Access Statistics for Oguz Esen

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Minsky Perpective on the Macroprudential Policy 0 0 0 119 0 0 3 50
The Minsky Perspective on Macroprudential Policy 0 2 6 135 3 6 38 231
Total Working Papers 0 2 6 254 3 6 41 281


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Dünya İşgücü Piyasalarındaki Son Gelişmeler 0 0 0 1 1 1 4 13
Ekonomik Gelişmenin Yolu Sermaye Piyasalarından mı Geçiyor ? 0 0 0 0 0 0 1 38
Financial Openness in Turkey 0 0 2 207 1 2 9 493
Finansal Küreselleşme Ortamında Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Portföy Yatırımları 2 9 29 102 2 29 77 275
Finansal Piyasaların Küreselleşmesi Ve Sermaye Kontrolleri 2 3 7 23 2 8 23 93
Gelişmekte Olan Ülkelerde Uygulanan Finansal Serbestleşme Programlarına Eleştirisel Bir Yaklaşım 0 0 0 0 0 0 4 109
Hiperenflasyon Korkusu Ve İstikrar Programları 0 1 15 34 0 2 27 74
Küreselleşme, Gelir Dağılımı Ve Gelişmekte Olan Ülkeler 1 4 24 63 1 5 40 128
Rusya Krizi: Geçmişe Kısa Bir Bakış 0 0 0 0 0 0 9 176
SDR Sisteminin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi 0 0 0 6 0 0 1 14
The Impact of Syrian Refugees on the Turkish Economy: Regional Labour Market Effects 0 5 37 130 2 13 151 719
İthalat Kısıtlamaları Ya Da Karşılaştırmalı Üstünlüklerin Değişmesi (H.G. Hapat) 0 0 0 1 0 0 3 14
Total Journal Articles 5 22 114 567 9 60 349 2,146


Statistics updated 2020-09-04