Access Statistics for Andrei Silviu Dospinescu

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Combinarea prognozelor in functie de eficienta lor pe termen mediu si lung prin utilizarea factorilor de pondere. Analiza comparativa 0 0 0 50 0 0 1 197
Metode statistice de masurare a perceptiei componentelor IPC si a inertiei acestei perceptii in Romania 0 0 0 104 0 0 0 382
Utilizarea metodei VAR pentru analiza modului in care elasticitatea cererii fata de venituri influenteaza reactia cererii la socuri survenite in venituri 0 0 3 97 0 0 4 346
Total Working Papers 0 0 3 251 0 0 5 925


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A MODEL TO FORECAST THE MONTHLY INFLATION IN ROMANIA 0 0 0 3 0 3 3 297
Alternative Measures of Core Inflation in Romania 0 1 1 100 0 1 2 292
Analiza SWOT a domeniilor si sectoarelor economiei nationale (sinteza) 0 0 0 0 0 1 3 316
Analiza impactului politicii ratei dobânzii asupra economiei românesti utilizând functia de raspuns la soc 0 0 0 0 1 3 6 69
Analysis of the exchange rate and oil price impact on inflation in Romania based on VAR methodology 0 0 0 0 0 0 0 58
Analyzing the Dynamics of Relative Prices on a Market with Speculative and Non-Speculative Agents Based on the Evolutionary Model 0 0 0 14 0 0 0 69
COMBINING THE FORECASTS USING A STATISTICAL APPROACH 0 0 0 2 0 0 1 109
Choosing between alternative measures of core inflation using bounded rationality and cognitive biases 0 0 0 0 0 0 0 171
Determinarea gradului de penetrare in cadrul agentilor economici a tehnicilor de imbunatatire a productivitatii 0 0 0 0 0 0 1 209
Echilibrul Nash si alegerile prezidentiale din anul 2000 în România (II) 0 0 0 0 2 7 18 247
Elaborarea unei tehnologii moderne de reducere a gazelor cu efect de sera produse de industria româneasca (Sinteza) 0 0 0 0 0 0 0 82
IMPULSE ANALYSES OF THE ROMANIAN INFLATION 0 0 0 0 0 3 3 254
Impactul delocalizarii productiei asupra pietei muncii (Sinteza) 0 0 0 0 0 0 0 99
Local Environment Analysis and Rules Inferring Procedure in an Agent-Based Model – Applications in Economics 0 0 0 53 0 1 1 192
Masurarea productivitatii muncii pe baza productiei si valorii adaugate la nivel sectorial (Sinteza) 0 0 0 0 0 0 1 136
Measuring Core Inflation in Romania Using the Dobrescu Method – A Comparative Approach 0 0 0 28 0 1 3 85
Modalitati de imbunatatire a productivitatii la nivel de organizatie, sectorial si national - Sinteza - 0 0 0 0 1 2 7 313
Modele de analiza a impactului politicii ratei dobânzii asupra economiei românesti (I) 0 0 0 0 0 0 0 44
Modele de analiza a impactului politicii ratei dobânzii asupra economiei românesti (II) 0 0 0 0 1 4 4 75
Nash equilibrium and the 2000 Presidential election in Romania (I) 0 0 0 0 1 1 5 67
Optimizarea sistemului de finantare, productie si distributie a serviciilor de sanatate pentru cetatenii europeni (Sinteza) 0 0 0 0 1 1 4 109
Perspectivele industriei prelucratoare românesti în contextul dezvoltarii durabile (sinteza) 0 0 0 0 0 0 0 71
Rolul solutiilor IT (Tehnologia informatiilor) in eficientizarea activitatii economice a firmelor 0 0 0 0 0 0 3 222
Rolul solutiilor IT (Tehnologia informatiilor) in eficientizarea activitatii economice a firmelor (II) 0 0 0 0 1 1 1 223
Schimbari structurale în industria nationala determinate de aderarea la Uniunea Europeana (Etapa I) (Sinteza) 0 0 0 0 0 2 4 32
THE BEHAVIOR OF PRICES AS A RESPONSE TO STRUCTURAL CHANGES - THE ROLE OF THE ECONOMIC TRANSMISSION MECHANISMS IN EXPLAINING THE OBSERVED BEHAVIOR 0 0 0 7 0 0 0 50
Tehnologie moderna pentru sinteza eterilor utilizabili ca aditivi pentru benzinele auto ecologice (Sinteza) 0 0 0 0 0 0 1 75
The Interaction Of Structural Changes With Inflation in the Presence of Symetric and Asymetric Economic Behaviours – Evidence from a General Dynamic Intersectoral Model 0 0 0 51 0 1 1 163
The analysis of dynamics real minimum wage in branches of Romanian economy 0 0 0 0 0 0 0 50
Total Journal Articles 0 1 1 258 8 32 72 4,179


Statistics updated 2024-05-04