. Analiza comparativa 0 0 0 48 1 1 3 188
Metode statistice de masurare a perceptiei componentelor IPC si a inertiei acestei perceptii in Romania 0 0 2 102 0 3 12 371
Utilizarea metodei VAR pentru analiza modului in care elasticitatea cererii fata de venituri influenteaza reactia cererii la socuri survenite in venituri 0 0 2 91 1 5 12 330
Total Working Papers 0 0 4 241 2 9 27 889


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A MODEL TO FORECAST THE MONTHLY INFLATION IN ROMANIA 0 0 0 3 0 0 5 287
Alternative Measures of Core Inflation in Romania 0 0 0 98 1 3 8 276
Analiza SWOT a domeniilor si sectoarelor economiei nationale (sinteza) 0 0 0 0 1 3 6 291
Analiza impactului politicii ratei dobânzii asupra economiei românesti utilizând functia de raspuns la soc 0 0 0 0 1 1 21 58
Analysis of the exchange rate and oil price impact on inflation in Romania based on VAR methodology 0 0 0 0 1 1 5 53
Analyzing the Dynamics of Relative Prices on a Market with Speculative and Non-Speculative Agents Based on the Evolutionary Model 0 0 1 13 0 0 1 66
COMBINING THE FORECASTS USING A STATISTICAL APPROACH 0 0 0 2 0 0 0 108
Choosing between alternative measures of core inflation using bounded rationality and cognitive biases 0 0 0 0 0 0 1 165
Determinarea gradului de penetrare in cadrul agentilor economici a tehnicilor de imbunatatire a productivitatii 0 0 0 0 0 0 0 202
Echilibrul Nash si alegerile prezidentiale din anul 2000 în România (II) 0 0 0 0 5 7 10 215
Elaborarea unei tehnologii moderne de reducere a gazelor cu efect de sera produse de industria româneasca (Sinteza) 0 0 0 0 0 0 3 70
IMPULSE ANALYSES OF THE ROMANIAN INFLATION 0 0 0 0 0 1 11 246
Impactul delocalizarii productiei asupra pietei muncii (Sinteza) 0 0 0 0 0 1 9 94
Local Environment Analysis and Rules Inferring Procedure in an Agent-Based Model – Applications in Economics 0 0 1 50 0 0 6 183
Masurarea productivitatii muncii pe baza productiei si valorii adaugate la nivel sectorial (Sinteza) 0 0 0 0 0 1 7 129
Measuring Core Inflation in Romania Using the Dobrescu Method – A Comparative Approach 0 1 2 28 0 1 6 76
Modalitati de imbunatatire a productivitatii la nivel de organizatie, sectorial si national - Sinteza - 0 0 0 0 1 3 13 293
Modele de analiza a impactului politicii ratei dobânzii asupra economiei românesti (I) 0 0 0 0 0 0 3 43
Modele de analiza a impactului politicii ratei dobânzii asupra economiei românesti (II) 0 0 0 0 1 1 5 63
Nash equilibrium and the 2000 Presidential election in Romania (I) 0 0 0 0 0 0 3 56
Optimizarea sistemului de finantare, productie si distributie a serviciilor de sanatate pentru cetatenii europeni (Sinteza) 0 0 0 0 0 3 6 98
Perspectivele industriei prelucratoare românesti în contextul dezvoltarii durabile (sinteza) 0 0 0 0 0 0 3 67
Rolul solutiilor IT (Tehnologia informatiilor) in eficientizarea activitatii economice a firmelor 0 0 0 0 3 7 17 193
Rolul solutiilor IT (Tehnologia informatiilor) in eficientizarea activitatii economice a firmelor (II) 0 0 0 0 4 6 17 203
Schimbari structurale în industria nationala determinate de aderarea la Uniunea Europeana (Etapa I) (Sinteza) 0 0 0 0 0 0 2 22
THE BEHAVIOR OF PRICES AS A RESPONSE TO STRUCTURAL CHANGES - THE ROLE OF THE ECONOMIC TRANSMISSION MECHANISMS IN EXPLAINING THE OBSERVED BEHAVIOR 0 0 0 6 1 3 3 43
Tehnologie moderna pentru sinteza eterilor utilizabili ca aditivi pentru benzinele auto ecologice (Sinteza) 0 0 0 0 0 1 6 65
The Interaction Of Structural Changes With Inflation in the Presence of Symetric and Asymetric Economic Behaviours – Evidence from a General Dynamic Intersectoral Model 0 0 0 51 0 0 4 155
The analysis of dynamics real minimum wage in branches of Romanian economy 0 0 0 0 0 0 3 45
Total Journal Articles 0 1 4 251 19 43 184 3,865


Statistics updated 2021-01-03