Access Statistics for Oguz Esen

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Minsky Perpective on the Macroprudential Policy 0 1 3 125 0 1 4 68
The Minsky Perspective on Macroprudential Policy 0 1 3 151 0 3 18 287
Total Working Papers 0 2 6 276 0 4 22 355


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Dünya İşgücü Piyasalarındaki Son Gelişmeler 0 0 0 1 0 1 1 14
Ekonomik Gelişmenin Yolu Sermaye Piyasalarından mı Geçiyor ? 0 0 0 0 0 1 1 39
Financial Openness in Turkey 0 0 1 212 0 0 3 518
Finansal Küreselleşme Ortamında Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Portföy Yatırımları 0 3 8 145 0 5 16 384
Finansal Piyasaların Küreselleşmesi Ve Sermaye Kontrolleri 1 1 4 39 1 1 5 118
Gelişmekte Olan Ülkelerde Uygulanan Finansal Serbestleşme Programlarına Eleştirisel Bir Yaklaşım 0 0 0 0 0 2 2 117
Hiperenflasyon Korkusu Ve İstikrar Programları 0 1 6 48 0 5 19 114
Küreselleşme, Gelir Dağılımı Ve Gelişmekte Olan Ülkeler 0 1 4 87 0 1 9 179
Rusya Krizi: Geçmişe Kısa Bir Bakış 0 0 0 0 0 0 2 185
SDR Sisteminin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi 0 0 0 6 0 0 0 16
The Impact of Syrian Refugees on the Turkish Economy: Regional Labour Market Effects 0 0 10 161 2 13 70 962
İthalat Kısıtlamaları Ya Da Karşılaştırmalı Üstünlüklerin Değişmesi (H.G. Hapat) 0 0 0 1 0 0 0 14
Total Journal Articles 1 6 33 700 3 29 128 2,660


Statistics updated 2023-03-10