Access Statistics for Irina Harry Filippova

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Institutional components of public labor potential 0 0 0 9 0 0 4 44
Social responsibility as an obligatory element of the institutional system 0 0 0 1 1 3 5 46
Systemic potential of organization 0 0 0 4 0 2 17 162
ІНФЛЯЦІЯ І ПЕРЕРОЗПОДІЛ ДОХОДУ В УКРАЇНІ 0 1 2 15 0 2 8 64
Інституціональна пастка: моделювання ринку праці в Україні 0 0 0 2 0 0 2 54
ДЕОНТОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ І МЕХАНІЗМ СОЦІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 0 0 4 14 0 1 7 55
Деякі аспекти аналізу розподіленої системи прийняття рішень 0 0 0 4 1 2 3 28
Институциональная матрица: отказ от экономического детерминизма 0 0 0 3 0 0 2 45
Институциональные факторы государственной регуляторной эффективности 0 0 0 1 0 1 1 31
Кластерные стратегии и кластерные инициативы: перспективы и факторы эффективной кластеризации 0 0 0 6 0 0 2 42
Кластерные стратегии и кластерные инициативы: перспективы и факторы эффективной кластеризации 0 0 0 3 0 0 3 43
Концепция подхода к оценке деятельности управленческого персонала 1 1 1 1 1 2 2 11
Коррупция, демократия и регуляторная эффективность государства 0 0 0 9 1 1 3 40
Методологическая концепция анализа социально-экономических систем 0 0 0 13 0 0 2 34
Місце контроллінгу в системі наукового знання 0 0 0 0 0 0 0 23
ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ СИСТЕМ З АКТИВНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ 0 0 0 0 0 0 2 28
ПРАЦЯ І КАПІТАЛ ЯК ЕЛЕМЕНТИ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ 0 0 0 2 0 3 4 42
Социальная ответственность и экономическая эффективность: ракурсы оценки 0 1 1 8 0 1 1 25
Социетальные аспекты эффективности экономических процессов 0 0 0 1 0 0 0 19
Соціальна відповідальність держави в контексті ринкових відносин 0 0 0 0 0 0 0 27
Трудовий потенціал в контексті відчуження функцій 0 0 0 2 0 1 4 35
ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ КЕРІВНИКА В РОЗПОДІЛЕНІЙ СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 0 0 0 5 0 0 2 39
Total Working Papers 1 3 8 103 4 19 74 937


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Corruption, democracy and control effectiveness of the state 0 0 0 16 0 1 2 48
Social responsibility of the state and business as a factor of competitiveness and economic growth 0 0 0 15 0 0 9 101
Total Journal Articles 0 0 0 31 0 1 11 149


Statistics updated 2021-06-03