Access Statistics for Felor Ebghaei

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Para ve Maliye Politikasının Karşılaştırmalı Analizi: Türkiye için Ekonometrik bir Analiz 0 0 1 10 1 1 27 54
Türkiye’de Kamu Yatırım Harcamalarının Özel Sektör Yatırım Üzerindeki Etkisi 1 1 2 11 2 2 9 30
Yabancı İştirakli Firmaların İhracat Yöneliminin Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Dikey Yayılmaları Üzerindeki Etkileri: Türkiye İmalat Sanayi Örneği 0 1 1 9 0 2 10 29
بررسی تأثیر مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران 0 0 1 6 0 0 3 29
مديريت عوامل موثر بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران 0 0 0 6 0 2 8 37
Total Working Papers 1 2 5 42 3 7 57 179


Statistics updated 2020-09-04