Access Statistics for Irina Harry Filippova

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Institutional components of public labor potential 0 0 0 9 2 2 8 44
Social responsibility as an obligatory element of the institutional system 0 0 0 1 0 0 13 43
Systemic potential of organization 0 0 2 4 0 4 25 158
ІНФЛЯЦІЯ І ПЕРЕРОЗПОДІЛ ДОХОДУ В УКРАЇНІ 0 0 1 14 2 2 4 60
Інституціональна пастка: моделювання ринку праці в Україні 0 0 0 2 0 0 0 52
ДЕОНТОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ І МЕХАНІЗМ СОЦІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 2 2 5 14 2 3 10 54
Деякі аспекти аналізу розподіленої системи прийняття рішень 0 0 0 4 0 0 2 26
Институциональная матрица: отказ от экономического детерминизма 0 0 0 3 0 1 4 45
Институциональные факторы государственной регуляторной эффективности 0 0 0 1 0 0 0 30
Кластерные стратегии и кластерные инициативы: перспективы и факторы эффективной кластеризации 0 0 0 6 0 1 3 42
Кластерные стратегии и кластерные инициативы: перспективы и факторы эффективной кластеризации 0 0 0 3 0 0 7 43
Концепция подхода к оценке деятельности управленческого персонала 0 0 0 0 0 0 0 9
Коррупция, демократия и регуляторная эффективность государства 0 0 0 9 0 1 4 39
Методологическая концепция анализа социально-экономических систем 0 0 0 13 0 0 1 33
Місце контроллінгу в системі наукового знання 0 0 0 0 0 0 1 23
ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ СИСТЕМ З АКТИВНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ 0 0 0 0 0 0 4 27
ПРАЦЯ І КАПІТАЛ ЯК ЕЛЕМЕНТИ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ 0 0 0 2 0 1 4 39
Социальная ответственность и экономическая эффективность: ракурсы оценки 0 0 0 7 0 0 4 24
Социетальные аспекты эффективности экономических процессов 0 0 0 1 0 0 3 19
Соціальна відповідальність держави в контексті ринкових відносин 0 0 0 0 0 0 1 27
Трудовий потенціал в контексті відчуження функцій 0 0 0 2 0 1 3 33
ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ КЕРІВНИКА В РОЗПОДІЛЕНІЙ СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 0 0 0 5 0 2 3 39
Total Working Papers 2 2 8 100 6 18 104 909


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Corruption, democracy and control effectiveness of the state 0 0 0 16 0 1 2 47
Social responsibility of the state and business as a factor of competitiveness and economic growth 0 0 0 15 2 4 14 101
Total Journal Articles 0 0 0 31 2 5 16 148


Statistics updated 2021-01-03