Access Statistics for Bohdana Dub

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Complex assessment of Ukrainian agroholdings’ economic security 0 0 0 0 2 5 9 12
Інтеграція та синергія видів менеджменту для вдосконалення системи економічної безпеки підприємства 0 0 0 1 0 0 4 9
Комплексне оцінювання економічної безпеки агрохолдингів України 0 0 0 6 0 1 9 10
Контент-аналіз дисертацій з економічної безпеки підприємства, захищених в Україні за 2000-2018 рр 0 0 0 2 1 1 6 7
Менеджмент знань в системі економічної безпеки аграрного холдингу 0 0 0 0 0 0 2 10
Поняття економічної безпеки підприємства в контексті розвитку сучасної української економічної науки 0 0 0 0 0 0 5 8
Проблеми ефективного забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах нових геополітичних викликів 0 0 0 8 0 2 6 15
Система економічної безпеки підприємства: поняття та структура 0 0 2 2 0 0 4 15
Стратегія інноваційного розвитку системи економічної безпеки агрохолдингу 0 0 0 1 0 0 7 14
Сучасний стан і тенденції економічної безпеки агрохолдингів в Україні 0 0 0 4 0 0 3 5
Total Working Papers 0 0 2 24 3 9 55 105


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Сучасний стан і тенденції економічної безпеки агрохолдингів в Україні 0 0 0 0 0 1 4 9
Total Journal Articles 0 0 0 0 0 1 4 9


Statistics updated 2020-09-04