Access Statistics for Daniel Frantz Fistung

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Actual Multimodal Transport Management, Support for Sustainable Development of the National Economy 0 0 0 31 0 3 7 161
Agenda 21 pentru Regiunea 8, Bucureşti-Ilfov – un posibil model de dezvoltare regională durabilă 0 0 0 10 1 1 4 53
Agenda Locala 21 pentru Bucuresti, între dorinta si realitate 0 0 0 0 0 0 2 41
Analiza SWOT a domeniilor si sectoarelor economiei nationale (sinteza) 0 0 0 0 0 1 5 288
Analiza situatiei economice actuale si identificarea factorilor de competitivitate (sinteza) 0 0 0 0 1 1 4 164
Competitia în transporturi - dimensiuni si influente specifice pietei din România (Sinteza) 0 0 0 0 0 1 5 57
Comunicatiile din România, între politica de monopol si liberalizare 0 0 0 0 0 0 7 39
Cresterea atractivitatii transporturilor publice urbane prin implementarea elementelor de management integrat 0 0 0 0 0 0 2 113
Dezvoltarea regionala durabila. Premise si perspective pentru România (sinteza) 0 0 0 0 0 0 3 76
Dezvoltarea regională durabilă, un nou concept sau o necesitate? 0 0 1 10 1 1 5 49
Directiile strategice de reindustrializare în principalele sectoare ale economiei si la nivelul regiunilor, în perspectiva aderarii la Uniunea Eropeana (sinteza) 0 0 0 0 1 1 7 95
Efects of production relocation on human resources 0 0 5 7 0 2 13 37
Evaluarea cerintelor de dezvoltare durabila la nivel regional în România 0 0 0 0 1 3 5 58
Evaluarea impactului primului Program Phare al Uniunii Europene asupra dezvoltarii regionale din România 0 0 0 0 0 1 3 53
Evolutia transportului, o cerinta permanenta a omenirii (I) 0 0 0 0 0 0 3 38
Evolutia transporturilor românesti în procesul de preaderare la Uniunea Europeana 0 0 0 0 0 0 4 80
Evolutia transporturilor, o cerinta permanenta a omenirii (II) 0 0 0 0 0 0 6 31
Evolutia transporturilor, o cerinta permanenta a omenirii (III) (transportul feroviar) 0 0 0 0 0 0 2 28
Evolutia transporturilor, o cerinta permanenta a omenirii (Partea a IV-a: transportul maritim) 0 0 0 0 1 2 5 56
Evolutia transporturilor, o cerinta permanenta a omenirii (transportul fluvial) (V) 0 0 0 0 0 0 1 40
Evolutii ale sectorului de comunicatii la nivelul regiunilor de dezvoltare din România 0 0 0 0 0 1 2 60
Impactul delocalizarii productiei asupra pietei muncii (Sinteza) 0 0 0 0 1 3 10 93
Impactul dinamicii preturilor utilitatilor publice asupra economiei nationale si principalele sectoare vulnerabile (Sinteza) 0 0 0 0 1 3 6 57
Masurarea productivitatii muncii pe baza productiei si valorii adaugate la nivel sectorial (Sinteza) 0 0 0 0 0 1 10 127
Modalitati de imbunatatire a productivitatii la nivel de organizatie, sectorial si national - Sinteza - 0 0 0 0 0 0 12 290
New Approach for Monetary Valuation of the Statistical Life 0 0 0 2 0 2 5 12
O noua abordare a dezvoltarii regionale. Dezvoltarea regionala durabila 0 0 0 0 0 1 4 52
Premisele dezvoltării durabile a regiunilor din România 0 2 3 15 1 5 11 49
Principalele coordonate ale Dezvolarii Regionale Durabile în România 0 0 0 0 1 1 3 56
Prioritatile actuale ale României vizând infrastructura de transport 0 0 0 0 0 0 1 18
Reducerea poluarii mediului prin utilizarea instrumentelor economice, în domeniul transporturilor 0 0 0 0 0 1 7 47
Sustainable transportation, an European view for Romania 0 0 0 0 0 1 5 145
The improved public transportation management, support for the sustainable mobility 0 0 0 0 0 1 4 49
Transport Infrastructure Influences on the Regional Development 0 1 5 27 0 2 23 66
Transportul rutier urban - Solutii moderne de limitare a efectelor negative asupra mediului si sanatatii. Realizarea unui Studiu de caz pentru Municipiul Bucuresti 0 0 0 0 0 0 15 113
Un posibil model de reducere a efectelor negative determinate de traficul rutier din Bucureşti asupra mediului şi sănătăţii populaţiei 0 0 0 6 0 0 1 45
Total Journal Articles 0 3 14 108 10 39 212 2,836


Statistics updated 2020-09-04